Webový obsah - zobrazení

Mapové kompozice povodňového plánu

Zde najdete základní výběr mapových kompozic, dostupných v rámci Povodňového portálu Libereckého kraje. Kompletní seznam map najdete na stránce https://povodnovyportal.kraj-lbc.cz/mapy.

Všechny mapové kompozice jsou veřejně dostupné. Autorizovaným uživatelům jsou dostupná navíc některá data chráněná licenčním omezením nebo z jiných důvodů.

Každý autorizovaný uživatel má možnost si mapová data pořizovat. Je mu dostupná skupina editačních dat "Moje data, můj GIS", kde si formou tvorby polygonů, linií nebo bodů může tvořit své mapové zákresy. Tato data jsou viditelná pouze svému pořizovateli.

Další možnost je vložení mapových poznámek prostřednictvím chatu. Zde jsou zákresy podle volby viditelné veřejně, nebo jen dalším autorizovaným uživatelům. Tato data ale mají dočasný charakter a po ukončení povodňové epizody se budou archivovat.

 

Webový obsah - zobrazení

Výběr mapových kompozic

Mapa základní polohopis    Mapa krizové infrastruktury    Mapa pro povodňové komise
 • říční toky, kilometráž, správci
 • vodní díla
 • povodí
 • záplavy Q5, Q20, Q100 a QAKT
   
 
 • evakuace a nouzové zásobování
 • rizikové objekty
 • ohrožené a ohrožující objekty
 
 • sídla povodňových komisí
 • lokalizace členů povodňových komisí  
 • sídla dalších organizací (HZS, policie...)
Mapa technické infrastruktury   Mapa zvláštních povodní   Povodňové škody
 • sítě (eletro, plyn, telekomunikace) 
 • vodovody a kanalizace
 
 • rozlivy stanovených zvláštních povodní (plocha a obrys)
 • postupové doby
 • zaplavené komunikace
 
 • riziková místa ledových jevů (mráz i obleva) - dle Povodňového plánu LK
 • ledové jevy na Jizeře v roce 2012