LEGENDA

 informace o stavu na vodním toku nebo díle
 informace o vývoji počasí
 informace dopravní
 vyhlášení / odvolání SPA povodňovou komisí
 mimořádné zprávy
 zprávy technické podpory portálu
 zprávy zadané z mobilních zařízení

 

JAK VLOŽIT PŘÍSPĚVEK DO CHATU

Příspěvek lze nastavit jako neveřejný. Kvůli možnosti filtrování příspěvků je velmi vhodné doplnit jeho kategorii a povodí, pro které je určený. Příspěvek lze doplnit o mapový zákres. Mapové zákresy lze pak najít v mapové kompozici Můj portál

Ukázka okna s vkládáním příspěvků

  

CHAT PRACOVNÍKŮ POVODŇOVÉ OCHRANY

Sdílené diskusní fórum pro pracovníky z oblasti povodňové ochrany a IZS. Slouží už od roku 2008 a všechny záznamy jsou zpětně dohledatelné. 

 

 

DISKUSNÍ FÓRUM POVODŇOVÉHO PORTÁLU (stránka 29/31)

VLOŽENÍ PŘISPĚVKŮ DO FÓRA A FILTROVÁNÍ DAT FÓRA JE UMOŽNĚNO POUZE PŘIHLÁŠENÝM OPRÁVNĚNÝM UŽIVATELŮM.
[6.9.2007 13:17]    Vltava - Labe 2007, povodňové cvičení
12:00 vodočet A - Č.Lípa - Ploučnice, 109,8 m3. Výpadek el.energie, neprůjezdná komunikace II/262

[6.9.2007 11:40]    Vltava - Labe 2007, povodňové cvičení
V 10:00 oznámení MV-GŘ HZS ČR o zahájení ústřední koordinace záchranných a likvidačních prací.

Skupina rozehry...

[6.9.2007 11:18]   Ing. Irena Košková, Liberecký kraj, administrace povodňového portálu
! ! ! CVIČNÉ ! ! !
Přeposílám zprávu o svavu na vodním díle Novozámecký rybník:
Vzhledem k situaci v předchozích týdnech a nasycenosti terénu jsou rybníky na území povodí Ohře zcela naplněné. Včerejší rozvodnění vodních toků nutí k následujícím opatřením:
1. zvýšení odtoků NZ rybníku o 5 m3/s nad max. neškodný průtok od 10.00 hod. 6.9.2007se projevilo jako nedostatečné. V 11,00hod. informuje obsluha
na Novozámeckém rybníce Rybářství Doksy - Ing. Pitro), že voda v díle stoupá mimo ovladatelný prostor. Dle manipulačního řádu dochází k úplnému
vyhražení.

2. Pláví ucpalo odtok z Novozámeckého rybníka - voda nekontrolovatelně stoupá. Hrozí přelití a destrukce sypané hráze. Prosím informovat dotčené obce.
Jaroslava Čacká, vedoucí dispečer, POH

[6.9.2007 9:05]   Ing. Irena Košková, Liberecký kraj, administrace povodňového portálu
!!!CVICNE!!!!!!!!CVICNE!!! Regionální informační zpráva hlásné a předpovědní povodňové služby ČHMÚ Ústí nad Labem:

Profily s dosaženým SPA k 06.09. 2007, 07:00 (SELČ)
Profil tok stav průtok SPA tendence
Benešov Ploučnice 192 135 3.SPA vzestup
Česká Lípa Ploučnice 158 94 3.SPA vzestup
Mimoň Ploučnice 228 73 3.SPA vzestup
Stráž Ploučnice 237 49 3.SPA vzestup
(více v rozeslané mailové zprávě HIZ RPUL 04/CV
)

[6.9.2007 8:54]   Ing. Irena Košková, Liberecký kraj, administrace povodňového portálu
Povodňová komise ORP Turnov vyhlašuje v 8.00 hod. na území svého správního obvodu v souladu s § 79 odst. 2 písm. i) III. stupeň povodňové aktivity.
PhDr. Hana Maierová
Předsedkyně povodňové komise ORP Turnov

[6.9.2007 8:20]   Ing. Irena Košková, Liberecký kraj, administrace povodňového portálu
5.9.07 v 17:30 vyhlásila PK Mdřišice II.SPA na území obce

[5.9.2007 15:58]    Vltava - Labe 2007, povodňové cvičení
Skupina rozehry ukončuje pro Liberecký kraj k 16:00 cvičení. Cvičení bude pokračovat 6.9.2007 od 8:00.

[5.9.2007 15:34]   Ing. Irena Košková, Liberecký kraj, administrace povodňového portálu
Byla přijata zpráva o vyhlášení 3.SPA na území obce Česká Lípa od 15.00

[5.9.2007 15:19]    Vltava - Labe 2007, povodňové cvičení
3.SPA - vodočet A Č.Lípa - Ploučnice

[5.9.2007 15:07]    Vltava - Labe 2007, povodňové cvičení
Informace k množícím se dotazům na čas ukončení cvičení dnešního dne 5.9.2007 :

V souladu s plánem cvičení končí činnost v 16:00 hod. s dodržením těchto pokynů :
1. pokud by na základě rozeher měly cvičící obce rozeslat (předat) informace o vývoji situace – rozešlou je v 16:00 hod s výrazným označením času, ke kterému se informace vztahuje.
2. pokud by měly obce přijmout nějaká opatření, popř. splnit určité praktické úkoly (evakuace, zabezpečení materiálu na hráze apod.) provede tyto činnosti štábně zpětně dne 6.9. v čase 8:00 hod – 9:00 hod. s dodatkem uvedení času ke kterému byly „jako“ provedeny …

Skupina rozehry pro LK


[5.9.2007 13:38]   pk_orp_zb 
ORP ŽB vyhlášen 2SPA

[5.9.2007 13:29]    Vltava - Labe 2007, povodňové cvičení
Ve 13:OO hod. vodočet A Ž.Brod - Jizera vyhlášen II.SPA.
Skupina rozehry - příspěvek za aktuálně v diskusi nezúčastněný Ž.Brod
Pozn.: účast v diskusi je dobrovolná a nepodléhá celkovému hodnocení průběhu cvičení !

Skupina rozehry LK.

[5.9.2007 12:44]   kmetl 
PK ORP Česká Lípa a PK Města Česká Lípa - v současné době je situace na území ORP Česká Lípa následující :

III. SPA Žandov - Vrbový potok
II. SPA Žandov - Ploučnice
II. SPA Horní Police - Ploučnice
III. SPA Stružnice - Ploučnce
III. SPA Stružnice - Valteřický potok
III. SPA Stružnice - Radečský potok
II. SPA Česká Lípa - Ploučnice
II. SPA Česká Lípa - Šporka
II. SPA Česká Lípa - Robečský potok
II. SPA Zahrádky - Robečský potok

Na Novozámeckém rybníku v Zahrádkách je maximální neškodný odtok.

Předsedkyně PK ORP Česká Lípa a PK Města Česká Lípa Hana Moudrá

[5.9.2007 12:30]    Vltava - Labe 2007, povodňové cvičení
K zabezpečení vzájemné informovanosti zasílala do této diskuse skupina rozehry a KÚ LK příspěvky o vývoji situace v kraji.
Žádám Vás, aby od času 13:00 hod., dne 5.9.2007 případné příspěvky o stavu jednotlivých vodočtů, vyhlášených SPA, stavu průtoků, popř. výšky hladin a popis ostatních konkrétních situací na území kraje zveřejňovali v této diskusi přednostně konkrétní cvičící obce, a to v souladu s předanými rozehrami.
K prověření přínosu této části diskuse bude dále skupina rozehry a KÚ LK zasílat za nezúčastněné obce tyto informace s 2O min. prodlevou.

Skupina rozehry pro LK - cvičení Vltava a Labe 2007

[5.9.2007 12:05]   uosm 
10:40 - vyhlášen II. SPA, Jizera - Jablonec nad Jizerou

[5.9.2007 11:41]   Ing. Irena Košková, Liberecký kraj, administrace povodňového portálu
2.SPA v Žandově

[5.9.2007 11:26]   Ing. Irena Košková, Liberecký kraj, administrace povodňového portálu
Vyhlášen 3.SPA ve Stružnici (zpáva z ORP Česká Lípa)

[5.9.2007 11:22]    Vltava - Labe 2007, povodňové cvičení
11:00
3.SPA - vodočet C most - Ploučnice
[5.9.2007 11:28]   Ing. Irena Košková, Liberecký kraj, administrace povodňového portálu
Od koho dostáváme tyto zprávy?

[5.9.2007 11:19]    Vltava - Labe 2007, povodňové cvičení
11:00
vodočet C Ploučnice 225 cm

[5.9.2007 11:17]    Vltava - Labe 2007, povodňové cvičení
10:30
2.SPA vodočet C Ploučnice, Vrbový potok - 3.SPA

[5.9.2007 10:58]   Ing. Irena Košková, Liberecký kraj, administrace povodňového portálu
Přišla zpráva o vyhlášení 2.SPA v obci Horní Police

[5.9.2007 10:52]    Vltava - Labe 2007, povodňové cvičení
Reakce HZS:
Hlášení z KOPIS vám dochází informativně. Pro stručný přehled o situaci v kraji.
plk.Bc.Milan Zobač, ředitel OŘ a KIS HZS LK

[5.9.2007 10:23]    Vltava - Labe 2007, povodňové cvičení
Proč dostáváme na Jizeře hlášení z Českolipska?
[5.9.2007 10:24]    Vltava - Labe 2007, povodňové cvičení
Doplnění - Ing. Jiří Mikeš, obec Líšný starosta
[5.9.2007 10:37]   Ing. Irena Košková, Liberecký kraj, administrace povodňového portálu
Bohužel, diskuse zatím není rozdělena po povodích. Bereme jako námět. Centrální zprávy ale budou vždy "sloučené"...

[5.9.2007 10:20]    Vltava - Labe 2007, povodňové cvičení
10:00
2.SPA - vodočet C most, Ploučnice

[5.9.2007 10:15]   Ing. Karel Pop, KÚ LK
Pohyb rozhodčí skupiny by se měl zobrazovat jako sledovaná osoba na mapě. Můžete tedy průběžně zjišťovat její polohu pro případ, že byste chtěli přichystat uvítání (občerstvení)
[5.9.2007 10:15]   Ing. Karel Pop, KÚ LK
Doplním předpokládaný výjezd 11,30

[5.9.2007 9:56]   Radka Ujková, Město Česká Lípa, referentka ŽP
PK Města Česká Lípa vyhlásila II. SPA na toku Ploučnice, Šporka a Robečský potok.
OD VHD Povodí a HZS vodní stavy přišli až po vzhlášení II. SPA, jelikož na povodňovém plánu označenz dříve.

[5.9.2007 9:21]    Vltava - Labe 2007, povodňové cvičení
9:00
vodočty C Ploučnice 226 cm, Radečský potok - 3.SPA, Valteřický potok 3.SPA a stále stoupá....

KŠ HZS LK

[5.9.2007 9:19]   Drahomíra Traplová, Krajský úřad Libereckého kraje, vodohospodář
máme prosbu, jak si zvětšit mapku území v rámci cvičení a zda by šlo průběžně na mapce barevně vyznačit úseku toků se SPA, dále upozorňujeme, že hlásný profil Stružnice C3 má obráceně uvedené stavy ke SPA! Děkujeme
[5.9.2007 9:33]   Ing. Irena Košková, Liberecký kraj, administrace povodňového portálu
Mapku zvětšíte zoomováním, profil C3 je kótován od horní strany mostu (je to uvedeno v poznámce a vidět ve fotodokumentaci)
[5.9.2007 9:41]    Vltava - Labe 2007, povodňové cvičení
Číslo neudává stav vody, ale kótu od horní hrany mostu. Jde o prozativní provizorní řešení.
[5.9.2007 9:53]   Ing. Irena Košková, Liberecký kraj, administrace povodňového portálu
Ještě jsem zapoměla na ty SPA pro úseky toku - zatím to nemáme připraveno, beru jako požadavek do příště :-)

[5.9.2007 9:06]   Ing. Irena Košková, Liberecký kraj, administrace povodňového portálu
CVIČNÉ
Informujeme Vás o vyhlášení II. SPA na Robečském a Valteřickém potoce Obcí Stružnice
Ploučnice – Stružnice, trvá I. SPA, stav 223 cm (zbývají 2 cm do II. SPA). ORP Česká Lípa

[5.9.2007 8:51]   Ing. Irena Košková, Liberecký kraj, administrace povodňového portálu
CVIČNÉ
Hlášení PK Česká Lípa: na území byl vyhlášen II. SPA (Robečský potok)

[5.9.2007 8:29]   Ing. Irena Košková, Liberecký kraj, administrace povodňového portálu
! ! ! CVIČNÉ - CVIČENÍ VLTAVA-LABE 2007 - CVIČNÉ ! ! !
Byla vydána INFORMAČNÍ ZPRÁVA HLÁSNÉ A PŘEDPOVĚDNÍ POVOĎNOVÉ SLUŽBY ČHMÚ:
Meteorologická situace a vývoj: V průběhu noci srážky zasáhly především horské oblasti. Zaznamenané úhrny přitom dosáhly v Orlických horách, Krkonoších, Jizerských horách, Lužických horách a Novohradských horách až 60 mm/12h. Na Šumavě a na Českomoravské vrchovině spadlo okolo 40 mm/12h, v Jeseníkách a na ostatním území 25 mm/12h. Intenzivní srážky dále pokračují.
Předpokládané srážkové úhrny 5.9. 6:00 až 18:00
Severní horské oblasti 50 - 80 mm/12h

[5.9.2007 8:28]    Vltava - Labe 2007, povodňové cvičení
Posílám první průběžné informace ke scénáři rozehry....

7:50
1.SPA - vodočet A Č.Lípa - Ploučnice
2.SPA - vodočet B Zahrádky - Robečský potok
2.SPA - vodočet C most silnice Česká Lípa - Děčín - Šporka
vodočty C Ploučnice 222 cm, Radečský potok 2.SPA, Valteřický potok - 2.SPA
1.SPA - vodočet C.most Ploučnice
1.SPA - vodočet C-Ploučnice, Vrbový potok -2.SPA

KŠ HZS LK

[4.9.2007 16:13]   Ing. Irena Košková, Liberecký kraj, administrace povodňového portálu
Informace z ČHMÚ najdete po celou dobu cvičení na adrese: http://www.chmi.cz/hydro/ohp/VL2007/index.htm

[4.9.2007 14:05]   Ing. Irena Košková, Liberecký kraj, administrace povodňového portálu
!!!CVIČNÉ - CVIČENÍ VLTAVA-LABE 2007 - CVIČNÉ!!!
VÝSTRAHA HLÁSNÉ A PŘEDPOVĚDNÍ POVOĎNOVÉ SLUŽBY ČHMÚ na jev:
Extrémní srážky: od úterý 04.09.2007 18.00 do čtvrtka 06.09.2007 18.00
Povodňové ohrožení: od středy 05.09.2007 00.00 do neděle 09.09.2007 12.00
(plné změní mailem)
[4.9.2007 15:20]   Radka Ujková, Město Česká Lípa, referentka ŽP
Povodňová komise Města Česká Lípa, také jsme obdrželi dle schématu přenosu informací předpovědní a povodňové služby výstrahu v rámci cvičení VLTAVA-LABE 2007

[3.9.2007 16:19]    Vltava - Labe 2007, povodňové cvičení
Zkouška účtu dočasného uživatele ke cvičení

[24.8.2007 12:54]   Ing. Irena Košková, Liberecký kraj, administrace povodňového portálu
Zkouška funkčnosti, diskusní fórum bude využíváno během cvičení Vltava - Labe 2007
[24.8.2007 12:54]   Ing. Irena Košková, Liberecký kraj, administrace povodňového portálu
Zkouška funkčnosti

[9.5.2007 15:26]   Ing. Karel Pop, KÚ LK
vyhlašuji 2. st. povodňové aktivity - 0:2

[9.5.2007 14:11]   Ing. Karel Pop, KÚ LK
Zamračeno déšť...
Prohráváme 0:1

[16.3.2007 14:19]   Ing. Irena Košková, Liberecký kraj, administrace povodňového portálu
VYSTRAZNA INFORMACE CHMU a ODBORU HMZ VGHMUr
Silny vitr od nedele 18.03.2007 08.00 do nedele 18.03.2007 22.00. Do stredni Evropy postoupi frontalni system spojeny s hlubokou tlakovou nizi
nad jizni Skandinavii. Behem noci ze soboty na nedeli zacne zesilovat vitr. Pri postupu frontalniho
systemu behem nedele ocekavame cerstvy zapadni vitr 7 az 12 m/s, v narazech a na horach 20 az 30 m/s (70 az 110 km/h).


[4.3.2007 14:34]   Ing. Stanislav Holý, HSRS Benešov, technická správa PP
Byla zprovozněna možnost reagovat na příspěvky. Pokud chcete reagovat na některý z příspěvků, použijte odkaz "Reagovat na příspěvek" pod daným příspěvkem
[4.3.2007 14:40]   Ing. Stanislav Holý, HSRS Benešov, technická správa PP
Reakce na příspěvek je zobrazována odsazeně
[4.3.2007 20:33]   Ing. Irena Košková, Liberecký kraj, administrace povodňového portálu
reaguji, zkousim

[2.3.2007 13:58]   Ing. Irena Košková, Liberecký kraj, administrace povodňového portálu
TATO ZPRÁVA A DALŠÍ NAD NÍ UŽ NEJSOU CVIČENÍ ! ! ! ! !

Mail přišel z vhd@pla.cz

VÝSTRAHA HLÁSNÉ A PØEDPOVÌDNÍ POVOÏNOVÉ SLUŽBY CPP-PRAHA
Èíslo: PVI_12/07
Vydaná: pátek 02.03.2007 13.30 (12:30 UTC)
Na jevy: Povodòová bdìlost (nízký stupeò nebezpeèí),
Platnost: od soboty 03.03.2007 07.00 do nedìle 04.03.2007 18.00
Pro kraje: Povodòová bdìlost:
od soboty 03.03.2007 07.00 do nedìle 04.03.2007 18.00
Plzeòský, Jihoèeský, Královéhradecký,

Další frontální systém postupuje od západu do støední Evropy a bìhem soboty ovlivní poèasí na našem území. Vydatné vèerejší srážky, které byly vyšší než oèekávané a dosáhly v horských oblastech Šumavy a Krkonoš až 50 mm, zpùsobily výrazné pøechodné vzestupy hladin, s dosažením I. SPA a II. SPA v profilu Chlum na T. Vltavì. Další výrazné vzestupy nad 80 cm, bez dosažení SPA, byly v povodí horního Labe (profil Nìmèice +106 cm), Metuje, Divoké Orlice a Jizery. V dùsledku vývoje meteorologické situace oèekáváme bìhem pátku poklesy hladin tokù v horních èástech a vlivem dotoku mírné vzestupy ve støedních a dolních èástech zasažených tokù. Na Labi v profilu Brandýs nad Labem pøedpokládáme dosažení I.SPA dnes ve veèerních hodinách. Bìhem soboty pak v dùsledku dešových srážek jejichž úhrny dosáhnou na vìtšinì území 5 až 15 mm, v èeských horách místy až 25 mm, na Šumavì ojedinìle kolem 30 mm srážek, pøedpokládáme zejména na JZ území opìtovné vzestupy s možností dosažení I. SPA, ojedinìle i II. SPA, hladin tokù zejména v povodí horní Vltavy nad Lipnem, Otavy, Radbuzy a Orlice.
V ohrožených oblastech se doporuèuje sledovat vývoj situace a jeho další prognózu a být pøipraven na pøípadné zhoršení situace.

Vydalo: Centrální pøedpovìdní pracovištì ÈHMÚ - Praha/Racko, Èekal http://pocasi.chmi.cz/
[12.3.2007 15:22]   Ing. Irena Košková, Liberecký kraj, administrace povodňového portálu
ORP Semily přijato

[1.3.2007 10:01]   Ing. Zdeněk Fišer, PK ORP Turnov, tajemník
Za Povodňovou komisi Turnov připojuji dodatečně vysvětlení, že jsme v maximální míře respektovali zadaný scénář cvičení a nekomlikovali stanovené /zákonné/ informační toky zprávami, které při každém výraznějším průtolu Jizery z Turnova zveřejňujeme a/ na WEBu - titulní stránka města, b/ konferencí jizera @ turnov.cz, c/ formou SMS na objednaná čísla.
Na rozdíl od hlášení aktuálních stavů /obíhajících při cvičení/ snažíme se data doplnit o 2 a 5 hod. prognózu.

[27.2.2007 15:13]   Ing. Irena Košková, Liberecký kraj, administrace povodňového portálu
Všem děkujeme za spolupráci a aktivní účast.
Jak se u nás "zasekly" datové toky můžete vidět na mapce (ikonka se zelených vykřičníkem výše).

[27.2.2007 14:50]   liznera Obecní úřad Příšovice, starosta
Už nám jde elektřina. Postupně jsme odvolli stupně PA a končíme cvičení ve 14.45 hod. Děkuji všem za spolupráci. Lízner

[27.2.2007 14:25]   Ing. Karel Pop, KÚ LK
Na hlavním profilu v Jablonci nad Jizerou byl dosažen vodní stav 150 cm.
Na hlavním profilu v Dolní Sytové byl dosažen vodní stav 180 cm.
Na hlavním profilu v Železném Brodu byl dosažen vodní stav 220 cm.

Tímto je ukončeno cvičení pro ORP Jilemnice, Semily, Železný Brod, Turnov a obce na toku Jizery v jejich působnosti.


[27.2.2007 14:17]   hrubaj PK ORP Semily, tajemník
Ukončení činnosti Pk ORP Semily dne 1.3.2007 v 15:30 hod. Začíná mapování škod po povodni...

[27.2.2007 14:16]   hrubaj PK ORP Semily, tajemník
Dne 1.3.2007 v 8:00 hod odvolán 2.SPA pro ORP Semily

[27.2.2007 14:16]   hrubaj PK ORP Semily, tajemník
Dne 28.2.2007 v 9:00 hod odvolán 3.SPA pro území ORP Semily

[27.2.2007 14:15]   hrubaj PK ORP Semily, tajemník
Dne 28.2.2007 v 9:00 hod odvolán 3.SPA pro území ORP Semily

[27.2.2007 13:57]   liznera Obecní úřad Příšovice, starosta
Pořád nám nejde elektřina

str. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31