LEGENDA

 informace o stavu na vodním toku nebo díle
 informace o vývoji počasí
 informace dopravní
 vyhlášení / odvolání SPA povodňovou komisí
 mimořádné zprávy
 zprávy technické podpory portálu
 zprávy zadané z mobilních zařízení

 

JAK VLOŽIT PŘÍSPĚVEK DO CHATU

Příspěvek lze nastavit jako neveřejný. Kvůli možnosti filtrování příspěvků je velmi vhodné doplnit jeho kategorii a povodí, pro které je určený. Příspěvek lze doplnit o mapový zákres. Mapové zákresy lze pak najít v mapové kompozici Můj portál

Ukázka okna s vkládáním příspěvků

  

CHAT PRACOVNÍKŮ POVODŇOVÉ OCHRANY

Sdílené diskusní fórum pro pracovníky z oblasti povodňové ochrany a IZS. Slouží už od roku 2008 a všechny záznamy jsou zpětně dohledatelné. 

 

 

DISKUSNÍ FÓRUM POVODŇOVÉHO PORTÁLU (stránka 29/31)

VLOŽENÍ PŘISPĚVKŮ DO FÓRA A FILTROVÁNÍ DAT FÓRA JE UMOŽNĚNO POUZE PŘIHLÁŠENÝM OPRÁVNĚNÝM UŽIVATELŮM.
[7.9.2007 10:50]    Vltava - Labe 2007, povodňové cvičení
v 10:00 Ploučnice - kulminace - 100-letá voda, nesjízdné silnice II/262, nesjízdná místní komunikace podél Vrbového potoka. Obec Žandov.

[7.9.2007 10:49]    Vltava - Labe 2007, povodňové cvičení
v 9:30 vodočet C most - Ploučnice - kulminace, nesjízné silnice II/262 a II/263, vypnut el.proud. Obec Horní Police

[7.9.2007 10:47]    Vltava - Labe 2007, povodňové cvičení
9:00 Ploučnice - kulminace, obec Stružnice

[7.9.2007 10:33]   Ing. Irena Košková, Liberecký kraj, administrace povodňového portálu
Povodňová komise obce s rozšířenou působností Města Turnova odvolává dnes, tj. 7.9.2007, v 10:30 hod, III. stupeň povodňové aktivity - stav ohrožení ve smyslu ustanovení § 79 odst. 2 písm. i) vodního zákona pro územní obvod povodňové komise obce s rozšířenou působností města Turnov.

PhDr. Hana Maierová
Předsedkyně Povodňové komise Města Turnova

[7.9.2007 9:54]   Anita Bělová, PK Stružnice, 1. zástupce starosty
Obec Stružnice
Stružnice 69, 471 08 Jezvé, kraj Liberecký

Povodňová komise

CVIČENÍ Vltava – Labe 2007

Evid. číslo : VL/070907_Hl as
Datum : 7. 9. 2007, 5:00 h


Informace o povodňovém stavu v obci Stružnice


Podle hlášení Povodňové komise Obce Stružnice z večerních hodin dne 6. 9. 2007 a ranních hodin 7. 9. 2007 bylo v obci Stružnice dosaženo úrovně 50leté povodně. Je zatopeno, příp. bezprostředně ohroženo 88 objektů, cca třetina z nich jsou dostupné pouze ze člunu nebo nákladního automobilu.
Bylo evakuováno (vesměs za pomoci rodinných příslušníků a sousedů) 22 objektů s celkem 54 obyvateli. Ze 6 domů bylo celkem 7 lidí umístěno v MŠ Stružnice, ostatní u svých příbuzných a známých, většinou na dohled své nemovitosti.
Celá obec je bez elektrického proudu a telefonu, nefunguje internet (mimo OÚ), mobilní telefony jsou problematické (docházejí akumulátory), veřejné osvětlení bylo mimo provoz.
Vodovod funguje, plyn také (nelze ale bez elektřiny využít).
Mimořádné zastupitelstvo obce zhodnotilo dosavadní průběh prací a doporučilo PK obce využít pomoci nadřízených složek jen v případě, že dobrovolní hasiči a občané nezvládnou situaci sami. Každopádně bude po opadnutí povodně třeba požádat ORP o zapůjčení vysoušečů.
Vzhledem k provedené evakuaci vlastního domu č. p. 95 se řízení PK ujal opět starosta obce Ing. Jan Mečíř.Ing. Jan Mečíř
předseda povodňové komise
obce Stružnice[7.9.2007 8:16]    Vltava - Labe 2007, povodňové cvičení
v 7:00 Ploučnice III.SPA, Vrbový potok II.SPA

[7.9.2007 8:16]    Vltava - Labe 2007, povodňové cvičení
v 7:00 vodočet C most - Ploučnice - III.SPA

skupina rozehry

[7.9.2007 8:06]    Vltava - Labe 2007, povodňové cvičení
7:00 vodočet C Ploučnice 300cm. Radečský potok 2.SPA. Valteřický potok 2.SPA.

Skupina rozehry...
[7.9.2007 10:30]    Vltava - Labe 2007, povodňové cvičení
9:00 Ploučnice - kulminace, obec Stružnice

[7.9.2007 8:04]    Vltava - Labe 2007, povodňové cvičení
v 7:00
3.SPA - vodočet A Česká Lípa - Ploučnice, 160 m3/s, kulminace. Robečský potok 2.SPA. Šporka 2.SPA.

Skupina rozehry....

[7.9.2007 7:56]   Ing. Irena Košková, Liberecký kraj, administrace povodňového portálu
ZPRÁVY PLATNÉ PO DNEŠNÍM UKONČENÍ KTIVNÍHO CVIČENÍ:
(1) Povodňový orgán obce Zahrádky sděluje povodňovému orgánu města Česká Lípa,
že dnes v 17,30 došlo k úspěšnému uvolnění pláví z odtokového koryta Novozámeckého rybníku za pomoci techniky a vrtulníku AČR, čímž pominulo
nebezpečí destrukce tělesa hráze.
(2) Povodňový orgán obce Zahrádky sděluje povodňovému orgánu města Česká Lípa,
že dnes v 23,30 došlo k odvolání III.SPA,- II.SPA trvá!

Skupina rozehry za necvičící obec Zahrádky
[7.9.2007 8:14]   Drahomíra Traplová, Krajský úřad Libereckého kraje, vodohospodář
tato zpráva se vztahuje k ukončení cvičení dne 6.9.07

[6.9.2007 15:55]    Vltava - Labe 2007, povodňové cvičení
Ranní rozehra

Vodní hladina řeky Jizery neustále stoupá. U obloukového mostu v Palackého ulici se začínají hromadit klády a jiné naplaveniny. V důsledku toho hrozí extrémní nebezpečí zúžení průtočného profilu.

Řešení:
9.30 – velitel jednotky požární ochrany sboru dobrovolných hasičů (dále jen „JPO“) města hlásí tvorbu nápěchů v profilu mostu Palackého ulice
9.45 – na místo vyjíždí hlídka povodňové komise (PK) a konstatuje nahromadění spláví po pravé straně mostovky. Dává pokyn veliteli JPO města k zásahu prostřednictvím strhávacích bidel.
10.30 – velitel JPO města podává zprávu PK o velkém zhuštění nápěchu a nemožnosti jej řešit prostředky JPO.
10.45 – PK rozhoduje o pokusu odstranit nápěch těžkou technikou a volá firmu BAK Trutnov (p. Cicvárek), bagr s dlouhým ramenem je však v Hradci Králové.
10.50 – je volána společnost Povodí Labe, státní podnik (p. Mareš), technika je v Jablonci nad Nisou, dostupnost cca 1,5 hod.
12.15 – Povodí Labe hlásí příjezd bagru na místo a vyjíždí hlídka PK ve složení Černý, Trucka.
14.15 – správce toku hlásí částečné uvolnění nápěchu a vlivem proudění v korytě dochází k další destrukci nápěchu.
15.15 – správce toku hlásí uvolnění profilu mostovky a jeho zprůtočnění.

Povodňová komise města Turnov

[6.9.2007 15:26]   kmetl 
PK ORP Česká Lípa a PK Česká Lípa, současná situace :

III. SPA Šporka - Česká Lípa
III. SPA Ploučnice - Česká Lípa, Stružnice, Horní Police, Žandov
III. SPA Robečský potok - Zahrádky, Česká Lípa

Na vodním díle Novozámecký rybník v Zahrádkách (Robečský potok), hrozí protržení hráze, na pomoc byla povolána armáda ČR.

Chlapec, který spadl do vodního toku Ploučnice mezi Žandovem a Horní Policí byl zachráněn.

Upozornění : hladina Ploučnice v České Lípě stále stoupá !
Přesedkně PK ORP Česká Lípa a PK Města Česká Lípa Hana Moudrá

[6.9.2007 14:20]   pk_orp_zb 
Ve 14.00 výška hladiny řeky Jizery na měrném profilu A železný Brodjiž nestoupá , byl dosažen bod kulminace cca Q50 - 100
PK ORP Železný Brod

[6.9.2007 14:10]   Ing. Irena Košková, Liberecký kraj, administrace povodňového portálu
Ze zprávy ĆHMU z 12.00 (přišla ve 14.00):
Jablonec na Jizerou Jizera 580cm 345m3/s SPA 3 klesá
Dolní Sytová Jizera 444cm 451m3/s SPA3 klesá

[6.9.2007 13:57]   Ing. Irena Košková, Liberecký kraj, administrace povodňového portálu
Na základě telefonátu PK Žandov (pana Poláka) ze dne 6.9.2007 (13.35 hod.) Vás informujme že Město Žandov je bez elektrického proudu. Nepovedlo se obnovit síť. Není k dispozici jiný zdroj el. energie. Kontakt pouze na tel. 607 834 257.
PK ORP Česká Lípa (13:44)


[6.9.2007 13:56]   Ing. Irena Košková, Liberecký kraj, administrace povodňového portálu
Oprava mailového kontaktu: maily do Horní Police prosím směrujte na schránku obec.h.police@centrum.cz. (místo původní obec.h.police@cbox.cz)

[6.9.2007 13:52]   Ing. Irena Košková, Liberecký kraj, administrace povodňového portálu
CVIĆNÉ
Regionální informační zpráva hlásné a předpovědní povodňové služby ČHMÚ Ústí nad Labem
Číslo: HIZ RPUL 05/CV
Vydaná: čtvrtek 06.09. 2007, 14:00 (SELČ)
Hydrologická situace:
Na horním toku Ploučnice v profilu Stráž p.Ralskem byl zaznamenán kulminační stav na úrovni 50leté vody. V ostatních profilech hladina nadále stoupá.
Profily s dosaženým SPA k 06.09. 2007, 13:00 (SELČ)
Profil tok stav (cm) průtok (m3/s) SPA tendence
Benešov Ploučnice 198 147 3.SPA vzestup
Česká Lípa Ploučnice 174 113 3.SPA vzestup
Mimoň Ploučnice 246 80 3.SPA vzestup
Stráž Ploučnice 247 54 3.SPA kulminace
(část zprávy)

[6.9.2007 13:35]    Vltava - Labe 2007, povodňové cvičení
"CVIČNÉ CVIČENÍ VLTAVA A LABE 2007"
Valteřický potok v Žandově dosáhl ve 13:00 hod. své kulminace. Retenční schopnost soustavy rybníků v okolí obce Holany je vyčerpána. Hrozí protržení hráze Novozámeckého rybníka Zahrádky.
skupina rozehry pro Liberecký kraj.

[6.9.2007 13:17]    Vltava - Labe 2007, povodňové cvičení
12:00 vodočet A - Č.Lípa - Ploučnice, 109,8 m3. Výpadek el.energie, neprůjezdná komunikace II/262

[6.9.2007 11:40]    Vltava - Labe 2007, povodňové cvičení
V 10:00 oznámení MV-GŘ HZS ČR o zahájení ústřední koordinace záchranných a likvidačních prací.

Skupina rozehry...

[6.9.2007 11:18]   Ing. Irena Košková, Liberecký kraj, administrace povodňového portálu
! ! ! CVIČNÉ ! ! !
Přeposílám zprávu o svavu na vodním díle Novozámecký rybník:
Vzhledem k situaci v předchozích týdnech a nasycenosti terénu jsou rybníky na území povodí Ohře zcela naplněné. Včerejší rozvodnění vodních toků nutí k následujícím opatřením:
1. zvýšení odtoků NZ rybníku o 5 m3/s nad max. neškodný průtok od 10.00 hod. 6.9.2007se projevilo jako nedostatečné. V 11,00hod. informuje obsluha
na Novozámeckém rybníce Rybářství Doksy - Ing. Pitro), že voda v díle stoupá mimo ovladatelný prostor. Dle manipulačního řádu dochází k úplnému
vyhražení.

2. Pláví ucpalo odtok z Novozámeckého rybníka - voda nekontrolovatelně stoupá. Hrozí přelití a destrukce sypané hráze. Prosím informovat dotčené obce.
Jaroslava Čacká, vedoucí dispečer, POH

[6.9.2007 9:05]   Ing. Irena Košková, Liberecký kraj, administrace povodňového portálu
!!!CVICNE!!!!!!!!CVICNE!!! Regionální informační zpráva hlásné a předpovědní povodňové služby ČHMÚ Ústí nad Labem:

Profily s dosaženým SPA k 06.09. 2007, 07:00 (SELČ)
Profil tok stav průtok SPA tendence
Benešov Ploučnice 192 135 3.SPA vzestup
Česká Lípa Ploučnice 158 94 3.SPA vzestup
Mimoň Ploučnice 228 73 3.SPA vzestup
Stráž Ploučnice 237 49 3.SPA vzestup
(více v rozeslané mailové zprávě HIZ RPUL 04/CV
)

[6.9.2007 8:54]   Ing. Irena Košková, Liberecký kraj, administrace povodňového portálu
Povodňová komise ORP Turnov vyhlašuje v 8.00 hod. na území svého správního obvodu v souladu s § 79 odst. 2 písm. i) III. stupeň povodňové aktivity.
PhDr. Hana Maierová
Předsedkyně povodňové komise ORP Turnov

[6.9.2007 8:20]   Ing. Irena Košková, Liberecký kraj, administrace povodňového portálu
5.9.07 v 17:30 vyhlásila PK Mdřišice II.SPA na území obce

[5.9.2007 15:58]    Vltava - Labe 2007, povodňové cvičení
Skupina rozehry ukončuje pro Liberecký kraj k 16:00 cvičení. Cvičení bude pokračovat 6.9.2007 od 8:00.

[5.9.2007 15:34]   Ing. Irena Košková, Liberecký kraj, administrace povodňového portálu
Byla přijata zpráva o vyhlášení 3.SPA na území obce Česká Lípa od 15.00

[5.9.2007 15:19]    Vltava - Labe 2007, povodňové cvičení
3.SPA - vodočet A Č.Lípa - Ploučnice

[5.9.2007 15:07]    Vltava - Labe 2007, povodňové cvičení
Informace k množícím se dotazům na čas ukončení cvičení dnešního dne 5.9.2007 :

V souladu s plánem cvičení končí činnost v 16:00 hod. s dodržením těchto pokynů :
1. pokud by na základě rozeher měly cvičící obce rozeslat (předat) informace o vývoji situace – rozešlou je v 16:00 hod s výrazným označením času, ke kterému se informace vztahuje.
2. pokud by měly obce přijmout nějaká opatření, popř. splnit určité praktické úkoly (evakuace, zabezpečení materiálu na hráze apod.) provede tyto činnosti štábně zpětně dne 6.9. v čase 8:00 hod – 9:00 hod. s dodatkem uvedení času ke kterému byly „jako“ provedeny …

Skupina rozehry pro LK


[5.9.2007 13:38]   pk_orp_zb 
ORP ŽB vyhlášen 2SPA

[5.9.2007 13:29]    Vltava - Labe 2007, povodňové cvičení
Ve 13:OO hod. vodočet A Ž.Brod - Jizera vyhlášen II.SPA.
Skupina rozehry - příspěvek za aktuálně v diskusi nezúčastněný Ž.Brod
Pozn.: účast v diskusi je dobrovolná a nepodléhá celkovému hodnocení průběhu cvičení !

Skupina rozehry LK.

[5.9.2007 12:44]   kmetl 
PK ORP Česká Lípa a PK Města Česká Lípa - v současné době je situace na území ORP Česká Lípa následující :

III. SPA Žandov - Vrbový potok
II. SPA Žandov - Ploučnice
II. SPA Horní Police - Ploučnice
III. SPA Stružnice - Ploučnce
III. SPA Stružnice - Valteřický potok
III. SPA Stružnice - Radečský potok
II. SPA Česká Lípa - Ploučnice
II. SPA Česká Lípa - Šporka
II. SPA Česká Lípa - Robečský potok
II. SPA Zahrádky - Robečský potok

Na Novozámeckém rybníku v Zahrádkách je maximální neškodný odtok.

Předsedkyně PK ORP Česká Lípa a PK Města Česká Lípa Hana Moudrá

[5.9.2007 12:30]    Vltava - Labe 2007, povodňové cvičení
K zabezpečení vzájemné informovanosti zasílala do této diskuse skupina rozehry a KÚ LK příspěvky o vývoji situace v kraji.
Žádám Vás, aby od času 13:00 hod., dne 5.9.2007 případné příspěvky o stavu jednotlivých vodočtů, vyhlášených SPA, stavu průtoků, popř. výšky hladin a popis ostatních konkrétních situací na území kraje zveřejňovali v této diskusi přednostně konkrétní cvičící obce, a to v souladu s předanými rozehrami.
K prověření přínosu této části diskuse bude dále skupina rozehry a KÚ LK zasílat za nezúčastněné obce tyto informace s 2O min. prodlevou.

Skupina rozehry pro LK - cvičení Vltava a Labe 2007

[5.9.2007 12:05]   uosm 
10:40 - vyhlášen II. SPA, Jizera - Jablonec nad Jizerou

[5.9.2007 11:41]   Ing. Irena Košková, Liberecký kraj, administrace povodňového portálu
2.SPA v Žandově

[5.9.2007 11:26]   Ing. Irena Košková, Liberecký kraj, administrace povodňového portálu
Vyhlášen 3.SPA ve Stružnici (zpáva z ORP Česká Lípa)

[5.9.2007 11:22]    Vltava - Labe 2007, povodňové cvičení
11:00
3.SPA - vodočet C most - Ploučnice
[5.9.2007 11:28]   Ing. Irena Košková, Liberecký kraj, administrace povodňového portálu
Od koho dostáváme tyto zprávy?

[5.9.2007 11:19]    Vltava - Labe 2007, povodňové cvičení
11:00
vodočet C Ploučnice 225 cm

[5.9.2007 11:17]    Vltava - Labe 2007, povodňové cvičení
10:30
2.SPA vodočet C Ploučnice, Vrbový potok - 3.SPA

[5.9.2007 10:58]   Ing. Irena Košková, Liberecký kraj, administrace povodňového portálu
Přišla zpráva o vyhlášení 2.SPA v obci Horní Police

[5.9.2007 10:52]    Vltava - Labe 2007, povodňové cvičení
Reakce HZS:
Hlášení z KOPIS vám dochází informativně. Pro stručný přehled o situaci v kraji.
plk.Bc.Milan Zobač, ředitel OŘ a KIS HZS LK

[5.9.2007 10:23]    Vltava - Labe 2007, povodňové cvičení
Proč dostáváme na Jizeře hlášení z Českolipska?
[5.9.2007 10:24]    Vltava - Labe 2007, povodňové cvičení
Doplnění - Ing. Jiří Mikeš, obec Líšný starosta
[5.9.2007 10:37]   Ing. Irena Košková, Liberecký kraj, administrace povodňového portálu
Bohužel, diskuse zatím není rozdělena po povodích. Bereme jako námět. Centrální zprávy ale budou vždy "sloučené"...

[5.9.2007 10:20]    Vltava - Labe 2007, povodňové cvičení
10:00
2.SPA - vodočet C most, Ploučnice

[5.9.2007 10:15]   Ing. Karel Pop, KÚ LK
Pohyb rozhodčí skupiny by se měl zobrazovat jako sledovaná osoba na mapě. Můžete tedy průběžně zjišťovat její polohu pro případ, že byste chtěli přichystat uvítání (občerstvení)
[5.9.2007 10:15]   Ing. Karel Pop, KÚ LK
Doplním předpokládaný výjezd 11,30

[5.9.2007 9:56]   Radka Ujková, Město Česká Lípa, referentka ŽP
PK Města Česká Lípa vyhlásila II. SPA na toku Ploučnice, Šporka a Robečský potok.
OD VHD Povodí a HZS vodní stavy přišli až po vzhlášení II. SPA, jelikož na povodňovém plánu označenz dříve.

[5.9.2007 9:21]    Vltava - Labe 2007, povodňové cvičení
9:00
vodočty C Ploučnice 226 cm, Radečský potok - 3.SPA, Valteřický potok 3.SPA a stále stoupá....

KŠ HZS LK

[5.9.2007 9:19]   Drahomíra Traplová, Krajský úřad Libereckého kraje, vodohospodář
máme prosbu, jak si zvětšit mapku území v rámci cvičení a zda by šlo průběžně na mapce barevně vyznačit úseku toků se SPA, dále upozorňujeme, že hlásný profil Stružnice C3 má obráceně uvedené stavy ke SPA! Děkujeme
[5.9.2007 9:33]   Ing. Irena Košková, Liberecký kraj, administrace povodňového portálu
Mapku zvětšíte zoomováním, profil C3 je kótován od horní strany mostu (je to uvedeno v poznámce a vidět ve fotodokumentaci)
[5.9.2007 9:41]    Vltava - Labe 2007, povodňové cvičení
Číslo neudává stav vody, ale kótu od horní hrany mostu. Jde o prozativní provizorní řešení.
[5.9.2007 9:53]   Ing. Irena Košková, Liberecký kraj, administrace povodňového portálu
Ještě jsem zapoměla na ty SPA pro úseky toku - zatím to nemáme připraveno, beru jako požadavek do příště :-)

[5.9.2007 9:06]   Ing. Irena Košková, Liberecký kraj, administrace povodňového portálu
CVIČNÉ
Informujeme Vás o vyhlášení II. SPA na Robečském a Valteřickém potoce Obcí Stružnice
Ploučnice – Stružnice, trvá I. SPA, stav 223 cm (zbývají 2 cm do II. SPA). ORP Česká Lípa

[5.9.2007 8:51]   Ing. Irena Košková, Liberecký kraj, administrace povodňového portálu
CVIČNÉ
Hlášení PK Česká Lípa: na území byl vyhlášen II. SPA (Robečský potok)

[5.9.2007 8:29]   Ing. Irena Košková, Liberecký kraj, administrace povodňového portálu
! ! ! CVIČNÉ - CVIČENÍ VLTAVA-LABE 2007 - CVIČNÉ ! ! !
Byla vydána INFORMAČNÍ ZPRÁVA HLÁSNÉ A PŘEDPOVĚDNÍ POVOĎNOVÉ SLUŽBY ČHMÚ:
Meteorologická situace a vývoj: V průběhu noci srážky zasáhly především horské oblasti. Zaznamenané úhrny přitom dosáhly v Orlických horách, Krkonoších, Jizerských horách, Lužických horách a Novohradských horách až 60 mm/12h. Na Šumavě a na Českomoravské vrchovině spadlo okolo 40 mm/12h, v Jeseníkách a na ostatním území 25 mm/12h. Intenzivní srážky dále pokračují.
Předpokládané srážkové úhrny 5.9. 6:00 až 18:00
Severní horské oblasti 50 - 80 mm/12h

[5.9.2007 8:28]    Vltava - Labe 2007, povodňové cvičení
Posílám první průběžné informace ke scénáři rozehry....

7:50
1.SPA - vodočet A Č.Lípa - Ploučnice
2.SPA - vodočet B Zahrádky - Robečský potok
2.SPA - vodočet C most silnice Česká Lípa - Děčín - Šporka
vodočty C Ploučnice 222 cm, Radečský potok 2.SPA, Valteřický potok - 2.SPA
1.SPA - vodočet C.most Ploučnice
1.SPA - vodočet C-Ploučnice, Vrbový potok -2.SPA

KŠ HZS LK

str. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31