LEGENDA

 informace o stavu na vodním toku nebo díle
 informace o vývoji počasí
 informace dopravní
 vyhlášení / odvolání SPA povodňovou komisí
 mimořádné zprávy
 zprávy technické podpory portálu
 zprávy zadané z mobilních zařízení

 

JAK VLOŽIT PŘÍSPĚVEK DO CHATU

Příspěvek lze nastavit jako neveřejný. Kvůli možnosti filtrování příspěvků je velmi vhodné doplnit jeho kategorii a povodí, pro které je určený. Příspěvek lze doplnit o mapový zákres. Mapové zákresy lze pak najít v mapové kompozici Můj portál

Ukázka okna s vkládáním příspěvků

  

CHAT PRACOVNÍKŮ POVODŇOVÉ OCHRANY

Sdílené diskusní fórum pro pracovníky z oblasti povodňové ochrany a IZS. Slouží už od roku 2008 a všechny záznamy jsou zpětně dohledatelné. 

 

 

DISKUSNÍ FÓRUM POVODŇOVÉHO PORTÁLU (stránka 30/31)

VLOŽENÍ PŘISPĚVKŮ DO FÓRA A FILTROVÁNÍ DAT FÓRA JE UMOŽNĚNO POUZE PŘIHLÁŠENÝM OPRÁVNĚNÝM UŽIVATELŮM.
[27.2.2007 13:28]   hrubaj PK ORP Semily, tajemník
V Semilech proběhla kulminace bez problémů, evakuace sídliště Řeky nebyla třeba, v případě potřeby možno ubytovat cca 1500 lidí.

[27.2.2007 12:17]   hrubaj PK ORP Semily, tajemník
V Semilech se předpokládá kulminace cca v 15,30 - 16,00 hod..

[27.2.2007 12:13]   Ing. Jaroslav Svoboda, PK Liberecký kraj, tajemník
Jenom tak, zkouším, tady je to docele v pohodě, jen naše papírovbé přípra vy nějak nevystihují skutečnost.

[27.2.2007 12:03]   Ing. Irena Košková, Liberecký kraj, administrace povodňového portálu
INFORMAČNÍ ZPRÁVA HLÁSNÉ A PŘEDPOVĚDNÍ POVODŇOVÉ SLUŽBY ČHMÚ, Číslo: HIZ_01/07, vydaná: úterý 27.02.2007, 11.50 hod.
Hydrometeorologická situace a vývoj:
V průběhu dne vypadávaly intenzivní srážky, které byly vzhledem k velké rychlosti větru výrazně navyšovány na návětrných svazích hor. Nejvíce postiženy byly vrcholové partie Jizerských hor, kde srážkové úhrny přesáhly 50 mm. V Desné bylo zaznamenáno 85 mm/24h, na Jizerce pak dokonce 111 mm/24h. Přitom k odtoku přispěl i akumulovaný sníh (cca 10 až 15 cm). Srážkové extrémy se projevily v prudkých vzestupech hladiny Jizery a Smědé.

Předpoklad: současná intenzita srážek v Jizerských horách a Krkonoších pravděpodobně bude pokračovat ještě minimálně dva dny. Nepředpokládá se další vzestup hladiny na Jizeře a Smědé.

Potenciálně problematická může být situace ještě v horských polohách Jizerských hor a Krkonoš.

Čas vydání další zprávy: 11.50.hod.

Vydalo: Oddělení hydrologických předpovědí CPP-ČHMÚ, Praha Elleder L. http://hydro.chmi.cz

[27.2.2007 12:01]   Ing. Irena Košková, Liberecký kraj, administrace povodňového portálu
Pavel Viták [vitak@hzs.semily.net], 11:50:
Na hlavním profilu v Železném Brodu byl dosažen vodní stav 534 cm. Došlo k rozlivu a zatopení v rozsahu stoleté vody. Výška vodní hladiny již nestoupá (kulminace).

[27.2.2007 11:47]   Ing. Irena Košková, Liberecký kraj, administrace povodňového portálu
CVICNE: Pavel Viták [vitak@hzs.semily.net], 11:41:
Na hlavním profilu v Dolní Sytové byl dosažen vodní stav 358 cm. Došlo k rozlivu a zatopení v rozsahu stoleté vody. Výška vodní hladiny již nestoupá (kulminace).

[27.2.2007 11:46]   liznera Obecní úřad Příšovice, starosta
11.45 Příšovice, vypnuta trafostanice u Vávrů, hlášeno ohrožení trafostanice u Holzknechtů a u kotelny. Přestane nám jít proud na obecní úřad. Zahájena demolice náspu vlečky.

[27.2.2007 11:39]   Ing. Irena Košková, Liberecký kraj, administrace povodňového portálu
From: Jana Hrubá [mailto:hruba@mu.semily.cz]
Sent: Tuesday, February 27, 2007 11:33 AM
Informace PK Háje a Benešov u semil o uzavření stát. silnice v úseku Víchová n.HJ. - Poniklá, Hrubá

[27.2.2007 11:38]   Ing. Irena Košková, Liberecký kraj, administrace povodňového portálu
CVIČNÉ!! mjr. Bc. Pavel Viták, řídící cvičení v zastoupení, HZS LK ÚO Semily, 11:30:
Na hlavním profilu v Jablonci nad Jizerou byl dosažen vodní stav 290 cm. Došlo k rozlivu a zatopení v rozsahu stoleté vody. Výška vodní hladiny již nestoupá (kulminace).

[27.2.2007 11:36]   liznera Obecní úřad Příšovice, starosta
Zprávu podal ing. Sajdl přes Příšovice - nám zatím proud jde :-)

[27.2.2007 11:32]   Ing. Irena Košková, Liberecký kraj, administrace povodňového portálu
CVICNE
Část členů PK ORP Semily vyjela na území ORP sledovat vývoj situace v terénu. Žádná z obcí napožádala o pomoc, situaci zvládají vlastnímu prostředky a silami, Hrubá

[27.2.2007 11:22]    Jizera 2007, povodňové cvičení
Luděk Sajdl, PK Přepeře
v 9.12 hod. jsem nahlásil na ORP výpadek el. proudu, dosud jsem dostal pouze prognozu stavu vody od Ing. Fišera. Co bude s proudem mi ale nikdo neřekl.
(tato zpráva je samozřejmě načerno, protože mi NEJDE počítač !!!).

[27.2.2007 11:11]   liznera Obecní úřad Příšovice, starosta
10.48 Příšovice - předpoklad - potřeba prorazit násep trati vlečky u ucpaného propustku přes Příšovku - požádána ORP Turnov o pomoc při zajištění velkého rypadla

[27.2.2007 11:06]   liznera Obecní úřad Příšovice, starosta
10.50 Příšovice vyhlášen 3. SPA

[27.2.2007 10:54]   Ing. Irena Košková, Liberecký kraj, administrace povodňového portálu
CVICNE: OPIS HZS Semily [hzssm@mikroservis.cz], 10,43:
10:22 Jizera v Semilech dosáhla 3. SPA
10:40 Jizera v Turnově dosáhla 3. SPA

[27.2.2007 10:52]   Ing. Irena Košková, Liberecký kraj, administrace povodňového portálu
CVIČNÉ:
Informace k vývoji situace na ORP Semily
Na území ORP Semily 3 SPA. Semily - Probírá evakuace obyvatel v lokalitě Kruha, uzavřena ulice Jatecká, most, aktivace PČR , Zabezpečen KD Semily, evaluace školy v Řekách a DD (pomoc ČSAD Semily), Hrubá

[27.2.2007 10:51]   Ing. Irena Košková, Liberecký kraj, administrace povodňového portálu
CVIČNÉ! 2.SPA v Tunově od 10.00

[27.2.2007 10:43]   Ing. Karel Pop, KÚ LK
Zdá se, že voda se propadá na hranici obce Líšný a částečně vyvěrá až v Příšovicích

[27.2.2007 10:28]   liznera Obecní úřad Příšovice, starosta
prisovice@iol.cz
a děkuji

[27.2.2007 10:27]   Ing. Karel Pop, KÚ LK
Zpráva byla odeslána v 10.15 na ORP Turnov, která ji má distribuovat. Pokud zadáte e-mail, pošleme Vám ji za odměno za zapojení do diskuse přímo.
Karel Pop, PKLK

[27.2.2007 10:22]   liznera Obecní úřad Příšovice, starosta
Prosím, kde je tato zpráva k nahlédnutí ?

[27.2.2007 10:22]   liznera Obecní úřad Příšovice, starosta
9.59 Příšovice - vyhlášen 2. SPA

[27.2.2007 10:14]   Ing. Irena Košková, Liberecký kraj, administrace povodňového portálu
CVIČNÉ!! Přišla INFORMAČNÍ ZPRÁVA č. 1 o situaci na vodních tocích a vodních dílech ve správě státního podniku Povodí Labe dne 27.2.2007 ve 9:50 hodin

[27.2.2007 9:58]   Ing. Irena Košková, Liberecký kraj, administrace povodňového portálu
CVIČNÉ!! mjr. Bc. Pavel Viták, řídící cvičení v zastoupení, HZS LK ÚO Semily, 9:54:
Na hlavním profilu v Železném Brodu byl dosažen vodní stav 375 cm.

[27.2.2007 9:52]   Ing. Irena Košková, Liberecký kraj, administrace povodňového portálu
CVIČNÉ!! mjr. Bc. Pavel Viták, řídící cvičení v zastoupení, HZS LK ÚO Semily, 9.44:
Na hlavním profilu v Dolní Sytové byl dosažen vodní stav 325 cm.

[27.2.2007 9:51]   Ing. Irena Košková, Liberecký kraj, administrace povodňového portálu
Informujeme, že v 9:42 vyl dosažen3.SPA v profilu Jablonec nad Jizerou - informoval ORP Jilemnice

[27.2.2007 9:37]   Ing. Irena Košková, Liberecký kraj, administrace povodňového portálu
CVIČNÉ!! mjr. Bc. Pavel Viták, řídící cvičení v zastoupení, HZS LK ÚO Semily, 9:30:
Na hlavním profilu v Jablonci nad Jizerou byl dosažen vodní stav 215 cm.

[27.2.2007 9:28]   Ing. Irena Košková, Liberecký kraj, administrace povodňového portálu
CVIČNÉ!!
Informujeme o dosažení 2. SPA v profilu Dolní Sytová, Hrubá

[27.2.2007 9:01]   Ing. Irena Košková, Liberecký kraj, administrace povodňového portálu
CVIČNÉ!! Na území ORP JIlemnice vyhlášen 2.SPA

[27.2.2007 8:52]   Ing. Irena Košková, Liberecký kraj, administrace povodňového portálu
CVIČNÉ!! mjr. Bc. Pavel Viták, řídící cvičení v zastoupení, HZS LK ÚO Semily, 8.47:
Na hlavním profilu v Železném Brodu byl dosažen vodní stav 315 cm.

[27.2.2007 8:51]   Ing. Irena Košková, Liberecký kraj, administrace povodňového portálu
CVIČNÉ!! mjr. Bc. Pavel Viták, řídící cvičení v zastoupení, HZS LK ÚO Semily, 8.46:
Na hlavním profilu v Dolní Sytové byl dosažen vodní stav 245 cm.


[27.2.2007 8:47]   Ing. Irena Košková, Liberecký kraj, administrace povodňového portálu
CVIČNÉ!! mjr. Bc. Pavel Viták, řídící cvičení v zastoupení, HZS LK ÚO Semily, 8.41:
Na hlavním profilu v Dolní Sytové byl dosažen vodní stav 245 cm.

[27.2.2007 8:46]   Ing. Irena Košková, Liberecký kraj, administrace povodňového portálu
CVIČNÉ!! Hlášení ORP Železný Brod: na území ORP nastal 1.SPA

[27.2.2007 8:43]   Ing. Irena Košková, Liberecký kraj, administrace povodňového portálu
CVIČNÉ!! mjr. Bc. Pavel Viták, řídící cvičení v zastoupení, HZS LK ÚO Semily, 8,31:
Na hlavním profilu v Jablonci nad Jizerou byl dosažen vodní stav 185 cm

[27.2.2007 8:33]   Ing. Irena Košková, Liberecký kraj, administrace povodňového portálu
CVIČNÉ!! mjr. Bc. Pavel Viták, řídící cvičení v zastoupení, HZS LK ÚO Semily, 8.29:
Na hlavním profilu v Železném Brodu byl dosažen vodní stav 225 cm.

[27.2.2007 8:19]   Ing. Irena Košková, Liberecký kraj, administrace povodňového portálu
CVIČNÉ!! Hlášení HZS Semily.
Na hlavním profilu v Dolní Sytové byl dosažen vodní stav 185 cm.

[27.2.2007 8:06]   Ing. Irena Košková, Liberecký kraj, administrace povodňového portálu
CVIČNÉ!!
Hlášení HZS SEmily v 8,01:
Na hlavním profilu v Jablonci nad Jizerou byl dosažen vodní stav 155 cm

[27.2.2007 8:03]   Ing. Irena Košková, Liberecký kraj, administrace povodňového portálu
CVIČNÉ!!
VÝSTRAHA HLÁSNÉ A PŘEDPOVĚDNÍ POVOĎNOVÉ SLUŽBY CPP-PRAHA - upřesnění předchozí zprávy:
V horských oblastech místy kolem 60 mm za 24 hodin. V reakci na intenzivní srážky očekáváme vzestupy zejména na menších a středních tocích ve srážkami zasažených územích. V průběhu druhé poloviny dne a následných dnů očekáváme místy dosažení 1. SPA, až 3. SPA. Vzhledem k očekávané velké intenzitě srážek může dojít také k zatopení stokem ze zemědělských a zpevněných ploch. Při silném dešti se doporučuje dostatečně snížit rychlost jízdy autem, při delším trvání deště může dojít k průtoku vody přes komunikace, k jejich zatopení nebo i podemletí. Je nutno vyvarovat se aktivit v korytě toku (koupání, jízda lodí apod.)

[27.2.2007 7:59]   Ing. Irena Košková, Liberecký kraj, administrace povodňového portálu
CVIČNÉ!!
VÝSTRAHA HLÁSNÉ A PŘEDPOVĚDNÍ POVOĎNOVÉ SLUŽBY CPP-PRAHA, dne 26.2.2007 s platností od úterý 27.02.2007 01.00 do čtvrtka 01.03.2007 20.00:
Počasí u nás ovlivní rozsáhlá oblast nízkého tlaku vzduchu.Očekává se přechod teplé fronty přes území ČR s intenzivními srážkami a rychlostí větru 22m/s. Největší oteplení je očekáváno na území Jizerských hor a Krkonoš. Předpokládá se prudké tání sněhu a zvýšení hladin řek. Během pondělního dopoledne začne na našem území od jihu vytrvale pršet. Srážkové úhrny se předpokládají 10-40 mm, v horských oblastech místy kolem 60 mm za 24 hodin. V oblastech zasažených intenzivními srážkami očekáváme následné vzestupy hladin, zejména menších vodních toků. Předpokládaná hydrologická reakce bude v průběhu pondělí podrobněji specifikována dle upřesnění množství a rozložení očekávaných srážek.

[26.2.2007 16:49]    Jizera 2007, povodňové cvičení
Zkouška účtu pro účastníka cvičení

[24.2.2007 17:03]   Ing. Irena Košková, Liberecký kraj, administrace povodňového portálu
Do INTERNÍCH DOKUMENTŮ byly přidány dokumenty rozeslané p.Vitákem: plán cvičení, akualizované kontaktní údaje a schéma vyrozumění

[20.2.2007 10:24]   Lidmila Tomíčková, obec Modřišice, starostka
zkouska uctu

[19.2.2007 17:20]   Ing. Jan Papež, Koordinace, ředitel
Předcházejícím diskuzním příspěvkem jsem splnil rozkaz. Od paní Ing.Koškové. Papež

[19.2.2007 17:18]   Ing. Jan Papež, Koordinace, ředitel
Blahopřeji Vám k diskuznímu poli. Je to jistě fajn, že budete moci takto komunikovat. Doporučuji ihned od začátku tomuto nástroji přiřadit "důležitost" nebo-li zda-li se bude tím něco nahrazovat v rámci činnosti povodňových komisí. Papež

[19.2.2007 9:35]   Ing. Irena Košková, Liberecký kraj, administrace povodňového portálu
Prosíme o testování předávání informací během cvičení PK na horní JIzeře. Vaše činnost je samozřejmě dobrovolná, ale můžete přispět k vzájemné informovanosti všech!.
Předem Vám děkujeme.

[19.2.2007 9:30]   Ing. Irena Košková, Liberecký kraj, administrace povodňového portálu
Test: v příštích dnech je hlášena mohutná srážková vlna nad oblastí Jizerských hor

[19.2.2007 9:29]   Ing. Jaroslav Svoboda, PK Liberecký kraj, tajemník
Testování aplikace - Obec Líšný, nezvládáme, prosíme o pomoc!

[19.2.2007 9:28]   Ing. Irena Košková, Liberecký kraj, administrace povodňového portálu
Testování aplikace
Hlásný profil C v Turnově - 220 cm

[19.2.2007 9:26]   Ing. Jaroslav Svoboda, PK Liberecký kraj, tajemník
Testování aplikace - vyhlášení II. SPA na území ORP Semily

[19.2.2007 9:18]   Ing. Zdeněk Fišer, PK ORP Turnov, tajemník
pokus
fišer

str. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31