Co je přístupnost?
 
Ministerstvo vnitra je gestorem zákona o přístupnosti, jehož účelem je transponovat směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 ze dne 26. října 2016 o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací subjektů veřejného sektoru (dále jen "směrnice") do českého právního řádu. Zákon o přístupnosti nabyl účinnosti dne 9. dubna 2019 vyhlášením ve Sbírce zákonů.
 
Za přístupnou lze obecně považovat takovou internetovou stránku či mobilní aplikaci, kterou bude osoba se zdravotním postižením schopna i přes svůj zdravotní hendikep za pomocí asistivních technologií či specializovaných programů, které má k dispozici, efektivně používat.
 
 
Internetové stránky a mobilní aplikace subjektů veřejné správy musí být pro své uživatele vnímatelné, ovladatelné, srozumitelné a stabilní.

Informace o přístupnosti byly vypracovány na základě:

Prohlášení o přístupnosti

https://www.mvcr.cz/clanek/pristupnost-internetovych-stranek-a-mobilnich-aplikaci.aspx?q=Y2hudW09Nw%3D%3D

 

Metodického pokynu

https://www.mvcr.cz/soubor/metodicky-pokyn-pristupnost-internetovych-stranek-a-mobilnich-aplikaci-pdf.aspx

 
 
 

PROHLÁŠENÍ O PŘÍSTUPNOSTI

Liberecký kraj/ Krajský úřad Libereckého kraje, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2, IČ: 70891508 se zavazuje k zpřístupnění své mobilní aplikace Povodňový portál Libereckého kraje  v souladu s vnitrostátními právními předpisy, které provádějí směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102.

Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na

Podrobnosti zde na stránce níže:

   

MOBILNÍ APLIKACE POVODŇOVÉHO PORTÁLU

 
Mobilní aplikace Povodňový portál Libereckého kraje je dostupná z odkazu: https://play.google.com/store/apps/details?id=cz.position.apps.kraj.lbc.floodportal.
 
Stav souladu  
Tato mobilní aplikace je plně v souladu v souladu se standardem Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1, úroveň shody A 
 
Vypracování tohoto prohlášení o přístupnosti
Toto prohlášení bylo vypracováno dne 10. 2. 2022 na základě vlastního posouzení provozovatelem a se zohledněním výsledků kontroly přístupnosti provedené Ministerstvem vnitra ze dne 22.11.2021.
 
Zpětná vazba a kontaktní údaje
Zpětnou vazbu ohledně přístupnosti webových stránek a informací na nich uvedených směrujte na níže uvedené kontakty.
Správce obsahu: geoportal@kraj-lbc.cz
Technický správce: geoportal@kraj-lbc.cz
  
  

POVODŇOVÝ PORTÁL LIBERECKÉHO KRAJE

 
Aplikace se nachází na adrese:  https://povodnovyportal.kraj-lbc.cz/
 
Stav souladu  
Internetové stránky jsou částečně v souladu s požadavky harmonizované normy úrovně A-AA  z důvodu výjimek uvedených níže:
 
Nepřístupný obsah
Na stránkách není nepřístupný obsah. Stránky pouze nejsou respozivní, nejsou optimalizované pro provoz na mobilních zařízeních, protože to nedovoluje současné provozované SW řešení, zejména využívaná verze CMS Liferay. Texty jsou formátovány značkovacím jazykem HTML se stylovým přepisem CSS se zadáním hodnot absolutními čísly. Všechny odkazy v textu článků, kromě navigačních menu, jsou vyznačeny podtržením. 
 
Informace prezentované v jiných formátech
Na tomto webu jsou některé informace dostupné v jiné než textové či hypertextové podobě.
 
Dokumenty se mohou vyskytnout v těchto formátech:
  • PDF – pro tento formát je volně ke stažení prohlížeč Adobe Acrobat Reader
  • DOC, XLS, PPT – společnost Microsoft poskytuje ke svým produktům řady Office volně ke stažení prohlížeče.
  • ZIP – některé dokumenty mohou být z důvodu velikosti komprimovány, pro dekomprimaci lze využít volně stažitelné programy 
Alternativní postupy pro získání informací
Alternativou webové aplikace Povodňový portál Libereckého kraje dostupné ze stránek https://povodnovyportal.kraj-lbc.cz/ je pro přístup z mibilního zařízení využití mobilní aplikace Povodňového portálu. 
Pokud se na internetových stránkách nachází informace, jež není či nemůže být přístupná, poskytuje provozovatel v souladu s § 7, odst. 4 zákona, náhradní způsob získání informací. Je možné kontaktovat provozovatele, který se vynasnaží příslušnou informaci uživateli předat v pro něj vhodné formě, bude-li to možné.
 
Vypracování tohoto prohlášení o přístupnosti
Toto prohlášení bylo vypracováno dne 20.2.2022 na základě vlastního posouzení provozovatelem.
 
Zpětná vazba a kontaktní údaje
Zpětnou vazbu ohledně přístupnosti webových stránek a informací na nich uvedených směrujte na níže uvedené kontakty.
Správce obsahu: geoportal@kraj-lbc.cz
Technický správce: geoportal@kraj-lbc.cz
 

POSTUPY PRO PROSAZOVÁNÍ PRÁVA 

V případě, že Vám nebyla poskytnuta odpověď nebo poskytnutá odpověď je neadekvátní či neuspokojivá v souvislosti s Vaší žádostí či oznámením ohledně přístupnosti internetových stránek nebo webové aplikace, kontaktujte příslušný orgán pro prosazování práva:
 
Ministerstvo vnitra
odbor eGovernmentu
náměstí Hrdinů 1634/3
140 21 Praha 4
e-mail: pristupnost@mvcr.cz