LEGENDA

 informace o stavu na vodním toku nebo díle
 informace o vývoji počasí
 informace dopravní
 vyhlášení / odvolání SPA povodňovou komisí
 mimořádné zprávy
 zprávy technické podpory portálu
 zprávy zadané z mobilních zařízení

 

JAK VLOŽIT PŘÍSPĚVEK DO CHATU

Příspěvek lze nastavit jako neveřejný. Kvůli možnosti filtrování příspěvků je velmi vhodné doplnit jeho kategorii a povodí, pro které je určený. Příspěvek lze doplnit o mapový zákres. Mapové zákresy lze pak najít v mapové kompozici Můj portál

Ukázka okna s vkládáním příspěvků

  

CHAT PRACOVNÍKŮ POVODŇOVÉ OCHRANY

Sdílené diskusní fórum pro pracovníky z oblasti povodňové ochrany a IZS. Slouží už od roku 2008 a všechny záznamy jsou zpětně dohledatelné. 

 

 

DISKUSNÍ FÓRUM POVODŇOVÉHO PORTÁLU (stránka 8/31)

VLOŽENÍ PŘISPĚVKŮ DO FÓRA A FILTROVÁNÍ DAT FÓRA JE UMOŽNĚNO POUZE PŘIHLÁŠENÝM OPRÁVNĚNÝM UŽIVATELŮM.
[1.12.2015 12:08]   Ing. Zdeněk Fišer, PK Turnov, poradní člen
Zvýšená průtoková vlna Jizery, odpovídající zhruba 1.st.PA doběhla do Turnova. Na všech výše položených vodočtech Jizery je již výrazný pokles.

[1.12.2015 9:01]   Václav Hošek, PK ORP Tanvald, hlásná povodňová služba
HPS 12/1
Situace na vodních tocích a vodních dílech ORP Tanvald 1.12.2015 9.00:
Srážky na našem území podle očekávání nebyly tak výrazné, jako v jiných částech republiky, ovšem v souvislosti s vysokými teplotami a táním sněhu ve vyšších polohách, průtoky vzrostly. SPA na území ORP však dosažen nebyl a v současné chvíli již jsou všechny toky po kulminaci. Další srážky zatím nejsou v dohledu, očekávám obdobný vývoj počasí, tedy teplo, srážky pouze občasné. VD J.Důl a Souš jsou stále v zásobním prostoru s rezervou více než 7,5 milionu m3 a vypouštějí 0,4, resp. 0,7 m3/s, což jsou hodnoty prakticky zanedbatelné.
V.Hošek, PK Tanvald

[1.12.2015 7:11]   Ing. Zdeněk Fišer, PK Turnov, poradní člen
Na vodočtu Železný Brod byl v 7:05 překročen 1.st.PA... Tendence další rychlý vzestup !

[30.11.2015 23:08]   Ing. Irena Košková, PK Liberecký kraj, člen
POVODŇOVÁ MAPA
Jak vypadají srážky za posledních 24 hodin v kraji uvidíte v povodňové mapě. V Jizerkách spadlo přes 40mm, v Krkonoších dokonce přes 55mm srážek.
http://geoportal.kraj-lbc.cz/web/povoden/mapa?permalink=54956468-1272- ...

[27.11.2015 14:41]   Ing. Irena Košková, PK Liberecký kraj, člen
Dne 19.11.2015 proběhl v Krajské vědecké knihovně seminář pro povodňové pracovníky. Co bylo jeho obsahem najdete v příloze. Certifikáty a odkazy na prezentace rozešleme účastníkům během následujících dnů. Děkujeme za účast a pokud by se Vám chtělo napsat nějaký vzkaz, co se Vám líbilo a co ne, budeme rádi
http://geoportal.kraj-lbc.cz/documents/31511/192886/GISDAY2015_povodno ...
Otevřít PDF soubor   Zpráva ze semináře 19.11.2015   (4035 kB)

[20.11.2015 9:52]   Václav Hošek, PK ORP Tanvald, hlásná povodňová služba
HPS 11/4
Bilance deštivého týdne 14.-20.11.2015, ORP Tanvald 20.11. 9.30:
Srážky v oblasti Jizerských hor mezi 130 – 150 mm.
Srážky v západní oblasti Krkonoš kolem 200 mm.
V jizerské oblasti spadlo 6 – 7 milionů m3 vody.
Na počátku dosáhla Jizerka 3.SPA, Jizera 2.SPA a Kamenice se pohybovala na hranici 2.SPA. Později již průtoky byly nižší a nyní jsou po kulminaci, Jizera v současné chvíli kulminuje.
VD Josefův Důl stouplo o 100 cm a má rezervu 5,5 milionu m3, VD Souš stouplo o 220 cm a rezervu má 3 miliony m3. Celková rezerva se snížila z 11 milionů na 8,5 milionu m3, předpokládám tedy, že 3 – 4 miliony m3 vody absorbovala příroda. Něco ještě doteče, ale přítoky nejsou nikterak závratné. Obě VD jsou stále v zásobním prostoru a oproti běžně požadované rezervě mají k dispozici navíc zhruba 2 miliony m3, což představuje další týden vydatných dešťů. VD opět splnila svůj účel ochrany před povodní a z hlediska doplnění zásob pitné vody je situace již téměř v normálu.
V současné době přechází přes ČR rozsáhlá oblačnost, která však naše území míjí. Očekávám ochlazení, počasí deštivé, na horách se může objevit sníh. Řidiči by již neměli vyjíždět na letních pneumatikách. Z hlediska bezpečnosti v nejbližších dnech nepředpokládám zvýšenou pohotovost
V.Hošek, PK Tanvald

[16.11.2015 15:51]   Václav Hošek, PK ORP Tanvald, hlásná povodňová služba
HPS 11/3
Situace na vodních tocích a vodních dílech ORP Tanvald 16.11. 15.30:
Celé území s výjimkou Nové Louky je již zcela beze srážek. Průtoky zvolna klesají a již během noci by se měly vrátit do normálu. Na území ORP již není žádný SPA. Hladiny vodních děl J.Důl a Souš stoupají přibližně 1 – 2 cm za hodinu a při minimálním odtoku budou stoupat ještě do zítřka. Zítřejší rezervu předpokládám v hodnotách 8,5 – 9 milionů m3, což je stále mnohem více, než celoroční průměr. Zítra očekávám občasné srážky, které mohou opět zvýšit průtoky, ale k razantnímu nárůstu by zatím nemělo dojít.

V.Hošek, PK Tanvald

[16.11.2015 11:22]   Václav Hošek, PK ORP Tanvald, hlásná povodňová služba
HPS 11/2
Situace na vodních tocích a vodních dílech ORP Tanvald 16.11. 11.00:
Celé území je už prakticky beze srážek, nebo jen s mírnými srážkami. Všechny průtoky postupně klesají. Na 1.SPA zůstává již pouze Jizera, která ovšem pod tento stupeň klesne během krátké doby. Stav je setrvalý, neboť další srážková oblačnost není dosud v dohlednu. VD J.Důl stouplo celkem o 68 cm a Souš o 123 cm a budou stoupat i nadále, neboť udržují setrvalý minimální odtok. Celková rezerva stále činí téměř 9,5 milionu m3. S dalšími srážkami pak musíme počítat zítra a pozítří, jejich četnost ještě upřesním, ale vzhledem k dostatečným rezervám není důvod k obavám. Další info během dnešního odpoledne.
V.Hošek, PK Tanvald

[16.11.2015 7:25]   Václav Hošek, PK ORP Tanvald, hlásná povodňová služba
Situace na vodních tocích a vodních dílech ORP Tanvald 16.11. 2015 7.00:
V oblasti Jizerských hor a západní části Krkonoš během víkendu spadlo od 60 do 100 mm srážek. V současné chvíli srážky ustávají. Největší vzestup zaznamenala Jizera v Jablonci n.J., která kolem 03.00 kulminovala na 90 m3/s, což je 2.SPA. Z malých přítoků zaznamenala Jizerka 3.SPA na Jizerce, Mumlava v Harrachově dosáhla pouze 1.SPA s maximem 26 m3/s. Stanice na Kamenici v Plavech je mimo provoz, ale stanice níže po toku v Jesenném zaznamenala 2.SPA, takže předpokládám průtok na hranici 2.SPA, tedy mezi 40 – 50 m3/s. Všechny průtoky zvolna klesají a tato tendence bude setrvalá.
VD se zvolna zaplňovala při minimálním odtoku, J.Důl stoupl o 60 cm, Souš o 105 cm, a budou stále zvolna stoupat, což je jen ku prospěchu. Celkově se zatím doplnilo 1,5 milionu m3
vody z celkové rezervy 11 milionů, předpokládám další doplnění zhruba 1 milionu.
Další větší déšť v nejbližších hodinách neočekávám, takže mimořádná opatření nejsou nutná.

V.Hošek - PK Tanvald
[16.11.2015 7:46]   Ing. Zdeněk Fišer, PK Turnov, poradní člen
... obávám se dešťů, očekávaných ve středu a v pátek ...

[15.11.2015 20:40]   Ing. Zdeněk Fišer, PK Turnov, poradní člen
Na vodočtu Žel.Brod překročen ve 20:36 1.st.PA

[15.11.2015 19:39]   Ing. Irena Košková, PK Liberecký kraj, člen
2.SPA byl již dosažen na třech profilech v kraji - Jizera, Jizerka a Dobranovský potok.
Pro minitorování situace lze využít připojená čidla v Povodňové mapě na Geoportále (odkaz níže). Nicméně provoz čidel kategorie C je třeba ověřovat a všímat si, kdy je zapsaná poslední naměřená hodnota.
http://geoportal.kraj-lbc.cz/web/povoden/mapa?permalink=0db8d936-1975- ...

[15.11.2015 18:17]   Ing. Zdeněk Fišer, PK Turnov, poradní člen
Po celodenním dešti je Horní Jizera na vzestupu... Na Jizerce dosažen 1.st.PA v 18:05, v Jablonci n.Jiz. 1.st.PA v 18:07, na Kamenici v Jeseném v 16:58... Prognóza - 1.st. budou i na níže položených profilech...
http://www.hladiny.cz/turnov/turnov.html

[8.11.2015 14:47]   Ing. Irena Košková, PK Liberecký kraj, člen
Vážení členové a příznivci povodňové ochrany, zveme Vás na akci Dny GIS Liberec 2015 s tématem "Mapy pomáhají při řešení povodní i sucha". Obsahem bude seminář, který Vás provede hlavní činnosti pracovníků povodňové ochrany při povodni i situaci sucha, pokusí se Vás pobavit a představí Vám mapy i v netradičním kontextu. Přijdte se podívat na unikátní zařízení, které vám "naživo" ukáže hydrodynamické chování vody na jezu, vliv protipovodňových opatření, mechanizmus usazování sedimentů v tocích a tvorbu výmolů.

Akce se uskuteční dne 19.11. 2015 v Krajské knihovně Liberec od 9:00 do 14:00. Prosíme o registraci na mail: irena.koskova@kraj-lbc.cz
http://geoportal.kraj-lbc.cz/documents/31511/192886/Seminar_povodne_18 ...
Zmenšený náhled obrazové přílohy   Pozvánka na seminář   (379 kB)  1240 x 1754 bodů

[11.9.2015 11:52]   Ing. Irena Košková, PK Liberecký kraj, člen
Aktualizace dat záplav
Změna Q100, Q20, Q5 a AZZU pro toky: Jizerka, Smědá. V návrzích k projednávání jsou přidány toky: Jizera, Lužická Nisa.

[8.9.2015 11:35]   Ing. Irena Košková, PK Liberecký kraj, člen
Aktualizace dat povodňových komisí do POVIS - přidáno 15 obcí aktualizovaných v rámci projektu DPP Podralsko II. firmou Aquatest
http://www.wmap.cz/pk_edt/pk.php?&t=pk&act=pk&orpsq=&krajsq=10120

[18.8.2015 16:56]   Ing. Irena Košková, PK Liberecký kraj, člen
Připomínám webovou adresu pro Vaše použití. Na http://geoportal.kraj-lbc.cz/povodnova-mapa najdete ve skupině dat Monitoring přehledný stav C-čkových profilů a srážkoměrů tam, kde jsme zatím za pomoci poskytovatelů data připojili.
http://geoportal.kraj-lbc.cz/povodnova-mapa

[4.8.2015 14:36]   Ing. Irena Košková, PK Liberecký kraj, člen
Provedena aktualizace dat do POVIS
http://www.wmap.cz/pk_edt/pk.php?&t=pk&act=pk&orpsq=&krajsq=10120

[29.6.2015 9:09]   Ing. Irena Košková, PK Liberecký kraj, člen
Byla aktualizována databáze POVIS (http://www.wmap.cz/pk_edt/pk.php?&t=pk&act=pk&orpsq=&krajsq=10120)
Byla zpracována první dávka dotazníků z obcí. Zjištěný stav povodňové ochrany v obcích včetně zatím připojených měřících čidel lze vidět v projektu: http://geoportal.kraj-lbc.cz/povodnova-mapa
http://geoportal.kraj-lbc.cz/povodnova-mapa

[27.6.2015 23:18]   Ing. Irena Košková, PK Liberecký kraj, člen
DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ V OBCÍCH LIBERECKÉHO KRAJE
Jménem předsedy povodňové komise Libereckého kraje, hejtmana Martina Půty, Vás prosíme o součinnost při zjišťování aktuálního stavu pořizování a provozu lokálních varovných systémů a stavu zpracování digitálních povodňových plánů. Dotazník byl dne 23.6.2015 rozeslán tajemníkům PK ORP s žádostí o distribuci na obce.
Odkaz na dotazník najdete níže.
Jménem dalšího rozvoje Povodňového portálu děkujeme za Vaše odpovědi!
https://docs.google.com/forms/d/1yleSwVN5yPyQjGiPTN5IqHE7JNotnbjOBubOT ...
[27.6.2015 23:21]   Ing. Irena Košková, PK Liberecký kraj, člen
Přehled účasti obcí v dotazníku je zpracován v mapce na odkazu níže. V této mapové kompozici lze také vidět stav připojování monitorovacích čidel k povodňovému portálu.
http://geoportal.kraj-lbc.cz/povodnova-mapa?permalink=33b34c42-1a58-4d ...

[22.6.2015 15:32]   Ing. Irena Košková, PK Liberecký kraj, člen
Byla provedena aktualizace dat PK do POVIS
http://www.wmap.cz/pk_edt/pk.php?&t=pk&act=pk&orpsq=&krajsq=10120

[12.6.2015 15:13]   Ing. Irena Košková, PK Liberecký kraj, člen
Byla provedena aktualizace dat PK do POVIS
http://www.wmap.cz/pk_edt/pk.php?&t=pk&act=pk&orpsq=&krajsq=10120

[14.5.2015 10:12]   Ing. Irena Košková, PK Liberecký kraj, člen
Provedena aktualizace dat na POVIS
http://www.wmap.cz/pk_edt/pk.php?&t=pk&act=pk&orpsq=&krajsq=10120

[13.4.2015 17:16]   Ing. Irena Košková, PK Liberecký kraj, člen
Aktualizace dat do POVIS
http://www.wmap.cz/pk_edt/pk.php?&t=pk&act=pk&orpsq=&krajsq=10120

[13.4.2015 10:15]   Ing. Zdeněk Fišer, PK Turnov, poradní člen
Dnes na 10:00 byla cvičně svolána povodňová komise ORP a města Turnov... Cvišení je metodické bez dopadu na okolí...

[7.4.2015 15:58]   Ing. Irena Košková, PK Liberecký kraj, člen
Aktualizace PK Libereckého kraje (změna zástupce HZS LK), aktualizace dat na POVIS.
http://www.wmap.cz/pk_edt/pk.php?&t=pk&act=pk&orpsq=&krajsq=10120

[31.3.2015 20:53]   Miloslav Starý, KU LK, koordinátor krizového řízení
Informace pro všechny starosty.
Dle sdělení ČEZ distribuce, je výpadek elektrického proudu dlouhodobého charakteru. Poruchy se postupně odstraňují s maximálním nasazením všech sil a prostředků. Dle informací ČHMÚ se větrné počasí může ještě v průběhu noci zhoršovat.
Odstraňování poruch proto může trvat až do odpoledních hodin dne 1. dubna 2015.

Krajský úřad Libereckého kraje
Oddělení krizového řízení

[31.3.2015 10:31]   Ing. Irena Košková, PK Liberecký kraj, člen
Provedena aktualizace databáze povodňových komisí do POVIS.
Děkuji za vaše příspěvky o aktuální situaci!
http://www.wmap.cz/pk_edt/pk.php?&t=pk&act=pk&orpsq=&krajsq=10120

[30.3.2015 13:29]   Václav Hošek, PK ORP Tanvald, hlásná povodňová služba
Stavy na vodních tocích ORP Tanvald 30.3.2015, 13.00:
Srážky jsou v tuto chvíli již minimální a všechny průtoky poměrně rychle klesají. Kamenice je na 15 m3/s, Mumlava na 12 m3/s a Jizera na 50 m3/s. Nikde se tedy na našem území nevyskytuje SPA. Obě vodní díla stále manipulují v zásobním prostoru a celková rezerva činí téměř 6,5 milionu m3. V pátek 27.3. rezerva činila 7,5 milionu, za víkend se tedy spotřebovala pouze její malá část. VD J.Důl vypouští pouhých 136 l/s, což je minimum, VD Souš vypouští 1,9 m3/s.
Prognóza:
Očekávám větrné počasí s možnými poryvy větru, občasné srážky mohou přecházet ve sněhové. Teploty v noci mohou klesnout i pod nulu (sundávat zimní gumy zatím nedoporučuji), přes den budou jen pár stupínků nad nulou, tedy sychravo, vlhko a nevlídno. Přítoky do VD jsou ještě nad 1 m3/s, ale v průběhu odpoledne klesnou pod tuto hranici. Hladiny VD J.Důl a Souš se ještě o několik cm zvednou (J.Důl zatím celkem o 25 cm, Souš o 50 cm), ale obě vodní díla zůstanou v zásobním prostoru. Průtoky na vodních tocích budou mít setrvale sestupnou tendenci. Větší srážky dnes již nečekám. Přeji příjemný zbytek dne, další hlášení v případě výraznějších srážek. HZS LK prosím v noci budit pouze při výrazném vzestupu nad 1.SPA, jinak není nutno.

S pozdravem

Václav Hošek
Oddělení kancelář tajemníka
krizové řízení
___________________________________________________________


Město Tanvald - Městský úřad Tanvald
Palackého 359, 468 41 Tanvald
tel.: 483 369 526
mob.: 724 135 897
e-mail: vhosek@tanvald.cz
http://www.tanvald.cz

[30.3.2015 7:19]   Václav Hošek, PK ORP Tanvald, hlásná povodňová služba
Situace na vodních tocích ORP Tanvald ve dnech 29.-30.3.2015:
Srážky v naší části Jizerských hor se pohybovaly mezi 20 – 45 mm, což není příliš, ale spolu s táním zbytku sněhu způsobily zvýšené průtoky. Srážky v západní části Krkonoš byly podstatně vyšší, a to 60 – 70 mm. Jizera dosáhla 1.SPA krátce po půlnoci 30.3. a 2.SPA přesáhla v ranních hodinách. V současné chvíli je již po kulminaci, max. průtok činil 84 m3/s. Mumlava vystoupala těsně pod 1.SPA na 27 m3/s a nyní klesá. Kamenice v Plavech dosáhla 1.SPA v 5.00, kulminovala na 26 m3/s, což je jen nepatrné překročení 1.SPA. Vzhledem k několikahodinové absenci srážek očekávám postupný pokles na všech tocích. VD J.Důl vypouští minimum, VD Souš včera odpoledne zvýšil odtok na 1,4 m3/s. Přítoky do VD jsou zatím větší než 2 m3/s, ale poměrně rychle klesají. Obě VD jsou stále v zásobním prostoru. Nepředpokládám přijetí mimořádných opatření.

S pozdravem

Václav Hošek
Oddělení kancelář tajemníka
krizové řízení
___________________________________________________________


Město Tanvald - Městský úřad Tanvald
Palackého 359, 468 41 Tanvald
tel.: 483 369 526
mob.: 724 135 897
e-mail: vhosek@tanvald.cz
http://www.tanvald.cz


[30.3.2015 6:32]   Ing. Zdeněk Fišer, PK Turnov, poradní člen
Situace na horní Jizeře :
- v 1:33 dosažen 1.st.PA v profilu Jablonec n.J.
- v 3:03 dosažen 2.st.PA v profilu Jablonec n.J.
- nyní kulminace a setrvalý stav kolem 195 cm
- v profilu Žel.Brod dosažen 1.st. PA ve 3:50
- nyní "doběh" vody a očekávaná kulminace kolem 280 cm
Výhled : Až do dalšího deště setrvalý zvýšený stav

[24.3.2015 14:52]   Ing. Irena Košková, PK Liberecký kraj, člen
Byl proveden export dat povodňových komisí do POVIS
http://www.wmap.cz/pk_edt/pk.php?&t=pk&act=pk&orpsq=&krajsq=10120

[11.3.2015 16:54]   Ing. Irena Košková, PK Liberecký kraj, člen
Na geoportál byla pro potřeby vodoprávních úřadů a pracovníku povodňové ochrany přidána data NÁVRHŮ záplavoých území. Aktuálně se schvalovací proces týká toků: Smědá, Jizerka, Lužická Nisa a Jeřmanický potok. Odskok na projekt ze stránky tématických map na geoportále (http://geoportal.kraj-lbc.cz/povodnova-mapa)
http://geoportal.kraj-lbc.cz/povodnova-mapa?permalink=c5f70b1a-3799-42 ...

[11.3.2015 16:50]   Ing. Irena Košková, PK Liberecký kraj, člen
Byl proveden export dat do POVIS

[2.3.2015 9:09]   Ing. Irena Košková, PK Liberecký kraj, člen
Proveden export do POVIS
http://www.wmap.cz/pk_edt/pk.php?&t=pk&act=pk&orpsq=&krajsq=10120

[18.2.2015 17:26]   Ing. Irena Košková, PK Liberecký kraj, člen
Byl proveden export databáze PK do POVIS

[26.1.2015 16:30]   Ing. Irena Košková, PK Liberecký kraj, člen
Vážení členové povodňových komisí a pozvaní hosté,
dovoluji si připomenout Vám školení povodňových orgánů, které se bude konat tento čtvrtek od 9:00 v multimediálním sále na Libereckém kraji.
http://maps.kraj-lbc.cz/mapserv/dpp/chat/dokumenty/150107_120013_pozva ...

[26.1.2015 8:49]   Ing. Irena Košková, PK Liberecký kraj, člen
Proveden export dat povodňových komisí do POVIS
http://www.wmap.cz/pk_edt/pk.php?&t=pk&act=pk&orpsq=&krajsq=10120

[14.1.2015 9:16]   Ing. Irena Košková, PK Liberecký kraj, člen
Export komisí do POVIS
http://www.wmap.cz/pk_edt/pk.php?&t=pk&act=pk&orpsq=&krajsq=10120

[12.1.2015 10:14]   Ing. Irena Košková, PK Liberecký kraj, člen
Byl proveden export databáze povodňových komisí do POVIS
http://www.wmap.cz/pk_edt/pk.php?&t=pk&act=pk&orpsq=&krajsq=10120

[12.1.2015 7:48]   Václav Hošek, PK ORP Tanvald, hlásná povodňová služba
Vyhodnocení víkendového vývoje počasí a průtoků na vodních tocích ORP Tanvald:
(HPS 3 a HPS 4 formou sms jen pro vybrané funkcionáře)

Srážky ve dnech 10.-11.1. se na našem území pohybovaly v rozmezí 50 – 90 mm. Nejvíce spadlo na Souši. V souladu s vysokými teplotami došlo k tání sněhové pokrývky.

Sobota 10.1.
10.00 – dosažen 1.SPA na Kamenici v Plavech
13.00 – dosažen 1.SPA na Jizeře v Jablonci nad Jizerou, od nějž odvíjíme i stav vody na našem území
14.00 – dosaženo maximum na Kamenici – 35 m3/s (hluboko pod 2.SPA)
24.00 – dosaženo maximum na Jizeře – 72 m3/s (těsně pod 2.SPA)
dosaženo maximum i na Mumlavě -18,5 m3/s (hluboko pod 1.SPA

Neděle 11.1.
Mezi 5.00 – 6.00 poklesly všechny průtokové hodnoty pod 1.SPA.

Situace na vodních dílech:
VD J.Důl stouplo o 55 cm a zůstalo v zásobním prostoru. Vypouštěné hodnoty zůstaly po celou dobu konstantní pod 0,5 m3/s.
VD Souš stouplo o 65 cm a zůstalo v ovladatelném prostoru. Počáteční vypouštěcí hodnoty 1 m3/s byly zvýšeny na 1,8 m3/s.

Bez přijatých mimořádných opatření.
V.Hošek, MěÚ Tanvald

[12.1.2015 6:44]   Ing. Zdeněk Fišer, PK Turnov, poradní člen
Na Jizeře v prof. Žel. Brod byl poklesem pod 220 cm vodočtu ukončen 1. st. PA 11.1. v 18:15

[10.1.2015 17:10]   Ing. Hana STÁRKOVÁ, PK Liberec, tajemník
Na vodočtu v Orlí ul. na Lužické Nise v Liberci není funkční limnigraf, skutečný stav je 88 cm. Oprava bude provedena příští týden. Hana Stárková
http://hydro.chmi.cz/hpps/popup_hpps_prfdyn.php?seq=2497645

[10.1.2015 16:18]   Pavel Vnouček, PK Stráž pod Ralskem, člen
Řeka Ploučnice ve Stráži pod Ralskem - pod I.SPA (99cm)

[10.1.2015 15:49]   Pavel Vnouček, PK Stráž pod Ralskem, člen
Hladina řeky Ploučnice stále klesá
(I.SPA přetrvává )

[10.1.2015 14:13]   Simona Dušková, PK ORP Nový Bor, tajemník
Dobranovský potok v k.ú. Bukovany - pozvolný pokles hladiny vody, nyní pod hranicí 1.SPA

[10.1.2015 13:37]   Ing. Zdeněk Fišer, PK Turnov, poradní člen
Vzestup Jizery pod Žel.Brodem se zastavil, na horním toku dobíhá sice mírné stoupání ale nižší polohy jsou již beze srážek a sněhu. Výhled : setrvalý zvýšený stav

[10.1.2015 12:43]   Pavel Vnouček, PK Stráž pod Ralskem, člen
Dnes v 10:00 hodin byl vyhlášen I.SPA na toku řeky Ploučnice a Ještědka

[10.1.2015 12:09]   Ing. Irena Košková, PK Liberecký kraj, člen
2.SPA na Kamenici v Jesenném (info z neschváleného profilu)

[10.1.2015 10:29]   Ing. Irena Košková, PK Liberecký kraj, člen
Souhrnná situace v 10:00
Srážky v úhrnech přes 30 mm (od půlnoci; od včerejšího dne cca 50 mm) způsobily vzestup hladin toků v Libereckém kraji. Prvního stupně povodňové aktivity dosáhly toky na Českolipsku (Ploučnice u Stráže pod Ralskem, Mandava, Dobranovský potok, Šporka). V povodí Jizery toky stoupají až k druhému stupni (Libuňka v Pelešenech, očekává se v krátké době vzestup Jizery v Železném Brodu).

[10.1.2015 9:23]   Ing. Irena Košková, PK Liberecký kraj, člen
V 8:00 byl dosažen 2.SPA na Libuňce v Pelešanech
[10.1.2015 9:30]   Ing. Irena Košková, PK Liberecký kraj, člen
Stav na vodoměrných stanicích na Jizeže můžete vidět zde:
http://www.hladiny.cz/turnov/turnov.html

str. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31