LEGENDA

 informace o stavu na vodním toku nebo díle
 informace o vývoji počasí
 informace dopravní
 vyhlášení / odvolání SPA povodňovou komisí
 mimořádné zprávy
 zprávy technické podpory portálu
 zprávy zadané z mobilních zařízení

 

JAK VLOŽIT PŘÍSPĚVEK DO CHATU

Příspěvek lze nastavit jako neveřejný. Kvůli možnosti filtrování příspěvků je velmi vhodné doplnit jeho kategorii a povodí, pro které je určený. Příspěvek lze doplnit o mapový zákres. Mapové zákresy lze pak najít v mapové kompozici Můj portál

Ukázka okna s vkládáním příspěvků

  

CHAT PRACOVNÍKŮ POVODŇOVÉ OCHRANY

Sdílené diskusní fórum pro pracovníky z oblasti povodňové ochrany a IZS. Slouží už od roku 2008 a všechny záznamy jsou zpětně dohledatelné. 

 

 

DISKUSNÍ FÓRUM POVODŇOVÉHO PORTÁLU (stránka 4/31)

VLOŽENÍ PŘISPĚVKŮ DO FÓRA A FILTROVÁNÍ DAT FÓRA JE UMOŽNĚNO POUZE PŘIHLÁŠENÝM OPRÁVNĚNÝM UŽIVATELŮM.
[1.4.2019 12:31]   Václav Hošek, Bezpečnostní rada Tanvald, tajemník
Informační zpráva ORP Tanvald k vývoji počasí:
V březnu spadlo v Tanvaldu 107 mm srážek, v průběhu prvního čtvrtletí roku 2019 celkem 324 mm. Je to zatím slušný nadprůměr. Na hřebenech Jizerských hor a Krkonoš stále probíhá jarní tání, takže přítoky do vodních nádrží jsou nadprůměrné, nikoliv však příliš vysoké. Hladiny se doplňují na svůj normální letní stav a v tuto chvíli společná rezerva VD Jos.Důl a VD Souš činí 6,3 milionu m3. Dle mého názoru se může ještě snížit zhruba o 1 milion m3. Počasí v dubnu se očekává tradičně aprílové, střídání slunce s deštěm, extrémní srážky momentálně nehrozí.
Jinými slovy, jarní povodně v našem ORP letos nebudou.
V.Hošek

[19.3.2019 15:42]   Ing. Irena Košková, PK Liberecký kraj, člen
Byla provedena aktualizace databáze povodňových komisí do POVIS.

[19.3.2019 10:47]   Václav Hošek, Bezpečnostní rada Tanvald, tajemník
Zpráva HPS pro HZS LK a krizové orgány ORP Tanvald:

Průběh letošní zimy je nadobyčej příznivý. Od začátku roku spadlo ve městě Tanvald 320 mm srážek, což je dvakrát tolik, co za celé první čtvrtletí loňského roku. Zima je tedy příznivá z hlediska spodních i povrchových vod. Zásoby pitné vody na VD J.Důl a Souš se doplnily. V současné době mají rezervu 8,3 milionu m3. Na předpokládanou rezervu 5 – 6 milionů, která je potřebná k zvládnutí případné povodně, se dostanou po definitivním jarním tání.
Z hlediska povodňové připravenosti konstatuji, že pomalé tání se značným průsakem do země letos na jaře znamená, že na našich větších tocích Kamenici, Mumlavě a Jizeře nenastane SPA a ohrožení obyvatelstva tedy nehrozí. Nejvyšší průtoky jsme dosud zaznamenali do úrovně 50 % 1.SPA a v příštích dnech tomu nebude jinak, spíše méně. Zásoby sněhu na hřebenech Jizerských hor a Krkonoš sice ještě jsou, ale vodní nádrže si s nimi poradí. Nevylučuji však, že kolegům dolů po toku Jizery ještě nějaká voda přiteče, zejména z Krkonoš, ovšem více než na 1.SPA by to ani tam nemělo jít.
Informace pro Železný Brod:
Minulý týden hlásila vaše stanice na Kamenici v Jesenném 1.SPA v době, kdy u nás v Plavech teklo necelých 50 % 1.SPA. Domnívám se, že tam máte chybu v nastavení.
Informace pro HZS LK:
Stav povodňové pohotovosti neočekávám, ale naše JSDHO jsou připraveny včetně kvalitního vybavení na čerpání vody a techniky na odstraňování padlých stromů. Stejně tak technické služby města Tanvald.
V.Hošek

[7.2.2019 14:23]   Ing. Irena Košková, PK Liberecký kraj, členZpráva hlášená telefonicky
Ve spolupráci z HZS LK byla provedena kontrola uživatelských účtů a jejich nastavení

[28.1.2019 13:32]   Ing. Irena Košková, PK Liberecký kraj, člen
Byla provedena aktualizace databáze povodňových komisí do POVIS. Děkujeme panu Hurníkovi za aktualizaci PK za území ORP Frýdlant!
http://editor.dppcr.cz/pk_edt/pk.php?&t=pk&act=pk&orpsq=&krajsq=10120

[15.1.2019 15:42]   Ing. Irena Košková, PK Liberecký kraj, člen
Export povodňových komisí do POVIS. Upozorňuji, že 4 ORP nemají export povolen. Povolení se nastaví v editaci údajů povodňové komise.
http://editor.dppcr.cz/pk_edt/pk.php?&t=pk&act=pk&orpsq=&krajsq=10120

[13.1.2019 17:45]   Ing. Irena Košková, PK Liberecký kraj, člen
Vlivem déletrvajících srážek nám vystoupala hladina frýdlantské Olešky na 2.SPA. 1.SPA má Řasnice v Krásném Lese.

[7.12.2018 12:26]   Václav Hošek, Bezpečnostní rada Tanvald, tajemník
Kontrola spojení.

[7.12.2018 12:16]   Ing. Irena Košková, PK Liberecký kraj, člen
Upozorňuji na nepřítomnost administrátora portálu - do 14.12.2018.

[29.11.2018 21:53]   Ing. Irena Košková, Liberecký kraj, správa povodňového portálu, správa GIS
Dnešním dnem byl zprovozněn chat na novém portále a do něj byly uploadovány všechny příspěvky chatu, pořízené na starém portále.

[26.11.2018 15:31]   Ing. Irena Košková, PK Liberecký kraj, člen
S ohledem na ukončení provozu starého povodňového portálu jsme dnešním dnem ukončili možnost změn údajů u povodňových komisí.

[1.11.2018 9:08]   Ing. Irena Košková, PK Liberecký kraj, člen
test pro mobilní aplikaci 2018-11-01
mapa  Zobrazit v mapě

[19.6.2018 15:39]   Ing. Irena Košková, Liberecký kraj, správa povodňového portálu, správa GIS
ZAČALA PLATIT NOVÁ VYHLÁŠKA
Upozorňujeme na platnost nové vyhlášky č. 79/2018 Sb. -
Vyhláška o způsobu a rozsahu zpracovávání návrhu a stanovování záplavových území a jejich dokumentace.
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2018-79

[13.6.2018 8:39]   Ing. Irena Košková, PK Liberecký kraj, člen
ODSTÁVKA POVODŇOVÉHO PORTÁLU DNES OD 13:00
Vážení uživatelé Geoportálu http://geoportal.kraj-lbc.cz/ , Povodňového portálu http://povodnovyportal.kraj-lbc.cz/ a Atlasu Libereckého kraje http://atlas.kraj-lbc.cz/. Během dneška, 13. června 2018, bude probíhat převedení našich serverů na jiného adresního rozsahu, změna jejich IP adres a migrace na jiné serverové umístění. Jako uživatelů se Vás to dotkne jen výpadkem služeb dnes mezi 13:00 až 15:00. Adresy aplikací zůstanou stejné. Děkujeme za trpělivost a upozornění na případná následné nefunkčnosti.

[23.5.2018 14:36]   Ing. Irena Košková, Liberecký kraj, správa povodňového portálu, správa GIS
Od zítřka začíná platit nařízení Evropského parlamentu a Rady, č. 2016/6791, tzv. obecné nařízení o ochraně osobních údajů, které upravuje ochranu osobních údajů a týká se všech členských státech EU (tzv. GDPR). S ohledem na toto nařízení jsme byli nuceni provést úpravy v poskytování informací o vlastnictví parcel katastru nemovitostí v našich mapových aplikacích. Úpravy zahrnují zejména odstranění RODNÝCH ČÍSEL a ADRES BYDLIŠTĚ ze všech dostupných databází poskytovaných prostřednictvím modulu Evidence nemovitostí našich mapových aplikací.

[9.5.2018 15:27]   Ing. Irena Košková, PK Liberecký kraj, člen
Byla provedena revize dat záplav a provedeny tyto změny a doplnění dat, včetně souvisejících dokumentů:
- aktualizace dat pro Mšenský potok, Olešku (frýd.), Svitávku a Šporku
- do návrhů záplav k projednávání byla přidána data: Šenovský potok, Ploučnice ve Stráži, dolní úsek Jizery

[4.5.2018 14:52]   Ing. Irena Košková, PK Liberecký kraj, člen
Český hydrometeorologický ústav vydal dvě nové meteorologické aplikace pro Android (najdete je na Obchodě Play). Jmenují se ČHMÚ a ČHMÚ+.
ČHMÚ poskytuje služby:
Počasí dnes (24hodinová předpověď po hodinách). Předpověď na šest dní (vychází z modelu Aladin a předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu). Radar (ukazuje uplynulé dvě hodiny a předpověď pro následující hodinu). Srážky (předpověď srážek podle modelu Aladin). Textové předpovědi na 8 dní. Výstrahy vydané Českým hydrometeorologickým ústavem.
Aktivita klíšťat.

ČHMÚ+ je určena pokročilejším uživatelům. Zobrazuje počasí na meteorologických stanicích, odhad spadlých srážek, údaje naměřené balónovými sondami, předpovědi z modelu Aladin, informace o UV indexu, stavu vod, riziku přívalových povodní a čistotě ovzduší.

[20.4.2018 13:28]   Ing. Irena Košková, PK Liberecký kraj, člen
Upozorňujeme na novou čerpání dotací na protipovodňová opatření. Žádosti o dotace mohou kraje, obce a další subjekty podávat od května na Státní fond životního prostředí ČR. Přihlásit můžou projekty zaměřené na zpracování analýz odtokových poměrů nebo digitálních povodňových plánů, vybudování nebo rozšíření protipovodňových výstražných systémů na lokální úrovni.
https://www.sfzp.cz/tiskove-centrum/tiskove-zpravy/detail-tiskove-zpra ...

[16.3.2018 8:10]   Ing. Irena Košková, PK Liberecký kraj, člen
Nová mobilní aplikace Povodí Labe, státní podnik
Povodí Labe, státní podnik si dovoluje upozornit, že na začátku roku 2018 zprovoznilo nové mobilní aplikace Stavy nádrží a Srážkoměrné stanice. Aplikace na mobilních platformách prezentují shodná data jako obdobné webové aplikace dostupné na internetových stránkách http://www.pla.cz. Uživatel tak může na mobilních zařízeních sledovat aktuální informace o nádržích v působnosti Povodí Labe – výšku hladiny v nádrži, přítok, odtok, teplotu vzduchu a další vybrané veličiny, u srážkoměrných stanic může uživatel sledovat vývoj srážkové činnosti a teplot na stanici. Přínosem je, že si uživatel může nastavit upozornění na překročení (u aplikace Stavy nádrží i podkročení) hlavních sledovaných veličin. Upozornění přijde formou Android notifikace doprovázené zvukovým signálem. Nové aplikace jsou v tuto chvíli dostupné pro zařízení s operačním systémem Android od verze 4.4 a vyšší. Ke stažení jsou aplikace zdarma prostřednictvím Google Play pod názvem Stavy nádrží a Srážkoměrné stanice, autor Povodí Labe, státní podnik. Podmínkou pro plnou funkčnost je datové připojení. (zpráva z dispečinku Povodí Labe, s.p.)

[21.2.2018 16:34]   Ing. Irena Košková, PK Liberecký kraj, člen
Aktualizace databáze povodňových komisí do POVIS

[15.2.2018 11:29]   Ing. Irena Košková, PK Liberecký kraj, člen
test mobilní zprávy
mapa  Zobrazit v mapě

[25.1.2018 15:38]   Ing. Irena Košková, PK Liberecký kraj, člen
Aktualizace databáze povodňových komisí do POVIS

[13.11.2017 13:58]   Ing. Irena Košková, PK Liberecký kraj, člen
Byla provedena aktualizace PK do POVIS
http://editor.dppcr.cz/pk_edt/pk.php?&t=pk&act=pk&orpsq=&krajsq=10120
[4.12.2017 13:36]   Ing. Irena Košková, PK Liberecký kraj, člen
Další aktualizace 4.12.2017. Do výběru byla přidána PK Tanvald.

[8.11.2017 14:33]   Václav Hošek, PK ORP Tanvald, hlásná povodňová služba
Informace pro členy povodňových komisí:
Včera jsme zaznamenali během krátké doby poměrně značný pokles na VD Souš (14 cm). Pro ty, kteří se o to zajímají, jde samozřejmě o chybu měření. Současná data jsou správná, tzn. hladina 765,48 m a rezerva 3,09 milionu m3.
V.Hošek, PK ORP Tanvald

[31.10.2017 10:05]   Ing. Irena Košková, PK Liberecký kraj, člen
Byla aktualizovaná databáze povodňových komisí do POVIS.
http://editor.dppcr.cz/pk_edt/pk.php?&t=pk&act=pk&orpsq=&krajsq=10120

[31.10.2017 9:51]   Ing. Irena Košková, PK Liberecký kraj, člen
Děkuji všem za příspěvky k situaci ze soboty a neděle. Správce portálu si vyzkoušel v praxi situaci, jaké je to bez proudu a posléze i bez telefonního připojení. :-)

[30.10.2017 8:31]   Václav Hošek, PK ORP Tanvald, hlásná povodňová služba
Situace na vodních tocích ORP Tanvald 30.10.2017, 8.00:

Vývoj počasí:
Na hřebenech Jizerských hor byly během víkendu zaznamenány vysoké srážky:
Souš 82 mm/24 hod. (144 mm/72 hod.)
J.Důl 48 mm/24 hod. (95 mm/72 hod.)
Černá Hora 47 mm/24 hod. (91 mm/72 hod.)
Hřebínek 35 mm /24 hod. (68 mm/72 hod.)
Nová Louka 40 mm/24 hod. (74 mm/72 hod.)

Nasycené podloží výrazně zvýšilo přítoky do vodních děl. 29.10. v 8.00 přitékalo do VD J.Důl 5,6 m3/s a do VD Souš 6,6 m3/s, takže obě přehrady postupně zvýšily odtok, J.Důl na 3 m3/s a Souš 8,3 m3/s.
Vývoj na řekách 29.10.:
7.00 – dosažen 1.SPA na Mumlavě a 2.SPA na Kamenici v Plavech.
8.00 – vyhlášen 2.SPA na Kamenici a Desné v Tanvaldě, na Mumlavě 2.SPA (max. 36 m3/s), na Jizeře 2.SPA
9.00 – 3.SPA na Kamenici v Plavech (max. 71 m3/s), 3.SPA na Jizeře (max. 95 m3/s), pokles na Mumlavě na 1.SPA
10.00 – pokles na Jizeře na 2.SPA
11.00 – pokles na Kamenici v Plavech na 2.SPA
16.00 – pokles na Mumlavě pod 1.SPA
18.00 – pokles na Jizeře na 1.SPA
22.00 – pokles na Jizeře pod 1.SPA
23.00 – pokles na Kamenici v Plavech na 1.SPA

30.10.:
8.00 – odvolán 2.SPA v Tanvaldu. Zůstává pouze 1.SPA na Kamenici v Plavech, a to hlavně zásluhou odpouštění vody z VD J.Důl a Souš. Zde bude průtok klesat velmi zvolna.
Situace se uklidňuje, větší srážky již neočekávám.
V.Hošek, PK ORP Tanvald

[29.10.2017 14:03]   Ing. Zdeněk Fišer, PK Turnov, poradní člen
Resumé zvýšeného průtoku Jizery v Turnově 29.10.2017:
- kulminace v Žel.Brodě v 10:30 - stav 254 cm, průtok 244 m3
- kulminace v Turnově ve 13:00 - stav 433 cm - doběh 2,5 hod.

[29.10.2017 13:57]   Ing. Zdeněk Fišer, PK Turnov, poradní člen
PK odvolala 2.st.PA pro Město a ORP Turnov k 13:00

[29.10.2017 9:59]   Ing. Zdeněk Fišer, PK Turnov, poradní člen
Na všech profilech nad Žel.Brodem již hladina kulminovala. V Brodě očekáváme kulminaci nad 3.st.PA...

[29.10.2017 9:00]   Ing. Zdeněk Fišer, PK Turnov, poradní člen
Na základě dosažení hladiny 2.st.PA v profilu Žel.Brod vyhlašuje Povodňová komise Města i ORP Turnov 2.stupeň povodňového nebezpečí od 9:00...Svolání povodňových komisí v případě dalšího zhoršování situace od 10:00
[29.10.2017 9:13]   Ing. Zdeněk Fišer, PK Turnov, poradní člen
Povodňové komise Města a ORP Turnov zasednou v 10:00 na Radnici u starosty...

[29.10.2017 8:22]   Václav Hošek, PK ORP Tanvald, hlásná povodňová služba
HPS 1/10 – 29.10.2017, 8.00:
Stavy na vodních tocích ORP Tanvald:
Srážky na hřebenech Jizerských hor jsou v červených číslech, tedy více než 30 mm/24 hod. Za poslední 3 dny napadlo více než 100 mm. Zatím se jedná o vodu, nikoliv sníh, proto nám stouply výrazně průtoky. VD Souš nyní vypouští 7,6 m3/s, VD J.Důl snížil odtok na minimum. V úseku Kamenice Horní Tanvald – Tanvald a Bílá Desná – Desná po soutok s Kamenicí vyhlášen 2.SPA. Kamenice v Plavech brzy překročí 3.SPA, prozatím doporučeno vyhlášení 2.SPA. 2.SPA má i Mumlava v Harrachově, na 3.SPA půjde Jizera.
Výhled:
Přestává pršet, ale není vyloučeno, že nás ještě zasáhne další srážková vlna z Německa. Průtoky ještě budou stoupat a na většině toků dosáhneme 3.SPA. VD mají rezervu 5 milionů m3, takže nás ještě chvíli podrží. Prozatím nehrozí nebezpečí rozlití, větší škody může způsobit silný vítr.
V.Hošek, PK ORP Tanvald

[29.10.2017 6:55]   Ing. Zdeněk Fišer, PK Turnov, poradní člen
Ve stanici Jesenný na Kamenici dosažen 3.st.PA v 6:50... Na JIzeře v Žel.Bodě stav 250 cm - vzestup 20 cm za hodinu... Výhled 2.st.PA v 9:30
[29.10.2017 8:15]   Ing. Zdeněk Fišer, PK Turnov, poradní člen
Vzestup hladiny na vodočtu Žl.Brod zrychlil na 30 cm/hod... Ve všech horních profilech pokračuje též strmý vzestup... vyhlášení 2.st.PA na úseku Žel.Brod - Turnov je téměř jisté

[29.10.2017 5:25]   Ing. Zdeněk Fišer, PK Turnov, poradní člen
Na vodočtu Žlezný Brod překročena hladina 1.st PA v 5:05 hod
[29.10.2017 5:40]   Ing. Zdeněk Fišer, PK Turnov, poradní člen
V povodí horní Jizery spadlo v průběhu noci kolem 30 mm srážek.Déšť pokračuje a předpověď je dalších 20-30 mm.
[29.10.2017 6:24]   Ing. Zdeněk Fišer, PK Turnov, poradní člen
Včera všichni omílali "velkej vítr" ale ža na celém povodí spadne 50 mm srážek a nejspíš bude min. 2.st.PA ani ťuk... Myslím, že by na HMÚ hydrologa ve službě měli konečně probudit

[18.10.2017 11:30]   Ing. Irena Košková, PK Liberecký kraj, člen
ZMĚNA VE VEDENÍ ČHMU
V souvislosti s ukončením výkonu funkce stávajícího ředitele ČHMÚ, Ing. Václava Dvořáka, PhD, byl do funkce jmenován od 1.10.2017 Mgr. Mark Rieder. Za povodňový portál děkujeme panu Dvořákovi za vykonanou práci a panu Riederovi - ať se daří!

[9.10.2017 7:43]   Václav Hošek, PK ORP Tanvald, hlásná povodňová služba
Bilance minulého týdne na vodních tocích a vodních dílech ORP Tanvald:
Během minulého týdne spadlo na hřebenech Jizerských hor kolem 120 mm, v Krkonoších ještě o málo více, což odpovídá zhruba měsíčnímu úhrnu. Průtoky nám trochu stouply, Kamenice, Mumlava i Jizera shodně na 65 % 1.SPA. Z toho vyplývá, že i další 1 – 2 dny případného deště by zvedly průtoky maximálně na 1.SPA. VD J.Důl při mírně zvýšeném odtoku (0,5 m3/s) stouplo o 50 cm, VD Souš při minimálním odtoku o 80 cm. Současná rezerva VD převyšuje 5,5 milionu m3, takže do přehrad přitekl navíc zhruba 1 milion m3 vody.
V současné chvíli všechny průtoky klesají, jen obě VD ještě o několik cm stoupnou, pokud nezvýší svůj odtok, což není v v tuto chvíli nezbytné.
Na horách se objevil první sníh, který brzy odtál a po ránu již můžeme počítat s přízemními mrazíky.
A houby ještě rostou.

V.Hošek, PK Tanvald

[28.8.2017 15:47]   Ing. Irena Košková, PK Liberecký kraj, člen
Byla provedena aktualizace databáze komisí do POVIS
http://editor.dppcr.cz/pk_edt/pk.php?&t=pk&act=pk&orpsq=&krajsq=10120

[10.8.2017 15:26]   Ing. Irena Košková, PK Liberecký kraj, člen
Test nové kategorie příspěvků - příspěvky budou zobrazeny také v mobilní aplikaci

[8.8.2017 16:07]   Ing. Irena Košková, Liberecký kraj, správa povodňového portálu, správa GIS
Provedena aktualizace databáze povodňových komisí do POVIS
http://editor.dppcr.cz/pk_edt/pk.php?&t=pk&act=pk&orpsq=&krajsq=10120

[7.8.2017 17:02]   Ing. Irena Košková, LK, správa portálu
INFORMACE ČHMÚ K HLADINOMĚRU V BÍLÉM POTOCE (v reakci na situaci během povodňové události 27.6.2017)
Situace na limnigrafické stanici Bílý Potok opravdu není dlouhodobě vyhovující. Je to dáno několika skutečnostmi. Po povodni 2010 byl měrný práh stanice značně poničen, ČHMÚ již v následujícím roce zahájilo proces rekonstrukce. Bohužel spolu se stanicí byla v profilu narušena levobřežní zeď a zejména komunikace na Smědavu. Rekonstrukce vyžadovala koordinaci několika subjektů (Povodí Labe, SÚS, atd.) a to se vzhledem k rozsáhlému objemu oprav bohužel nepodařilo. ČHMÚ tedy v roce 2011 přistoupil pouze k fixaci stávajícího stavu, aby nedocházelo k dalšímu poničení zbývající části stavby. Provizorně se instalovalo měrné čidlo a zkonstruovala měrná křivka, aby mohly být údaje o průtoku co nejrychleji k dispozici na webu HPPS. Rekonstrukce komunikace na Smědavu probíhala až v letech 2015 - 2016. ČHMÚ následně nechala zpracovat projektovou dokumentaci, která byla hotova koncem roku 2016. Od té doby probíhají přípravné práce pro stavební povolení. Vlastní rekonstrukci stanice předpokládám za ideálních podmínek do konce tohoto roku, nejpozději v roce následujícím.
Co se týká poruchy stanice během vyšší odtokové situace koncem minulého měsíce, došlo během ní k vytržení čidla z chráničky. Čidlo pak ukazovalo nesmyslné průtoky, proto bylo jejich zobrazování na stránkách HPPS vypnuto. Umístění čidla bylo opraveno 31. 7. 2017.
V podobném případě bych doporučil zainteresovaným sledovat průtoky ve stanicích Černá a Bílá Smědá, které jsou též zobrazovány na stránkách HPPS. Lze z nich odhadnout vývoj průtoku nad stanicí Bílý Potok.
Mgr. Jan Šrejber, vedoucí odd. hydrologie
ČHMÚ Ústí nad Labem[27.7.2017 14:45]   Václav Hošek, PK ORP Tanvald, hlásná povodňová služba
Vývoj počasí a stav na vodních tocích a dílech ORP Tanvald 27.7.2017 14.30:

Celé území beze srážek, všechny průtoky klesají, pouze odtok z VD J.Důl se zvýšil na 0,5 m3/s, mírně ještě stoupají hladiny VD. Současná rezerva je 6 milionů m3. Zhruba okolo 16.hodiny možná krátce sprchne.
Prognóza:
Dnes odpoledne, v noci a zítra se očekávají občasné srážky. Během dnešního odpoledne ještě dolů do kraje doteče Jizera, jinak všude očekávám poklesy průtoků. V souvislosti s intenzitou nočních srážek není vyloučeno krátkodobé zvýšení průtoků, ovšem SPA nepředpokládám.

Pro dnešní den se s předpovědí loučím a přeji klidný zbytek dne i noci.
V.Hošek, PK Tanvald

[27.7.2017 9:18]   Václav Hošek, PK ORP Tanvald, hlásná povodňová služba
Vývoj počasí a stav na vodních tocích a dílech ORP Tanvald 27.7. 9.00:
Na našem území prakticky již neprší. Vysoký je stále přítok do VD J.Důl, třebaže klesá. Hladina VD stoupla od půlnoci o 29 cm. Přítok do VD Souš ještě mírně stoupá, ale nepřesáhne 1 m3/s. Zde hladina stoupla zatím pouze o 2 cm. Obě VD vypouštějí minimum vody.
Kamenice v Plavech již kulminovala na 40% 1.SPA, Mumlava podstatně níže. Stoupá pouze Jizera, ovšem jen pozvolna.
Informace k nasycenosti půdy:
Srážky v Jizerských horách za uplynulý týden: Černá Hora 106 mm, Hřebínek 112 mm, J.Důl 81 mm, Nová Louka 84 mm, Souš 44 mm.
Z tohoto přehledu vidíme, že více pršelo v západní polovině území, proto se rychlejším tempem doplňuje voda ve VD J.Důl, zatímco VD Souš stoupá jen nepatrně. Rezervy jsou stále dostatečné a přesahují 6 milionů m3.
Informace pro ORP níže po toku Jizery:
Jizera bude ještě chvíli stoupat, ovšem nikterak závratně, zato poklesne její přítok Kamenice. VD vypouštějí v tuto chvíli minimální hodnoty a pokud budou vypouštět více, pak nijak výrazně, aby se to dole projevilo.
V.Hošek, Tanvald

[27.7.2017 8:39]   Ing. Irena Košková, PK Liberecký kraj, člen
Situace na Frýdlantsku: Velmi vydatné srážky nad Frýdlanským výběžkem a Jizerskými horami (téměř 80mm úhrn za 24 hodin) způsobily prudký vzestup hladiny řeky Smědé až na 3 stupně PA. V Hejnicích už řeka kulminovala, do půl hodiny očekávají kulminaci i v oblasti Višňové. Dle telefonátů se starosty, nedošlo k zaplavení nemovitostí.

[27.7.2017 7:41]   Václav Hošek, PK ORP Tanvald, hlásná povodňová služba
Počasí a stav na vodních tocích a dílech ORP Tanvald 27.7.2017 7.30:
V Jizerských horách během posledních 48 hodin spadlo od 40 do 90 mm vody, nejméně na Souši. Největší nárůst průtoku byl na přítoku VD J.Důl (9,5 m3/s), v současné chvíli je již o polovinu nižší a klesá, přítok do VD Souš činí 0,7 m3/s a mírně stoupá. Průtoky na vodních tocích jsou hluboko pod 1.SPA a mírně stoupají.
Prognóza:
Srážky pomalu ustávají a v následujících hodinách budou pouze občasné. Přítok do VD J.Důl bude nadále poměrně rychle klesat, přítok do VD Souš bude kulminovat během dopoledne někde na hranici 1 m3/s. Ostatní průtoky ještě mírně stoupnou, ale nijak výrazně. Pršet by mělo ještě zítra, o dalším vývoji budu informovat.
Pro ORP Tanvald však platí, že na rozdíl od severu a západu území LK, povodně nehrozí.

V.Hošek, PK Tanvald

[27.7.2017 6:49]   Jaroslav Demčák, PK Hejnice, předseda
Po nočním dosažení 2. SPA v Hejnicích na Smědé, nyní klesá na 1. SPA. Největší problém s nefunkčním limitografem ČHMÚ v Bílém Potoce a výsměchem s výstrahou ČHMÚ v podobě, že přišla v 5:05 hodin, kdy hladina a déšť klesaly...
https://www.facebook.com/Jarda.Demcak/videos/10214227576071165/
[10.8.2017 15:29]   Ing. Irena Košková, PK Liberecký kraj, člen
INFORMACE ČHMÚ K HLADINOMĚRU V BÍLÉM POTOCE (v reakci na situaci během povodňové události 27.6.2017)
Situace na limnigrafické stanici Bílý Potok opravdu není dlouhodobě vyhovující. Je to dáno několika skutečnostmi. Po povodni 2010 byl měrný práh stanice značně poničen, ČHMÚ již v následujícím roce zahájilo proces rekonstrukce. Bohužel spolu se stanicí byla v profilu narušena levobřežní zeď a zejména komunikace na Smědavu. Rekonstrukce vyžadovala koordinaci několika subjektů (Povodí Labe, SÚS, atd.) a to se vzhledem k rozsáhlému objemu oprav bohužel nepodařilo. ČHMÚ tedy v roce 2011 přistoupil pouze k fixaci stávajícího stavu, aby nedocházelo k dalšímu poničení zbývající části stavby. Provizorně se instalovalo měrné čidlo a zkonstruovala měrná křivka, aby mohly být údaje o průtoku co nejrychleji k dispozici na webu HPPS. Rekonstrukce komunikace na Smědavu probíhala až v letech 2015 - 2016. ČHMÚ následně nechala zpracovat projektovou dokumentaci, která byla hotova koncem roku 2016. Od té doby probíhají přípravné práce pro stavební povolení. Vlastní rekonstrukci stanice předpokládám za ideálních podmínek do konce tohoto roku, nejpozději v roce následujícím.
Co se týká poruchy stanice během vyšší odtokové situace koncem minulého měsíce, došlo během ní k vytržení čidla z chráničky. Čidlo pak ukazovalo nesmyslné průtoky, proto bylo jejich zobrazování na stránkách HPPS vypnuto. Umístění čidla bylo opraveno 31. 7. 2017.
V podobném případě bych doporučil zainteresovaným sledovat průtoky ve stanicích Černá a Bílá Smědá, které jsou též zobrazovány na stránkách HPPS. Lze z nich odhadnout vývoj průtoku nad stanicí Bílý Potok.
Mgr. Jan Šrejber, vedoucí odd. hydrologie
ČHMÚ Ústí nad Labem

[28.6.2017 14:13]   Václav Hošek, PK ORP Tanvald, hlásná povodňová služba
Varování ČHMÚ
Od dnešního odpoledne do zítřka očekáváme přechod tlakové níže přes naše území. Předpokládáme silné bouřky spojené současně se silným větrem a srážkami až 60 mm.
Již během včerejšího odpoledne přes naše území přešla fronta, z níž se očekávaly vydatnější srážky, sprchlo ovšem velmi málo, vypršelo se to pouze v Orlických horách a na polském území. V současné chvíli jsou možné deště ještě daleko a během nejbližších hodin by pršet nemělo. Bouřky a déšť očekávám spíše až ve večerních hodinách. Nejsou vyloučeny lokální škody způsobené poryvy větru a přívalovými srážkami, povodeň však nehrozí. VD J.Důl a Souš jsou v této chvíli na rezervě téměř 7 milionů m3 a vodní toky jsou takřka vyschlé. Spadne-li očekávané extrémní množství, můžeme jít na Desné a Kamenici na 1.SPA, případně na rozhraní 2.SPA, na Mumlavě 2.SPA a dolů po toku doteče Jizera, 1. nebo 2.SPA, možná až na hranici 3.SPA. Srážky přírodě prospějí, pokud ovšem nebudou příliš prudké. Buďte tedy ve střehu.
V.Hošek, PK ORP Tanvald

[23.6.2017 14:41]   Ing. Irena Košková, PK Liberecký kraj, člen
Provedena aktualizace databáze povodňových komisí - komise okolních krajů, ústřední povodňová komise a pracovní štáb ústředí povodňové komise na základě údajů z POVIS.

[8.6.2017 14:19]   Ing. Irena Košková, PK Liberecký kraj, člen
Dnes ve 14:00 hod. bylo ukončeno Taktické štábní cvičení „POVODEŇ 2017“. Všem cvičícím pracovníkům děkujeme za projevenou aktivitu a splnění stanovených úkolů.
Vedoucí SPS KŠ LK


[8.6.2017 12:19]   Ing. Alexandra Píšková, PK ORP Česká Lípa, tajemník
Odvolání II SPA na Ploučnici v České Lípě
Odvolání II SPA na Śporce v Dolní Libchavě

[8.6.2017 12:18]   Ing. Alexandra Píšková, PK ORP Česká Lípa, tajemník
Podkročení II. SPA na Ploučnici v České Lípě a II. SPA na Šporce v Dolní Libchavě

str. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31