LEGENDA

 informace o stavu na vodním toku nebo díle
 informace o vývoji počasí
 informace dopravní
 vyhlášení / odvolání SPA povodňovou komisí
 mimořádné zprávy
 zprávy technické podpory portálu
 zprávy zadané z mobilních zařízení

 

JAK VLOŽIT PŘÍSPĚVEK DO CHATU

Příspěvek lze nastavit jako neveřejný. Kvůli možnosti filtrování příspěvků je velmi vhodné doplnit jeho kategorii a povodí, pro které je určený. Příspěvek lze doplnit o mapový zákres. Mapové zákresy lze pak najít v mapové kompozici Můj portál

Ukázka okna s vkládáním příspěvků

  

CHAT PRACOVNÍKŮ POVODŇOVÉ OCHRANY

Sdílené diskusní fórum pro pracovníky z oblasti povodňové ochrany a IZS. Slouží už od roku 2008 a všechny záznamy jsou zpětně dohledatelné. 

 

 

DISKUSNÍ FÓRUM POVODŇOVÉHO PORTÁLU (stránka 29/30)

VLOŽENÍ PŘISPĚVKŮ DO FÓRA A FILTROVÁNÍ DAT FÓRA JE UMOŽNĚNO POUZE PŘIHLÁŠENÝM OPRÁVNĚNÝM UŽIVATELŮM.
[5.9.2007 13:38]   pk_orp_zb 
ORP ŽB vyhlášen 2SPA

[5.9.2007 13:29]    Vltava - Labe 2007, povodňové cvičení
Ve 13:OO hod. vodočet A Ž.Brod - Jizera vyhlášen II.SPA.
Skupina rozehry - příspěvek za aktuálně v diskusi nezúčastněný Ž.Brod
Pozn.: účast v diskusi je dobrovolná a nepodléhá celkovému hodnocení průběhu cvičení !

Skupina rozehry LK.

[5.9.2007 12:44]   kmetl 
PK ORP Česká Lípa a PK Města Česká Lípa - v současné době je situace na území ORP Česká Lípa následující :

III. SPA Žandov - Vrbový potok
II. SPA Žandov - Ploučnice
II. SPA Horní Police - Ploučnice
III. SPA Stružnice - Ploučnce
III. SPA Stružnice - Valteřický potok
III. SPA Stružnice - Radečský potok
II. SPA Česká Lípa - Ploučnice
II. SPA Česká Lípa - Šporka
II. SPA Česká Lípa - Robečský potok
II. SPA Zahrádky - Robečský potok

Na Novozámeckém rybníku v Zahrádkách je maximální neškodný odtok.

Předsedkyně PK ORP Česká Lípa a PK Města Česká Lípa Hana Moudrá

[5.9.2007 12:30]    Vltava - Labe 2007, povodňové cvičení
K zabezpečení vzájemné informovanosti zasílala do této diskuse skupina rozehry a KÚ LK příspěvky o vývoji situace v kraji.
Žádám Vás, aby od času 13:00 hod., dne 5.9.2007 případné příspěvky o stavu jednotlivých vodočtů, vyhlášených SPA, stavu průtoků, popř. výšky hladin a popis ostatních konkrétních situací na území kraje zveřejňovali v této diskusi přednostně konkrétní cvičící obce, a to v souladu s předanými rozehrami.
K prověření přínosu této části diskuse bude dále skupina rozehry a KÚ LK zasílat za nezúčastněné obce tyto informace s 2O min. prodlevou.

Skupina rozehry pro LK - cvičení Vltava a Labe 2007

[5.9.2007 12:05]   uosm 
10:40 - vyhlášen II. SPA, Jizera - Jablonec nad Jizerou

[5.9.2007 11:41]   Ing. Irena Košková, Liberecký kraj, administrace povodňového portálu
2.SPA v Žandově

[5.9.2007 11:26]   Ing. Irena Košková, Liberecký kraj, administrace povodňového portálu
Vyhlášen 3.SPA ve Stružnici (zpáva z ORP Česká Lípa)

[5.9.2007 11:22]    Vltava - Labe 2007, povodňové cvičení
11:00
3.SPA - vodočet C most - Ploučnice
[5.9.2007 11:28]   Ing. Irena Košková, Liberecký kraj, administrace povodňového portálu
Od koho dostáváme tyto zprávy?

[5.9.2007 11:19]    Vltava - Labe 2007, povodňové cvičení
11:00
vodočet C Ploučnice 225 cm

[5.9.2007 11:17]    Vltava - Labe 2007, povodňové cvičení
10:30
2.SPA vodočet C Ploučnice, Vrbový potok - 3.SPA

[5.9.2007 10:58]   Ing. Irena Košková, Liberecký kraj, administrace povodňového portálu
Přišla zpráva o vyhlášení 2.SPA v obci Horní Police

[5.9.2007 10:52]    Vltava - Labe 2007, povodňové cvičení
Reakce HZS:
Hlášení z KOPIS vám dochází informativně. Pro stručný přehled o situaci v kraji.
plk.Bc.Milan Zobač, ředitel OŘ a KIS HZS LK

[5.9.2007 10:23]    Vltava - Labe 2007, povodňové cvičení
Proč dostáváme na Jizeře hlášení z Českolipska?
[5.9.2007 10:24]    Vltava - Labe 2007, povodňové cvičení
Doplnění - Ing. Jiří Mikeš, obec Líšný starosta
[5.9.2007 10:37]   Ing. Irena Košková, Liberecký kraj, administrace povodňového portálu
Bohužel, diskuse zatím není rozdělena po povodích. Bereme jako námět. Centrální zprávy ale budou vždy "sloučené"...

[5.9.2007 10:20]    Vltava - Labe 2007, povodňové cvičení
10:00
2.SPA - vodočet C most, Ploučnice

[5.9.2007 10:15]   Ing. Karel Pop, KÚ LK
Pohyb rozhodčí skupiny by se měl zobrazovat jako sledovaná osoba na mapě. Můžete tedy průběžně zjišťovat její polohu pro případ, že byste chtěli přichystat uvítání (občerstvení)
[5.9.2007 10:15]   Ing. Karel Pop, KÚ LK
Doplním předpokládaný výjezd 11,30

[5.9.2007 9:56]   Radka Ujková, Město Česká Lípa, referentka ŽP
PK Města Česká Lípa vyhlásila II. SPA na toku Ploučnice, Šporka a Robečský potok.
OD VHD Povodí a HZS vodní stavy přišli až po vzhlášení II. SPA, jelikož na povodňovém plánu označenz dříve.

[5.9.2007 9:21]    Vltava - Labe 2007, povodňové cvičení
9:00
vodočty C Ploučnice 226 cm, Radečský potok - 3.SPA, Valteřický potok 3.SPA a stále stoupá....

KŠ HZS LK

[5.9.2007 9:19]   Drahomíra Traplová, Krajský úřad Libereckého kraje, vodohospodář
máme prosbu, jak si zvětšit mapku území v rámci cvičení a zda by šlo průběžně na mapce barevně vyznačit úseku toků se SPA, dále upozorňujeme, že hlásný profil Stružnice C3 má obráceně uvedené stavy ke SPA! Děkujeme
[5.9.2007 9:33]   Ing. Irena Košková, Liberecký kraj, administrace povodňového portálu
Mapku zvětšíte zoomováním, profil C3 je kótován od horní strany mostu (je to uvedeno v poznámce a vidět ve fotodokumentaci)
[5.9.2007 9:41]    Vltava - Labe 2007, povodňové cvičení
Číslo neudává stav vody, ale kótu od horní hrany mostu. Jde o prozativní provizorní řešení.
[5.9.2007 9:53]   Ing. Irena Košková, Liberecký kraj, administrace povodňového portálu
Ještě jsem zapoměla na ty SPA pro úseky toku - zatím to nemáme připraveno, beru jako požadavek do příště :-)

[5.9.2007 9:06]   Ing. Irena Košková, Liberecký kraj, administrace povodňového portálu
CVIČNÉ
Informujeme Vás o vyhlášení II. SPA na Robečském a Valteřickém potoce Obcí Stružnice
Ploučnice – Stružnice, trvá I. SPA, stav 223 cm (zbývají 2 cm do II. SPA). ORP Česká Lípa

[5.9.2007 8:51]   Ing. Irena Košková, Liberecký kraj, administrace povodňového portálu
CVIČNÉ
Hlášení PK Česká Lípa: na území byl vyhlášen II. SPA (Robečský potok)

[5.9.2007 8:29]   Ing. Irena Košková, Liberecký kraj, administrace povodňového portálu
! ! ! CVIČNÉ - CVIČENÍ VLTAVA-LABE 2007 - CVIČNÉ ! ! !
Byla vydána INFORMAČNÍ ZPRÁVA HLÁSNÉ A PŘEDPOVĚDNÍ POVOĎNOVÉ SLUŽBY ČHMÚ:
Meteorologická situace a vývoj: V průběhu noci srážky zasáhly především horské oblasti. Zaznamenané úhrny přitom dosáhly v Orlických horách, Krkonoších, Jizerských horách, Lužických horách a Novohradských horách až 60 mm/12h. Na Šumavě a na Českomoravské vrchovině spadlo okolo 40 mm/12h, v Jeseníkách a na ostatním území 25 mm/12h. Intenzivní srážky dále pokračují.
Předpokládané srážkové úhrny 5.9. 6:00 až 18:00
Severní horské oblasti 50 - 80 mm/12h

[5.9.2007 8:28]    Vltava - Labe 2007, povodňové cvičení
Posílám první průběžné informace ke scénáři rozehry....

7:50
1.SPA - vodočet A Č.Lípa - Ploučnice
2.SPA - vodočet B Zahrádky - Robečský potok
2.SPA - vodočet C most silnice Česká Lípa - Děčín - Šporka
vodočty C Ploučnice 222 cm, Radečský potok 2.SPA, Valteřický potok - 2.SPA
1.SPA - vodočet C.most Ploučnice
1.SPA - vodočet C-Ploučnice, Vrbový potok -2.SPA

KŠ HZS LK

[4.9.2007 16:13]   Ing. Irena Košková, Liberecký kraj, administrace povodňového portálu
Informace z ČHMÚ najdete po celou dobu cvičení na adrese: http://www.chmi.cz/hydro/ohp/VL2007/index.htm

[4.9.2007 14:05]   Ing. Irena Košková, Liberecký kraj, administrace povodňového portálu
!!!CVIČNÉ - CVIČENÍ VLTAVA-LABE 2007 - CVIČNÉ!!!
VÝSTRAHA HLÁSNÉ A PŘEDPOVĚDNÍ POVOĎNOVÉ SLUŽBY ČHMÚ na jev:
Extrémní srážky: od úterý 04.09.2007 18.00 do čtvrtka 06.09.2007 18.00
Povodňové ohrožení: od středy 05.09.2007 00.00 do neděle 09.09.2007 12.00
(plné změní mailem)
[4.9.2007 15:20]   Radka Ujková, Město Česká Lípa, referentka ŽP
Povodňová komise Města Česká Lípa, také jsme obdrželi dle schématu přenosu informací předpovědní a povodňové služby výstrahu v rámci cvičení VLTAVA-LABE 2007

[3.9.2007 16:19]    Vltava - Labe 2007, povodňové cvičení
Zkouška účtu dočasného uživatele ke cvičení

[24.8.2007 12:54]   Ing. Irena Košková, Liberecký kraj, administrace povodňového portálu
Zkouška funkčnosti, diskusní fórum bude využíváno během cvičení Vltava - Labe 2007
[24.8.2007 12:54]   Ing. Irena Košková, Liberecký kraj, administrace povodňového portálu
Zkouška funkčnosti

[9.5.2007 15:26]   Ing. Karel Pop, KÚ LK
vyhlašuji 2. st. povodňové aktivity - 0:2

[9.5.2007 14:11]   Ing. Karel Pop, KÚ LK
Zamračeno déšť...
Prohráváme 0:1

[16.3.2007 14:19]   Ing. Irena Košková, Liberecký kraj, administrace povodňového portálu
VYSTRAZNA INFORMACE CHMU a ODBORU HMZ VGHMUr
Silny vitr od nedele 18.03.2007 08.00 do nedele 18.03.2007 22.00. Do stredni Evropy postoupi frontalni system spojeny s hlubokou tlakovou nizi
nad jizni Skandinavii. Behem noci ze soboty na nedeli zacne zesilovat vitr. Pri postupu frontalniho
systemu behem nedele ocekavame cerstvy zapadni vitr 7 az 12 m/s, v narazech a na horach 20 az 30 m/s (70 az 110 km/h).


[4.3.2007 14:34]   Ing. Stanislav Holý, HSRS Benešov, technická správa PP
Byla zprovozněna možnost reagovat na příspěvky. Pokud chcete reagovat na některý z příspěvků, použijte odkaz "Reagovat na příspěvek" pod daným příspěvkem
[4.3.2007 14:40]   Ing. Stanislav Holý, HSRS Benešov, technická správa PP
Reakce na příspěvek je zobrazována odsazeně
[4.3.2007 20:33]   Ing. Irena Košková, Liberecký kraj, administrace povodňového portálu
reaguji, zkousim

[2.3.2007 13:58]   Ing. Irena Košková, Liberecký kraj, administrace povodňového portálu
TATO ZPRÁVA A DALŠÍ NAD NÍ UŽ NEJSOU CVIČENÍ ! ! ! ! !

Mail přišel z vhd@pla.cz

VÝSTRAHA HLÁSNÉ A PØEDPOVÌDNÍ POVOÏNOVÉ SLUŽBY CPP-PRAHA
Èíslo: PVI_12/07
Vydaná: pátek 02.03.2007 13.30 (12:30 UTC)
Na jevy: Povodòová bdìlost (nízký stupeò nebezpeèí),
Platnost: od soboty 03.03.2007 07.00 do nedìle 04.03.2007 18.00
Pro kraje: Povodòová bdìlost:
od soboty 03.03.2007 07.00 do nedìle 04.03.2007 18.00
Plzeòský, Jihoèeský, Královéhradecký,

Další frontální systém postupuje od západu do støední Evropy a bìhem soboty ovlivní poèasí na našem území. Vydatné vèerejší srážky, které byly vyšší než oèekávané a dosáhly v horských oblastech Šumavy a Krkonoš až 50 mm, zpùsobily výrazné pøechodné vzestupy hladin, s dosažením I. SPA a II. SPA v profilu Chlum na T. Vltavì. Další výrazné vzestupy nad 80 cm, bez dosažení SPA, byly v povodí horního Labe (profil Nìmèice +106 cm), Metuje, Divoké Orlice a Jizery. V dùsledku vývoje meteorologické situace oèekáváme bìhem pátku poklesy hladin tokù v horních èástech a vlivem dotoku mírné vzestupy ve støedních a dolních èástech zasažených tokù. Na Labi v profilu Brandýs nad Labem pøedpokládáme dosažení I.SPA dnes ve veèerních hodinách. Bìhem soboty pak v dùsledku dešových srážek jejichž úhrny dosáhnou na vìtšinì území 5 až 15 mm, v èeských horách místy až 25 mm, na Šumavì ojedinìle kolem 30 mm srážek, pøedpokládáme zejména na JZ území opìtovné vzestupy s možností dosažení I. SPA, ojedinìle i II. SPA, hladin tokù zejména v povodí horní Vltavy nad Lipnem, Otavy, Radbuzy a Orlice.
V ohrožených oblastech se doporuèuje sledovat vývoj situace a jeho další prognózu a být pøipraven na pøípadné zhoršení situace.

Vydalo: Centrální pøedpovìdní pracovištì ÈHMÚ - Praha/Racko, Èekal http://pocasi.chmi.cz/
[12.3.2007 15:22]   Ing. Irena Košková, Liberecký kraj, administrace povodňového portálu
ORP Semily přijato

[1.3.2007 10:01]   Ing. Zdeněk Fišer, PK ORP Turnov, tajemník
Za Povodňovou komisi Turnov připojuji dodatečně vysvětlení, že jsme v maximální míře respektovali zadaný scénář cvičení a nekomlikovali stanovené /zákonné/ informační toky zprávami, které při každém výraznějším průtolu Jizery z Turnova zveřejňujeme a/ na WEBu - titulní stránka města, b/ konferencí jizera @ turnov.cz, c/ formou SMS na objednaná čísla.
Na rozdíl od hlášení aktuálních stavů /obíhajících při cvičení/ snažíme se data doplnit o 2 a 5 hod. prognózu.

[27.2.2007 15:13]   Ing. Irena Košková, Liberecký kraj, administrace povodňového portálu
Všem děkujeme za spolupráci a aktivní účast.
Jak se u nás "zasekly" datové toky můžete vidět na mapce (ikonka se zelených vykřičníkem výše).

[27.2.2007 14:50]   liznera Obecní úřad Příšovice, starosta
Už nám jde elektřina. Postupně jsme odvolli stupně PA a končíme cvičení ve 14.45 hod. Děkuji všem za spolupráci. Lízner

[27.2.2007 14:25]   Ing. Karel Pop, KÚ LK
Na hlavním profilu v Jablonci nad Jizerou byl dosažen vodní stav 150 cm.
Na hlavním profilu v Dolní Sytové byl dosažen vodní stav 180 cm.
Na hlavním profilu v Železném Brodu byl dosažen vodní stav 220 cm.

Tímto je ukončeno cvičení pro ORP Jilemnice, Semily, Železný Brod, Turnov a obce na toku Jizery v jejich působnosti.


[27.2.2007 14:17]   hrubaj PK ORP Semily, tajemník
Ukončení činnosti Pk ORP Semily dne 1.3.2007 v 15:30 hod. Začíná mapování škod po povodni...

[27.2.2007 14:16]   hrubaj PK ORP Semily, tajemník
Dne 1.3.2007 v 8:00 hod odvolán 2.SPA pro ORP Semily

[27.2.2007 14:16]   hrubaj PK ORP Semily, tajemník
Dne 28.2.2007 v 9:00 hod odvolán 3.SPA pro území ORP Semily

[27.2.2007 14:15]   hrubaj PK ORP Semily, tajemník
Dne 28.2.2007 v 9:00 hod odvolán 3.SPA pro území ORP Semily

[27.2.2007 13:57]   liznera Obecní úřad Příšovice, starosta
Pořád nám nejde elektřina

[27.2.2007 13:28]   hrubaj PK ORP Semily, tajemník
V Semilech proběhla kulminace bez problémů, evakuace sídliště Řeky nebyla třeba, v případě potřeby možno ubytovat cca 1500 lidí.

[27.2.2007 12:17]   hrubaj PK ORP Semily, tajemník
V Semilech se předpokládá kulminace cca v 15,30 - 16,00 hod..

[27.2.2007 12:13]   Ing. Jaroslav Svoboda, PK Liberecký kraj, tajemník
Jenom tak, zkouším, tady je to docele v pohodě, jen naše papírovbé přípra vy nějak nevystihují skutečnost.

[27.2.2007 12:03]   Ing. Irena Košková, Liberecký kraj, administrace povodňového portálu
INFORMAČNÍ ZPRÁVA HLÁSNÉ A PŘEDPOVĚDNÍ POVODŇOVÉ SLUŽBY ČHMÚ, Číslo: HIZ_01/07, vydaná: úterý 27.02.2007, 11.50 hod.
Hydrometeorologická situace a vývoj:
V průběhu dne vypadávaly intenzivní srážky, které byly vzhledem k velké rychlosti větru výrazně navyšovány na návětrných svazích hor. Nejvíce postiženy byly vrcholové partie Jizerských hor, kde srážkové úhrny přesáhly 50 mm. V Desné bylo zaznamenáno 85 mm/24h, na Jizerce pak dokonce 111 mm/24h. Přitom k odtoku přispěl i akumulovaný sníh (cca 10 až 15 cm). Srážkové extrémy se projevily v prudkých vzestupech hladiny Jizery a Smědé.

Předpoklad: současná intenzita srážek v Jizerských horách a Krkonoších pravděpodobně bude pokračovat ještě minimálně dva dny. Nepředpokládá se další vzestup hladiny na Jizeře a Smědé.

Potenciálně problematická může být situace ještě v horských polohách Jizerských hor a Krkonoš.

Čas vydání další zprávy: 11.50.hod.

Vydalo: Oddělení hydrologických předpovědí CPP-ČHMÚ, Praha Elleder L. http://hydro.chmi.cz

[27.2.2007 12:01]   Ing. Irena Košková, Liberecký kraj, administrace povodňového portálu
Pavel Viták [vitak@hzs.semily.net], 11:50:
Na hlavním profilu v Železném Brodu byl dosažen vodní stav 534 cm. Došlo k rozlivu a zatopení v rozsahu stoleté vody. Výška vodní hladiny již nestoupá (kulminace).

[27.2.2007 11:47]   Ing. Irena Košková, Liberecký kraj, administrace povodňového portálu
CVICNE: Pavel Viták [vitak@hzs.semily.net], 11:41:
Na hlavním profilu v Dolní Sytové byl dosažen vodní stav 358 cm. Došlo k rozlivu a zatopení v rozsahu stoleté vody. Výška vodní hladiny již nestoupá (kulminace).

[27.2.2007 11:46]   liznera Obecní úřad Příšovice, starosta
11.45 Příšovice, vypnuta trafostanice u Vávrů, hlášeno ohrožení trafostanice u Holzknechtů a u kotelny. Přestane nám jít proud na obecní úřad. Zahájena demolice náspu vlečky.

[27.2.2007 11:39]   Ing. Irena Košková, Liberecký kraj, administrace povodňového portálu
From: Jana Hrubá [mailto:hruba@mu.semily.cz]
Sent: Tuesday, February 27, 2007 11:33 AM
Informace PK Háje a Benešov u semil o uzavření stát. silnice v úseku Víchová n.HJ. - Poniklá, Hrubá

[27.2.2007 11:38]   Ing. Irena Košková, Liberecký kraj, administrace povodňového portálu
CVIČNÉ!! mjr. Bc. Pavel Viták, řídící cvičení v zastoupení, HZS LK ÚO Semily, 11:30:
Na hlavním profilu v Jablonci nad Jizerou byl dosažen vodní stav 290 cm. Došlo k rozlivu a zatopení v rozsahu stoleté vody. Výška vodní hladiny již nestoupá (kulminace).

[27.2.2007 11:36]   liznera Obecní úřad Příšovice, starosta
Zprávu podal ing. Sajdl přes Příšovice - nám zatím proud jde :-)

str. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30