Hejtman Libereckého kraje je předsedou povodňové komise kraje

Předsedou povodňové komise kraje je hejtman Martin Půta

Povodňový portál Libereckého kraje

Najdete ho na adrese http://povoden.kraj-lbc.cz

Poslední aktualizace portálu proběhla v roce 2013. Organizační část (kontakty na členy povodňových komisí) jsou aktualizovány průběžně. Poslední změny lze vyčíst ve "Změnovém listě".

Živou částí portálu je komunikační kanál členů povodňové ochrany. Najdete ho v menu pod názvem "On-line chat". Poslední výpisy z chatu vidíte také na této stránce vpravo.

Povodňový portál

Uživatelské účty do Povodňového portálu

Uživatelské účty pro povodňový portál nastavuje administrátor. Přidělují se jen pracovníkům povodňové ochrany. Každý přihlášený uživatel může přispívat do chatu. Nastavení účtu pro editaci dat povodňových komisí obce se dělá samostatně, oprávnění se pak vztahuje jen pro editaci souvisejících povodňových komisí.

Aktualizace databáze v POVIS

Databáze povodňových komisí obcí Libereckého kraje v Povodňovém systému ČR se dělá výhradně prostřednictvím Povodňového portálu Libereckého kraje. Podle potřeby se proto nastavení editačních účtů přiděluje i zpracovatelům povodňových plánů obcí. Ostatní povinné položky, které v rámci čerpání dotací třeba vyplnit a udržvat, se vyplňují přímo v POVIS.

Kdy byl proveden export databáze povodňových komisí Libereckého kraje do POVIS najdete ve Změnovém listu povodňového portálu. Pokud potřebujete termín dalšího exportu urychlit, požádejte administrátora

Výstrahy ČHMÚ

II.1 Silný vítr
od čtvrtka 02.03.2017 06:00 do čtvrtka 02.03.2017 20:00
verze: PVI_2017/32
Posledni vystraha ČHMÚ vydána: 01.03.2017 10:52

MOBILNÍ APLIKACE PRO POVODŇOVÝ PORTÁL

Aktuální data v mobilu!

Mobilní aplikace pro Povodňový portál Libereckého kraje umožňuje zobrazení základního polohopisu v kombinaci s povodňovými daty – záplavami, adresami sídel povodňových orgánů, vybranými daty krizové infrastruktury a údaji z měřících čidel (hladinoměrů a srážkoměrů) včetně grafického zobrazení posledních hodnot měření. Aplikace je stažitelná na Google Play i na AppStore

 

 Google+

Pokud chcete s námi komunikovat, napsat nebo nafotit co se děje ve vaší obci, využijte k tomu sociální sítě. Děkujeme za poskytnuté informace!

Povodňová komunikace

(Zejména) při povodňové situaci sledujte online příspěvky členů povodňvých komisí a spolupracujících orgánů na Povodňovém portále Libereckého kraje. Zde najdete jen výpis posledních třech příspěvků. Oprávnění přispívat do chatu nastavuje administrátor při zakládání účtu uživatele. Obvykle se uděluje jen pracovníkům povodňové ochrany obcí všech stupňů.


[24.2.2017 13:53]   Ing. Zdeněk Fišer PK Turnov, poradní člen
Na Jizeře v prof. Železný Brod končí poklesem hladiny 1.st. PA

[24.2.2017 8:38]   Václav Hošek PK ORP Tanvald, hlásná povodňová služba
V příloze uvádím pár zajímavých čísel bilance pohotovostního týdne na vodních dílech a tocích ORP Tanvald. Domnívám se, že průběh počasí by mohl příznivě ovlivnit výši hladiny podzemních vod, která nám v posledních letech dělala starosti. Na území ORP nedošlo k vyhlášení SPA, ani nejsou hlášené žádné škody. Na tomto příznivém vývoji se opět podstatně podílela obě VD J.Důl a Souš, která včasným vytvořením zásobního prostoru a přesnou manipulací zabránila povodni a ovlivnila i její průběh níže po toku Jizery. Bez regulace srážek v Jizerských horách by Jizera v Železném Brodě bezpochyby vystoupala na 3.SPA.

V současné chvíli jsou srážky prakticky nulové, všechny průtoky postupně klesají a teploty na horách se pohybují mezi 0 – 3 stupni. V průběhu dnešního dopoledne by měl ustávat vítr, začne se ochlazovat a další srážky by již měly být sněhové.
Končím pohotovostní zpravodajství pro tento týden a přeji klidný víkend.
V.Hošek, PK Tanvald

Bilance pohotovostního týdne 20. – 24.2.2017 na vodních tocích a dílech ORP Tanvald:

Srážky v Jizerských horách a západní části Krkonoš:
Černá Hora 68 mm
Hřebínek 52 mm
Jos. Důl 59 mm
Nová Louka 43 mm
Souš 75 mm
Medvědín 96 mm (Krkonoše)

Vodní díla:
J.Důl - nárůst hladiny 23 cm = 160 000 m3
Souš - nárůst hladiny 98 cm = 570 000 m3

Napršelo přibližně 1 200 000 m3
Odteklo navíc přibližně 1 150 000 m3
Vše nasvědčuje tomu, že podstatná část sněhu šla do země.

Maximální průtoky na vodních tocích (vše pod 1.SPA):
Kamenice = 18 m3/s
Mumlava = 16 m3/s
Jizera = 38 m3/s


[23.2.2017 19:57]   Ing. Jitka Kopčáková Městský úřad , vedoucí odboru životního prostředí
V 17,30 zrusen 2. SPA na Dobranovskem potoce ve Sloupu v Cechach a v prubehu vecera je zrusena i vetsina 1.SPA na ostatnich tocich v ORP Novy Bor, vzhledem k vyvoji pocasi nepredpokladame dalsi komplikace.

LEGENDA
 informace o stavu na vodním toku nebo díle
 informace o vývoji počasí
 informace dopravní
 vyhlášení / odvolání SPA povodňovou komisí
 mimořádné zprávy
 zprávy technické podpory portálu
 zprávy zadané z mobilních zařízení

 

Aktivně se může účastnit každý!

Pokud chcete komunikovat se členy povodňové ochrany, napsat nebo nafotit, co se děje ve vaší obci, využijte k tomu stránky na sociálních sítích: