LEGENDA

 informace o stavu na vodním toku nebo díle
 informace o vývoji počasí
 informace dopravní
 vyhlášení / odvolání SPA povodňovou komisí
 mimořádné zprávy
 zprávy technické podpory portálu
 zprávy zadané z mobilních zařízení

 

JAK VLOŽIT PŘÍSPĚVEK DO CHATU

Příspěvek lze nastavit jako neveřejný. Kvůli možnosti filtrování příspěvků je velmi vhodné doplnit jeho kategorii a povodí, pro které je určený. Příspěvek lze doplnit o mapový zákres. Mapové zákresy lze pak najít v mapové kompozici Můj portál

Ukázka okna s vkládáním příspěvků

  

CHAT PRACOVNÍKŮ POVODŇOVÉ OCHRANY

Sdílené diskusní fórum pro pracovníky z oblasti povodňové ochrany a IZS. Slouží už od roku 2008 a všechny záznamy jsou zpětně dohledatelné. 

 

 

DISKUSNÍ FÓRUM POVODŇOVÉHO PORTÁLU (stránka 9/31)

VLOŽENÍ PŘISPĚVKŮ DO FÓRA A FILTROVÁNÍ DAT FÓRA JE UMOŽNĚNO POUZE PŘIHLÁŠENÝM OPRÁVNĚNÝM UŽIVATELŮM.
[10.1.2015 9:14]   Ing. Jitka Kopčáková, PK ORP Nový Bor, člen
V 9h nahlášen 1.SPA na Sporce ve Skalici u České Lípy panem starostou.ing.Kopčáková

[10.1.2015 8:34]   Simona Dušková, PK ORP Nový Bor, tajemník
Dne 10.1.2015 v 8.04 byl dosažen 1.SPA na vodním toku Dobranovský potok v k.ú. Bukovany u Nového Boru, čidlo Bukovany.

[10.1.2015 8:07]   Ing. Zdeněk Fišer, PK Turnov, poradní člen
Na Jizeře ve stanici Žel. Brod byl v 7:54 překročen 1.st. PA 220 cm. Výhled - další vzestup

[8.1.2015 13:29]   Ing. Irena Košková, PK Liberecký kraj, člen
Proveden export změn povodňových komisí do POVIS.
http://www.wmap.cz/pk_edt/pk.php?&t=pk&act=pk&orpsq=&krajsq=10120

[7.1.2015 12:00]   Ing. Irena Košková, PK Liberecký kraj, člen
POZVÁNKA NA ŠKOLENÍ POVODŇOVÝCH ORGÁNŮ
Zveme na Vás na školení povodňových orgánů obcí a ORP. Bude se konat 29. 1. 2015 v multimediálním sále LK. Podrobnosti v příloze.
Otevřít PDF soubor   Pozvánka na školení   (231 kB)

[20.12.2014 8:44]   Ing. Zdeněk Fišer, PK Turnov, poradní člen
Po vydatném večerním a nočním dešti ve všech polohách povodí byl dnes profilu Žel.Brod téměř dosažen 1.st. PA / 20.12.2014 3:00 hod 212cm 73.1 m3/s /

[17.12.2014 9:33]   Ing. Irena Košková, PK Liberecký kraj, člen
Proveden export dat komisí do POVIS
http://maps.kraj-lbc.cz/mapserv/dpp/index.php

[8.12.2014 11:25]   Ing. Irena Košková, PK Liberecký kraj, člen
Export dat do POVIS
http://www.wmap.cz/pk_edt/pk.php?&t=pk&act=pk&orpsq=&krajsq=10120

[3.12.2014 15:13]   Ing. Irena Košková, PK Liberecký kraj, člen
Prodevena aktualizace dat do POVIS.
http://www.wmap.cz/pk_edt/pk.php?&t=pk&act=pk&orpsq=&krajsq=10120

[26.11.2014 13:27]   Ing. Irena Košková, PK Liberecký kraj, člen
INFORMACE ČHMÚ
Na základě návrhu opatření* z vyhodnocení povodní v červnu 2013 v části „Hlásná a předpovědní služba“, Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) oznamuje, že bude veškeré výstrahy (PVI, IVNJ) a informační zprávy (HIZ, HRIZ) posílat už jen na operační a informační středisko Generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky (OPIS GŘ HZS ČR) a krajským úřadům (jako záložní cesta)... více v příloze
Otevřít TXT soubor   ÚČELOVÁ INFORMACE ČHMÚ   (2 kB)
[26.11.2014 15:33]   Ing. Irena Košková, PK Liberecký kraj, člen
dtto související informace od správ povodí:
....Sdělujeme Vám, že na základě tohoto pokynu nebude náš státní podnik nadále zajišťovat přeposílání výstrah a meteorologických a hydrologických informačních zpráv ČHMÚ na kraje, ORP a KOPIS HZS.
Tyto změny se nedotknou zasílání "Informačních zpráv o mimořádných vodních stavech a povodňové situaci na vodních tocích a vodních dílech ve správě Povodí Labe, státní podnik", které budou i nadále zasílány stejným způsobem jako dosud.....

[24.11.2014 10:20]   Ing. Irena Košková, PK Liberecký kraj, člen
Proveden export komisí do POVIS
http://www.wmap.cz/pk_edt/pk.php?&t=pk&act=pk&orpsq=&krajsq=10120

[18.11.2014 21:04]   Ing. Irena Košková, PK Liberecký kraj, člen
Aktualizace dat povodňových komisí do POVIS
http://www.wmap.cz/pk_edt/pk.php?&t=pk&act=pk&orpsq=&krajsq=10120

[13.11.2014 10:58]   Ing. Irena Košková, PK Liberecký kraj, člen
POUZE CVIČENÍ !!!
Zasedala Povodňová komise Libereckého kraje. Tajemník PK LK informoval o činnosti povodňových komisí postižených ORP. Zástupci Povodí Labe a Povodí Ohře informovali o stavech na jednotlivých vodních tocích a nádržích a jejich činnosti. Zástupci Policie ČR, HZS a ZZS informovali o své činnosti. Byly zhodnoceny varianty dalšího postupu, v této souvislosti hejtman LK rozhodl o částečném zpohotovení Krizového štábu LK, který bude plnit úkoly při koordinaci pomoci a zajišťování úkolů při požadavcích PK ORP o součinnost. Bylo rozhodnuto, že PK LK nebude SPA vyhlašovat, SPA byly vyhlášeny jednotlivými ORP.
Zmenšený náhled obrazové přílohy   CVIČENÍ!!! Zasedání PK Libereckého kraje   (672 kB)  1350 x 914 bodů
[13.11.2014 13:19]   Ing. Irena Košková, PK Liberecký kraj, člen
Přikládáme zápis z cvičného zasedání povodňové komise
Otevřít PDF soubor   Zápis PK LK   (125 kB)

[15.10.2014 11:59]   Ing. Jaroslav Rašín, PK ORP Liberec, 2. místopředseda, ved. 2. směny
LBC, Vesecky rybnik - po úspěšné realizaci ochrannho opatření (instalace stěvy ze štětovnic do tělesa hráze v místě poruchy) byl 14.10.2014 ve 12:00 odvolán II. SPA

[1.10.2014 16:06]   Ing. Irena Košková, PK Liberecký kraj, člen
Aktualizace dat záplavových území.
Opatření obecné povahy – Stanovení záplavového území toku Mohelka v úseku ř.km 27,0 – 42,0 a vymezení aktivní zóny v celé délce stanoveného úseku. Dle studie AGROPROJEKCE Litomyšl s.r.o., z listopadu 2011. Úsek toku zasahuje od obce Žďárek do statutárního města Jablonec nad Nisou.

[8.9.2014 9:18]   Ing. Jaroslav Rašín, PK ORP Liberec, 2. místopředseda, ved. 2. směny
LBC, Vesecky rybnik, prubezne info: PLA zajistuje postupne odcerpavani vody z VD za ucelem obnazeni poruchy. Pokles 8-10cm/den. Prutok poruchou v hrazi konstatni az klesajici. II.SPA nadale trva.

[24.8.2014 9:44]   Ing. Jaroslav Rašín, PK ORP Liberec, 2. místopředseda, ved. 2. směny
Lbc, Vesecky ybnik, 24.8.2014, 09:00
Hladina snizena o 155cm. Cerpani ukonceno. Intenzita prusaku neklesa. Predpokladame dalsi samovolny pokles. II SPA zustava vyhlasen. verovaci mereni bude provedeno s odstupem 6h.

[23.8.2014 2:48]   Ing. Jaroslav Rašín, PK ORP Liberec, 2. místopředseda, ved. 2. směny
Luční potok pod hrází Veseckého rybníka - vzhledem k silnému průsaku a riziku vzniku mimořádné povodně vyhlášen II. SPA na úseku pod hrází. HZS nasazuje techniku pro snížení hladiny. MP prověřuje přítomnoust osob po hrází.

[19.8.2014 15:06]   Ing. Irena Košková, PK Liberecký kraj, člen
Změna ve vymezeních záplavových území(Q100, AZZU, Q20, Q5)
JIZERA - záplavové území významného vodního toku Jizera v ř. km 70,59 – 79,50 v obci Svijany, Příšovice, Všeň, Přepeře, Modřišice a Turnov v Libereckém kraji. NOVOVESKÝ POTOK - změna záplavového území vodního toku Novoveský potok v úseku ř.km 0,00 – 3,00
[21.8.2014 16:08]   Ing. Irena Košková, PK Liberecký kraj, člen
Data byla odeslána taktéž do dPP a POVIS.
Ke stažení jsou ve výdeji dat
http://vydej.kraj-lbc.cz

[14.8.2014 14:34]   Ing. Irena Košková, PK Liberecký kraj, člen
Byl proveden export dat povodňových komisí do POVIS. POZOR: Pro export PK do POVIS stále platí, že je nutné ho dělat prostřednictvím krajského portálu (tuto databázi nelze přímo editovat v POVIS, vše ostatní ano).
Byly nastaveny účty pro editaci obcí Tanvaldska a Novoborska pro zvracovatele VOP Dolní Bouzov (seznam viz. Změnový list)
http://www.wmap.cz/pk_edt/pk.php?&t=pk&act=pk&orpsq=&krajsq=10120

[30.7.2014 17:02]   Ing. Irena Košková, PK Liberecký kraj, člen
Byl proveden export dat povodňových komisí do POVIS. U všech obcí ORP Frýdlant s ohledem na dokončovaný projekt bylo nastaveno povolení exportu.
Pro export PK do POVIS stále platí, že je nutné ho dělat prostřednictvím krajského portálu (tuto databázi nelze přímo editovat v POVIS, vše ostatní ano).
http://www.wmap.cz/pk_edt/pk.php?&t=pk&act=pk&orpsq=&krajsq=10120

[10.7.2014 14:24]   Václav Hošek, PK ORP Tanvald, tajemník
Stav na vodních tocích ORP Tanvald 10.7.2014, 14.00:
Naše území je už téměř beze srážek a další výhled je dobrý. Odpoledne pršet nebude a dále čekáme již jen občasné srážky. Všechny průtoky zvolna klesají, pouze hladiny VD J.Důl a Souš mírně stoupají a do večera ještě stoupat budou.
Situace je již stabilizovaná a další zhoršení neočekávám.
V.Hošek, MěÚ Tanvald

[10.7.2014 10:58]   Václav Hošek, PK ORP Tanvald, tajemník
Stavy na vodních tocích ORP Tanvald 10.7.2014, 11.00:
Srážky se v posledních hodinách již pohybovaly max. kolem 1 mm/hod, což je prakticky pouhé mžení. Kolem poledne by déšť mohl ustat zcela, případně ještě někde drobně sprchne. V průběhu odpoledne již mohou být přeháňky pouze občasné.
Přítoky do VD již kulminují a nadále by neměly stoupat. Mumlava dosáhla 50% 1.SPA, ale výrazně klesá, 1.SPA se přiblížila pouze Jizera na horním úseku. Mírně ještě stoupá Kamenice, ale více než 50% 1.SPA nedosáhne. Po zbytek dne ještě budou zvolna stoupat hladiny VD J.Důl a Souš, která stále vypouštějí minimální hodnoty kolem 160 l/s.
Kolegové po toku Jizery však musejí počítat ještě s nárůstem průtoku.
Prozatím tedy na vodních tocích klid a výhled je dobrý.
V.Hošek, MěÚ Tanvald.

[10.7.2014 7:46]   Václav Hošek, PK ORP Tanvald, tajemník
Stavy na vodních tocích ORP Tanvald 10.7.2014, 7.00:
Ve východní oblasti Jizerských hor a v západních Krkonoších prší bez přestávky od včerejšího večera. Srážky nejsou nijak intenzívní, pohybují se zhruba do 5 mm/hod, ovšem podloží je již nasycené a průtoky začínají stoupat. Za poslední tři dny v naší oblasti spadlo od 50 do 130 mm, což není málo. VD J.Důl a Souš vypouštějí prozatím minimální hodnoty a jejich rezerva je téměř 7 milionů m3, což je dostatečné. Hladiny doposud stouply o 10 – 15 cm. V průběhu dne by srážky měly začít slábnout, neboť od východu postupující pás oblačnosti se již zdá být méně vydatný a především ne již tak souvislý, jako tomu bylo dnešní noci.
V průběhu dne očekávám další srážky, ovšem ne již tak intenzívní a s menšími přestávkami. Přítoky do VD by v průběhu dopoledne měly kulminovat, průtoky na vodních tocích mohou mít stoupající tendenci o něco déle. Kamenice by měla zůstat poměrně hluboko pod 1.SPA, Mumlava se k němu může přiblížit, stejně tak Jizera, až nabere vodu z Krkonoš. Přehrady by měly udržet příznivé odtoky pod 1 m3/s po celou dobu.
Nepředpokládám přijetí žádných mimořádných opatření.
V.Hošek, MěÚ Tanvald.

[2.7.2014 16:40]   Vlastimil Schovánek, PK Slaná, předseda
test nastavení účtu, bude smazáno

[20.6.2014 11:36]   Jiří Vosecký , PK Okrouhlá, předseda
test nastavení účtu, bude smazáno

[2.6.2014 11:18]   Ing. Irena Košková, PK Liberecký kraj, člen
ZMĚNA TAJEMNÍKA POVODŇOVÉ KOMISE LIBERECKÉHO KRAJE
Po odchodu Ing. Jaroslava Svobody do důchodu bude funkci tajemníka PK LK vykovávat Ing. Zdeněk Madej (zdenek.madej@kraj-lbc.cz, tel. 485 226 432)

[20.5.2014 11:24]   Ing. Irena Košková, PK Liberecký kraj, člen
Byly aktualizovány kontakty (nebo zaslán požadavek na jejich aktualizaci tajemníkům PK) zástupců Policie ČR v PK ORP celého kraje.

[19.5.2014 8:02]   Václav Hošek, PK ORP Tanvald, tajemník
Situace na vodních tocích ORP Tanvald 19.5.2014 7.30:

Srážky ve východní oblasti Jiz.hor se o víkendu pohybovaly od 50 do 80 mm, v západní části Krkonoš až do 100 mm. Během soboty průtoky velmi rychle vzrůstaly a kulminovaly kolem půlnoci ze soboty na neděli. Kamenice v Plavech dosáhla krátce 1.SPA (25 m3/s), Mumlava zůstala těsně pod 1.SPA (28 m3/s) a Jizera v Jablonci n.Jiz. dokonce překročila 2.SPA (80 m3/s).
Přítoky do VD rovněž razantně stoupaly, J.Důl 8 m3/s, Souš 5 m3/s a jejich hladiny se zvýšily o 40, resp. 50 cm. Mírně se zvýšily odtoky, a to na 0,5 m3/s.
Po půlnoci již všechny průtoky rychle klesaly v závislosti na mnohem nižších srážkách. Nyní je situace již takřka na normálních hodnotách.
Bez přijatých opatření.
V.Hošek, MěÚ Tanvald

[18.5.2014 9:53]   Ing. Zdeněk Fišer, PK ORP Turnov, poradní člen
V důsledku nočního deště byl rychlý nárůst průtoků na Kamenic a horní Jizeře. Na krátkou dobu byly časných ranních hodinách na všech sledovaných profilech překročeny 1.st.PA. V Jablonci n:Jiz. byl dosažen st. 2.

[18.5.2014 0:42]   Ing. Irena Košková, PK Liberecký kraj, člen
Situace ve Višňové - dle hlášení paní starostky Erbanové:
Smědá v Bílém Potoce už kuminovala, vlna teď dále postupuje po toku.Ve Višňové - Vísce se přečerpává voda z povodńové hráze, protože jedno z čerpadel mělo poruchu. V Minkovicích byly vystavěny povodňové hráze z vodních vaků. V Předláncích musel být zabezpečen 1 dům, kde hrozí zaplavení. V současné době je v pohotovosti 21 lidí.

[18.5.2014 0:00]   Ing. Irena Košková, PK Liberecký kraj, člen
Smědá - Předlánce - 3.SPA - 244 cm.

[17.5.2014 23:46]   Ing. Irena Košková, PK Liberecký kraj, člen
Smědá - hlásný profil v Předláncích - 2.SPA - 229cm. Hladina stoupá.

[17.5.2014 23:40]   Ing. Irena Košková, PK Liberecký kraj, člen
Hlásný profil v Jesenném - překročen 1SPA (90cm)

[17.5.2014 23:04]   Ing. Irena Košková, PK Liberecký kraj, člen
Stav na měrných profilech na JIzeře najdete zde
http://www.hladiny.cz/turnov/turnov.html

[17.5.2014 22:38]   Ing. Irena Košková, PK Liberecký kraj, člen
Ve stanici Jablonec nad Jizerou byl překročen 2.SPA 180cm
[17.5.2014 22:53]   Ing. Irena Košková, PK Liberecký kraj, člen
Stav na měrném profile.
http://hydro.chmi.cz/hpps/hpps_prfdyn.php?seq=307116

[25.3.2014 9:48]   Ing. Irena Košková, PK Liberecký kraj, člen
Proveden export databáze povodňových komisí do POVIS
http://www.wmap.cz/pk_edt/pk.php?&t=pk&act=pk&orpsq=&krajsq=10120

[17.3.2014 11:59]   Ing. Irena Košková, PK Liberecký kraj, člen
Proveden export dat povodňových komisí do POVIS
http://www.wmap.cz/pk_edt/pk.php?&t=pk&act=pk&orpsq=&krajsq=10120

[17.3.2014 11:45]   Ing. Irena Košková, PK Liberecký kraj, člen
Aktualizace dat záplavových území.
Opatření obecné povahy - Změna stanovení záplavového území Šenovského potoka ř. km 0,028 – 0,180 v obci Prysk. „Studie záplavové území Šenovského potoka (ř. km 0,028 – 0,276)“, kterou zpracovala společnost HG Partner s. r. o., IČ 27221253, Husova 78, 250 82 Úvaly, Ing. Jaroslav Vrzák, Ing. Pavel Veselý a Ing. Vanda Tomšovičová, Palackého 75, 411 55 Terezín, IČ 69295344. Data volně ke stažení ve výdajovém portále
http://maps.kraj-lbc.cz/vydej/
Otevřít PDF soubor   Dokument stanovení   (133 kB)

[17.3.2014 6:38]   Ing. Zdeněk Fišer, PK ORP Turnov, poradní člen
Víkendové dešťové srážky na celém povodí způsobily výrazné vzestupy průtoků na všech profilech horní Jizery. V profilu Železný Brod limnigraf zaznamenal ve 3:00 těsné přiblížení k 1.sp. PA vodočtu - 217 cm/ 1.st.PA je 220cm/. Nyní již pomalý pokles...

[11.3.2014 11:40]   Ing. Irena Košková, PK Liberecký kraj, člen
Aktualizace dat záplavových území - Změna stanovení záplavového území významného vodního toku Ploučnice v ř.km 93,70 – 98,60, tj. úsek od rozdělovacího objektu Chrastná až nad obec Janův Důl, v Osečné a Janově Dole - Stanovení záplavového území vodního toku Oldřichovský potok v ř.km 2,261 – 3,724 v Oldřichově na Hranicích, město Hrádek nad Nisou - Stanovení záplavového území vodního toku Oldřichovský potok v ř.km 2,261 – 3,724 v Oldřichově na Hranicích, město Hrádek nad Nisou
[11.3.2014 11:41]   Ing. Irena Košková, PK Liberecký kraj, člen
Data jsou poskytnuta ke stažení na:
http://vydej.kraj-lbc.cz

[24.2.2014 9:22]   Ing. Irena Košková, PK Liberecký kraj, člen
Export dat povodňových komisí do POVIS k 24.2.2014
http://www.wmap.cz/pk_edt/default.php?t=pk&act=PK&ppseq=963739&krajsq= ...

[26.12.2013 23:24]   Ing. Irena Košková, PK Liberecký kraj, člen
LVI. výzva - prioritní osa 1, podoblast podpory 1.3.1 Zlepšení systému povodňové služby a preventivní protipovodňové ochrany. Žádosti o podporu jsou přijímány od 23. prosince 2013 do 31. ledna 2014. Alokace na schválené projekty je vyhlášena ve výši 400 mil. Kč.
https://www.sfzp.cz/clanek/193/2179/lvi-vyzva---prioritni-osa-1-podobl ...
[26.12.2013 23:31]   Ing. Irena Košková, PK Liberecký kraj, člen
V rámci této výzvy jsou přijatelnými příjemci podpory pouze:
a) státní podniky,
b) státní příspěvkové organizace dle §54 zákona 219/2000 Sb.

[11.12.2013 10:51]   Václav Hošek, PK ORP Tanvald, tajemník
Stavy na vodních tocích ORP Tanvald 11.12. 10.30:
Oblast Jiz.hor je již prakticky beze srážek, objevuje se jen občas drobné mrholení. Přítoky do přehrad postupně klesají. V současné chvíli VD J.Důl a Souš vypouštějí jen malinko přes 1 m3/s a přítok s odtokem jsou v rovnováze, tzn. že hladiny již nestoupají a v průběhu dne začnou pomalu klesat. Kamenice má průtok na 40 % 1.SPA, Jizera 20 % a Mumlava se blíží k minimu. Poklesy jsou trvalé.
Další předpověď počasí je příznivá, očekává se pouze občasné mrholení, v závěru týdne mohou noční teploty klesnout pod nulu, přes den bude mírně nad nulou, takže sněhová pokrývka bude odtávat jen pozvolna.
Končím aktivaci hlásné a předpovědní služby pro ORP Tanvald.
V.Hošek, MěÚ Tanvald

[10.12.2013 16:43]   Ing. Zdeněk Fišer, PK ORP Turnov, poradní člen
10.12.2013 ve 12:00 skončil na vodočtu Žel.Brod 1.st. PA

[10.12.2013 14:38]   Václav Hošek, PK ORP Tanvald, tajemník
Stavy na vodních tocích ORP Tanvald 10.12. 14.30:

Srážky v naší oblasti ustávají, pohybují se v úhrnech 0 – 0,2 mm/hod. Průtoky zvolna klesají, stoupají pouze hladiny VD J.Důl a Souš. Odtoky z přehrad jsou nyní vyšší, J.Důl 2,5 m3/s a Souš 1 m3/s. Hladiny přehrad by se během noci měly konečně ustálit a pokles průtoků bude setrvalý. Větší srážky nejsou zatím očekávány. Sněhová pokrývka prozatím odtává i ve vyšších polohách, teprve v průběhu čtvrtka a pátku můžeme očekávat pokles nočních teplot pod nulu.
V.Hošek, MěÚ Tanvald

[10.12.2013 10:50]   Ing. Irena Košková, PK Liberecký kraj, člen
NEFUNKČNOST MĚŘENÍ NA SMĚDÉ
Odpověď na dotaz místostarosty Hejnic, pana Demčáka.
Český hydrometeorologický ústav: Vysvětlit Vám výpadek, bohužel, neumím, neznám přesnou technickou příčinu. V současné době je ale už tok dat přerušený po 19:50 hod. obnoven. K trnutí není v současnosti důvod, sice došlo ke zvýšení průtoků kombinací tání a deště, ale podle očekávání nedošlo k překročení 2. SPA. Srážková činnost slábla a ustala, což vedlo ke zklidnění hydrologické situace. Provizorní jsou v profilu Bílý Potok SPA, protože pro jejich stanovení je třeba provést dostatečnou sadu měření a poté absolvovat schvalovací "kolečko" (mimo ústav) - tento proces, je - pokud jsem dobře informován - v běhu. [MN]

[10.12.2013 7:57]   Mgr. Vladimíra Erbanová, PK Višňová, předseda
řeka Smědá kulminovala ve 2 hodiny ráno, od té doby pomalu klesá. portál ČHMÚ začal fungovat ráno. prověřili jsme funkčnost čerpadel na protipovodňové hrázi ve Vísce. závěr - pro nás opět běžná situace.
Vladimíra Erbanová

[10.12.2013 7:22]   Václav Hošek, PK ORP Tanvald, tajemník
Stavy na vodních tocích ORP Tanvald 10.12. 7.00:
Srážky za posledních 48 hodin se na hřebenech Jiz.hor pohybovaly kolem 70 mm, což není nic extrémního, ovšem spolu s táním již poměrně vysoké sněhové pokrývky nám to hladiny výrazně zvedlo. Kamenice během noci mírně překročila 1.SPA a kulminovala na 29 m3/s, Jizera zůstala pod 1.SPA a Mumlava se zvedla jen nepatrně. Přítoky do přehrad a průtoky Kamenice a Jizery klesají, Mumlava ještě mírně stoupá. Hladiny VD J.Důl a Souš se zvedly přibližně o 50 cm a ještě budou stoupat, protože odtok je po celou dobu udržován na nízkých hodnotách. Rezerva obou vodních děl je v tuto chvíli zhruba 5,5 milionu m3. Srážky v horních polohách se momentálně pohybují do 1 mm/hod. a celková tendence je sestupná.
Další informace v průběhu dne.
V.Hošek, MěÚ Tanvald

[10.12.2013 7:03]   Ing. Zdeněk Fišer, PK ORP Turnov, poradní člen
Během noci hladina Jizery v profilu Žel.Brod a v úseku pod ním zvolna nastoupala na stav cca 20 cm nad 1.st.PA. S očekávaným ustáváním dešťových srážek předpokládám setrvalý stav a později pomalý pokles.

str. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31