LEGENDA

 informace o stavu na vodním toku nebo díle
 informace o vývoji počasí
 informace dopravní
 vyhlášení / odvolání SPA povodňovou komisí
 mimořádné zprávy
 zprávy technické podpory portálu
 zprávy zadané z mobilních zařízení

 

JAK VLOŽIT PŘÍSPĚVEK DO CHATU

Příspěvek lze nastavit jako neveřejný. Kvůli možnosti filtrování příspěvků je velmi vhodné doplnit jeho kategorii a povodí, pro které je určený. Příspěvek lze doplnit o mapový zákres. Mapové zákresy lze pak najít v mapové kompozici Můj portál

Ukázka okna s vkládáním příspěvků

  

CHAT PRACOVNÍKŮ POVODŇOVÉ OCHRANY

Sdílené diskusní fórum pro pracovníky z oblasti povodňové ochrany a IZS. Slouží už od roku 2008 a všechny záznamy jsou zpětně dohledatelné. 

 

 

DISKUSNÍ FÓRUM POVODŇOVÉHO PORTÁLU (stránka 6/31)

VLOŽENÍ PŘISPĚVKŮ DO FÓRA A FILTROVÁNÍ DAT FÓRA JE UMOŽNĚNO POUZE PŘIHLÁŠENÝM OPRÁVNĚNÝM UŽIVATELŮM.
[7.6.2017 12:17]   Ing. Jaroslav Rašín, PK ORP Liberec, 2. místopředseda, ved. 2. směny
Na území ORP Liberec dosaženo Q 20. PK ORP vyhodnocuje situaci a bude činit případná opatření.

[7.6.2017 12:14]   Ing. Jaroslav Rašín, PK ORP Liberec, 2. místopředseda, ved. 2. směny
CVIČENÍ:Dodatečné zaslání přílohy ke zprávě v 10:20
Otevřít DOC soubor   nepojmenovaná příloha   (14 kB)

[7.6.2017 11:21]   Ing. Jaroslav Rašín, PK ORP Liberec, 2. místopředseda, ved. 2. směny
CVIČENÍ: předání informací jednotlivých komisí.
Liberec: proveden monitoring komunikací a mostů v katastru Liberec - nejsou zaplaveny žádné mosty, komunikace jsou průjezdné.
Chrastava: dle sdělení tajemníka Města Chrastava je částečně zaplavena silnice 2592 II. třídy v úseku od kruhového objezdu k nádraží a směrem na Andělskou Horu.
Hrádek nad Nisou: v části Donín zaplavena část silnice III. třídy 2716 a okolních komunikací v okolí mostu, došlo k zaplavení několika objektů, Město Hrádek provedlo evakuaci občanů vlastními silami.
Hodkovice nad Mohelkou: zaplavena komunikace III. třídy menšího významu, k dispozici je objízdná trasa směr Radoňovice.
Ohledně průjezdností tratí ČD byla kontaktována p. Rozová (pracovnice krizového řízení SŽDC) - v současné době jsou všechny tratě průjezdné.
PK Hrádek nad Nisou pořádala o poskytnutí 500 jednokomorových pytlů, které byly poskytnuty ze zásob SML.

[7.6.2017 10:59]   Ing. Bohumil Pleskač, PK Liberecký kraj, člen
CVIČENÍ:
Správce toků v povodí Lužické Nisy v rámci monitoringu stavu koryt vodních toků a vodních děl nezaznamenal tvorbu nápěchů nebo vznik rizikových míst. Průtok vody je plynulý.

[7.6.2017 10:23]   Ing. Irena Košková, Liberecký kraj, správa povodňového portálu, správa GIS
CVIČNÉ Na základě druhé výstrahy ČHMÚ vystoupali hladiny toků v kraji na úroveň Q5. Situaci - hlášené SPA, události a aktuální rozlivy - naleznete v mapě http://povodnovyportal.kraj-lbc.cz/mapa-cviceni.
https://goo.gl/CikSHv

[7.6.2017 10:20]   Ing. Jaroslav Rašín, PK ORP Liberec, 2. místopředseda, ved. 2. směny
CVIČENÍ: PK SML předala informaci o jejich činnosti v souvislosti s varováním obyvatelstva.

[7.6.2017 10:16]    KOPIS, Krajské operační středisko HZS LK,
CVIČENÍ Metodicky informován sousední stát o postupu povodňové vlny z ČR - přes OS Wroclaw

[7.6.2017 10:15]    KOPIS, Krajské operační středisko HZS LK,
CVIČENÍ Výstraha ČHMU č.2/2017 byla distribuována určeným subjektů.

[7.6.2017 10:13]   Bc. Pavel Štyndl, ZZS LK, tajemník krizového štábu
CVIČENÍ Z důvodu zaplavení ulice Tovární v Hrádku nad Nisou při Q 5 je evakuováno výjezdové stanoviště ZZS LK do Liberce na VS Liberec - Husova

[7.6.2017 10:08]   Ing. Jaroslav Rašín, PK ORP Liberec, 2. místopředseda, ved. 2. směny
CVIČNÉ: Informace od PK Hrádek nad Nisou: situaci v současné době zvládají vlastními silami, dohodnuta frekvence vzájemného kontaktování po jedné hodině, v případě nutnosti častěji.

[7.6.2017 10:03]   Ing. Irena Košková, Liberecký kraj, správa povodňového portálu, správa GIS
CVIČNÉ Přišla druhá výstraha ČHMÚ
Otevřít PDF soubor   2. výstraha ĆHMU - CVIČNÉ!   (23 kB)

[7.6.2017 10:05]   Jana Salačová, PK ORP Nový Bor, tajemník
CVIČNÉ! V 9,30 proběhla schůzka části komise ORP. Obdžena výstraha z ČHMÚ. V rámci ORP Nový Bor nenastal SPA na žádném toku. Situace je nadále monitorována. Na 12,00 hod. je svolána povodňová komise ORP v plném složení.

[7.6.2017 9:59]   Ing. Alexandra Píšková, PK ORP Česká Lípa, tajemník
Cvičení - zasedá sloučená povodňová komise Města Česká Lípa ORP Česká Lípa. V profilu Česká Lípa vyhlášen III. SPA na Ploučnici průtok ( 69 m3)

[7.6.2017 9:46]    KOPIS, Krajské operační středisko HZS LK,
CVIČNÉ! KOPIS HZS LK - z důvodu vyhlášení II. a III. SPA na Lužické Nise potřebujeme znát aktuální vodní stav a průtok na profilu (profilech ) na tomto toku z důvodu předání informací sousednímu státu.

[7.6.2017 9:46]   Ing. Jaroslav Rašín, PK ORP Liberec, 2. místopředseda, ved. 2. směny
CVIČNÉ! PK ORP Liberec obdržela od PK SML vyhlášení 3.SPA na území města Liberec.
Otevřít PDF soubor   nepojmenovaná příloha   (33 kB)
[7.6.2017 9:53]   Ing. Irena Košková, Liberecký kraj, správa povodňového portálu, správa GIS
CVIČENÍ Aktuální stav SPA, jak jsme o něm informováni, zanesen do mapy
https://goo.gl/X9eTco

[7.6.2017 9:08]   Jana Salačová, PK ORP Nový Bor, tajemník
CVIČENÍ. V 9,00hod proběhla schůzka - situace nezměněna, nadále probíhá monitoring. Další schůzka komise v 9,30 hod.

[7.6.2017 9:00]    KOPIS, Krajské operační středisko HZS LK,
KOPIS HZS LK ani vedení HZS LK nebylo doposud informováno o vydaných výstrahách, doposud jsme neobdrželi námět ani rozehru. Stávající dění sledujeme náhledem do povodňového portálu LK.
[7.6.2017 9:42]   Ing. Irena Košková, Liberecký kraj, správa povodňového portálu, správa GIS
Z pověření vedoucího cvičení předávám výstrahu
Zmenšený náhled obrazové přílohy   nepojmenovaná příloha   (344 kB)  2332 x 3280 bodů

[7.6.2017 8:53]   kpt. Ing. Aleš Vaněček, KŘ Policie LK, vrchní komisař
KŘP Libereckého kraje vzalo na vědomí výstrahy ČHMÚ

[7.6.2017 8:30]   Bc. Pavel Štyndl, ZZS LK, tajemník krizového štábu
Vedení ZZS LK bylo seznámeno s aktuálními výstrahami ČHMÚ

[7.6.2017 8:27]   Ing. Jaroslav Rašín, PK ORP Liberec, 2. místopředseda, ved. 2. směny
CVIČENÍ: V Obci Nová Ves dnes nejde el. proud, je tedy bez tel. a mailového spojení. Kontaktní osoba za PK - p. Vondrová, tel. 776 240 857.
[7.6.2017 9:20]   Ing. Irena Košková, Liberecký kraj, správa povodňového portálu, správa GIS
Událost zanesena do mapy cvičení
http://povodnovyportal.kraj-lbc.cz/mapa-cviceni?permalink=62507e15-d2a ...

[7.6.2017 8:16]   Jana Salačová, PK ORP Nový Bor, tajemník
CVIČENÍ! V Novém Boru se sešla v 8,00 hod. na základě výstrahy ČHMÚ na pokyn starosty část komise ORP. Po vyhodnocení situace byla stanovena schůzka na 9,00 hod.

[7.6.2017 7:55]   Ing. Alexandra Píšková, PK ORP Česká Lípa, tajemník
CVIČENÍ aktivována činnost hlásné a hlídkové služby

[7.6.2017 7:47]   Ing. Jaroslav Rašín, PK ORP Liberec, 2. místopředseda, ved. 2. směny
CVICENI:
na zaklade vystrahy CHMU nastal v 7:00 I. SPA. PK ORP je aktivni a stav monitoruje. Rasin.

[7.6.2017 7:52]   Ing. Alexandra Píšková, PK Česká Lípa, tajemník
Cvičení - v 7.00 převzetí výstražné zprávy Extrémní stupeň nebezpečí (předpoklad překročení III SPA

Píšková
Česká Lípa

[7.6.2017 7:41]   RNDr. Jitka Šádková, PK Liberecký kraj, člen
Dnes v 07:00 hod. bylo zahájeno Taktické štábní cvičení krizových orgánů Libereckého kraje „POVODEŇ 2017“[5.6.2017 17:11]   Ing. Irena Košková, PK Liberecký kraj, člen
Provedena aktualizace databáze povodňových komisí do POVIS
http://editor.dppcr.cz/pk_edt/pk.php?&t=pk&act=pk&orpsq=&krajsq=10120

[5.6.2017 12:31]   Ing. Irena Košková, PK Liberecký kraj, člen
Ve dnech 7. a 8. června 2017 proběhne taktické štábní cvičení „Povodeň 2017“ jehož se zúčastní: povodňová komise a krizový štáb Libereckého kraje, povodňové komise a krizové štáby statutárního města Liberec a měst Česká Lípa a Nový Bor, pracoviště operačních středisek a krizových štábů HZS LK, Policie ČR – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje, ZZS LK.

[5.6.2017 9:35]   Ing. Radka Doláková, PK Liberec, tajemník
SML Liberec, ORP Liberec - provedena aktualizace složení povodňových komisí

[26.5.2017 10:54]   Bc. Miroslava Konvalinová, PK ORP Česká Lípa, člen odborné skupiny
ORP Česká Lípa - provedena aktualizace složení povodňové komise

[15.5.2017 15:15]   Ing. Irena Košková, PK Liberecký kraj, člen
Připravujeme se na červnové cvičení. Aktualizujeme databáze povodňových komisí v POVIS.
http://editor.dppcr.cz/pk_edt/pk.php?&t=pk&act=pk&orpsq=&krajsq=10120

[9.5.2017 9:21]   Ing. Irena Košková, PK Liberecký kraj, člen
Byla provedena aktualizace databáze povodňových komisí do POVIS
http://editor.dppcr.cz/pk_edt/pk.php?&t=pk&act=pk&orpsq=&krajsq=10120

[13.4.2017 9:15]   Václav Hošek, PK ORP Tanvald, hlásná povodňová služba
O velikonočním víkendu budou na Kamenici v úseku Plavy - Jesenný probíhat vodácké závody. Průtok bude uměle navýšen odtokem z VD zhruba na 12 m3/s v profilu Plavy.
V.Hošek, PK ORP Tanvald

[4.4.2017 11:20]   Václav Hošek, PK ORP Tanvald, hlásná povodňová služba
HPS 2/4 - zpráva o vývoji počasí a stavu na vodních tocích ORP Tanvald
11.00
Poslední hodinu jsme již bez deště a prozatím pršet nebude. Přítoky do VD J.Důl a Souš nadále stoupají, mírně ještě stoupá Kamenice. Mumlava a Jizera v Jbc n.J. již kulminují kolem 60 – 70 % 1.SPA. Přítoky budou ještě několik hodin stoupat, ostatní průtoky během odpoledne začnou postupně klesat.
V.Hošek, PK ORP Tanvald

[4.4.2017 9:25]   Václav Hošek, PK ORP Tanvald, hlásná povodňová služba
HPS ¼ - zpráva o vývoji počasí a stavu na vodních tocích ORP Tanvald
9.00
Srážky v horních partiích se pohybují mezi 3 – 5 mm/hod., v celkových úhrnech kolem 15 mm/24 hod. Naše území se nachází na srážkovém rozhraní, takže se hůře odhaduje další vývoj. Přítoky do VD poměrně rychle stoupají, stoupají i průtoky na vodních tocích. Nevylučuji, že v průběhu dne se přiblížíme 1.SPA na Mumlavě, Kamenice a Jizera jsou zatím zhruba na úrovni 50 % 1.SPA, ovšem pozvolna stoupají a během dnešního dopoledne určitě stoupat budou. VD Souš vypouští 2,1 m3/s a prozatím udržuje setrvalou hladinu, VD J.Důl zvýšil na 1,5 m3/s a stále mírně stoupá. Během dnešního dne doporučuji deštníky s sebou.
V.Hošek, PK ORP Tanvald

[21.3.2017 8:51]   Ing. Irena Košková, PK Liberecký kraj, člen
Věnujte prosím vzpomínku nezapomenutelné osobnosti povodňové ochrany, panu plk.v.v. Ing.Janu Papežovi. Zemřel náhle ve věku 65 let. Stál u zrodu Povodňového portálu Libereckého kraje a byl jeho velkým propagátorem nejen u nás, ale i při své zahraniční činnosti. Nalétali jsme spolu desítky hodin při mapování povodní a strávili nespočet hodin při jejich analýze. Byl nám oporou při řešení těžkých povodňových situací. Děkujeme. Čest jeho památce!
Zmenšený náhled obrazové přílohy   Ing.Jan Papež   (234 kB)  800 x 545 bodů
[4.4.2017 11:22]   Václav Hošek, PK ORP Tanvald, hlásná povodňová služba
Za ORP Tanvald se připojuji ke vzpomínce za zesnulého ing. Papeže.
V.Hošek

[10.3.2017 13:52]   Ing. Irena Košková, PK Liberecký kraj, člen
Proveden export do POVIS. Děkujeme za aktualizace databází!
http://editor.dppcr.cz/pk_edt/pk.php?&t=pk&act=pk&orpsq=&krajsq=10120

[6.3.2017 15:19]   Ing. Irena Košková, PK Liberecký kraj, člen
FINANCOVÁNÍ PROTIPOVODŇOVÝCH OPATŘENÍ
Od 16. ledna 2017 lze podávat žádosti do OPŽP - 83. výzva - například pro budování a rozšíření varovných a výstražných systémů v rámci hlásné povodňové služby na regionální a místní úrovni, tvorba digitálních povodňových plánů včetně naplňování sdílených databází Povodňového informačního systému
http://www.opzp.cz/vyzvy/83-vyzva

[24.2.2017 13:53]   Ing. Zdeněk Fišer, PK Turnov, poradní člen
Na Jizeře v prof. Železný Brod končí poklesem hladiny 1.st. PA

[24.2.2017 8:38]   Václav Hošek, PK ORP Tanvald, hlásná povodňová služba
V příloze uvádím pár zajímavých čísel bilance pohotovostního týdne na vodních dílech a tocích ORP Tanvald. Domnívám se, že průběh počasí by mohl příznivě ovlivnit výši hladiny podzemních vod, která nám v posledních letech dělala starosti. Na území ORP nedošlo k vyhlášení SPA, ani nejsou hlášené žádné škody. Na tomto příznivém vývoji se opět podstatně podílela obě VD J.Důl a Souš, která včasným vytvořením zásobního prostoru a přesnou manipulací zabránila povodni a ovlivnila i její průběh níže po toku Jizery. Bez regulace srážek v Jizerských horách by Jizera v Železném Brodě bezpochyby vystoupala na 3.SPA.

V současné chvíli jsou srážky prakticky nulové, všechny průtoky postupně klesají a teploty na horách se pohybují mezi 0 – 3 stupni. V průběhu dnešního dopoledne by měl ustávat vítr, začne se ochlazovat a další srážky by již měly být sněhové.
Končím pohotovostní zpravodajství pro tento týden a přeji klidný víkend.
V.Hošek, PK Tanvald

Bilance pohotovostního týdne 20. – 24.2.2017 na vodních tocích a dílech ORP Tanvald:

Srážky v Jizerských horách a západní části Krkonoš:
Černá Hora 68 mm
Hřebínek 52 mm
Jos. Důl 59 mm
Nová Louka 43 mm
Souš 75 mm
Medvědín 96 mm (Krkonoše)

Vodní díla:
J.Důl - nárůst hladiny 23 cm = 160 000 m3
Souš - nárůst hladiny 98 cm = 570 000 m3

Napršelo přibližně 1 200 000 m3
Odteklo navíc přibližně 1 150 000 m3
Vše nasvědčuje tomu, že podstatná část sněhu šla do země.

Maximální průtoky na vodních tocích (vše pod 1.SPA):
Kamenice = 18 m3/s
Mumlava = 16 m3/s
Jizera = 38 m3/s


[23.2.2017 19:57]   Ing. Jitka Kopčáková, Městský úřad , vedoucí odboru životního prostředí
V 17,30 zrusen 2. SPA na Dobranovskem potoce ve Sloupu v Cechach a v prubehu vecera je zrusena i vetsina 1.SPA na ostatnich tocich v ORP Novy Bor, vzhledem k vyvoji pocasi nepredpokladame dalsi komplikace.

[23.2.2017 14:23]   Václav Hošek, PK ORP Tanvald, hlásná povodňová služba
Situační zpráva ORP Tanvald 23.2. 14.00:
Vše nasvědčuje tomu, že pohotovostní týden jsme zvládli, aniž bychom museli vyhlašovat SPA. Srážky v posledních hodinách dosahují maximálně 1 mm/hod., někde jsou dokonce nulové. Průtoky na Kamenici, Mumlavě a Jizeře sice ještě stoupají, ale jsou to vzestupy tak nepatrné, že se spíše přikláním k tomu, že již kulminují. VD J.Důl stoupá rychlostí zhruba 1 cm za půl dne, vzestup VD Souš je podstatně rychlejší. Rezervy jsou stále vyšší než 7 milionů m3, ale očekávám, že ve vhodný okamžik začne mírně odpouštět i Souš. Od pondělí do dnešního odpoledne z hřebenů Jizerských hor odtekl zhruba 1 milion m3 vody, většinou ze sněhu, takže 5 – 7 milionů nám tam stále zbývá. Výhled je uspokojivý. Přes naše území sice stále přechází oblačnost, ale je na vodu málo vydatná. Zítra se již má ochladit a převládat začnou srážky sněhové. Zítra zpracuji celkovou bilanci za celý týden.
Avizovaný vítr, který jsme v nižších polohách dosud příliš nepocítili, by se měl dostavit dnešní noci. Na hřebenech by mohl dosáhnout v nárazech rychlosti přes 100 km/hod.
V.Hošek, PK Tanvald

[23.2.2017 11:59]   Ing. Irena Košková, PK Liberecký kraj, člen
VÝSTRAHY PŘEDPOVĚDNÍ POVODŇOVÉ SLUŽBY
Pro území kraje platí výstraha ČHMÚ na povodňovou pohotovost (proti včerejšku "už jen" vysoký stupeň nebezpečí) a výstraha na velmi silný vítr (vysoký stupeň nebezpečí)
https://docs.google.com/document/d/1GwZkkjo3W4Xd9BFfwliel8-zESsNwuMVk0 ...

[23.2.2017 11:11]   Bc. Miroslava Konvalinová, Město Česká Lípa, vedoucí OŽP
PK města a ORP Česká Lípa zasedá, monitoruje situaci, hladiny toků v území oscilují max. mezi 1. a 2.SPA.
2.SPA na Dobranovském potoce, na Ploučnici ve Stružnici, na Panenském potoce v Pertolticích. Obyvatelé informováni prostředky v místě obvyklém.

[23.2.2017 10:37]   Ing. Jitka Kopčáková, Městský úřad , vedoucí odboru životního prostředí
2.SPA Dobranovský potok ve Sloupu v Čechách

[23.2.2017 9:29]   Ing. Jitka Kopčáková, Městský úřad , vedoucí odboru životního prostředí
I.SPA Okrouhlický potok a Šporka v Skalici u ČL
Dobranovský potok ve Sloupu v Č. a v Bukovanech
Svitávka v Lindavě

[23.2.2017 7:49]   Ing. Zdeněk Fišer, PK Turnov, poradní člen
Na Jizeře v prof. Žel.Brod maximální hladina v 5:10 - 290 cm, 158 m3/sec. Pak zhruba setrvalý stav,
[23.2.2017 7:57]   Ing. Zdeněk Fišer, PK Turnov, poradní člen
V Turnově na novém městském vodočtu výstražného systému maximum v 6:40 - 337 cm.

[23.2.2017 7:27]   Václav Hošek, PK ORP Tanvald, hlásná povodňová služba
Situace na VD a VT ORP Tanvald 23.2. 7.00:
V noci na dnešek spadlo na hřebenech Jizerských hor okolo 20 mm, nejvíce na Souši (27). Krkonoše měly srážky opět vyšší, nejbližší stanice Medvědín 33 mm. V současné chvíli prší jen drobně a srážky nikde nepřesahují 2 mm/hod. V nejbližších hodinách intenzívní déšť nepřijde. Všechny průtoky kulminovaly krátce po půlnoci nebo v časných ranních hodinách a je až s podivem, že na našem území nebyl nikde dosažen ani 1.SPA. Přičítám to faktu, že oblačnost přes naše území přecházela postupně a nejvyšší srážkový úhrn byl zaznamenán na Souši (5 mm/hod.), jinde se však pohybovaly většinou pouze kolem 2 mm. Druhým faktorem je regulace VD. J.Důl drží konstantně 2,3 m3/s a v současné chvíli stoupá jen velmi pomalu, Souš drží celý týden minimum, ovšem vzestup hladiny zde činí za 2 dny 50 cm, což je dost. Celková rezerva je však stále velká, přes 7,5 milionu m3. Je to však nutné, neboť zásoby sněhu na hřebenech jsou stále značné. Vzhledem k příznivé předpovědi na dnešek, kdy se předpokládají srážky v úhrnech kolem 10 mm, neočekávám výraznější nárůst průtoků, a tedy ani situaci, že by na našem území nastal 1.SPA.
V.Hošek, PK Tanvald

[22.2.2017 21:41]   Ing. Zdeněk Fišer, PK Turnov, poradní člen
Na vodočtu Žel.Brod / Jizera / dosažen 1,st, PA,,, Tendence : další vzestup

[22.2.2017 16:43]   Václav Hošek, PK ORP Tanvald, hlásná povodňová služba
Stavy na VD a VT ORP Tanvald 22.2. 16.30 a další vývoj počasí:
Srážky v posledních hodinách dosahují maximálně několika mm/hod. O něco vyšší srážky jsou v Krkonoších. Průtoky, které po celý den pozvolna klesaly, začínají pomalu stoupat. VD J.Důl vypouští 2,35 m3/s a jeho hladina stále zvolna klesá, VD Souš vypouští stále minimum a stoupá nyní zhruba 0,5 cm/hod. Celková rezerva VD stále činí téměř 8 milionů m3.
Ve výhledu zatím není žádná větší srážková vlna. Déšť s avizovaným větrem patrně přijde až později večer nebo spíše v noci. V Jizerských horách a Krkonoších by do čtvrtečního večera mělo spadnout až 60 mm. Pokud přijde v noci větší déšť na Kamenici, Mumlavě a na Jizeře můžeme jít na 1.SPA, budou-li srážky spíše pozvolné, průtoky se nejspíš zastaví pod touto hranicí. Má-li nás do rána někde překvapit 2.SPA, muselo by již v noci spadnout okolo 30 mm. Ovšem ani to by nebyla žádná tragédie. VD mají dostatečné rezervy a koryta řek jsou poměrně čistá a bez ledu, takže ani překročení 3.SPA by nezpůsobilo vážné škody. Pokud nedojde k razantní změně počasí, další hlášení zítra ráno.
V.Hošek, PK Tanvald

[22.2.2017 14:19]   Ing. Irena Košková, PK Liberecký kraj, člen
PŘEDPOVĚĎ VÝVOJE - POVODÍ JIZERY
Během dnešního dne v čerstvém západním proudění budou přes naše území postupovat jednotlivé frontální systémy. V noci na čtvrtek bude foukat čerstvý jihozápadní až západní vítr s rychlostí kolem 10 až 15 m/s, místy s nárazy kolem 20 m/s, na horách až 30 m/s. Během dnešního odpoledne a čtvrtka bude v Jizerských horách a Krkonoších vydatněji pršet. Do čtvrtečního odpoledne očekáváme srážkové úhrny 40 až 60 mm, většina srážek bude v dešti. V reakci na další očekávané srážky a přetrvávající teplé a větrné počasí bude zejména během noci a zítřejšího dne docházet k opětovnému vzestupu hladin vodních toků. Výrazné vzestupy očekáváme zejména v povodí Smědé a Lužické Nisy, kde nelze vyloučit dosažení 3. SPA. K výraznějším vzestupům bude docházet také v povodí horní Jizery a horního Labe, kde může dojít k dosažení 2. SPA. Na ostatních vodních tocích nelze vyloučit dosažení 1. SPA.

str. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31