LEGENDA

 informace o stavu na vodním toku nebo díle
 informace o vývoji počasí
 informace dopravní
 vyhlášení / odvolání SPA povodňovou komisí
 mimořádné zprávy
 zprávy technické podpory portálu
 zprávy zadané z mobilních zařízení

 

JAK VLOŽIT PŘÍSPĚVEK DO CHATU

Příspěvek lze nastavit jako neveřejný. Kvůli možnosti filtrování příspěvků je velmi vhodné doplnit jeho kategorii a povodí, pro které je určený. Příspěvek lze doplnit o mapový zákres. Mapové zákresy lze pak najít v mapové kompozici Můj portál

Ukázka okna s vkládáním příspěvků

  

CHAT PRACOVNÍKŮ POVODŇOVÉ OCHRANY

Sdílené diskusní fórum pro pracovníky z oblasti povodňové ochrany a IZS. Slouží už od roku 2008 a všechny záznamy jsou zpětně dohledatelné. 

 

 

DISKUSNÍ FÓRUM POVODŇOVÉHO PORTÁLU (stránka 22/31)

VLOŽENÍ PŘISPĚVKŮ DO FÓRA A FILTROVÁNÍ DAT FÓRA JE UMOŽNĚNO POUZE PŘIHLÁŠENÝM OPRÁVNĚNÝM UŽIVATELŮM.
[28.9.2010 19:37]   Ing. Irena Košková, Liberecký kraj, administrace povodňového portálu
Ukončení 2.SPA na Mohelce na území obce Hodkovice nad Mohelkou v 18:30

[28.9.2010 19:36]   Ing. Irena Košková, Liberecký kraj, administrace povodňového portálu
Tisková zpráva LK o povodňové situaci v Libereckém kraji vydaná po 18té hodině
Otevřít PDF soubor   Tisková zpráva /3   (243 kB)

[28.9.2010 19:35]   Ing. Irena Košková, Liberecký kraj, administrace povodňového portálu
STAV DOPRAVNÍCH OMEZENÍ V LIBERECKÉM KRAJI
1. všechny provizorní mosty na silnicích II. a III. tříd v LK jsou v pořádku,
2. stav sesuvu na silnici I/10 u Dolánek mezi Turnovem a Malou Skálou je v tuto chvíli stabilní, průjezdní profil je zúžen a dopravu řídí semafory,
3. průjezdnost silnice I/10 v Železném Brodě – po vyčištění silničních vpustí a štěrbinových žlabů je silnice bez kaluží a průjezdná,
4. křižovatka silnic I/13 a II/592 u Mníšku je bez problému průjezdná
Otevřít XLS soubor   Přehled dopravních omezení a uzavírek 28.9.2010 /2   (73 kB)

[28.9.2010 19:29]   Ing. Irena Košková, Liberecký kraj, administrace povodňového portálu
Zprávy Povodí Ohře:
28.9.2010 18:00;LG JEŠTĚDKA;3. SPA podkrocen;130cm
28.9.2010 19:00;LG STRÁŽ P/R - město;3. SPA podkrocen;169 cm

[28.9.2010 16:59]   Ing. Irena Košková, Liberecký kraj, administrace povodňového portálu
Tisková zpráva LK o povodňové situaci v Libereckém kraji vydaná po 14té hodině
Otevřít PDF soubor   Tisková zpráva   (224 kB)

[28.9.2010 14:59]   Ing. Karel Pop, KÚ LK,
Přetéká rybník v Nové Vsi u Chrastavy, který byl poškozen minulou povodní. Odtok provizorně usměrněn pytli SDH, dále řešeno s vlastníkem VD manipulací za dozoru PK ORP

[28.9.2010 12:27]   Ing. Irena Košková, Liberecký kraj, administrace povodňového portálu
Tisková zpráva LK o povodňové situaci v Libereckém kraji po uplynulé noci
Otevřít PDF soubor   Tisková zpráva   (249 kB)

[28.9.2010 12:17]   Ing. Irena Košková, Liberecký kraj, administrace povodňového portálu
INFORMACE PK LK O SILNIČNÍ SÍTI
1. všechny provizorní mosty na silnicích II. a III. tříd v LK jsou v pořádku,
2. stav sesuvu na silnici I/10 u Dolánek mezi Turnovem a Malou Skálou se průběžně monitoruje (cca 2x denně), v tuto chvíli je stav stabilní, průjezdní profil je zúžen a řídí ho semafory,
3. křižovatka silnic I/13 a II/592 u Mníšku je bez problému průjezdná
Otevřít XLS soubor   Přehled dopravních omezení a uzavírek 28.9.2010   (66 kB)

[28.9.2010 10:43]   Ing. Irena Košková, Liberecký kraj, administrace povodňového portálu
Ukončení 3.SPA v obci Hodkovice n.M. v 7:15

[28.9.2010 10:31]   Ing. Irena Košková, Liberecký kraj, administrace povodňového portálu
INFORMAČNÍ ZPRÁVA ČHMÚ (zkráceně)
Meteorologická situace a vývoj: Srážkové úhrny za posledních 24 hodin činily v oblasti severních a severozápadních hor okolo 40 mm. Nejvyšší úhrny až 60 mm se vyskytovaly v oblasti Jizerských hor a Krkonoš a jejich podhůří. Během ranních hodin se postupně srážkové pásmo odsouvalo na jih.
Hydrologická situace: V reakci na výrazné srážkové úhrny pokračovaly během noci a dnešního rána vzestupy hladin u všech toků v zasažených povodích. Během noci již kulminovaly: Řasnice ve Frýdlantě (24:00), Smědá v Předláncích (01:00) a Mandava ve Varnsdorfu (24:00) a to ve všech případech při 5 l.p.Aktuálně i nadále pokračují vzestupy hladin u toků Ploučnice v České Lípě (+3 cm za hodinu). Vzestupy nadále vykazuje i střední a dolní tok Jizery, kde není vyloučenou dosažení úrovně 3. SPA. Profily s dosaženým 3. SPA (Středa 28.09.2010 09.00 hod.):
Řasnice - Frýdlant
Smědá - Předlánce
Ploučnice - Stráž p. Ralskem
Ploučnice - Česká Lípa
Předpokládaný vývoj: Vzhledem k ustávání srážkové činnosti očekáváme pokračování poklesů v horních částech zasažených toků a postupnou stabilizaci ve středních a dolních částech povodí.

[28.9.2010 10:24]   Ing. Irena Košková, Liberecký kraj, administrace povodňového portálu
V 9:15 opětovné vyhlášení 2SPA (dle vodního stavu v profilu v ulici Orlí) pro území města Liberec

[28.9.2010 10:27]   Ing. Zdeněk Fišer, PK ORP Turnov, tajemník
Turnov - hlášení škody a upozornění ...
Srážková voda deště způsobila svahový sesuv boku silničního tělesa silnice I/10 do údolí potoka Stebénka v obci Dolánky. Situaci řeší ŘSD, KSSLK, Police ČR a posoudil i geolog na objednávku města. Provoz je sveden do jednoho pruhu a řízen semafory.
Jiné škody nebyly na PK zatím hlášeny...
Zmenšený náhled obrazové přílohy   Pohled z boku - nahoře svodidla silnice   (1419 kB)  2048 x 1536 bodů

[28.9.2010 9:32]   Ing. Karel Pop, KÚ LK,
Zaplavena levobřežní silnice mezi Dolní Policí a Starým Šachovem.

[28.9.2010 9:29]   Ing. Irena Košková, Liberecký kraj, administrace povodňového portálu
Povodňová komise města Liberec odvolává v 5:30 hod, stav pohotovosti na vodním toku Orlí ulice

[28.9.2010 9:27]   Ing. Irena Košková, Liberecký kraj, administrace povodňového portálu
Povodňová komise města Český Dub odvolává v 02:35 hod, stav pohotovosti na vodním toku Rašovka, Ještědka

[28.9.2010 9:24]   Ing. Karel Pop, KÚ LK,
V 7.00 zvýšen odtok z Novozámeckého rybníka z důvodu naplnění a potřeby zachování operativní manipulace. Možné rozlivy na Robečském potoce, vliv na hladinu Ploučnice do 5 cm.

[28.9.2010 8:35]   Ing. Zdeněk Fišer, PK ORP Turnov, tajemník
Vzhledem k trvalému poklesu hladiny Jizery ve vstupním profilu úseku /Žel.Brod/ a také s přihlédnutím ke slábnoucm srážkám, PK Turnov odvolává k 9:00 dnes 2.st. PA na Jizeře i na všech místních malých tocích.
Zmenšený náhled obrazové přílohy   nepojmenovaná příloha   (71 kB)  972 x 383 bodů

[28.9.2010 6:32]   Ing. Karel Pop, KÚ LK,
Silnice Brniště - Pertoltice - Mimoň je neprůjezdná.

[28.9.2010 4:38]   Ing. Zdeněk Fišer, PK ORP Turnov, tajemník
Od půlnoci pomalý ale setrvalý pokles ve všech profilech horní Jizery.

[28.9.2010 3:04]   Ing. Karel Pop, KÚ LK,
Opakovaně se objevují dotazy na průjezdnost silnice I/13 v Mníšku. Tato silnice je stále bez problémů sjízdná.

[28.9.2010 1:13]   Ing. Zdeněk Fišer, PK ORP Turnov, tajemník
Na Jizeře v Žel.Brodě se zastavil vzestup a již hodinu je setrvalý stav. V horních profilech mírný pokles.
Rozlitá Libuňka zaplavila místní komunikaci Mašov - Pelešany. Úsek od objektu chovatelů byl uzavřen - vyznačeno páskami policie.
[28.9.2010 1:20]   Ing. Zdeněk Fišer, PK ORP Turnov, tajemník
Přehledný záznam vodočtů horní Jizery ...
Zmenšený náhled obrazové přílohy   nepojmenovaná příloha   (125 kB)  1034 x 2314 bodů

[28.9.2010 1:00]   Ing. Irena Košková, Liberecký kraj, administrace povodňového portálu
28.9.2010 v 00:15 hod bylo na vodním toku Rašovka, Ještědka v profilu celého toku v 00:10 hodin dosaženo hodnot výšky hladiny hranice koryta, která odpovídá 2. stupni povodňové aktivity - stav pohotovosti. Proto Povodňová komise města Český Dub vyhlašuje dnes, t. j. 28.9.2010 v 00:15 hod, stav pohotovosti pro město Český Dub.

[28.9.2010 0:57]   Ing. Irena Košková, Liberecký kraj, administrace povodňového portálu
WOCZ66 OPIN 272155 - VÝSTRAHA ČHMÚ - VÝSTRAHA PŘEDPOVĚDNÍ POVODŇOVÉ SLUŽBY ČHMÚ
Na jev: POVODŇOVÉ OHROŽENÍ (EXTRÉMNÍ STUPEŇ NEBEZPEČÍ):
V důsledku trvajících vydatných srážek byl na Labi v profilu Les Království překročen 3. SPA. V nejbližší době očekáváme překročení 3. SPA také na Labi v profilu Vestřev a na Cidlině v profilu Jičín. Na tocích Smědá v
profilu Předlánce a na Řasnici v profilu Frýdlant byla dosažena úroveň 5 L.p. Průtok zde i nadále stoupá.

[28.9.2010 0:54]   Ing. Irena Košková, Liberecký kraj, administrace povodňového portálu
Vyhlášen stav ohrožení - 3.SPA - v Hodkovicích nad Mohelkou, 23.45
Zmenšený náhled obrazové přílohy   Hladina Mohelky u č.p.416, 0:30   (259 kB)  800 x 536 bodů
Zmenšený náhled obrazové přílohy   Hladina Mohelky u lávky pro pěší u č.p.283, 0:40   (248 kB)  800 x 567 bodů

[28.9.2010 0:52]   Ing. Karel Pop, KÚ LK,
Z Německých radarů lze vyčíst, že srážkové pole se konečně dalo zřetelně do pohybu k jihu. V nejbližší době by to mohlo přinést rozkolísání intenzity srážek, celkově však její zmenšení a občasné (zatím jen přechodné) ustávání srážek. Týká se zejména nižších poloh. Na hřebenech, zejména Jizerek, budou srážky pokračovat.
http://www.wzkarten.de/topkarten/fssatms1.html

[28.9.2010 0:12]   Ing. Karel Pop, KÚ LK,
Česká Lípa - Ploučnice 2. SPA, Šporka a Dobranovský p. 3. SPA

[28.9.2010 0:04]   Ing. Karel Pop, KÚ LK,
Pertoltice p.R. vyhlášen 3. SPA

[27.9.2010 23:47]   Ing. Irena Košková, Liberecký kraj, administrace povodňového portálu
Jeřice v Mníšku dosáhla v 22 hodin 3.SPA (dle vodohospodářského informačního portálu http://www.voda.gov.cz/portal/cz/)
http://www.voda.gov.cz/portal/cz/

[27.9.2010 23:12]   Ing. Irena Košková, Liberecký kraj, administrace povodňového portálu
Informace POH
27.9.2010 22:20;LG JEŠTĚDKA;3. SPA podkrocen;129
27.9.2010 22:40;LG ČESKÁ LÍPA;2. SPA prekrocen;90
27.9.2010 22:50;LG JEŠTĚDKA;3. SPA prekrocen;130

[27.9.2010 23:10]   Ing. Irena Košková, Liberecký kraj, administrace povodňového portálu
WOCZ66 OPIN 272010 - VÝSTRAHA ČHMÚ
Na jev: POVODŇOVÉ OHROŽENÍ (EXTRÉMNÍ STUPEŇ NEBEZPEČÍ) od pondělí 27.09.2010 22:20 do úterý 28.09.2010 01:20
V důsledku vydatných srážek očekáváme v nejbližší době dosažení a překročení 3.SPA na Jeřici v profilu Mníšek. Vzhledem k pokračující srážkové činností předpokládáme další vzestupy.

[27.9.2010 22:49]   Ing. Zdeněk Fišer, PK ORP Turnov, tajemník
PK Turnov + PK ORP Turnov vyhlašuje dnes od 23:00 na Jizeře i jejich místních přítocích 2.st.PA /"pohotovost"/ - výhled: další vzestup hladiny Jizery cca 10 cm/hod a reálné vyhlášení 3. st. PA po 3:00 ráno

[27.9.2010 22:33]   Ing. Zdeněk Fišer, PK ORP Turnov, tajemník
22:04 v profilu Žel.Brod dosažen vodní stav 2.st. PA - Výhled : další pomalý vzestup ...

[27.9.2010 22:10]   Ing. Irena Košková, Liberecký kraj, administrace povodňového portálu
Krajská povodňová komise upozorňuje občany, že informace o stavu toků podává Povodí Labe na telefonním čísle 495 088 730 a Povodí Ohře na tel. 606 757 472.
Krajská krizová linka pro občany Libereckého kraje: 485 226 999.
http://www.kraj-lbc.cz//id:87980

[27.9.2010 22:03]   Ing. Irena Košková, Liberecký kraj, administrace povodňového portálu
Informace POH:
27.9.2010 19:10;LG PERTOLTICE;3. SPA prekrocen;181cm
27.9.2010 20:10;LG ČESKÁ LÍPA;1. SPA prekrocen;70cm

[27.9.2010 22:01]   Ing. Irena Košková, Liberecký kraj, administrace povodňového portálu
INFORMACE O SIRÉNÁCH V LIBERCI
Libercem se krátce po 21. hodině rozezněl zvuk sirén. Tímto způsobem byl obyvatelům oznámen 2. stupeň povodňové aktivity. Lužická Nisa v Liberci dosáhla 125 cm a průtoku 25,2 m3.
Zvuk sirén je při vyhlášení 2. stupně povodňové aktivity informací pro občany. V tuto chvíli však situace neznamená žádné přímé ohrožení pro Liberec ani jeho obyvatele. Pro záchranné složky je tímto okamžikem vyhlášena pohotovost. Podle aktuálních předpovědí počasí se zdá, že Lužická Nisa v Liberci bude ještě v průběhu noci a zřejmě i zítřka stoupat. Dosažení 3. stupně povodňové aktivity (ohrožení) je NEPRAVDĚPODOBNÉ.

Vývoj situace je možné sledovat na adrese http://www.chmi.cz

http://www.liberec.cz/wps/portal/statutarni-mesto-liberec/!ut/p/c5/tdR ...

[27.9.2010 21:54]   Ing. Irena Košková, Liberecký kraj, administrace povodňového portálu
Vyhlášení stavu pohotovosti - 2.SPA - pro město Liberec od 20:30.

[27.9.2010 21:49]   Ing. Irena Košková, Liberecký kraj, administrace povodňového portálu
PK obce Hodkovice nad Mohelkou vyhlásila od 21:10 2.SPA na území obce

[27.9.2010 20:53]   Ing. Zdeněk Fišer, PK ORP Turnov, tajemník
V průběhu noci očekávám pro úsek Jizery pod Žel. Brodem další pomalý vzestup hladin 7-10 cm/hod a dosažení 2.st.PA před půlnocí. Případná hrozba 3.st.PA závisí na dalších dešťových srážkách v průběhu noci... Info na mob. 725 072 580

[27.9.2010 20:23]   Ing. Zdeněk Fišer, PK ORP Turnov, tajemník
19:30 ve stanici Jesenný dosažen 2.st. PA - 120 cm

[27.9.2010 17:26]   Ing. Irena Košková, Liberecký kraj, administrace povodňového portálu
Info z ORP Železný Brod:
toky pod hlanicí 1.SPA, komise nezasedá
[27.9.2010 18:29]   michleroval PK ORP Železný Brod, tajemník
Tok Jizera je za hranicí 1SPA již od 8 hodiny ranní. Do dosažení 2SPA nám zbývá 46cm.

Povodňová komise zasedne při dosažení 2SPA.

[27.9.2010 17:18]   Ing. Irena Košková, Liberecký kraj, administrace povodňového portálu
Info z ORP Semily:
zatím všechny toky maximálně na hranici 1.SPA, PK ORP nezasedá

[27.9.2010 17:09]   Ing. Irena Košková, Liberecký kraj, administrace povodňového portálu
Info z ORP Nový Bor:
3.SPA Sloup (od dopoledne)
2.SPA Bukovany (voda vylitá do zahrad)
1.SPA Kunratice, Cvilov, Lindava
Od 13:00 zasedá PK ORP Nový Bor

[27.9.2010 17:07]   Ing. Irena Košková, Liberecký kraj, administrace povodňového portálu
Starostou nahlášen 1.SPA na Mohelce v Hodkovicích n.Mohelkou

[27.9.2010 16:59]   Ing. Irena Košková, Liberecký kraj, administrace povodňového portálu
Info z ORP Jablonec NN:
zatím všechny profily pod 1SPA, od 3:00 aktivovaná hlídková služba

[27.9.2010 16:51]   Ing. Irena Košková, Liberecký kraj, administrace povodňového portálu
Info z ORP Frýdlant:
3 SPA Černousy
3 SPA Předlánce
Řasnice na horní hranici 2 SPA
Frýdlant - situace díky vybagrovanému korytu dobrá
[27.9.2010 17:29]   Ing. Irena Košková, Liberecký kraj, administrace povodňového portálu
Komise PK ORP Frýdlant - činná

[27.9.2010 16:43]   Ing. Irena Košková, Liberecký kraj, administrace povodňového portálu
Info z ORP Liberec (z hlášení HZS LK):
Chrastava 1SPA
Hrádek nad Nisou 2 SPA
Václavice 2 SPA
Mníšek 2 SPA
Višńová 2 SPA
Frýdlant 1 SPA
Raspenava 1SPA
Černousy 3 SPA
Dolní Řásnice 2 SPA

Neprůjezdné komunikacie:
Černousy - Ves, Černousy - Boleslav, Černousy - Višňová
[27.9.2010 17:30]   Ing. Irena Košková, Liberecký kraj, administrace povodňového portálu
Komise PK ORP Liberec - činná

[27.9.2010 16:41]   Ing. Irena Košková, Liberecký kraj, administrace povodňového portálu
Info z ORP Česká Lípa:
3.SPA Stráž pR
3.SPA Ćeská Lípa - Šporka, Dolní Libchava
3.SPA Strvolínky

[27.9.2010 16:27]   Ing. Irena Košková, Liberecký kraj, administrace povodňového portálu
27.9.2010 16:10;LG STRÁŽ P/R - město;3. SPA prekrocen;170

[27.9.2010 16:22]   Ing. Irena Košková, Liberecký kraj, administrace povodňového portálu
Svolání krajské povodňové komise - 27.9.2010, 19:00
[27.9.2010 22:12]   Ing. Irena Košková, Liberecký kraj, administrace povodňového portálu
Informace ze zasedání zde:
http://www.kraj-lbc.cz//id:87980
http://www.kraj-lbc.cz//id:87980

[27.9.2010 15:22]   Ing. Irena Košková, Liberecký kraj, administrace povodňového portálu
WOCZ66 OPIN 271311- VÝSTRAHA ČHMÚ- Na jev: POVODŇOVÉ OHROŽENÍ (EXTRÉMNÍ STUPEŇ NEBEZPEČÍ):
od pondělí 27.09.2010 15:00 do pondělí 27.09.2010 18:00
V důsledku vydatných srážek očekáváme na Ploučnici ve Stráži pod Ralskem v nejbližší době překročení 3. SPA.

str. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31