LEGENDA

 informace o stavu na vodním toku nebo díle
 informace o vývoji počasí
 informace dopravní
 vyhlášení / odvolání SPA povodňovou komisí
 mimořádné zprávy
 zprávy technické podpory portálu
 zprávy zadané z mobilních zařízení

 

JAK VLOŽIT PŘÍSPĚVEK DO CHATU

Příspěvek lze nastavit jako neveřejný. Kvůli možnosti filtrování příspěvků je velmi vhodné doplnit jeho kategorii a povodí, pro které je určený. Příspěvek lze doplnit o mapový zákres. Mapové zákresy lze pak najít v mapové kompozici Můj portál

Ukázka okna s vkládáním příspěvků

  

CHAT PRACOVNÍKŮ POVODŇOVÉ OCHRANY

Sdílené diskusní fórum pro pracovníky z oblasti povodňové ochrany a IZS. Slouží už od roku 2008 a všechny záznamy jsou zpětně dohledatelné. 

 

 

DISKUSNÍ FÓRUM POVODŇOVÉHO PORTÁLU (stránka 9/31)

VLOŽENÍ PŘISPĚVKŮ DO FÓRA A FILTROVÁNÍ DAT FÓRA JE UMOŽNĚNO POUZE PŘIHLÁŠENÝM OPRÁVNĚNÝM UŽIVATELŮM.
[11.3.2015 16:50]   Ing. Irena Košková, PK Liberecký kraj, člen
Byl proveden export dat do POVIS

[2.3.2015 9:09]   Ing. Irena Košková, PK Liberecký kraj, člen
Proveden export do POVIS
http://www.wmap.cz/pk_edt/pk.php?&t=pk&act=pk&orpsq=&krajsq=10120

[18.2.2015 17:26]   Ing. Irena Košková, PK Liberecký kraj, člen
Byl proveden export databáze PK do POVIS

[26.1.2015 16:30]   Ing. Irena Košková, PK Liberecký kraj, člen
Vážení členové povodňových komisí a pozvaní hosté,
dovoluji si připomenout Vám školení povodňových orgánů, které se bude konat tento čtvrtek od 9:00 v multimediálním sále na Libereckém kraji.
http://maps.kraj-lbc.cz/mapserv/dpp/chat/dokumenty/150107_120013_pozva ...

[26.1.2015 8:49]   Ing. Irena Košková, PK Liberecký kraj, člen
Proveden export dat povodňových komisí do POVIS
http://www.wmap.cz/pk_edt/pk.php?&t=pk&act=pk&orpsq=&krajsq=10120

[14.1.2015 9:16]   Ing. Irena Košková, PK Liberecký kraj, člen
Export komisí do POVIS
http://www.wmap.cz/pk_edt/pk.php?&t=pk&act=pk&orpsq=&krajsq=10120

[12.1.2015 10:14]   Ing. Irena Košková, PK Liberecký kraj, člen
Byl proveden export databáze povodňových komisí do POVIS
http://www.wmap.cz/pk_edt/pk.php?&t=pk&act=pk&orpsq=&krajsq=10120

[12.1.2015 7:48]   Václav Hošek, PK ORP Tanvald, hlásná povodňová služba
Vyhodnocení víkendového vývoje počasí a průtoků na vodních tocích ORP Tanvald:
(HPS 3 a HPS 4 formou sms jen pro vybrané funkcionáře)

Srážky ve dnech 10.-11.1. se na našem území pohybovaly v rozmezí 50 – 90 mm. Nejvíce spadlo na Souši. V souladu s vysokými teplotami došlo k tání sněhové pokrývky.

Sobota 10.1.
10.00 – dosažen 1.SPA na Kamenici v Plavech
13.00 – dosažen 1.SPA na Jizeře v Jablonci nad Jizerou, od nějž odvíjíme i stav vody na našem území
14.00 – dosaženo maximum na Kamenici – 35 m3/s (hluboko pod 2.SPA)
24.00 – dosaženo maximum na Jizeře – 72 m3/s (těsně pod 2.SPA)
dosaženo maximum i na Mumlavě -18,5 m3/s (hluboko pod 1.SPA

Neděle 11.1.
Mezi 5.00 – 6.00 poklesly všechny průtokové hodnoty pod 1.SPA.

Situace na vodních dílech:
VD J.Důl stouplo o 55 cm a zůstalo v zásobním prostoru. Vypouštěné hodnoty zůstaly po celou dobu konstantní pod 0,5 m3/s.
VD Souš stouplo o 65 cm a zůstalo v ovladatelném prostoru. Počáteční vypouštěcí hodnoty 1 m3/s byly zvýšeny na 1,8 m3/s.

Bez přijatých mimořádných opatření.
V.Hošek, MěÚ Tanvald

[12.1.2015 6:44]   Ing. Zdeněk Fišer, PK Turnov, poradní člen
Na Jizeře v prof. Žel. Brod byl poklesem pod 220 cm vodočtu ukončen 1. st. PA 11.1. v 18:15

[10.1.2015 17:10]   Ing. Hana STÁRKOVÁ, PK Liberec, tajemník
Na vodočtu v Orlí ul. na Lužické Nise v Liberci není funkční limnigraf, skutečný stav je 88 cm. Oprava bude provedena příští týden. Hana Stárková
http://hydro.chmi.cz/hpps/popup_hpps_prfdyn.php?seq=2497645

[10.1.2015 16:18]   Pavel Vnouček, PK Stráž pod Ralskem, člen
Řeka Ploučnice ve Stráži pod Ralskem - pod I.SPA (99cm)

[10.1.2015 15:49]   Pavel Vnouček, PK Stráž pod Ralskem, člen
Hladina řeky Ploučnice stále klesá
(I.SPA přetrvává )

[10.1.2015 14:13]   Simona Dušková, PK ORP Nový Bor, tajemník
Dobranovský potok v k.ú. Bukovany - pozvolný pokles hladiny vody, nyní pod hranicí 1.SPA

[10.1.2015 13:37]   Ing. Zdeněk Fišer, PK Turnov, poradní člen
Vzestup Jizery pod Žel.Brodem se zastavil, na horním toku dobíhá sice mírné stoupání ale nižší polohy jsou již beze srážek a sněhu. Výhled : setrvalý zvýšený stav

[10.1.2015 12:43]   Pavel Vnouček, PK Stráž pod Ralskem, člen
Dnes v 10:00 hodin byl vyhlášen I.SPA na toku řeky Ploučnice a Ještědka

[10.1.2015 12:09]   Ing. Irena Košková, PK Liberecký kraj, člen
2.SPA na Kamenici v Jesenném (info z neschváleného profilu)

[10.1.2015 10:29]   Ing. Irena Košková, PK Liberecký kraj, člen
Souhrnná situace v 10:00
Srážky v úhrnech přes 30 mm (od půlnoci; od včerejšího dne cca 50 mm) způsobily vzestup hladin toků v Libereckém kraji. Prvního stupně povodňové aktivity dosáhly toky na Českolipsku (Ploučnice u Stráže pod Ralskem, Mandava, Dobranovský potok, Šporka). V povodí Jizery toky stoupají až k druhému stupni (Libuňka v Pelešenech, očekává se v krátké době vzestup Jizery v Železném Brodu).

[10.1.2015 9:23]   Ing. Irena Košková, PK Liberecký kraj, člen
V 8:00 byl dosažen 2.SPA na Libuňce v Pelešanech
[10.1.2015 9:30]   Ing. Irena Košková, PK Liberecký kraj, člen
Stav na vodoměrných stanicích na Jizeže můžete vidět zde:
http://www.hladiny.cz/turnov/turnov.html

[10.1.2015 9:14]   Ing. Jitka Kopčáková, PK ORP Nový Bor, člen
V 9h nahlášen 1.SPA na Sporce ve Skalici u České Lípy panem starostou.ing.Kopčáková

[10.1.2015 8:34]   Simona Dušková, PK ORP Nový Bor, tajemník
Dne 10.1.2015 v 8.04 byl dosažen 1.SPA na vodním toku Dobranovský potok v k.ú. Bukovany u Nového Boru, čidlo Bukovany.

[10.1.2015 8:07]   Ing. Zdeněk Fišer, PK Turnov, poradní člen
Na Jizeře ve stanici Žel. Brod byl v 7:54 překročen 1.st. PA 220 cm. Výhled - další vzestup

[8.1.2015 13:29]   Ing. Irena Košková, PK Liberecký kraj, člen
Proveden export změn povodňových komisí do POVIS.
http://www.wmap.cz/pk_edt/pk.php?&t=pk&act=pk&orpsq=&krajsq=10120

[7.1.2015 12:00]   Ing. Irena Košková, PK Liberecký kraj, člen
POZVÁNKA NA ŠKOLENÍ POVODŇOVÝCH ORGÁNŮ
Zveme na Vás na školení povodňových orgánů obcí a ORP. Bude se konat 29. 1. 2015 v multimediálním sále LK. Podrobnosti v příloze.
Otevřít PDF soubor   Pozvánka na školení   (231 kB)

[20.12.2014 8:44]   Ing. Zdeněk Fišer, PK Turnov, poradní člen
Po vydatném večerním a nočním dešti ve všech polohách povodí byl dnes profilu Žel.Brod téměř dosažen 1.st. PA / 20.12.2014 3:00 hod 212cm 73.1 m3/s /

[17.12.2014 9:33]   Ing. Irena Košková, PK Liberecký kraj, člen
Proveden export dat komisí do POVIS
http://maps.kraj-lbc.cz/mapserv/dpp/index.php

[8.12.2014 11:25]   Ing. Irena Košková, PK Liberecký kraj, člen
Export dat do POVIS
http://www.wmap.cz/pk_edt/pk.php?&t=pk&act=pk&orpsq=&krajsq=10120

[3.12.2014 15:13]   Ing. Irena Košková, PK Liberecký kraj, člen
Prodevena aktualizace dat do POVIS.
http://www.wmap.cz/pk_edt/pk.php?&t=pk&act=pk&orpsq=&krajsq=10120

[26.11.2014 13:27]   Ing. Irena Košková, PK Liberecký kraj, člen
INFORMACE ČHMÚ
Na základě návrhu opatření* z vyhodnocení povodní v červnu 2013 v části „Hlásná a předpovědní služba“, Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) oznamuje, že bude veškeré výstrahy (PVI, IVNJ) a informační zprávy (HIZ, HRIZ) posílat už jen na operační a informační středisko Generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky (OPIS GŘ HZS ČR) a krajským úřadům (jako záložní cesta)... více v příloze
Otevřít TXT soubor   ÚČELOVÁ INFORMACE ČHMÚ   (2 kB)
[26.11.2014 15:33]   Ing. Irena Košková, PK Liberecký kraj, člen
dtto související informace od správ povodí:
....Sdělujeme Vám, že na základě tohoto pokynu nebude náš státní podnik nadále zajišťovat přeposílání výstrah a meteorologických a hydrologických informačních zpráv ČHMÚ na kraje, ORP a KOPIS HZS.
Tyto změny se nedotknou zasílání "Informačních zpráv o mimořádných vodních stavech a povodňové situaci na vodních tocích a vodních dílech ve správě Povodí Labe, státní podnik", které budou i nadále zasílány stejným způsobem jako dosud.....

[24.11.2014 10:20]   Ing. Irena Košková, PK Liberecký kraj, člen
Proveden export komisí do POVIS
http://www.wmap.cz/pk_edt/pk.php?&t=pk&act=pk&orpsq=&krajsq=10120

[18.11.2014 21:04]   Ing. Irena Košková, PK Liberecký kraj, člen
Aktualizace dat povodňových komisí do POVIS
http://www.wmap.cz/pk_edt/pk.php?&t=pk&act=pk&orpsq=&krajsq=10120

[13.11.2014 10:58]   Ing. Irena Košková, PK Liberecký kraj, člen
POUZE CVIČENÍ !!!
Zasedala Povodňová komise Libereckého kraje. Tajemník PK LK informoval o činnosti povodňových komisí postižených ORP. Zástupci Povodí Labe a Povodí Ohře informovali o stavech na jednotlivých vodních tocích a nádržích a jejich činnosti. Zástupci Policie ČR, HZS a ZZS informovali o své činnosti. Byly zhodnoceny varianty dalšího postupu, v této souvislosti hejtman LK rozhodl o částečném zpohotovení Krizového štábu LK, který bude plnit úkoly při koordinaci pomoci a zajišťování úkolů při požadavcích PK ORP o součinnost. Bylo rozhodnuto, že PK LK nebude SPA vyhlašovat, SPA byly vyhlášeny jednotlivými ORP.
Zmenšený náhled obrazové přílohy   CVIČENÍ!!! Zasedání PK Libereckého kraje   (672 kB)  1350 x 914 bodů
[13.11.2014 13:19]   Ing. Irena Košková, PK Liberecký kraj, člen
Přikládáme zápis z cvičného zasedání povodňové komise
Otevřít PDF soubor   Zápis PK LK   (125 kB)

[15.10.2014 11:59]   Ing. Jaroslav Rašín, PK ORP Liberec, 2. místopředseda, ved. 2. směny
LBC, Vesecky rybnik - po úspěšné realizaci ochrannho opatření (instalace stěvy ze štětovnic do tělesa hráze v místě poruchy) byl 14.10.2014 ve 12:00 odvolán II. SPA

[1.10.2014 16:06]   Ing. Irena Košková, PK Liberecký kraj, člen
Aktualizace dat záplavových území.
Opatření obecné povahy – Stanovení záplavového území toku Mohelka v úseku ř.km 27,0 – 42,0 a vymezení aktivní zóny v celé délce stanoveného úseku. Dle studie AGROPROJEKCE Litomyšl s.r.o., z listopadu 2011. Úsek toku zasahuje od obce Žďárek do statutárního města Jablonec nad Nisou.

[8.9.2014 9:18]   Ing. Jaroslav Rašín, PK ORP Liberec, 2. místopředseda, ved. 2. směny
LBC, Vesecky rybnik, prubezne info: PLA zajistuje postupne odcerpavani vody z VD za ucelem obnazeni poruchy. Pokles 8-10cm/den. Prutok poruchou v hrazi konstatni az klesajici. II.SPA nadale trva.

[24.8.2014 9:44]   Ing. Jaroslav Rašín, PK ORP Liberec, 2. místopředseda, ved. 2. směny
Lbc, Vesecky ybnik, 24.8.2014, 09:00
Hladina snizena o 155cm. Cerpani ukonceno. Intenzita prusaku neklesa. Predpokladame dalsi samovolny pokles. II SPA zustava vyhlasen. verovaci mereni bude provedeno s odstupem 6h.

[23.8.2014 2:48]   Ing. Jaroslav Rašín, PK ORP Liberec, 2. místopředseda, ved. 2. směny
Luční potok pod hrází Veseckého rybníka - vzhledem k silnému průsaku a riziku vzniku mimořádné povodně vyhlášen II. SPA na úseku pod hrází. HZS nasazuje techniku pro snížení hladiny. MP prověřuje přítomnoust osob po hrází.

[19.8.2014 15:06]   Ing. Irena Košková, PK Liberecký kraj, člen
Změna ve vymezeních záplavových území(Q100, AZZU, Q20, Q5)
JIZERA - záplavové území významného vodního toku Jizera v ř. km 70,59 – 79,50 v obci Svijany, Příšovice, Všeň, Přepeře, Modřišice a Turnov v Libereckém kraji. NOVOVESKÝ POTOK - změna záplavového území vodního toku Novoveský potok v úseku ř.km 0,00 – 3,00
[21.8.2014 16:08]   Ing. Irena Košková, PK Liberecký kraj, člen
Data byla odeslána taktéž do dPP a POVIS.
Ke stažení jsou ve výdeji dat
http://vydej.kraj-lbc.cz

[14.8.2014 14:34]   Ing. Irena Košková, PK Liberecký kraj, člen
Byl proveden export dat povodňových komisí do POVIS. POZOR: Pro export PK do POVIS stále platí, že je nutné ho dělat prostřednictvím krajského portálu (tuto databázi nelze přímo editovat v POVIS, vše ostatní ano).
Byly nastaveny účty pro editaci obcí Tanvaldska a Novoborska pro zvracovatele VOP Dolní Bouzov (seznam viz. Změnový list)
http://www.wmap.cz/pk_edt/pk.php?&t=pk&act=pk&orpsq=&krajsq=10120

[30.7.2014 17:02]   Ing. Irena Košková, PK Liberecký kraj, člen
Byl proveden export dat povodňových komisí do POVIS. U všech obcí ORP Frýdlant s ohledem na dokončovaný projekt bylo nastaveno povolení exportu.
Pro export PK do POVIS stále platí, že je nutné ho dělat prostřednictvím krajského portálu (tuto databázi nelze přímo editovat v POVIS, vše ostatní ano).
http://www.wmap.cz/pk_edt/pk.php?&t=pk&act=pk&orpsq=&krajsq=10120

[10.7.2014 14:24]   Václav Hošek, PK ORP Tanvald, tajemník
Stav na vodních tocích ORP Tanvald 10.7.2014, 14.00:
Naše území je už téměř beze srážek a další výhled je dobrý. Odpoledne pršet nebude a dále čekáme již jen občasné srážky. Všechny průtoky zvolna klesají, pouze hladiny VD J.Důl a Souš mírně stoupají a do večera ještě stoupat budou.
Situace je již stabilizovaná a další zhoršení neočekávám.
V.Hošek, MěÚ Tanvald

[10.7.2014 10:58]   Václav Hošek, PK ORP Tanvald, tajemník
Stavy na vodních tocích ORP Tanvald 10.7.2014, 11.00:
Srážky se v posledních hodinách již pohybovaly max. kolem 1 mm/hod, což je prakticky pouhé mžení. Kolem poledne by déšť mohl ustat zcela, případně ještě někde drobně sprchne. V průběhu odpoledne již mohou být přeháňky pouze občasné.
Přítoky do VD již kulminují a nadále by neměly stoupat. Mumlava dosáhla 50% 1.SPA, ale výrazně klesá, 1.SPA se přiblížila pouze Jizera na horním úseku. Mírně ještě stoupá Kamenice, ale více než 50% 1.SPA nedosáhne. Po zbytek dne ještě budou zvolna stoupat hladiny VD J.Důl a Souš, která stále vypouštějí minimální hodnoty kolem 160 l/s.
Kolegové po toku Jizery však musejí počítat ještě s nárůstem průtoku.
Prozatím tedy na vodních tocích klid a výhled je dobrý.
V.Hošek, MěÚ Tanvald.

[10.7.2014 7:46]   Václav Hošek, PK ORP Tanvald, tajemník
Stavy na vodních tocích ORP Tanvald 10.7.2014, 7.00:
Ve východní oblasti Jizerských hor a v západních Krkonoších prší bez přestávky od včerejšího večera. Srážky nejsou nijak intenzívní, pohybují se zhruba do 5 mm/hod, ovšem podloží je již nasycené a průtoky začínají stoupat. Za poslední tři dny v naší oblasti spadlo od 50 do 130 mm, což není málo. VD J.Důl a Souš vypouštějí prozatím minimální hodnoty a jejich rezerva je téměř 7 milionů m3, což je dostatečné. Hladiny doposud stouply o 10 – 15 cm. V průběhu dne by srážky měly začít slábnout, neboť od východu postupující pás oblačnosti se již zdá být méně vydatný a především ne již tak souvislý, jako tomu bylo dnešní noci.
V průběhu dne očekávám další srážky, ovšem ne již tak intenzívní a s menšími přestávkami. Přítoky do VD by v průběhu dopoledne měly kulminovat, průtoky na vodních tocích mohou mít stoupající tendenci o něco déle. Kamenice by měla zůstat poměrně hluboko pod 1.SPA, Mumlava se k němu může přiblížit, stejně tak Jizera, až nabere vodu z Krkonoš. Přehrady by měly udržet příznivé odtoky pod 1 m3/s po celou dobu.
Nepředpokládám přijetí žádných mimořádných opatření.
V.Hošek, MěÚ Tanvald.

[2.7.2014 16:40]   Vlastimil Schovánek, PK Slaná, předseda
test nastavení účtu, bude smazáno

[20.6.2014 11:36]   Jiří Vosecký , PK Okrouhlá, předseda
test nastavení účtu, bude smazáno

[2.6.2014 11:18]   Ing. Irena Košková, PK Liberecký kraj, člen
ZMĚNA TAJEMNÍKA POVODŇOVÉ KOMISE LIBERECKÉHO KRAJE
Po odchodu Ing. Jaroslava Svobody do důchodu bude funkci tajemníka PK LK vykovávat Ing. Zdeněk Madej (zdenek.madej@kraj-lbc.cz, tel. 485 226 432)

[20.5.2014 11:24]   Ing. Irena Košková, PK Liberecký kraj, člen
Byly aktualizovány kontakty (nebo zaslán požadavek na jejich aktualizaci tajemníkům PK) zástupců Policie ČR v PK ORP celého kraje.

[19.5.2014 8:02]   Václav Hošek, PK ORP Tanvald, tajemník
Situace na vodních tocích ORP Tanvald 19.5.2014 7.30:

Srážky ve východní oblasti Jiz.hor se o víkendu pohybovaly od 50 do 80 mm, v západní části Krkonoš až do 100 mm. Během soboty průtoky velmi rychle vzrůstaly a kulminovaly kolem půlnoci ze soboty na neděli. Kamenice v Plavech dosáhla krátce 1.SPA (25 m3/s), Mumlava zůstala těsně pod 1.SPA (28 m3/s) a Jizera v Jablonci n.Jiz. dokonce překročila 2.SPA (80 m3/s).
Přítoky do VD rovněž razantně stoupaly, J.Důl 8 m3/s, Souš 5 m3/s a jejich hladiny se zvýšily o 40, resp. 50 cm. Mírně se zvýšily odtoky, a to na 0,5 m3/s.
Po půlnoci již všechny průtoky rychle klesaly v závislosti na mnohem nižších srážkách. Nyní je situace již takřka na normálních hodnotách.
Bez přijatých opatření.
V.Hošek, MěÚ Tanvald

[18.5.2014 9:53]   Ing. Zdeněk Fišer, PK ORP Turnov, poradní člen
V důsledku nočního deště byl rychlý nárůst průtoků na Kamenic a horní Jizeře. Na krátkou dobu byly časných ranních hodinách na všech sledovaných profilech překročeny 1.st.PA. V Jablonci n:Jiz. byl dosažen st. 2.

[18.5.2014 0:42]   Ing. Irena Košková, PK Liberecký kraj, člen
Situace ve Višňové - dle hlášení paní starostky Erbanové:
Smědá v Bílém Potoce už kuminovala, vlna teď dále postupuje po toku.Ve Višňové - Vísce se přečerpává voda z povodńové hráze, protože jedno z čerpadel mělo poruchu. V Minkovicích byly vystavěny povodňové hráze z vodních vaků. V Předláncích musel být zabezpečen 1 dům, kde hrozí zaplavení. V současné době je v pohotovosti 21 lidí.

[18.5.2014 0:00]   Ing. Irena Košková, PK Liberecký kraj, člen
Smědá - Předlánce - 3.SPA - 244 cm.

str. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31