LEGENDA

 informace o stavu na vodním toku nebo díle
 informace o vývoji počasí
 informace dopravní
 vyhlášení / odvolání SPA povodňovou komisí
 mimořádné zprávy
 zprávy technické podpory portálu
 zprávy zadané z mobilních zařízení

 

JAK VLOŽIT PŘÍSPĚVEK DO CHATU

Příspěvek lze nastavit jako neveřejný. Kvůli možnosti filtrování příspěvků je velmi vhodné doplnit jeho kategorii a povodí, pro které je určený. Příspěvek lze doplnit o mapový zákres. Mapové zákresy lze pak najít v mapové kompozici Můj portál

Ukázka okna s vkládáním příspěvků

  

CHAT PRACOVNÍKŮ POVODŇOVÉ OCHRANY

Sdílené diskusní fórum pro pracovníky z oblasti povodňové ochrany a IZS. Slouží už od roku 2008 a všechny záznamy jsou zpětně dohledatelné. 

 

 

DISKUSNÍ FÓRUM POVODŇOVÉHO PORTÁLU (stránka 9/30)

VLOŽENÍ PŘISPĚVKŮ DO FÓRA A FILTROVÁNÍ DAT FÓRA JE UMOŽNĚNO POUZE PŘIHLÁŠENÝM OPRÁVNĚNÝM UŽIVATELŮM.
[8.12.2014 11:25]   Ing. Irena Košková, PK Liberecký kraj, člen
Export dat do POVIS
http://www.wmap.cz/pk_edt/pk.php?&t=pk&act=pk&orpsq=&krajsq=10120

[3.12.2014 15:13]   Ing. Irena Košková, PK Liberecký kraj, člen
Prodevena aktualizace dat do POVIS.
http://www.wmap.cz/pk_edt/pk.php?&t=pk&act=pk&orpsq=&krajsq=10120

[26.11.2014 13:27]   Ing. Irena Košková, PK Liberecký kraj, člen
INFORMACE ČHMÚ
Na základě návrhu opatření* z vyhodnocení povodní v červnu 2013 v části „Hlásná a předpovědní služba“, Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) oznamuje, že bude veškeré výstrahy (PVI, IVNJ) a informační zprávy (HIZ, HRIZ) posílat už jen na operační a informační středisko Generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky (OPIS GŘ HZS ČR) a krajským úřadům (jako záložní cesta)... více v příloze
Otevřít TXT soubor   ÚČELOVÁ INFORMACE ČHMÚ   (2 kB)
[26.11.2014 15:33]   Ing. Irena Košková, PK Liberecký kraj, člen
dtto související informace od správ povodí:
....Sdělujeme Vám, že na základě tohoto pokynu nebude náš státní podnik nadále zajišťovat přeposílání výstrah a meteorologických a hydrologických informačních zpráv ČHMÚ na kraje, ORP a KOPIS HZS.
Tyto změny se nedotknou zasílání "Informačních zpráv o mimořádných vodních stavech a povodňové situaci na vodních tocích a vodních dílech ve správě Povodí Labe, státní podnik", které budou i nadále zasílány stejným způsobem jako dosud.....

[24.11.2014 10:20]   Ing. Irena Košková, PK Liberecký kraj, člen
Proveden export komisí do POVIS
http://www.wmap.cz/pk_edt/pk.php?&t=pk&act=pk&orpsq=&krajsq=10120

[18.11.2014 21:04]   Ing. Irena Košková, PK Liberecký kraj, člen
Aktualizace dat povodňových komisí do POVIS
http://www.wmap.cz/pk_edt/pk.php?&t=pk&act=pk&orpsq=&krajsq=10120

[13.11.2014 10:58]   Ing. Irena Košková, PK Liberecký kraj, člen
POUZE CVIČENÍ !!!
Zasedala Povodňová komise Libereckého kraje. Tajemník PK LK informoval o činnosti povodňových komisí postižených ORP. Zástupci Povodí Labe a Povodí Ohře informovali o stavech na jednotlivých vodních tocích a nádržích a jejich činnosti. Zástupci Policie ČR, HZS a ZZS informovali o své činnosti. Byly zhodnoceny varianty dalšího postupu, v této souvislosti hejtman LK rozhodl o částečném zpohotovení Krizového štábu LK, který bude plnit úkoly při koordinaci pomoci a zajišťování úkolů při požadavcích PK ORP o součinnost. Bylo rozhodnuto, že PK LK nebude SPA vyhlašovat, SPA byly vyhlášeny jednotlivými ORP.
Zmenšený náhled obrazové přílohy   CVIČENÍ!!! Zasedání PK Libereckého kraje   (672 kB)  1350 x 914 bodů
[13.11.2014 13:19]   Ing. Irena Košková, PK Liberecký kraj, člen
Přikládáme zápis z cvičného zasedání povodňové komise
Otevřít PDF soubor   Zápis PK LK   (125 kB)

[15.10.2014 11:59]   Ing. Jaroslav Rašín, PK ORP Liberec, 2. místopředseda, ved. 2. směny
LBC, Vesecky rybnik - po úspěšné realizaci ochrannho opatření (instalace stěvy ze štětovnic do tělesa hráze v místě poruchy) byl 14.10.2014 ve 12:00 odvolán II. SPA

[1.10.2014 16:06]   Ing. Irena Košková, PK Liberecký kraj, člen
Aktualizace dat záplavových území.
Opatření obecné povahy – Stanovení záplavového území toku Mohelka v úseku ř.km 27,0 – 42,0 a vymezení aktivní zóny v celé délce stanoveného úseku. Dle studie AGROPROJEKCE Litomyšl s.r.o., z listopadu 2011. Úsek toku zasahuje od obce Žďárek do statutárního města Jablonec nad Nisou.

[8.9.2014 9:18]   Ing. Jaroslav Rašín, PK ORP Liberec, 2. místopředseda, ved. 2. směny
LBC, Vesecky rybnik, prubezne info: PLA zajistuje postupne odcerpavani vody z VD za ucelem obnazeni poruchy. Pokles 8-10cm/den. Prutok poruchou v hrazi konstatni az klesajici. II.SPA nadale trva.

[24.8.2014 9:44]   Ing. Jaroslav Rašín, PK ORP Liberec, 2. místopředseda, ved. 2. směny
Lbc, Vesecky ybnik, 24.8.2014, 09:00
Hladina snizena o 155cm. Cerpani ukonceno. Intenzita prusaku neklesa. Predpokladame dalsi samovolny pokles. II SPA zustava vyhlasen. verovaci mereni bude provedeno s odstupem 6h.

[23.8.2014 2:48]   Ing. Jaroslav Rašín, PK ORP Liberec, 2. místopředseda, ved. 2. směny
Luční potok pod hrází Veseckého rybníka - vzhledem k silnému průsaku a riziku vzniku mimořádné povodně vyhlášen II. SPA na úseku pod hrází. HZS nasazuje techniku pro snížení hladiny. MP prověřuje přítomnoust osob po hrází.

[19.8.2014 15:06]   Ing. Irena Košková, PK Liberecký kraj, člen
Změna ve vymezeních záplavových území(Q100, AZZU, Q20, Q5)
JIZERA - záplavové území významného vodního toku Jizera v ř. km 70,59 – 79,50 v obci Svijany, Příšovice, Všeň, Přepeře, Modřišice a Turnov v Libereckém kraji. NOVOVESKÝ POTOK - změna záplavového území vodního toku Novoveský potok v úseku ř.km 0,00 – 3,00
[21.8.2014 16:08]   Ing. Irena Košková, PK Liberecký kraj, člen
Data byla odeslána taktéž do dPP a POVIS.
Ke stažení jsou ve výdeji dat
http://vydej.kraj-lbc.cz

[14.8.2014 14:34]   Ing. Irena Košková, PK Liberecký kraj, člen
Byl proveden export dat povodňových komisí do POVIS. POZOR: Pro export PK do POVIS stále platí, že je nutné ho dělat prostřednictvím krajského portálu (tuto databázi nelze přímo editovat v POVIS, vše ostatní ano).
Byly nastaveny účty pro editaci obcí Tanvaldska a Novoborska pro zvracovatele VOP Dolní Bouzov (seznam viz. Změnový list)
http://www.wmap.cz/pk_edt/pk.php?&t=pk&act=pk&orpsq=&krajsq=10120

[30.7.2014 17:02]   Ing. Irena Košková, PK Liberecký kraj, člen
Byl proveden export dat povodňových komisí do POVIS. U všech obcí ORP Frýdlant s ohledem na dokončovaný projekt bylo nastaveno povolení exportu.
Pro export PK do POVIS stále platí, že je nutné ho dělat prostřednictvím krajského portálu (tuto databázi nelze přímo editovat v POVIS, vše ostatní ano).
http://www.wmap.cz/pk_edt/pk.php?&t=pk&act=pk&orpsq=&krajsq=10120

[10.7.2014 14:24]   Václav Hošek, PK ORP Tanvald, tajemník
Stav na vodních tocích ORP Tanvald 10.7.2014, 14.00:
Naše území je už téměř beze srážek a další výhled je dobrý. Odpoledne pršet nebude a dále čekáme již jen občasné srážky. Všechny průtoky zvolna klesají, pouze hladiny VD J.Důl a Souš mírně stoupají a do večera ještě stoupat budou.
Situace je již stabilizovaná a další zhoršení neočekávám.
V.Hošek, MěÚ Tanvald

[10.7.2014 10:58]   Václav Hošek, PK ORP Tanvald, tajemník
Stavy na vodních tocích ORP Tanvald 10.7.2014, 11.00:
Srážky se v posledních hodinách již pohybovaly max. kolem 1 mm/hod, což je prakticky pouhé mžení. Kolem poledne by déšť mohl ustat zcela, případně ještě někde drobně sprchne. V průběhu odpoledne již mohou být přeháňky pouze občasné.
Přítoky do VD již kulminují a nadále by neměly stoupat. Mumlava dosáhla 50% 1.SPA, ale výrazně klesá, 1.SPA se přiblížila pouze Jizera na horním úseku. Mírně ještě stoupá Kamenice, ale více než 50% 1.SPA nedosáhne. Po zbytek dne ještě budou zvolna stoupat hladiny VD J.Důl a Souš, která stále vypouštějí minimální hodnoty kolem 160 l/s.
Kolegové po toku Jizery však musejí počítat ještě s nárůstem průtoku.
Prozatím tedy na vodních tocích klid a výhled je dobrý.
V.Hošek, MěÚ Tanvald.

[10.7.2014 7:46]   Václav Hošek, PK ORP Tanvald, tajemník
Stavy na vodních tocích ORP Tanvald 10.7.2014, 7.00:
Ve východní oblasti Jizerských hor a v západních Krkonoších prší bez přestávky od včerejšího večera. Srážky nejsou nijak intenzívní, pohybují se zhruba do 5 mm/hod, ovšem podloží je již nasycené a průtoky začínají stoupat. Za poslední tři dny v naší oblasti spadlo od 50 do 130 mm, což není málo. VD J.Důl a Souš vypouštějí prozatím minimální hodnoty a jejich rezerva je téměř 7 milionů m3, což je dostatečné. Hladiny doposud stouply o 10 – 15 cm. V průběhu dne by srážky měly začít slábnout, neboť od východu postupující pás oblačnosti se již zdá být méně vydatný a především ne již tak souvislý, jako tomu bylo dnešní noci.
V průběhu dne očekávám další srážky, ovšem ne již tak intenzívní a s menšími přestávkami. Přítoky do VD by v průběhu dopoledne měly kulminovat, průtoky na vodních tocích mohou mít stoupající tendenci o něco déle. Kamenice by měla zůstat poměrně hluboko pod 1.SPA, Mumlava se k němu může přiblížit, stejně tak Jizera, až nabere vodu z Krkonoš. Přehrady by měly udržet příznivé odtoky pod 1 m3/s po celou dobu.
Nepředpokládám přijetí žádných mimořádných opatření.
V.Hošek, MěÚ Tanvald.

[2.7.2014 16:40]   Vlastimil Schovánek, PK Slaná, předseda
test nastavení účtu, bude smazáno

[20.6.2014 11:36]   Jiří Vosecký , PK Okrouhlá, předseda
test nastavení účtu, bude smazáno

[2.6.2014 11:18]   Ing. Irena Košková, PK Liberecký kraj, člen
ZMĚNA TAJEMNÍKA POVODŇOVÉ KOMISE LIBERECKÉHO KRAJE
Po odchodu Ing. Jaroslava Svobody do důchodu bude funkci tajemníka PK LK vykovávat Ing. Zdeněk Madej (zdenek.madej@kraj-lbc.cz, tel. 485 226 432)

[20.5.2014 11:24]   Ing. Irena Košková, PK Liberecký kraj, člen
Byly aktualizovány kontakty (nebo zaslán požadavek na jejich aktualizaci tajemníkům PK) zástupců Policie ČR v PK ORP celého kraje.

[19.5.2014 8:02]   Václav Hošek, PK ORP Tanvald, tajemník
Situace na vodních tocích ORP Tanvald 19.5.2014 7.30:

Srážky ve východní oblasti Jiz.hor se o víkendu pohybovaly od 50 do 80 mm, v západní části Krkonoš až do 100 mm. Během soboty průtoky velmi rychle vzrůstaly a kulminovaly kolem půlnoci ze soboty na neděli. Kamenice v Plavech dosáhla krátce 1.SPA (25 m3/s), Mumlava zůstala těsně pod 1.SPA (28 m3/s) a Jizera v Jablonci n.Jiz. dokonce překročila 2.SPA (80 m3/s).
Přítoky do VD rovněž razantně stoupaly, J.Důl 8 m3/s, Souš 5 m3/s a jejich hladiny se zvýšily o 40, resp. 50 cm. Mírně se zvýšily odtoky, a to na 0,5 m3/s.
Po půlnoci již všechny průtoky rychle klesaly v závislosti na mnohem nižších srážkách. Nyní je situace již takřka na normálních hodnotách.
Bez přijatých opatření.
V.Hošek, MěÚ Tanvald

[18.5.2014 9:53]   Ing. Zdeněk Fišer, PK ORP Turnov, poradní člen
V důsledku nočního deště byl rychlý nárůst průtoků na Kamenic a horní Jizeře. Na krátkou dobu byly časných ranních hodinách na všech sledovaných profilech překročeny 1.st.PA. V Jablonci n:Jiz. byl dosažen st. 2.

[18.5.2014 0:42]   Ing. Irena Košková, PK Liberecký kraj, člen
Situace ve Višňové - dle hlášení paní starostky Erbanové:
Smědá v Bílém Potoce už kuminovala, vlna teď dále postupuje po toku.Ve Višňové - Vísce se přečerpává voda z povodńové hráze, protože jedno z čerpadel mělo poruchu. V Minkovicích byly vystavěny povodňové hráze z vodních vaků. V Předláncích musel být zabezpečen 1 dům, kde hrozí zaplavení. V současné době je v pohotovosti 21 lidí.

[18.5.2014 0:00]   Ing. Irena Košková, PK Liberecký kraj, člen
Smědá - Předlánce - 3.SPA - 244 cm.

[17.5.2014 23:46]   Ing. Irena Košková, PK Liberecký kraj, člen
Smědá - hlásný profil v Předláncích - 2.SPA - 229cm. Hladina stoupá.

[17.5.2014 23:40]   Ing. Irena Košková, PK Liberecký kraj, člen
Hlásný profil v Jesenném - překročen 1SPA (90cm)

[17.5.2014 23:04]   Ing. Irena Košková, PK Liberecký kraj, člen
Stav na měrných profilech na JIzeře najdete zde
http://www.hladiny.cz/turnov/turnov.html

[17.5.2014 22:38]   Ing. Irena Košková, PK Liberecký kraj, člen
Ve stanici Jablonec nad Jizerou byl překročen 2.SPA 180cm
[17.5.2014 22:53]   Ing. Irena Košková, PK Liberecký kraj, člen
Stav na měrném profile.
http://hydro.chmi.cz/hpps/hpps_prfdyn.php?seq=307116

[25.3.2014 9:48]   Ing. Irena Košková, PK Liberecký kraj, člen
Proveden export databáze povodňových komisí do POVIS
http://www.wmap.cz/pk_edt/pk.php?&t=pk&act=pk&orpsq=&krajsq=10120

[17.3.2014 11:59]   Ing. Irena Košková, PK Liberecký kraj, člen
Proveden export dat povodňových komisí do POVIS
http://www.wmap.cz/pk_edt/pk.php?&t=pk&act=pk&orpsq=&krajsq=10120

[17.3.2014 11:45]   Ing. Irena Košková, PK Liberecký kraj, člen
Aktualizace dat záplavových území.
Opatření obecné povahy - Změna stanovení záplavového území Šenovského potoka ř. km 0,028 – 0,180 v obci Prysk. „Studie záplavové území Šenovského potoka (ř. km 0,028 – 0,276)“, kterou zpracovala společnost HG Partner s. r. o., IČ 27221253, Husova 78, 250 82 Úvaly, Ing. Jaroslav Vrzák, Ing. Pavel Veselý a Ing. Vanda Tomšovičová, Palackého 75, 411 55 Terezín, IČ 69295344. Data volně ke stažení ve výdajovém portále
http://maps.kraj-lbc.cz/vydej/
Otevřít PDF soubor   Dokument stanovení   (133 kB)

[17.3.2014 6:38]   Ing. Zdeněk Fišer, PK ORP Turnov, poradní člen
Víkendové dešťové srážky na celém povodí způsobily výrazné vzestupy průtoků na všech profilech horní Jizery. V profilu Železný Brod limnigraf zaznamenal ve 3:00 těsné přiblížení k 1.sp. PA vodočtu - 217 cm/ 1.st.PA je 220cm/. Nyní již pomalý pokles...

[11.3.2014 11:40]   Ing. Irena Košková, PK Liberecký kraj, člen
Aktualizace dat záplavových území - Změna stanovení záplavového území významného vodního toku Ploučnice v ř.km 93,70 – 98,60, tj. úsek od rozdělovacího objektu Chrastná až nad obec Janův Důl, v Osečné a Janově Dole - Stanovení záplavového území vodního toku Oldřichovský potok v ř.km 2,261 – 3,724 v Oldřichově na Hranicích, město Hrádek nad Nisou - Stanovení záplavového území vodního toku Oldřichovský potok v ř.km 2,261 – 3,724 v Oldřichově na Hranicích, město Hrádek nad Nisou
[11.3.2014 11:41]   Ing. Irena Košková, PK Liberecký kraj, člen
Data jsou poskytnuta ke stažení na:
http://vydej.kraj-lbc.cz

[24.2.2014 9:22]   Ing. Irena Košková, PK Liberecký kraj, člen
Export dat povodňových komisí do POVIS k 24.2.2014
http://www.wmap.cz/pk_edt/default.php?t=pk&act=PK&ppseq=963739&krajsq= ...

[26.12.2013 23:24]   Ing. Irena Košková, PK Liberecký kraj, člen
LVI. výzva - prioritní osa 1, podoblast podpory 1.3.1 Zlepšení systému povodňové služby a preventivní protipovodňové ochrany. Žádosti o podporu jsou přijímány od 23. prosince 2013 do 31. ledna 2014. Alokace na schválené projekty je vyhlášena ve výši 400 mil. Kč.
https://www.sfzp.cz/clanek/193/2179/lvi-vyzva---prioritni-osa-1-podobl ...
[26.12.2013 23:31]   Ing. Irena Košková, PK Liberecký kraj, člen
V rámci této výzvy jsou přijatelnými příjemci podpory pouze:
a) státní podniky,
b) státní příspěvkové organizace dle §54 zákona 219/2000 Sb.

[11.12.2013 10:51]   Václav Hošek, PK ORP Tanvald, tajemník
Stavy na vodních tocích ORP Tanvald 11.12. 10.30:
Oblast Jiz.hor je již prakticky beze srážek, objevuje se jen občas drobné mrholení. Přítoky do přehrad postupně klesají. V současné chvíli VD J.Důl a Souš vypouštějí jen malinko přes 1 m3/s a přítok s odtokem jsou v rovnováze, tzn. že hladiny již nestoupají a v průběhu dne začnou pomalu klesat. Kamenice má průtok na 40 % 1.SPA, Jizera 20 % a Mumlava se blíží k minimu. Poklesy jsou trvalé.
Další předpověď počasí je příznivá, očekává se pouze občasné mrholení, v závěru týdne mohou noční teploty klesnout pod nulu, přes den bude mírně nad nulou, takže sněhová pokrývka bude odtávat jen pozvolna.
Končím aktivaci hlásné a předpovědní služby pro ORP Tanvald.
V.Hošek, MěÚ Tanvald

[10.12.2013 16:43]   Ing. Zdeněk Fišer, PK ORP Turnov, poradní člen
10.12.2013 ve 12:00 skončil na vodočtu Žel.Brod 1.st. PA

[10.12.2013 14:38]   Václav Hošek, PK ORP Tanvald, tajemník
Stavy na vodních tocích ORP Tanvald 10.12. 14.30:

Srážky v naší oblasti ustávají, pohybují se v úhrnech 0 – 0,2 mm/hod. Průtoky zvolna klesají, stoupají pouze hladiny VD J.Důl a Souš. Odtoky z přehrad jsou nyní vyšší, J.Důl 2,5 m3/s a Souš 1 m3/s. Hladiny přehrad by se během noci měly konečně ustálit a pokles průtoků bude setrvalý. Větší srážky nejsou zatím očekávány. Sněhová pokrývka prozatím odtává i ve vyšších polohách, teprve v průběhu čtvrtka a pátku můžeme očekávat pokles nočních teplot pod nulu.
V.Hošek, MěÚ Tanvald

[10.12.2013 10:50]   Ing. Irena Košková, PK Liberecký kraj, člen
NEFUNKČNOST MĚŘENÍ NA SMĚDÉ
Odpověď na dotaz místostarosty Hejnic, pana Demčáka.
Český hydrometeorologický ústav: Vysvětlit Vám výpadek, bohužel, neumím, neznám přesnou technickou příčinu. V současné době je ale už tok dat přerušený po 19:50 hod. obnoven. K trnutí není v současnosti důvod, sice došlo ke zvýšení průtoků kombinací tání a deště, ale podle očekávání nedošlo k překročení 2. SPA. Srážková činnost slábla a ustala, což vedlo ke zklidnění hydrologické situace. Provizorní jsou v profilu Bílý Potok SPA, protože pro jejich stanovení je třeba provést dostatečnou sadu měření a poté absolvovat schvalovací "kolečko" (mimo ústav) - tento proces, je - pokud jsem dobře informován - v běhu. [MN]

[10.12.2013 7:57]   Mgr. Vladimíra Erbanová, PK Višňová, předseda
řeka Smědá kulminovala ve 2 hodiny ráno, od té doby pomalu klesá. portál ČHMÚ začal fungovat ráno. prověřili jsme funkčnost čerpadel na protipovodňové hrázi ve Vísce. závěr - pro nás opět běžná situace.
Vladimíra Erbanová

[10.12.2013 7:22]   Václav Hošek, PK ORP Tanvald, tajemník
Stavy na vodních tocích ORP Tanvald 10.12. 7.00:
Srážky za posledních 48 hodin se na hřebenech Jiz.hor pohybovaly kolem 70 mm, což není nic extrémního, ovšem spolu s táním již poměrně vysoké sněhové pokrývky nám to hladiny výrazně zvedlo. Kamenice během noci mírně překročila 1.SPA a kulminovala na 29 m3/s, Jizera zůstala pod 1.SPA a Mumlava se zvedla jen nepatrně. Přítoky do přehrad a průtoky Kamenice a Jizery klesají, Mumlava ještě mírně stoupá. Hladiny VD J.Důl a Souš se zvedly přibližně o 50 cm a ještě budou stoupat, protože odtok je po celou dobu udržován na nízkých hodnotách. Rezerva obou vodních děl je v tuto chvíli zhruba 5,5 milionu m3. Srážky v horních polohách se momentálně pohybují do 1 mm/hod. a celková tendence je sestupná.
Další informace v průběhu dne.
V.Hošek, MěÚ Tanvald

[10.12.2013 7:03]   Ing. Zdeněk Fišer, PK ORP Turnov, poradní člen
Během noci hladina Jizery v profilu Žel.Brod a v úseku pod ním zvolna nastoupala na stav cca 20 cm nad 1.st.PA. S očekávaným ustáváním dešťových srážek předpokládám setrvalý stav a později pomalý pokles.

[9.12.2013 23:15]   Ing. Zdeněk Fišer, PK ORP Turnov, poradní člen
23:06 - ve stanici Žel.Brod překročen 1. st.PA

[10.12.2013 0:35]   Mgr. Vladimíra Erbanová, PK Višňová, předseda
po celodenním dešti začala stoupat hladina řeky Smědé. v podvečerních hodinách dosáhl Bílý Potok I. SPA. Ve Višňové jednotka vyjížděla v 17.36hod k rozestavěnému mostu ve Vísce, kde je v toku řeky postaveno lešení. Po 20. hodině došlo ke zborcení lešení. Od 19.50hod nejsou aktualizované údaje na ČHMÚ,info přes Povodí je taktéž nedostatečné. Řešíme tedy pouze pohledově, hlídky budou do ranních hodin. Na měřáku v Předláncích dle odhadu I. SPA od 21.00hod
V. Erbanová
[9.12.2013 23:06]   Ing. Irena Košková, PK Liberecký kraj, člen
Děkujeme za zprávu. Přes Facebook přišla informace, že je Smědá v Černousích a Boleslavi vylitá...

[9.12.2013 16:47]   Václav Hošek, PK ORP Tanvald, tajemník
Stavy na vodních tocích ORP Tanvald 9.12. 16.30:

Situace nezměněna, v našem regionu stále drobně prší, srážky se pohybují od 1 do 3 mm/hod. a teploty jsou nad nulou. Přítoky do VD J.Důl a Souš jsou trvale vzestupné, stoupají i průtoky v řekách. Kamenice má 16 m3/s, Jizera stoupla na 13 m3/s, na minimu se stále drží Mumlava, která stoupá jen nepatrně. Rezerva VD je stále kolem 6,5 milionu m3. Předpokládám další vzestupy průtoků a hladin během noci, ale nemělo by to být nic dramatického.
V.Hošek, MěÚ Tanvald.

[9.12.2013 12:47]   Václav Hošek, PK ORP Tanvald, tajemník
Stavy na vodních tocích ORP Tanvald 9.12. 12.00:

Srážky v jižní oblasti Jiz.hor se pohybují v rozmezí od 2 do 3 mm/hod. a mají sestupnou tendenci. V průběhu odpoledne by měly poklesnout až pod 1 mm/hod. nebo ustat docela. Rezerva VD J.Důl a Souš v tuto chvíli činí přibližně 6,5 milionu m3, což je dostatečné. Poměrně rychle stoupá Kamenice, která má již v Plavech 9 m3/s, což je zhruba třetina 1.SPA. Předpokládám, že ještě půjde nahoru a zastaví se přibližně na úrovni kolem 20 m3/s. 1.SPA by neměla přesáhnout. Překvapivě nízko se drží zatím Mumlava a Jizera, ale to je způsobeno okolností, že v západní části Krkonoš pršelo jen velmi málo. Teploty se budou prozatím držet nad nulou, takže sněhová pokrývka bude postupně odtávat a zvyšovat tak průtoky na vodních tocích. Tento trend by měl vydržet až do zítřka. Nepředpokládám přijetí mimořádných opatření.
V.Hošek, MěÚ Tanvald.

[9.12.2013 11:21]   Václav Hošek, PK ORP Tanvald, tajemník
Situace na vodních tocích ORP Tanvald 9.12.2013, 7.00:
Na celém území republiky momentálně prší a teploty se pohybují převážně mírně nad nulou. Srážky v oblasti Jizerských hor se během noci pohybovaly kolem 5 mm/hod. a nyní postupně klesají. Během dne očekáváme další déšť, což spolu s táním sněhu znamená zvýšení vodních průtoků. Rezervy VD Souš a Jos.Důl jsou dostatečné, takže předpokládám, že i při zvýšených přítocích udrží minimální odtoky. Desná, ani Kamenice by se na 1.SPA dostat neměly, Jizera a Mumlava se ještě trochu zvednou v závislosti na situaci v Krkonoších. Jejich průtoky jsou zatím minimální. Rozvodnit se však mohou drobné potoky v závislosti na místních podmínkách.
A pozor, mokrý sníh může způsobit lámání stromů.
V.Hošek, MěÚ Tanvald

[13.10.2013 0:03]   Simona Dušková, PK ORP Nový Bor, tajemník
Schuzka povodnove komise odvolána. Hladina vodního toku pomalu klesá, nyní 1.SPA - 114 cm. Neprší. Předpoklad dalšího vývoje počasí dle aktuálních radarových dat ČHMÚ - bez deště.

[12.10.2013 22:45]   Simona Dušková, PK ORP Nový Bor, tajemník
Dobranovský potok k.ú. Bukovany u N.Boru
1.SPA - 20.21
2.SPA - 22.27
Nyní cca 45 min. neprší. Stav vody v čase 22.40 - 116 cm. Povodnová komise svolána na 0.00. Lokalita je monitorována.

str. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30