Povodňová cvičení

Povodňová cvičení mají obvykle za cíl

  • prověřit připravenost jednotlivých organizací a jejich kompetentních orgánů
  • prostředky sloužící k předávání informací
  • koordinaci kroků vedoucích k minimalizaci škod způsobených povodní

Cvičení Povodeň 2017

Cvičení povodňových komisí a krizových štábů Libereckého kraje a ORP Liberec, Česká Lípy a Nový Boru, a dále policistů, hasičů a zdravotníků proběhlo ve dnech 7. a 8. června. Hlavním smyslem taktického štábního cvičení bylo ověřit reálnost a využitelnost zpracované dokumentace povodňových a krizových orgánů a zabezpečení plánových opatření a úkolů. Účastníci si procvičili součinnost, spolupráci krizových štábů na svých krizových pracovištích a se složkami Integrovaného záchranného systému a postupy, jak správně zpracovávat a předávat informace, zprávy a hlášení.

V průběhu cvičení Povodeň 2017 sloužil  pro vzájemnou komunikaci kromě Krizového portálu Libereckého kraje také Povodňový portál, konkrétně:

  • mapa se zobrazením aktuálních rozlivů a lokalizovaných bodů z povodňových hlášení od obcí
    Mapa pro cvičení POVODEŇ 2017
  • chat členů povodňové ochrany