LEGENDA

 informace o stavu na vodním toku nebo díle
 informace o vývoji počasí
 informace dopravní
 vyhlášení / odvolání SPA povodňovou komisí
 mimořádné zprávy
 zprávy technické podpory portálu
 zprávy zadané z mobilních zařízení

 

JAK VLOŽIT PŘÍSPĚVEK DO CHATU

Příspěvek lze nastavit jako neveřejný. Kvůli možnosti filtrování příspěvků je velmi vhodné doplnit jeho kategorii a povodí, pro které je určený. Příspěvek lze doplnit o mapový zákres. Mapové zákresy lze pak najít v mapové kompozici Můj portál

Ukázka okna s vkládáním příspěvků

  

CHAT PRACOVNÍKŮ POVODŇOVÉ OCHRANY

Sdílené diskusní fórum pro pracovníky z oblasti povodňové ochrany a IZS. Slouží už od roku 2008 a všechny záznamy jsou zpětně dohledatelné. 

 

 

DISKUSNÍ FÓRUM POVODŇOVÉHO PORTÁLU (stránka 8/31)

VLOŽENÍ PŘISPĚVKŮ DO FÓRA A FILTROVÁNÍ DAT FÓRA JE UMOŽNĚNO POUZE PŘIHLÁŠENÝM OPRÁVNĚNÝM UŽIVATELŮM.
[17.6.2016 8:15]   Josef Hurník, PK ORP Frýdlant, tajemník
starosta obce Černosy - vyhlášen II. SPA na řece Smědé pro obec Černousy

[17.6.2016 7:16]   Josef Hurník, PK ORP Frýdlant, tajemník
Starostka obce Bulovka Romana Šidlová - na toku Bulovecký potok byl vyhlášen II. SPA v místní části Arnoltice.

[17.6.2016 7:14]   Josef Hurník, PK ORP Frýdlant, tajemník
Starostka obce Krásný Les - na toku Řasnice vyhlášen III. SPA - PK sleduje.

[17.6.2016 7:12]   Josef Hurník, PK ORP Frýdlant, tajemník
Starosta obce Heřmanice - na toku Oleška II. SPA, kontrolují přeplněný rybník - řeší opatření, JSDH bude čerpat vodu ze 2 studní

[7.6.2016 8:50]   Ing. Irena Košková, PK Liberecký kraj, člen
Proběhla aktulizace databáze povodňových komisí do POVIS. Současně byly odstraněny problémy s duplikací některých záznamů. Děkujeme všem, kdo si svou databázi kontaktů udržuje aktuální! Slouží účastníkům povodňové ochrany a IZS v kraji.
http://editor.dppcr.cz/pk_edt/pk.php?&t=pk&act=pk&orpsq=&krajsq=10120

[26.4.2016 9:29]   Ing. Irena Košková, PK Liberecký kraj, člen
Upozorňuji na možnost proškolení práce s geoportálem. Obsahem je hlavně práce s mapou a příprava vlastních dat. Více informací zde: http://geoportal.kraj-lbc.cz/. Nejbližší termín už zítra - 27. dubna od 9:30 v počítačové učebně Libereckého kraje.

[31.3.2016 14:34]   Ing. Irena Košková, PK Liberecký kraj, člen
AKTUALIZACE DAT ZÁPLAV
Aktuální data pro toky: Lužická Nisa (stanoveno 4.2.2016) a opravena záplava toku Svitávka (10.2.2015). Do vrstvy nových návrhů, které jsou dostupné z povodňové mapy http://geoportal.kraj-lbc.cz/povodnova-mapa, byly zadány oba posuzované úseky Jizery.
http://geoportal.kraj-lbc.cz/povodnova-mapa

[8.3.2016 9:35]   Ing. Irena Košková, PK Liberecký kraj, člen
Provedena aktualizace databáze PK do POVIS

[2.3.2016 15:32]   Ing. Irena Košková, PK Liberecký kraj, člen
Provedena aktualizace komisí do POVIS. Bylo nastaveno povolení exportu pro obce Ralsko a Bohatice z důvodu plnění databáze POVIS jako podmínky čerpání dotací.
http://editor.dppcr.cz/pk_edt/pk.php?&t=pk&act=pk&orpsq=&krajsq=10120

[2.3.2016 11:45]   Ing. Irena Košková, PK Liberecký kraj, člen
POZOR - ODSTÁVKA POVODŇOVÉHO PORTÁLU!
Oznamujeme, že v důvodu plánované odstávky budovy Libereckého kraje (přerušena dodávka elektrické energie od ČEZ) budou nedostupné také naše mapové servery (geoportál, povodňový portál, tématické mapy) a také mapové služby jimi poskytované. Odstávka serverů životního prostředí je plánována na PÁTEK 4.3.2016 mezi 12 a 15 hodinou.
[2.3.2016 15:36]   Ing. Irena Košková, PK Liberecký kraj, člen
V případě hrozící povodňové situace bude termín pro restart odložen. Servery budou napájeny ze záložních zdrojů.

[22.2.2016 8:08]   Ing. Zdeněk Fišer, PK Turnov, poradní člen
Žel.Brod - Jizera kulminovala ve 3 hod. - 248 cm, 100 m3/s
Tendence : Velmi pomalý pokles

[22.2.2016 7:21]   Václav Hošek, PK ORP Tanvald, hlásná povodňová služba
HPS 2/2
Stavy na vodních tocích a vodních dílech ORP Tanvald 22.2.2016, 7.00:
Vydatný déšť spolu s vysokými teplotami nám trochu zvýšil průtoky. Nejvyšší srážky na naší straně Jizerských hor včera zaznamenala Souš, přes 40 mm, ostatní stanice zaznamenaly kolem 30 mm. Průtoky na Mumlavě a Jizeře zůstaly pod 1.SPA,
stanice na Kamenici v Plavech je stále mimo provoz, ale podle záznamu z Jesenného i zde byl průtok těsně pod 1.SPA. V současné chvíli všechny průtoky klesají. VD J.Důl odtok nezvýšil a jeho hladina do dnešního rána stoupla o pouhých 20 cm.
Ranní záznam z VD Souš chybí, ale vypouští půl kubíku. Během dne ještě předpokládám nárůst hladin 10 – 15 cm. Pršet by zatím nemělo, ale vysoké teploty mají vliv na sněhovou pokrývku, která postupně mizí.
Ostatní průtoky budou i nadále klesat.
V.Hošek

[22.2.2016 1:21]   Ing. Zdeněk Fišer, PK Turnov, poradní člen
Na vodočtu Železný Brod dosažen 1.st. PA /21.2.2016 ve 23:14/ ... Výhled : 2.st. PA by neměl být překročen - na profilech výše se již zastavil vzestup...

[18.2.2016 11:19]   Ing. Irena Košková, PK Liberecký kraj, člen
RESTART SYSTÉMŮ
Oznamuji nutný restart všech našich serverů - geoportálu i povodňového portálu - z důvodu úprav na systému. Restart bude proveden dnes v 17 hodin. Neočekáváme delší dobu výpadku než 30 minut.

[15.2.2016 11:53]   Ing. Irena Košková, PK Liberecký kraj, člen
Byla spuštěna mobilní aplikace pro Povodňový portál Libereckého kraje. Umožňuje zobrazení základního polohopisu v kombinaci s povodňovými daty – záplavami, adresami sídel povodňových orgánů, vybranými daty krizové infrastruktury a údaji z měřících čidel (hladinoměrů a srážkoměrů) včetně grafického zobrazení posledních hodnot měření. Aplikace je stažitelná na Google Play. Verze pro App Store je v přípravě.
https://play.google.com/store/apps/details?id=cz.position.apps.kraj.lb ...
Zmenšený náhled obrazové přílohy   Mobilní aplikace Povodňového portálu Libereckého kraje   (598 kB)  1181 x 619 bodů

[8.2.2016 15:53]   Ing. Irena Košková, PK Liberecký kraj, člen
Aktualizace databáze povodňových komisí v POVIS
http://editor.dppcr.cz/pk_edt/pk.php?&t=pk&act=pk&orpsq=&krajsq=10120

[2.2.2016 14:34]   Ing. Irena Košková, PK Liberecký kraj, člen
Aktualizace databáze povodňových komisí v POVIS
http://editor.dppcr.cz/pk_edt/pk.php?&t=pk&act=pk&orpsq=&krajsq=10120

[2.2.2016 7:36]   Václav Hošek, PK ORP Tanvald, hlásná povodňová služba
Stavy na vodních tocích a dílech ORP Tanvald 2.2.2016 7.00:

Vysoké teploty a drobný, ale vytrvalý déšť, poměrně úspěšně zatočily se sněhovou pokrývkou v oblasti Tanvaldu, ale i ve vyšších partiích. Během dnešní noci do VD J.Důl a Souš doteklo zhruba o 150 000 m3 vody víc, než kolik z nich odteklo, ovšem z dlouhodobého hlediska to nic neznamená. Obě VD jsou stále v zásobním prostoru s celkovou rezervou 7,5 milionu m3. Přítoky jsou již po kulminaci, ale průtoky níže po toku budou ještě stoupat, což platí zejména pro Jizeru, ovšem nárůst by neměl být nikterak dramatický. Během nejbližších dnů očekávám další ochlazení se sněžením.
V.Hošek

[1.12.2015 12:08]   Ing. Zdeněk Fišer, PK Turnov, poradní člen
Zvýšená průtoková vlna Jizery, odpovídající zhruba 1.st.PA doběhla do Turnova. Na všech výše položených vodočtech Jizery je již výrazný pokles.

[1.12.2015 9:01]   Václav Hošek, PK ORP Tanvald, hlásná povodňová služba
HPS 12/1
Situace na vodních tocích a vodních dílech ORP Tanvald 1.12.2015 9.00:
Srážky na našem území podle očekávání nebyly tak výrazné, jako v jiných částech republiky, ovšem v souvislosti s vysokými teplotami a táním sněhu ve vyšších polohách, průtoky vzrostly. SPA na území ORP však dosažen nebyl a v současné chvíli již jsou všechny toky po kulminaci. Další srážky zatím nejsou v dohledu, očekávám obdobný vývoj počasí, tedy teplo, srážky pouze občasné. VD J.Důl a Souš jsou stále v zásobním prostoru s rezervou více než 7,5 milionu m3 a vypouštějí 0,4, resp. 0,7 m3/s, což jsou hodnoty prakticky zanedbatelné.
V.Hošek, PK Tanvald

[1.12.2015 7:11]   Ing. Zdeněk Fišer, PK Turnov, poradní člen
Na vodočtu Železný Brod byl v 7:05 překročen 1.st.PA... Tendence další rychlý vzestup !

[30.11.2015 23:08]   Ing. Irena Košková, PK Liberecký kraj, člen
POVODŇOVÁ MAPA
Jak vypadají srážky za posledních 24 hodin v kraji uvidíte v povodňové mapě. V Jizerkách spadlo přes 40mm, v Krkonoších dokonce přes 55mm srážek.
http://geoportal.kraj-lbc.cz/web/povoden/mapa?permalink=54956468-1272- ...

[27.11.2015 14:41]   Ing. Irena Košková, PK Liberecký kraj, člen
Dne 19.11.2015 proběhl v Krajské vědecké knihovně seminář pro povodňové pracovníky. Co bylo jeho obsahem najdete v příloze. Certifikáty a odkazy na prezentace rozešleme účastníkům během následujících dnů. Děkujeme za účast a pokud by se Vám chtělo napsat nějaký vzkaz, co se Vám líbilo a co ne, budeme rádi
http://geoportal.kraj-lbc.cz/documents/31511/192886/GISDAY2015_povodno ...
Otevřít PDF soubor   Zpráva ze semináře 19.11.2015   (4035 kB)

[20.11.2015 9:52]   Václav Hošek, PK ORP Tanvald, hlásná povodňová služba
HPS 11/4
Bilance deštivého týdne 14.-20.11.2015, ORP Tanvald 20.11. 9.30:
Srážky v oblasti Jizerských hor mezi 130 – 150 mm.
Srážky v západní oblasti Krkonoš kolem 200 mm.
V jizerské oblasti spadlo 6 – 7 milionů m3 vody.
Na počátku dosáhla Jizerka 3.SPA, Jizera 2.SPA a Kamenice se pohybovala na hranici 2.SPA. Později již průtoky byly nižší a nyní jsou po kulminaci, Jizera v současné chvíli kulminuje.
VD Josefův Důl stouplo o 100 cm a má rezervu 5,5 milionu m3, VD Souš stouplo o 220 cm a rezervu má 3 miliony m3. Celková rezerva se snížila z 11 milionů na 8,5 milionu m3, předpokládám tedy, že 3 – 4 miliony m3 vody absorbovala příroda. Něco ještě doteče, ale přítoky nejsou nikterak závratné. Obě VD jsou stále v zásobním prostoru a oproti běžně požadované rezervě mají k dispozici navíc zhruba 2 miliony m3, což představuje další týden vydatných dešťů. VD opět splnila svůj účel ochrany před povodní a z hlediska doplnění zásob pitné vody je situace již téměř v normálu.
V současné době přechází přes ČR rozsáhlá oblačnost, která však naše území míjí. Očekávám ochlazení, počasí deštivé, na horách se může objevit sníh. Řidiči by již neměli vyjíždět na letních pneumatikách. Z hlediska bezpečnosti v nejbližších dnech nepředpokládám zvýšenou pohotovost
V.Hošek, PK Tanvald

[16.11.2015 15:51]   Václav Hošek, PK ORP Tanvald, hlásná povodňová služba
HPS 11/3
Situace na vodních tocích a vodních dílech ORP Tanvald 16.11. 15.30:
Celé území s výjimkou Nové Louky je již zcela beze srážek. Průtoky zvolna klesají a již během noci by se měly vrátit do normálu. Na území ORP již není žádný SPA. Hladiny vodních děl J.Důl a Souš stoupají přibližně 1 – 2 cm za hodinu a při minimálním odtoku budou stoupat ještě do zítřka. Zítřejší rezervu předpokládám v hodnotách 8,5 – 9 milionů m3, což je stále mnohem více, než celoroční průměr. Zítra očekávám občasné srážky, které mohou opět zvýšit průtoky, ale k razantnímu nárůstu by zatím nemělo dojít.

V.Hošek, PK Tanvald

[16.11.2015 11:22]   Václav Hošek, PK ORP Tanvald, hlásná povodňová služba
HPS 11/2
Situace na vodních tocích a vodních dílech ORP Tanvald 16.11. 11.00:
Celé území je už prakticky beze srážek, nebo jen s mírnými srážkami. Všechny průtoky postupně klesají. Na 1.SPA zůstává již pouze Jizera, která ovšem pod tento stupeň klesne během krátké doby. Stav je setrvalý, neboť další srážková oblačnost není dosud v dohlednu. VD J.Důl stouplo celkem o 68 cm a Souš o 123 cm a budou stoupat i nadále, neboť udržují setrvalý minimální odtok. Celková rezerva stále činí téměř 9,5 milionu m3. S dalšími srážkami pak musíme počítat zítra a pozítří, jejich četnost ještě upřesním, ale vzhledem k dostatečným rezervám není důvod k obavám. Další info během dnešního odpoledne.
V.Hošek, PK Tanvald

[16.11.2015 7:25]   Václav Hošek, PK ORP Tanvald, hlásná povodňová služba
Situace na vodních tocích a vodních dílech ORP Tanvald 16.11. 2015 7.00:
V oblasti Jizerských hor a západní části Krkonoš během víkendu spadlo od 60 do 100 mm srážek. V současné chvíli srážky ustávají. Největší vzestup zaznamenala Jizera v Jablonci n.J., která kolem 03.00 kulminovala na 90 m3/s, což je 2.SPA. Z malých přítoků zaznamenala Jizerka 3.SPA na Jizerce, Mumlava v Harrachově dosáhla pouze 1.SPA s maximem 26 m3/s. Stanice na Kamenici v Plavech je mimo provoz, ale stanice níže po toku v Jesenném zaznamenala 2.SPA, takže předpokládám průtok na hranici 2.SPA, tedy mezi 40 – 50 m3/s. Všechny průtoky zvolna klesají a tato tendence bude setrvalá.
VD se zvolna zaplňovala při minimálním odtoku, J.Důl stoupl o 60 cm, Souš o 105 cm, a budou stále zvolna stoupat, což je jen ku prospěchu. Celkově se zatím doplnilo 1,5 milionu m3
vody z celkové rezervy 11 milionů, předpokládám další doplnění zhruba 1 milionu.
Další větší déšť v nejbližších hodinách neočekávám, takže mimořádná opatření nejsou nutná.

V.Hošek - PK Tanvald
[16.11.2015 7:46]   Ing. Zdeněk Fišer, PK Turnov, poradní člen
... obávám se dešťů, očekávaných ve středu a v pátek ...

[15.11.2015 20:40]   Ing. Zdeněk Fišer, PK Turnov, poradní člen
Na vodočtu Žel.Brod překročen ve 20:36 1.st.PA

[15.11.2015 19:39]   Ing. Irena Košková, PK Liberecký kraj, člen
2.SPA byl již dosažen na třech profilech v kraji - Jizera, Jizerka a Dobranovský potok.
Pro minitorování situace lze využít připojená čidla v Povodňové mapě na Geoportále (odkaz níže). Nicméně provoz čidel kategorie C je třeba ověřovat a všímat si, kdy je zapsaná poslední naměřená hodnota.
http://geoportal.kraj-lbc.cz/web/povoden/mapa?permalink=0db8d936-1975- ...

[15.11.2015 18:17]   Ing. Zdeněk Fišer, PK Turnov, poradní člen
Po celodenním dešti je Horní Jizera na vzestupu... Na Jizerce dosažen 1.st.PA v 18:05, v Jablonci n.Jiz. 1.st.PA v 18:07, na Kamenici v Jeseném v 16:58... Prognóza - 1.st. budou i na níže položených profilech...
http://www.hladiny.cz/turnov/turnov.html

[8.11.2015 14:47]   Ing. Irena Košková, PK Liberecký kraj, člen
Vážení členové a příznivci povodňové ochrany, zveme Vás na akci Dny GIS Liberec 2015 s tématem "Mapy pomáhají při řešení povodní i sucha". Obsahem bude seminář, který Vás provede hlavní činnosti pracovníků povodňové ochrany při povodni i situaci sucha, pokusí se Vás pobavit a představí Vám mapy i v netradičním kontextu. Přijdte se podívat na unikátní zařízení, které vám "naživo" ukáže hydrodynamické chování vody na jezu, vliv protipovodňových opatření, mechanizmus usazování sedimentů v tocích a tvorbu výmolů.

Akce se uskuteční dne 19.11. 2015 v Krajské knihovně Liberec od 9:00 do 14:00. Prosíme o registraci na mail: irena.koskova@kraj-lbc.cz
http://geoportal.kraj-lbc.cz/documents/31511/192886/Seminar_povodne_18 ...
Zmenšený náhled obrazové přílohy   Pozvánka na seminář   (379 kB)  1240 x 1754 bodů

[11.9.2015 11:52]   Ing. Irena Košková, PK Liberecký kraj, člen
Aktualizace dat záplav
Změna Q100, Q20, Q5 a AZZU pro toky: Jizerka, Smědá. V návrzích k projednávání jsou přidány toky: Jizera, Lužická Nisa.

[8.9.2015 11:35]   Ing. Irena Košková, PK Liberecký kraj, člen
Aktualizace dat povodňových komisí do POVIS - přidáno 15 obcí aktualizovaných v rámci projektu DPP Podralsko II. firmou Aquatest
http://www.wmap.cz/pk_edt/pk.php?&t=pk&act=pk&orpsq=&krajsq=10120

[18.8.2015 16:56]   Ing. Irena Košková, PK Liberecký kraj, člen
Připomínám webovou adresu pro Vaše použití. Na http://geoportal.kraj-lbc.cz/povodnova-mapa najdete ve skupině dat Monitoring přehledný stav C-čkových profilů a srážkoměrů tam, kde jsme zatím za pomoci poskytovatelů data připojili.
http://geoportal.kraj-lbc.cz/povodnova-mapa

[4.8.2015 14:36]   Ing. Irena Košková, PK Liberecký kraj, člen
Provedena aktualizace dat do POVIS
http://www.wmap.cz/pk_edt/pk.php?&t=pk&act=pk&orpsq=&krajsq=10120

[29.6.2015 9:09]   Ing. Irena Košková, PK Liberecký kraj, člen
Byla aktualizována databáze POVIS (http://www.wmap.cz/pk_edt/pk.php?&t=pk&act=pk&orpsq=&krajsq=10120)
Byla zpracována první dávka dotazníků z obcí. Zjištěný stav povodňové ochrany v obcích včetně zatím připojených měřících čidel lze vidět v projektu: http://geoportal.kraj-lbc.cz/povodnova-mapa
http://geoportal.kraj-lbc.cz/povodnova-mapa

[27.6.2015 23:18]   Ing. Irena Košková, PK Liberecký kraj, člen
DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ V OBCÍCH LIBERECKÉHO KRAJE
Jménem předsedy povodňové komise Libereckého kraje, hejtmana Martina Půty, Vás prosíme o součinnost při zjišťování aktuálního stavu pořizování a provozu lokálních varovných systémů a stavu zpracování digitálních povodňových plánů. Dotazník byl dne 23.6.2015 rozeslán tajemníkům PK ORP s žádostí o distribuci na obce.
Odkaz na dotazník najdete níže.
Jménem dalšího rozvoje Povodňového portálu děkujeme za Vaše odpovědi!
https://docs.google.com/forms/d/1yleSwVN5yPyQjGiPTN5IqHE7JNotnbjOBubOT ...
[27.6.2015 23:21]   Ing. Irena Košková, PK Liberecký kraj, člen
Přehled účasti obcí v dotazníku je zpracován v mapce na odkazu níže. V této mapové kompozici lze také vidět stav připojování monitorovacích čidel k povodňovému portálu.
http://geoportal.kraj-lbc.cz/povodnova-mapa?permalink=33b34c42-1a58-4d ...

[22.6.2015 15:32]   Ing. Irena Košková, PK Liberecký kraj, člen
Byla provedena aktualizace dat PK do POVIS
http://www.wmap.cz/pk_edt/pk.php?&t=pk&act=pk&orpsq=&krajsq=10120

[12.6.2015 15:13]   Ing. Irena Košková, PK Liberecký kraj, člen
Byla provedena aktualizace dat PK do POVIS
http://www.wmap.cz/pk_edt/pk.php?&t=pk&act=pk&orpsq=&krajsq=10120

[14.5.2015 10:12]   Ing. Irena Košková, PK Liberecký kraj, člen
Provedena aktualizace dat na POVIS
http://www.wmap.cz/pk_edt/pk.php?&t=pk&act=pk&orpsq=&krajsq=10120

[13.4.2015 17:16]   Ing. Irena Košková, PK Liberecký kraj, člen
Aktualizace dat do POVIS
http://www.wmap.cz/pk_edt/pk.php?&t=pk&act=pk&orpsq=&krajsq=10120

[13.4.2015 10:15]   Ing. Zdeněk Fišer, PK Turnov, poradní člen
Dnes na 10:00 byla cvičně svolána povodňová komise ORP a města Turnov... Cvišení je metodické bez dopadu na okolí...

[7.4.2015 15:58]   Ing. Irena Košková, PK Liberecký kraj, člen
Aktualizace PK Libereckého kraje (změna zástupce HZS LK), aktualizace dat na POVIS.
http://www.wmap.cz/pk_edt/pk.php?&t=pk&act=pk&orpsq=&krajsq=10120

[31.3.2015 20:53]   Miloslav Starý, KU LK, koordinátor krizového řízení
Informace pro všechny starosty.
Dle sdělení ČEZ distribuce, je výpadek elektrického proudu dlouhodobého charakteru. Poruchy se postupně odstraňují s maximálním nasazením všech sil a prostředků. Dle informací ČHMÚ se větrné počasí může ještě v průběhu noci zhoršovat.
Odstraňování poruch proto může trvat až do odpoledních hodin dne 1. dubna 2015.

Krajský úřad Libereckého kraje
Oddělení krizového řízení

[31.3.2015 10:31]   Ing. Irena Košková, PK Liberecký kraj, člen
Provedena aktualizace databáze povodňových komisí do POVIS.
Děkuji za vaše příspěvky o aktuální situaci!
http://www.wmap.cz/pk_edt/pk.php?&t=pk&act=pk&orpsq=&krajsq=10120

[30.3.2015 13:29]   Václav Hošek, PK ORP Tanvald, hlásná povodňová služba
Stavy na vodních tocích ORP Tanvald 30.3.2015, 13.00:
Srážky jsou v tuto chvíli již minimální a všechny průtoky poměrně rychle klesají. Kamenice je na 15 m3/s, Mumlava na 12 m3/s a Jizera na 50 m3/s. Nikde se tedy na našem území nevyskytuje SPA. Obě vodní díla stále manipulují v zásobním prostoru a celková rezerva činí téměř 6,5 milionu m3. V pátek 27.3. rezerva činila 7,5 milionu, za víkend se tedy spotřebovala pouze její malá část. VD J.Důl vypouští pouhých 136 l/s, což je minimum, VD Souš vypouští 1,9 m3/s.
Prognóza:
Očekávám větrné počasí s možnými poryvy větru, občasné srážky mohou přecházet ve sněhové. Teploty v noci mohou klesnout i pod nulu (sundávat zimní gumy zatím nedoporučuji), přes den budou jen pár stupínků nad nulou, tedy sychravo, vlhko a nevlídno. Přítoky do VD jsou ještě nad 1 m3/s, ale v průběhu odpoledne klesnou pod tuto hranici. Hladiny VD J.Důl a Souš se ještě o několik cm zvednou (J.Důl zatím celkem o 25 cm, Souš o 50 cm), ale obě vodní díla zůstanou v zásobním prostoru. Průtoky na vodních tocích budou mít setrvale sestupnou tendenci. Větší srážky dnes již nečekám. Přeji příjemný zbytek dne, další hlášení v případě výraznějších srážek. HZS LK prosím v noci budit pouze při výrazném vzestupu nad 1.SPA, jinak není nutno.

S pozdravem

Václav Hošek
Oddělení kancelář tajemníka
krizové řízení
___________________________________________________________


Město Tanvald - Městský úřad Tanvald
Palackého 359, 468 41 Tanvald
tel.: 483 369 526
mob.: 724 135 897
e-mail: vhosek@tanvald.cz
http://www.tanvald.cz

[30.3.2015 7:19]   Václav Hošek, PK ORP Tanvald, hlásná povodňová služba
Situace na vodních tocích ORP Tanvald ve dnech 29.-30.3.2015:
Srážky v naší části Jizerských hor se pohybovaly mezi 20 – 45 mm, což není příliš, ale spolu s táním zbytku sněhu způsobily zvýšené průtoky. Srážky v západní části Krkonoš byly podstatně vyšší, a to 60 – 70 mm. Jizera dosáhla 1.SPA krátce po půlnoci 30.3. a 2.SPA přesáhla v ranních hodinách. V současné chvíli je již po kulminaci, max. průtok činil 84 m3/s. Mumlava vystoupala těsně pod 1.SPA na 27 m3/s a nyní klesá. Kamenice v Plavech dosáhla 1.SPA v 5.00, kulminovala na 26 m3/s, což je jen nepatrné překročení 1.SPA. Vzhledem k několikahodinové absenci srážek očekávám postupný pokles na všech tocích. VD J.Důl vypouští minimum, VD Souš včera odpoledne zvýšil odtok na 1,4 m3/s. Přítoky do VD jsou zatím větší než 2 m3/s, ale poměrně rychle klesají. Obě VD jsou stále v zásobním prostoru. Nepředpokládám přijetí mimořádných opatření.

S pozdravem

Václav Hošek
Oddělení kancelář tajemníka
krizové řízení
___________________________________________________________


Město Tanvald - Městský úřad Tanvald
Palackého 359, 468 41 Tanvald
tel.: 483 369 526
mob.: 724 135 897
e-mail: vhosek@tanvald.cz
http://www.tanvald.cz


[30.3.2015 6:32]   Ing. Zdeněk Fišer, PK Turnov, poradní člen
Situace na horní Jizeře :
- v 1:33 dosažen 1.st.PA v profilu Jablonec n.J.
- v 3:03 dosažen 2.st.PA v profilu Jablonec n.J.
- nyní kulminace a setrvalý stav kolem 195 cm
- v profilu Žel.Brod dosažen 1.st. PA ve 3:50
- nyní "doběh" vody a očekávaná kulminace kolem 280 cm
Výhled : Až do dalšího deště setrvalý zvýšený stav

[24.3.2015 14:52]   Ing. Irena Košková, PK Liberecký kraj, člen
Byl proveden export dat povodňových komisí do POVIS
http://www.wmap.cz/pk_edt/pk.php?&t=pk&act=pk&orpsq=&krajsq=10120

[11.3.2015 16:54]   Ing. Irena Košková, PK Liberecký kraj, člen
Na geoportál byla pro potřeby vodoprávních úřadů a pracovníku povodňové ochrany přidána data NÁVRHŮ záplavoých území. Aktuálně se schvalovací proces týká toků: Smědá, Jizerka, Lužická Nisa a Jeřmanický potok. Odskok na projekt ze stránky tématických map na geoportále (http://geoportal.kraj-lbc.cz/povodnova-mapa)
http://geoportal.kraj-lbc.cz/povodnova-mapa?permalink=c5f70b1a-3799-42 ...

str. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31