Aktuální školení

 

  

  
  

Pozvánka na školení 15.11.2016

 

Pozvánka na seminář 19.11.2015

Vážení členové a příznivci povodňové ochrany, zveme Vás na akci konanou v rámci Dny GIS Liberec 2015 s tématem "Mapy pomáhají při řešení povodní i sucha". Obsahem bude seminář, který Vás provede hlavní činnosti pracovníků povodňové ochrany při povodni i situaci sucha, pokusí se Vás pobavit a představí Vám mapy i v netradičním kontextu. Přijdte se podívat na unikátní zařízení, které vám "naživo" ukáže hydrodynamické chování vody na jezu, vliv protipovodňových opatření, mechanizmus usazování sedimentů v tocích a tvorbu výmolů.

Akce se uskuteční dne 19.11. 2015 v Krajské knihovně Liberec od 9:00 do 14:00. Prosíme o registraci na mail: irena.koskova@kraj-lbc.cz

 

ŠKOLENÍ POVODŇOVÝCH ORGÁNŮ LIBERECKÉHO KRAJE 2023

Poslední školení povodňových orgánů obcí a obcí s rozšířenou působností Liberecké kraje se konalo 30. března 2023 od 9:00 v budově Krajského úřadu Libereckého kraje.

Prezentace - Informace pro zvládání povodně

 

Školení povodňových orgánů Libereckého kraje 2019

Školení povodňových orgánů obcí a obcí s rozšířenou působností Liberecké kraje se bude konat ve středu 23. ledna 2019 od 9.00 v multimediálním sále Krajského úřadu Libereckého kraje, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2. Školení není určeno veřejnosti.

Registraci na školení provedete formulářem zde, případně telefonicky nebo emailmem na tajemníka povodňové komise kraje, Ing.Zdeňka Madeje (485 226 432, zdenek.madej@kraj-lbc.cz).

Prezentace - VOP Dolní Bousov - Školení povodňových orgánů - Povodňový portál Libereckého kraje

 

DNY GIS 2016: SEMINÁŘ VODA & SUCHO

Odborný seminář konaný v rámci Dnů GIS Liberec v Krajské vědecké knihovně v Liberci. Je určen zejména pracovníkům povodňové ochrany a IZS, ale přijít může každý. Hlavní témata jsou monitorovací síť v kraji, povodeň a krizový stav, využití geografie při vyhodnocování povodňových škod, netechnická řešení při problémech s vodou v krajině a další. Program zajišťujeme se spolupráci s MŽP, ČHMÚ Ústí nad Labem, Povodí Labe s.p., SŠRV Třeboň, Vojenským geografickým a hydrometeorologickým úřadem, VOP Dolní Bousov a dalšími. Registraci na akci prosím proveďte na email irena.koskova@kraj-lbc.cz nebo telefonicky: 485 226 412. Seminář se koná v úterý 15.11.2016 od 9:30 do 15:00, Krajská vědecká knihovna v Liberci, 1.patro

 

Seminář Mapy pomáhají při řešení povodní i sucha

Letošní povodňový seminář a jeho doprovodný program, konaný v rámci Dnů GIS Liberec 2015 v Krajské vědecké knihovně v Liberci, byl poměrně bohatý. Přečtěte si podrobnou zprávu, co bylo jeho obsahem.

S ohledem na četné kladné reakce předpokládáme opakování semináře v letošním roce, opět v rámci akce Dny GIS Liberec v Krajské vědecké knihovně (14. až 16.11.2016). Pravděpodobný termín semináře je 15.11.2016

Prezentace ze semináře:

Účast zástupců obcí na školení 29.1.2015

Kdo se zúčastnil školení lze přehledně vidět v mapě.  Celkem to bylo 110 účastníků. Za povodňový portál byly sesbírány informace s požadavky na zřízení účtů a moniturující stav provozovaných lokálních výstražních systémů. Zpracované informace sa časem objeví v povodňových mapách také.

Ke stažení: obsah školení a kontakty - prezentace
 

Školení povodňových orgánů 29. 1. 2015

Dne 29. 1. 2015 proběhlo akreditované školení povodňových orgánů obcí a ORP. Školením byla pověřena firma VOP Dolní BousovCílem školení bylo vymezit činnosti související s povodňovou situací rozvíjet znalosti v oblasti ochrany před povodněmi. Účastníci školení obdrží platný certifikát o absovování.


Školení povodňových orgánů 2015 v multimediálním sále Libereckého kraje.