LEGENDA

 informace o stavu na vodním toku nebo díle
 informace o vývoji počasí
 informace dopravní
 vyhlášení / odvolání SPA povodňovou komisí
 mimořádné zprávy
 zprávy technické podpory portálu
 zprávy zadané z mobilních zařízení

 

JAK VLOŽIT PŘÍSPĚVEK DO CHATU

Příspěvek lze nastavit jako neveřejný. Kvůli možnosti filtrování příspěvků je velmi vhodné doplnit jeho kategorii a povodí, pro které je určený. Příspěvek lze doplnit o mapový zákres. Mapové zákresy lze pak najít v mapové kompozici Můj portál

Ukázka okna s vkládáním příspěvků

  

CHAT PRACOVNÍKŮ POVODŇOVÉ OCHRANY

Sdílené diskusní fórum pro pracovníky z oblasti povodňové ochrany a IZS. Slouží už od roku 2008 a všechny záznamy jsou zpětně dohledatelné. 

 

 

DISKUSNÍ FÓRUM POVODŇOVÉHO PORTÁLU (stránka 30/31)

VLOŽENÍ PŘISPĚVKŮ DO FÓRA A FILTROVÁNÍ DAT FÓRA JE UMOŽNĚNO POUZE PŘIHLÁŠENÝM OPRÁVNĚNÝM UŽIVATELŮM.
[4.9.2007 16:13]   Ing. Irena Košková, Liberecký kraj, administrace povodňového portálu
Informace z ČHMÚ najdete po celou dobu cvičení na adrese: http://www.chmi.cz/hydro/ohp/VL2007/index.htm

[4.9.2007 14:05]   Ing. Irena Košková, Liberecký kraj, administrace povodňového portálu
!!!CVIČNÉ - CVIČENÍ VLTAVA-LABE 2007 - CVIČNÉ!!!
VÝSTRAHA HLÁSNÉ A PŘEDPOVĚDNÍ POVOĎNOVÉ SLUŽBY ČHMÚ na jev:
Extrémní srážky: od úterý 04.09.2007 18.00 do čtvrtka 06.09.2007 18.00
Povodňové ohrožení: od středy 05.09.2007 00.00 do neděle 09.09.2007 12.00
(plné změní mailem)
[4.9.2007 15:20]   Radka Ujková, Město Česká Lípa, referentka ŽP
Povodňová komise Města Česká Lípa, také jsme obdrželi dle schématu přenosu informací předpovědní a povodňové služby výstrahu v rámci cvičení VLTAVA-LABE 2007

[3.9.2007 16:19]    Vltava - Labe 2007, povodňové cvičení
Zkouška účtu dočasného uživatele ke cvičení

[24.8.2007 12:54]   Ing. Irena Košková, Liberecký kraj, administrace povodňového portálu
Zkouška funkčnosti, diskusní fórum bude využíváno během cvičení Vltava - Labe 2007
[24.8.2007 12:54]   Ing. Irena Košková, Liberecký kraj, administrace povodňového portálu
Zkouška funkčnosti

[9.5.2007 15:26]   Ing. Karel Pop, KÚ LK
vyhlašuji 2. st. povodňové aktivity - 0:2

[9.5.2007 14:11]   Ing. Karel Pop, KÚ LK
Zamračeno déšť...
Prohráváme 0:1

[16.3.2007 14:19]   Ing. Irena Košková, Liberecký kraj, administrace povodňového portálu
VYSTRAZNA INFORMACE CHMU a ODBORU HMZ VGHMUr
Silny vitr od nedele 18.03.2007 08.00 do nedele 18.03.2007 22.00. Do stredni Evropy postoupi frontalni system spojeny s hlubokou tlakovou nizi
nad jizni Skandinavii. Behem noci ze soboty na nedeli zacne zesilovat vitr. Pri postupu frontalniho
systemu behem nedele ocekavame cerstvy zapadni vitr 7 az 12 m/s, v narazech a na horach 20 az 30 m/s (70 az 110 km/h).


[4.3.2007 14:34]   Ing. Stanislav Holý, HSRS Benešov, technická správa PP
Byla zprovozněna možnost reagovat na příspěvky. Pokud chcete reagovat na některý z příspěvků, použijte odkaz "Reagovat na příspěvek" pod daným příspěvkem
[4.3.2007 14:40]   Ing. Stanislav Holý, HSRS Benešov, technická správa PP
Reakce na příspěvek je zobrazována odsazeně
[4.3.2007 20:33]   Ing. Irena Košková, Liberecký kraj, administrace povodňového portálu
reaguji, zkousim

[2.3.2007 13:58]   Ing. Irena Košková, Liberecký kraj, administrace povodňového portálu
TATO ZPRÁVA A DALŠÍ NAD NÍ UŽ NEJSOU CVIČENÍ ! ! ! ! !

Mail přišel z vhd@pla.cz

VÝSTRAHA HLÁSNÉ A PØEDPOVÌDNÍ POVOÏNOVÉ SLUŽBY CPP-PRAHA
Èíslo: PVI_12/07
Vydaná: pátek 02.03.2007 13.30 (12:30 UTC)
Na jevy: Povodòová bdìlost (nízký stupeò nebezpeèí),
Platnost: od soboty 03.03.2007 07.00 do nedìle 04.03.2007 18.00
Pro kraje: Povodòová bdìlost:
od soboty 03.03.2007 07.00 do nedìle 04.03.2007 18.00
Plzeòský, Jihoèeský, Královéhradecký,

Další frontální systém postupuje od západu do støední Evropy a bìhem soboty ovlivní poèasí na našem území. Vydatné vèerejší srážky, které byly vyšší než oèekávané a dosáhly v horských oblastech Šumavy a Krkonoš až 50 mm, zpùsobily výrazné pøechodné vzestupy hladin, s dosažením I. SPA a II. SPA v profilu Chlum na T. Vltavì. Další výrazné vzestupy nad 80 cm, bez dosažení SPA, byly v povodí horního Labe (profil Nìmèice +106 cm), Metuje, Divoké Orlice a Jizery. V dùsledku vývoje meteorologické situace oèekáváme bìhem pátku poklesy hladin tokù v horních èástech a vlivem dotoku mírné vzestupy ve støedních a dolních èástech zasažených tokù. Na Labi v profilu Brandýs nad Labem pøedpokládáme dosažení I.SPA dnes ve veèerních hodinách. Bìhem soboty pak v dùsledku dešových srážek jejichž úhrny dosáhnou na vìtšinì území 5 až 15 mm, v èeských horách místy až 25 mm, na Šumavì ojedinìle kolem 30 mm srážek, pøedpokládáme zejména na JZ území opìtovné vzestupy s možností dosažení I. SPA, ojedinìle i II. SPA, hladin tokù zejména v povodí horní Vltavy nad Lipnem, Otavy, Radbuzy a Orlice.
V ohrožených oblastech se doporuèuje sledovat vývoj situace a jeho další prognózu a být pøipraven na pøípadné zhoršení situace.

Vydalo: Centrální pøedpovìdní pracovištì ÈHMÚ - Praha/Racko, Èekal http://pocasi.chmi.cz/
[12.3.2007 15:22]   Ing. Irena Košková, Liberecký kraj, administrace povodňového portálu
ORP Semily přijato

[1.3.2007 10:01]   Ing. Zdeněk Fišer, PK ORP Turnov, tajemník
Za Povodňovou komisi Turnov připojuji dodatečně vysvětlení, že jsme v maximální míře respektovali zadaný scénář cvičení a nekomlikovali stanovené /zákonné/ informační toky zprávami, které při každém výraznějším průtolu Jizery z Turnova zveřejňujeme a/ na WEBu - titulní stránka města, b/ konferencí jizera @ turnov.cz, c/ formou SMS na objednaná čísla.
Na rozdíl od hlášení aktuálních stavů /obíhajících při cvičení/ snažíme se data doplnit o 2 a 5 hod. prognózu.

[27.2.2007 15:13]   Ing. Irena Košková, Liberecký kraj, administrace povodňového portálu
Všem děkujeme za spolupráci a aktivní účast.
Jak se u nás "zasekly" datové toky můžete vidět na mapce (ikonka se zelených vykřičníkem výše).

[27.2.2007 14:50]   liznera Obecní úřad Příšovice, starosta
Už nám jde elektřina. Postupně jsme odvolli stupně PA a končíme cvičení ve 14.45 hod. Děkuji všem za spolupráci. Lízner

[27.2.2007 14:25]   Ing. Karel Pop, KÚ LK
Na hlavním profilu v Jablonci nad Jizerou byl dosažen vodní stav 150 cm.
Na hlavním profilu v Dolní Sytové byl dosažen vodní stav 180 cm.
Na hlavním profilu v Železném Brodu byl dosažen vodní stav 220 cm.

Tímto je ukončeno cvičení pro ORP Jilemnice, Semily, Železný Brod, Turnov a obce na toku Jizery v jejich působnosti.


[27.2.2007 14:17]   hrubaj PK ORP Semily, tajemník
Ukončení činnosti Pk ORP Semily dne 1.3.2007 v 15:30 hod. Začíná mapování škod po povodni...

[27.2.2007 14:16]   hrubaj PK ORP Semily, tajemník
Dne 1.3.2007 v 8:00 hod odvolán 2.SPA pro ORP Semily

[27.2.2007 14:16]   hrubaj PK ORP Semily, tajemník
Dne 28.2.2007 v 9:00 hod odvolán 3.SPA pro území ORP Semily

[27.2.2007 14:15]   hrubaj PK ORP Semily, tajemník
Dne 28.2.2007 v 9:00 hod odvolán 3.SPA pro území ORP Semily

[27.2.2007 13:57]   liznera Obecní úřad Příšovice, starosta
Pořád nám nejde elektřina

[27.2.2007 13:28]   hrubaj PK ORP Semily, tajemník
V Semilech proběhla kulminace bez problémů, evakuace sídliště Řeky nebyla třeba, v případě potřeby možno ubytovat cca 1500 lidí.

[27.2.2007 12:17]   hrubaj PK ORP Semily, tajemník
V Semilech se předpokládá kulminace cca v 15,30 - 16,00 hod..

[27.2.2007 12:13]   Ing. Jaroslav Svoboda, PK Liberecký kraj, tajemník
Jenom tak, zkouším, tady je to docele v pohodě, jen naše papírovbé přípra vy nějak nevystihují skutečnost.

[27.2.2007 12:03]   Ing. Irena Košková, Liberecký kraj, administrace povodňového portálu
INFORMAČNÍ ZPRÁVA HLÁSNÉ A PŘEDPOVĚDNÍ POVODŇOVÉ SLUŽBY ČHMÚ, Číslo: HIZ_01/07, vydaná: úterý 27.02.2007, 11.50 hod.
Hydrometeorologická situace a vývoj:
V průběhu dne vypadávaly intenzivní srážky, které byly vzhledem k velké rychlosti větru výrazně navyšovány na návětrných svazích hor. Nejvíce postiženy byly vrcholové partie Jizerských hor, kde srážkové úhrny přesáhly 50 mm. V Desné bylo zaznamenáno 85 mm/24h, na Jizerce pak dokonce 111 mm/24h. Přitom k odtoku přispěl i akumulovaný sníh (cca 10 až 15 cm). Srážkové extrémy se projevily v prudkých vzestupech hladiny Jizery a Smědé.

Předpoklad: současná intenzita srážek v Jizerských horách a Krkonoších pravděpodobně bude pokračovat ještě minimálně dva dny. Nepředpokládá se další vzestup hladiny na Jizeře a Smědé.

Potenciálně problematická může být situace ještě v horských polohách Jizerských hor a Krkonoš.

Čas vydání další zprávy: 11.50.hod.

Vydalo: Oddělení hydrologických předpovědí CPP-ČHMÚ, Praha Elleder L. http://hydro.chmi.cz

[27.2.2007 12:01]   Ing. Irena Košková, Liberecký kraj, administrace povodňového portálu
Pavel Viták [vitak@hzs.semily.net], 11:50:
Na hlavním profilu v Železném Brodu byl dosažen vodní stav 534 cm. Došlo k rozlivu a zatopení v rozsahu stoleté vody. Výška vodní hladiny již nestoupá (kulminace).

[27.2.2007 11:47]   Ing. Irena Košková, Liberecký kraj, administrace povodňového portálu
CVICNE: Pavel Viták [vitak@hzs.semily.net], 11:41:
Na hlavním profilu v Dolní Sytové byl dosažen vodní stav 358 cm. Došlo k rozlivu a zatopení v rozsahu stoleté vody. Výška vodní hladiny již nestoupá (kulminace).

[27.2.2007 11:46]   liznera Obecní úřad Příšovice, starosta
11.45 Příšovice, vypnuta trafostanice u Vávrů, hlášeno ohrožení trafostanice u Holzknechtů a u kotelny. Přestane nám jít proud na obecní úřad. Zahájena demolice náspu vlečky.

[27.2.2007 11:39]   Ing. Irena Košková, Liberecký kraj, administrace povodňového portálu
From: Jana Hrubá [mailto:hruba@mu.semily.cz]
Sent: Tuesday, February 27, 2007 11:33 AM
Informace PK Háje a Benešov u semil o uzavření stát. silnice v úseku Víchová n.HJ. - Poniklá, Hrubá

[27.2.2007 11:38]   Ing. Irena Košková, Liberecký kraj, administrace povodňového portálu
CVIČNÉ!! mjr. Bc. Pavel Viták, řídící cvičení v zastoupení, HZS LK ÚO Semily, 11:30:
Na hlavním profilu v Jablonci nad Jizerou byl dosažen vodní stav 290 cm. Došlo k rozlivu a zatopení v rozsahu stoleté vody. Výška vodní hladiny již nestoupá (kulminace).

[27.2.2007 11:36]   liznera Obecní úřad Příšovice, starosta
Zprávu podal ing. Sajdl přes Příšovice - nám zatím proud jde :-)

[27.2.2007 11:32]   Ing. Irena Košková, Liberecký kraj, administrace povodňového portálu
CVICNE
Část členů PK ORP Semily vyjela na území ORP sledovat vývoj situace v terénu. Žádná z obcí napožádala o pomoc, situaci zvládají vlastnímu prostředky a silami, Hrubá

[27.2.2007 11:22]    Jizera 2007, povodňové cvičení
Luděk Sajdl, PK Přepeře
v 9.12 hod. jsem nahlásil na ORP výpadek el. proudu, dosud jsem dostal pouze prognozu stavu vody od Ing. Fišera. Co bude s proudem mi ale nikdo neřekl.
(tato zpráva je samozřejmě načerno, protože mi NEJDE počítač !!!).

[27.2.2007 11:11]   liznera Obecní úřad Příšovice, starosta
10.48 Příšovice - předpoklad - potřeba prorazit násep trati vlečky u ucpaného propustku přes Příšovku - požádána ORP Turnov o pomoc při zajištění velkého rypadla

[27.2.2007 11:06]   liznera Obecní úřad Příšovice, starosta
10.50 Příšovice vyhlášen 3. SPA

[27.2.2007 10:54]   Ing. Irena Košková, Liberecký kraj, administrace povodňového portálu
CVICNE: OPIS HZS Semily [hzssm@mikroservis.cz], 10,43:
10:22 Jizera v Semilech dosáhla 3. SPA
10:40 Jizera v Turnově dosáhla 3. SPA

[27.2.2007 10:52]   Ing. Irena Košková, Liberecký kraj, administrace povodňového portálu
CVIČNÉ:
Informace k vývoji situace na ORP Semily
Na území ORP Semily 3 SPA. Semily - Probírá evakuace obyvatel v lokalitě Kruha, uzavřena ulice Jatecká, most, aktivace PČR , Zabezpečen KD Semily, evaluace školy v Řekách a DD (pomoc ČSAD Semily), Hrubá

[27.2.2007 10:51]   Ing. Irena Košková, Liberecký kraj, administrace povodňového portálu
CVIČNÉ! 2.SPA v Tunově od 10.00

[27.2.2007 10:43]   Ing. Karel Pop, KÚ LK
Zdá se, že voda se propadá na hranici obce Líšný a částečně vyvěrá až v Příšovicích

[27.2.2007 10:28]   liznera Obecní úřad Příšovice, starosta
prisovice@iol.cz
a děkuji

[27.2.2007 10:27]   Ing. Karel Pop, KÚ LK
Zpráva byla odeslána v 10.15 na ORP Turnov, která ji má distribuovat. Pokud zadáte e-mail, pošleme Vám ji za odměno za zapojení do diskuse přímo.
Karel Pop, PKLK

[27.2.2007 10:22]   liznera Obecní úřad Příšovice, starosta
Prosím, kde je tato zpráva k nahlédnutí ?

[27.2.2007 10:22]   liznera Obecní úřad Příšovice, starosta
9.59 Příšovice - vyhlášen 2. SPA

[27.2.2007 10:14]   Ing. Irena Košková, Liberecký kraj, administrace povodňového portálu
CVIČNÉ!! Přišla INFORMAČNÍ ZPRÁVA č. 1 o situaci na vodních tocích a vodních dílech ve správě státního podniku Povodí Labe dne 27.2.2007 ve 9:50 hodin

[27.2.2007 9:58]   Ing. Irena Košková, Liberecký kraj, administrace povodňového portálu
CVIČNÉ!! mjr. Bc. Pavel Viták, řídící cvičení v zastoupení, HZS LK ÚO Semily, 9:54:
Na hlavním profilu v Železném Brodu byl dosažen vodní stav 375 cm.

[27.2.2007 9:52]   Ing. Irena Košková, Liberecký kraj, administrace povodňového portálu
CVIČNÉ!! mjr. Bc. Pavel Viták, řídící cvičení v zastoupení, HZS LK ÚO Semily, 9.44:
Na hlavním profilu v Dolní Sytové byl dosažen vodní stav 325 cm.

[27.2.2007 9:51]   Ing. Irena Košková, Liberecký kraj, administrace povodňového portálu
Informujeme, že v 9:42 vyl dosažen3.SPA v profilu Jablonec nad Jizerou - informoval ORP Jilemnice

[27.2.2007 9:37]   Ing. Irena Košková, Liberecký kraj, administrace povodňového portálu
CVIČNÉ!! mjr. Bc. Pavel Viták, řídící cvičení v zastoupení, HZS LK ÚO Semily, 9:30:
Na hlavním profilu v Jablonci nad Jizerou byl dosažen vodní stav 215 cm.

[27.2.2007 9:28]   Ing. Irena Košková, Liberecký kraj, administrace povodňového portálu
CVIČNÉ!!
Informujeme o dosažení 2. SPA v profilu Dolní Sytová, Hrubá

[27.2.2007 9:01]   Ing. Irena Košková, Liberecký kraj, administrace povodňového portálu
CVIČNÉ!! Na území ORP JIlemnice vyhlášen 2.SPA

[27.2.2007 8:52]   Ing. Irena Košková, Liberecký kraj, administrace povodňového portálu
CVIČNÉ!! mjr. Bc. Pavel Viták, řídící cvičení v zastoupení, HZS LK ÚO Semily, 8.47:
Na hlavním profilu v Železném Brodu byl dosažen vodní stav 315 cm.

[27.2.2007 8:51]   Ing. Irena Košková, Liberecký kraj, administrace povodňového portálu
CVIČNÉ!! mjr. Bc. Pavel Viták, řídící cvičení v zastoupení, HZS LK ÚO Semily, 8.46:
Na hlavním profilu v Dolní Sytové byl dosažen vodní stav 245 cm.


[27.2.2007 8:47]   Ing. Irena Košková, Liberecký kraj, administrace povodňového portálu
CVIČNÉ!! mjr. Bc. Pavel Viták, řídící cvičení v zastoupení, HZS LK ÚO Semily, 8.41:
Na hlavním profilu v Dolní Sytové byl dosažen vodní stav 245 cm.

str. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31