LEGENDA

 informace o stavu na vodním toku nebo díle
 informace o vývoji počasí
 informace dopravní
 vyhlášení / odvolání SPA povodňovou komisí
 mimořádné zprávy
 zprávy technické podpory portálu
 zprávy zadané z mobilních zařízení

 

JAK VLOŽIT PŘÍSPĚVEK DO CHATU

Příspěvek lze nastavit jako neveřejný. Kvůli možnosti filtrování příspěvků je velmi vhodné doplnit jeho kategorii a povodí, pro které je určený. Příspěvek lze doplnit o mapový zákres. Mapové zákresy lze pak najít v mapové kompozici Můj portál

Ukázka okna s vkládáním příspěvků

  

CHAT PRACOVNÍKŮ POVODŇOVÉ OCHRANY

Sdílené diskusní fórum pro pracovníky z oblasti povodňové ochrany a IZS. Slouží už od roku 2008 a všechny záznamy jsou zpětně dohledatelné. 

 

 

DISKUSNÍ FÓRUM POVODŇOVÉHO PORTÁLU (stránka 17/31)

VLOŽENÍ PŘISPĚVKŮ DO FÓRA A FILTROVÁNÍ DAT FÓRA JE UMOŽNĚNO POUZE PŘIHLÁŠENÝM OPRÁVNĚNÝM UŽIVATELŮM.
[29.2.2012 6:44]   Ing. Zdeněk Fišer, PK ORP Turnov, tajemník
Na vodočtu Žel. Brod / Jizera / dosáhla ve 4:56 hladina 220 cm t.j. I.st. PA ... Výhled : Další mírný vzestup
[29.2.2012 7:06]   Ing. Zdeněk Fišer, PK ORP Turnov, tajemník
Dest ve strednich polohach v nocnich hodinach ustal, prsi jen mirne na horach.CHMU snizil stupen vystrahy pro Liberecky kraj na II. /pohotovost

[28.2.2012 22:28]   Ing. Irena Košková, PK Liberecký kraj, člen
VÝSTRAHA PŘEDPOVĚDNÍ POVODŇOVÉ SLUŽBY ČHMÚ
Číslo: PVI_2012/24, vydaná: úterý 28.02.2012 22:00 (21:00 UTC) na jev: POVODŇOVÁ POHOTOVOST (VYSOKÝ STUPEŇ NEBEZPEČÍ):
Kolem tlakové výše nad západní Evropou k nám bude proudit teplý vzduch od severozápadu.V důsledku aktuálního oteplení, odtávání sněhové pokrývky a srážek spadlých během úterního odpoledne pokračují vzestupy vodních toků. Během úterního večera v Libereckém kraji se vzestupy hladin zastavily nebo zpomalily a dosažení 3.SPA není pravděpodobné. Nejvýraznější vzestupy hladnin s možnosti překročení 2. SPA předpokládáme na Smědé, Lužické Nise, Mandavě a Ploučnici. I NADÁLE VŠAK LZE PŘEDPOKLÁDAT KOMPLIKACE S ODCHODEM LEDOVÝCH KER A JEJICH PŘÍPADNÉ HROMADĚNÍ V PODOBĚ LEDOVÝCH BARIÉR A NÁPĚCHŮ NA VĚTŠINĚ SLEDOVANÝCH TOKŮ, PRAMENÍCÍCH VE VYŠŠÍCH POLOHÁCH!!!
Doporučení ke zmírnění následků jevů: Sledovat vývoj situace a její prognózu (veřejnoprávní televize, rozhlas nebo internet ČHMÚ). Uposlechnout pokynů povodňových orgánů, policie a Hasičského záchranného sboru.
Otevřít TXT soubor   Výstraha   (2 kB)

[28.2.2012 19:49]   Ing. Zdeněk Fišer, PK ORP Turnov, tajemník
V profilu Pelešany na Libuňce dosažena hladina II. st. PA

Vzhledem ke stavům na na malých tocích, vydané výstraze HMÚ a stoupajícímu průtoku na Jizeře, PK města Turnova oznamuje "bdělost" na území města.

[28.2.2012 16:49]   Ing. Zdeněk Fišer, PK ORP Turnov, tajemník
Průtoky na maých tocích středních poloh strmě soupají - na Libuňce v profilu Pelešany dosažen I.st. PA
http://www.hladiny.cz/turnov/turnov.html

[28.2.2012 16:25]   Ing. Irena Košková, PK Liberecký kraj, člen
Jak bylo oznámeno prostřednictvím výstrahy ČHMÚ, zejména v povodích zásobených z Jizerských hor se předpokládají velké vzestupy hladin, které mohou přesáhnout 3 SPA. Přehrady v Jizerských horách jsou na velké srážky připraveny. Povodňové komise obcí by měly bedlivě sledovat vývoj počasí a být připraveny konat svou práci.
[28.2.2012 16:29]   Antonín Lízner, PK Příšovice, předseda
Varování beru na vědomí. Antonín Lízner, starosta Příšovice

[28.2.2012 16:20]   Ing. Irena Košková, PK Liberecký kraj, člen
Aktuální situace na odklízení ledových nápěchů na Jizeře:
Střelmistři z Hlučína ukončili odstřelovací práce včera večer. Nadjezí v Dolní Sytové odstřelem uvolněno nebylo z důvodu blízkosti výstavby. Nyní koryto Jizery čistí zapůjčené speciální rypadlo s 20m dlouhým ramenem.
PK ORP Semily zasedala ve 14 hodin, konstatovala že situace je klidná, starostové obcí informováni o přepovídaných srážkách.
[28.2.2012 16:47]   Ing. Irena Košková, PK Liberecký kraj, člen
Doplnění - na Jizeře v Hájích - Dol.Sytové pracuje stroj Caterpillar CAT 325C s ramenem pro bourací práce
http://www.p-z.cz/cs/site/pz-pujcovna/pu-cat-rental-store/pu-cat-onlin ...
[28.2.2012 16:47]   Ing. Irena Košková, PK Liberecký kraj, člen
Na Jizeře v Dolánkách a dnes i v Hájích-Dol.Sytové pracoval Menzi Muck A61
http://www.menzimuck.com/cz/produktegruppe/typen/a61.html

[28.2.2012 13:54]   Ing. Irena Košková, PK Liberecký kraj, člen
HPS4, mailem v 11:30 - Stavy na vodních tocích ORP Tanvald 28.2.2012:
Předpokládá se přechod teplé fronty přes naše území v odpoledních hodinách. Očekávané srážky mohou dosáhnout až 30 mm. Při vyšších teplotách bude probíhat zrychlené tání. Obyvatelstvo by však tento vývoj neměl nijak ohrozit. Průtoky samozřejmě výrazně stoupnou, ovšem maximálně na 1.SPA, a to pouze při srážkách na horní hranici předpovědi. Koryta jsou vesměs čistá a nápěchy by se tvořit neměly. Rezervy VD jsou stále velmi vysoké, hovoříme o metrech, zatímco hladiny mohou stoupnout maximálně o několik desítek centimetrů.
V.Hošek, MěÚ Tanvald..

[28.2.2012 13:42]   Ing. Irena Košková, PK Liberecký kraj, člen
Jaká je situace na Jizeře? Změnilo se něco zásadněji vlivem odstřelů a oteplení?
[28.2.2012 14:50]   Ing. Zdeněk Fišer, PK ORP Turnov, tajemník
Z mého pohledu - zastavil se pokles průtoků a malé toky začínají jít nahoru...

[28.2.2012 11:21]   Ing. Irena Košková, PK Liberecký kraj, člen
VÝSTRAHA PŘEDPOVĚDNÍ POVODŇOVÉ SLUŽBY ČHMÚ -
Číslo: PVI_2012/23, Vydaná: úterý 28.02.2012 11:01 (10:01 UTC) na jev: POVODŇOVÉ OHROŽENÍ (EXTRÉMNÍ STUPEŇ NEBEZPEČÍ) - viz.příloha
Otevřít TXT soubor   výstraha   (2 kB)

[28.2.2012 10:49]   Ing. Irena Košková, PK Liberecký kraj, člen
REGIONÁLNÍ INFORMAČNÍ ZPRÁVA HLÁSNÉ A PŘEDPOVĚDNÍ POVODŇOVÉ SLUŽBY ČHMÚ
Číslo: HRIZ_RPUL_04/12, Vydaná: (úterý), 28.02.2012, 10.30 (SEČ) (9.30 UTC)

Meteorologická situace: Za teplou frontou k nám proudí teplý a vlhký vzduch od severozápadu. Kombinace dešťových srážek, vysokých teplot a zesíleného proudění v horských oblastech povede k rychlému tání sněhové pokrývky.

Hydrologická situace: Hladiny sledovaných toků jsou převážně setrvalé. Průtoky v povodí Ploučnice, Lužické Nisy se pohybují výrazně nad dlouhodobého měsíčního průměru pro měsíc únor. V povodí Kamenice a Bíliny jsou průtoky mírně
nadprůměrné, v povodí Ohře mírně podprůměrné.

Předpokládaný vývoj: Vysoké teploty spolu s deštěm a silným větrem bude mít za následek opětovné rychlé tání sněhu na horách a prudké vzestupy hladin toků nad úroveň SPA. Zejména toky odvádějící vodu z Jizerských hor by mohly znamenat výraznější nebezpečí, vlivem vysoké vodní hodnoty sněhu. Po víkendové oblevě jsou průtoky stále zvýšené a proto je riziko dosažení 2. - 3. SPA vysoké, zejména v povodí Lužické Nisy. Nelze vyloučit dosažení SPA na dalších tocích (Ploučnice, Kamenice). Odtokovou situaci mohou nadále komplikovat ledové jevy. Doporučujeme sledovat aktuální hydrometeorologickou situaci http://hydro.chmi.cz
Vydalo: ČHMÚ, RPP Ústí nad Labem
http://hydro.chmi.cz

[27.2.2012 15:35]   Václav Hošek, PK ORP Tanvald, člen
Stav na vodních tocích ORP Tanvald 27.2.2012

Prohlídkou na vodních tocích dnes nebyly v úseku Bílá Desná, Černá Desná, Desná a Kamenice J.Důl - Plavy zjištěny žádné větší ledové kry, koryta jsou vesměs čistá a žádné ledové nápěchy po toku tedy nehrozí.
Odtoky z VD jsou konstantní, hladiny opět klesají a v nejbližších dnech neočekávám průtoky na úrovni SPA..
V.Hošek, MěÚ Tanvald

[27.2.2012 12:13]   Ing. Irena Košková, PK Liberecký kraj, člen
Upozornění na nový platný Metodický pokyn odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí
k zabezpečení hlásné a předpovědní povodňové služby - odkaz níže. Zde jsou uvedeny případy vyhlašování SPA pro povodňové jevy.
http://hydro.chmi.cz/hpps/doc/pdf/Metodicky_pokyn_HPPS_2011.pdf

[27.2.2012 11:22]   Simona Dušková, PK ORP Nový Bor, tajemník
Dne 25.2.2012 byl na Dobranovském potoce v čase 6:56 hod. odvolán III.SPA na I.SPA. Na 9:00 hod. dne 25.2.2012 byla svolána schůzka kompletní povodňové komise města. Na této schůzce bylo projdnáno, že povodňová komise města bude rozpuštěna s tím, že v případě potřeby bude PK opět svolána. Stav na vodním toku byl nadále po celý víkend monitorován. Dnes 27.2.2012 s platností od 8:00 hod. je odvolán i I.SPA na Dobranovském potoce.

[27.2.2012 10:21]   Ing. Irena Košková, PK Liberecký kraj, člen
Závěry z 3. zasedání Povodňové komise LK dne 27.2. v 9:00
Podle §77 odst.8. povodňová komise kraje ponechává v činnosti PK ORP a nepřebírá z vlastního rozhodnutí jejich činnost. PK kraje bude na základě §80 odst.2 písm.g koordinovat opatření prováděná povodňovými orgány ORP. Na základě této skutečnosti žádáme komise ORP o průběžné informování PK kraje o činnosti jejich povodňové komise.
Na 11:00 je svolána mimořádná tisková konference - seznámení médií se situacemi při řešení ledových jevů, včetně chodání při odstřelu ledových ker.
[27.2.2012 10:56]   Ing. Zdeněk Fišer, PK ORP Turnov, tajemník
Přikládám závěrečnou zprávu PK ORP Turnov k "ledovým jevům" 24. - 27.2.2012
Otevřít DOC soubor   nepojmenovaná příloha   (637 kB)

[27.2.2012 8:46]   hrubaj PK ORP Semily, tajemník
Pk ORP Semily - vyhlášen 2.stupeň PA
[27.2.2012 9:42]   Ing. Zdeněk Fišer, PK ORP Turnov, tajemník
Prosím mohu se zeptat proč? Co hrozí ?
[27.2.2012 9:49]   hrubaj PK ORP Semily, tajemník
Odborníci dospěli k závěru, že budou provedeny odstřely ledové bariéry v lokalitě D.Sytová. Další průběh monitorujeme.

[27.2.2012 7:50]   Ing. Ivan Pastorek, PK Brniště, předseda
V obci Brniště odvolán na Panenské potoce II.SPA

[27.2.2012 7:28]   Ing. Zdeněk Fišer, PK ORP Turnov, tajemník
PK ORP Turnov odvolává v 7:30 na svém úseku Jizery všechny povodňové stupně.

Obec Rakousy odvolala všechny povodňové stupně v 7:00 dnes.

[27.2.2012 7:24]   Ing. Zdeněk Fišer, PK ORP Turnov, tajemník
V důsledku včerejšího částečného odbagrování čela ledové bariéry pod obcí Rakousy se v nočních hodinách ledy uvolnily a odplavaly

[26.2.2012 23:01]   Ing. Irena Košková, PK Liberecký kraj, člen
Fotografie z monitorovacího letu vrtulníkem policie ĆR, kterého jsme se mohli zúčastnit, najdete ve fotogalerii na Facebooku
http://www.facebook.com/pages/Povod%C5%88ov%C3%BD-port%C3%A1l-Libereck ...
Zmenšený náhled obrazové přílohy   Rakousy   (1004 kB)  1500 x 1435 bodů

[26.2.2012 19:12]   Ing. Zdeněk Fišer, PK ORP Turnov, tajemník
Situace na Jizeře v Rakousích :
- Přijela speciální jednotka HZS k provedení odstřelu nakupených ker, byl proveden letecký průzkum
- V 15:00 zasedla PK ORP Turnov a projednala požadovanou spolupráci při akci
- Ve večerních hodinách měl být proveden první zkušební odstřel - bylo od něj zatím upuštěno
- Práce na odstelech začnou zítra po 8 hodině

V katastru obce Rakousy platí nadále III. st. PA, na celém zbývajícím úseku Jizery pod ORP Turnov st. II
[26.2.2012 21:16]   Ing. Zdeněk Fišer, PK ORP Turnov, tajemník
Informaci tohoto znění jsem předal obcím pod Turnovem zprávou SMS... Přijetí bylo potvrzeno

[26.2.2012 14:36]   Ing. Zdeněk Fišer, PK ORP Turnov, tajemník
Povodňová komise Libereckého kraje se dne 26.2.2012 ve12:15 hodin usnesla na potřebě vyžádání pomoci záchranného útvaru Hasičského záchranného sboru ČR v Hlučíně spočívající ve vyslání specialistů – střelmistrů včetně zabezpečení potápěči z důvodu naléhavé potřeby odstraňování ledových jevů na řece Jizeře.

Žádosti bylo vyhověno a je možné očekávat první uvolnění ledových nápichů již dnes pozdě odpoledne a zejména zítra tj.27.2.2012 od ranních hodin

[26.2.2012 13:57]   Ing. Irena Košková, PK Liberecký kraj, člen
Fotodokumentace ze situace na Jizeře bude zveřejňována prostřednictvím volně dostupné stránky na Facebooku.
Relevantní příspěvky od veřejnosti jsou vítány!
http://www.facebook.com/pages/Povod%C5%88ov%C3%BD-port%C3%A1l-Libereck ...

[26.2.2012 13:51]   Ing. Irena Košková, PK Liberecký kraj, člen
Tisková zpráva z 2. zasedání Povodňové komise Libereckého kraje
[26.2.2012 19:32]   Ing. Irena Košková, PK Liberecký kraj, člen
Omlouvám se za chybějící přílohu.
Otevřít DOC soubor   Tisková zpráva č.2   (67 kB)

[26.2.2012 9:57]   Ing. Irena Košková, PK Liberecký kraj, člen
Infoemační zpráva Povodí Ohře, 26.února 2012 k 9:00 hod. v příloze
Otevřít DOC soubor   Zpráva POH 3   (165 kB)

[26.2.2012 8:11]   Ing. Irena Košková, PK Liberecký kraj, člen
Informační zpráva Povodí Labe z dne 26.2.2012 v 06:00 hod ( údaje k 5:30 hod) - příloha
Otevřít DOC soubor   Zpráva PLA 3   (755 kB)

[26.2.2012 8:05]   Ing. Ivan Pastorek, PK Brniště, předseda
Voda Panenského potoka se vrátila do jeho koryta, ve spodní části Velkého Grunova zůstává na zahradách a loukách. Ochladilo se, je nula stupňů a padá mokrý sníh. Situace se mění na II. SPA.

[26.2.2012 7:38]   Antonín Lízner, PK Příšovice, předseda
Na stránkách obce Příšovice ( http://www.prisovice.cz/ ) je ke shlédnutí videozáznam z okamžiku uvolnění ledového pole nad jezem ve Svijanech a následného průchodu ker z horního toku řeky Jizery. Událost proběhla 25.2. v cca 17.25 hod. Antonín Lízner, starosta
[26.2.2012 8:23]   Ing. Irena Košková, PK Liberecký kraj, člen
Video z Přišovic: Ledy nahromaděné za celý den u svijanského jezu, které způsobovaly vzedmutí hladiny Jizery, v cca 17.25 povolily a celá masa ledu přeplula jez a putuje dále po proudu.
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=F6LBEzUMx74

[26.2.2012 7:24]   Ing. Zdeněk Fišer, PK ORP Turnov, tajemník
Situace na Jizeře pod ORP Turnov :
- řečiště volné, pouze místy pásy ledu podél břehů, průtok zvýšený cca pod I. st. PA
- cesta do Loužku bez rozlivu, uklízíme naplavené kry
- při příštím zasednutí PK ORP bude odvolán II.st. pro území ORP
- na katastru obce Rakousy zůstává koryto zacpané ledovou tříští - v důsledku jejího "protávání" se průtok pomalu vrací z rozlivu do koryta. V obce je nadále III.st. PA.

[25.2.2012 23:26]   Ing. Irena Košková, PK Liberecký kraj, člen
Byla publikována pomocná stránka Povodňového portálu na Facebooku. Snad povede sesbírat další užitečné informace nebo fotografie od obyvatel.
http://www.facebook.com/pages/Povod%C5%88ov%C3%BD-port%C3%A1l-Libereck ...
[25.2.2012 23:57]   Ing. Irena Košková, PK Liberecký kraj, člen
Aktuálně zde vystavena videa z průchodu ledové bariéry přes jez v Dolánkách + další videa a fotodokumntace povodňových komisí.

[25.2.2012 19:58]   Ing. Irena Košková, PK Liberecký kraj, člen
Tisková zpráva ze zasedání Povodňové komise Libereckého kraje - příloha
Otevřít DOC soubor   Tisková zpráva z 1.zasedání PK LK 25.2.2012 v 17.00   (63 kB)

[25.2.2012 19:53]   Ing. Irena Košková, PK Liberecký kraj, člen
Předpověď počasí pro Liberecký kraj na noc a neděli 26.2.2012:
Počasí v noci (19-07): Převážně zataženo, postupně od severozápadu až severu občas déšť, zpočátku nad 600 m n.m. postupně nad 350 m n.m. srážky smíšené nebo sněhové. Ranní teploty: 2 až -1 °C, na horách -1 až -4 °C. Čerstvý severozápadní vítr 4 až 8, zpočátku místy s nárazy až 15 m/s (55km/h), na horách silný 8 až 13 v nárazech až 25 m/s (90 km/h).
Počasí přes den (07-24): Zpočátku zataženo, občas déšť, postupně oblačno a občas přeháňky, nad 300 m n.m. srážky smíšené nebo sněhové. K večeru od severu ustávání srážek a ubývání oblačnosti. Odpolední teploty: 2 až 5 °C, na horách -4 až 0 °C. Čerstvý severozápadní až severní vítr 3 až 7, na horách čerstvý 7 až 11 m/s, bude večer slábnout.

[25.2.2012 19:49]   Ing. Irena Košková, PK Liberecký kraj, člen
Informační zpráva č.2 o povodňové situaci únor/2012
o mimořádných vodních stavech a povodňové situaci na vodních tocích a vodních dílech ve správě státního podniku Povodí Ohře, státní podnik - v příloze
Otevřít DOC soubor   POH - informační zpráva č.2   (165 kB)

[25.2.2012 17:46]   Ing. Irena Košková, PK Liberecký kraj, člen
Další zasedání Povodňové komise LK je plánováno na ranní hodiny v neděli. Dle posouzení expertů bude stanoven další postup.

[25.2.2012 17:40]   Antonín Lízner, PK Příšovice, předseda
V cca 17.25 se protrhl ledový zátaras u Svijan a kry nahromaděné za celý den se splavily přes jez a putují po proudu. Celý tok Jizery od Turnova až za Svijany je v pohybu, s plovoucímu krami, které se nezachytávají. Hladiny vody ve Svijanech i Příšovicích klesla rázem o cca 30 cm.

[25.2.2012 17:40]   Ing. Irena Košková, PK Liberecký kraj, člen
Informace ze zasedání PK Libereckého kraje
PK se rozhodla oficiálně požádat o pomoc Záchranný útvar HZS ČR v Hlučíně o ženijní pomoc k řešení ledových jevů na Jizeře. Z Hlučína vyjíždí průzkumný odřad k posuzení situace ohledně nasazení speciální techniky. Posuzovat se bude stav zejména v Dolní Sytové a Rakousích.
[25.2.2012 17:42]   Antonín Lízner, PK Příšovice, předseda
Velmi žádám PK LK, aby čištění koryta bylo prováděno odspoda a kry byly pouštěny postupně tak, aby nám neudělaly nové zátarasy. Děkuji Lízner
[25.2.2012 19:35]   Ing. Irena Košková, PK Liberecký kraj, člen
Expertní skupina hasičů z Hlučína by měla posuzovat tok Jizery celý. Budou tam i zástupci Povodí Labe.

[25.2.2012 17:35]   Ing. Ivan Pastorek, PK Brniště, předseda
Ing.Ivan Pastorek,předseda PK Brniště
Na Panenském potoce v Brništi a Velkém Grunově
je setrvalý stav.Nadále zůstává v platnosti III SPA.

[25.2.2012 17:49]   Ing. Zdeněk Fišer, PK ORP Turnov, tajemník
Situace na Jizeře v oblasti ORP Turnov :
- v samotném Turnově se díky manipulacím s vakovými jezy podařilo zcela uvolnit řeku od Zrcadlové kozy a řečiště je volné až po katastr obce Příšovice
- špatná situace je hlášena z obce Rakousy, kde je mělké koryto řeky zcela zaplněno krami v délce cca 2 km. Jizera takto nefunkční řečiště obtéká novým korytem údolní nivou se značným rozlivem do polí a zahrad. Vzdutí je asi 1,5 m. Při dalším vzestupu by byly ohroženy 4 domy - zatím mají vodu v zahradách.
- starostka obce Rakousy požádala cca ve 12:30 povodňovou komisi ORP Turnov o pomoc s odstraněním ohrožení obce
- PK ORP Turnov posuzovala spolu s pracovníky Povodí Labe své možnosti a nakonec v 15:15 požádala o pomoc PK krajskou Lbc kraje
Resumé : situace je nyní celkem stabilizována, nikdo není bezprostředně ohrožen na životě a jen je třeba omezit další přítok ledových ker z horní Jizery.

[25.2.2012 16:18]   Ing. Irena Košková, PK Liberecký kraj, člen
Na 17:00 je svolána krajská povodňová komise. Budova LK, zasedačka krizového řízení

[25.2.2012 14:40]   Ing. Irena Košková, PK Liberecký kraj, člen
Na Jizeře problémy s ledem v Rakousích, u Zrcadlové kozy. Konzultujeme odstranění bariéry s Povodím labe.

[25.2.2012 14:29]   Ing. Irena Košková, PK Liberecký kraj, člen
Na jezem se led boří. Povodí Labe prování manipulace k uvodnění ker.
Zmenšený náhled obrazové přílohy   Jez v Dolánkách   (293 kB)  800 x 450 bodů
Zmenšený náhled obrazové přílohy   Manipulace na jezu   (318 kB)  800 x 600 bodů

[25.2.2012 11:04]   Antonín Lízner, PK Příšovice, předseda
Ledové kry v Přepeřích jdou přes jez a v současnosti se zadržují před jezem ve Svijanech, před kterým je Jizera rozsáhle zamrzlá. Nad tímto bodem však zatím hladina nijak výrazně nestoupá.

[25.2.2012 11:13]   Ing. Zdeněk Fišer, PK ORP Turnov, tajemník
PK ORP Turnov zasedala 7:30 - 8:00...
Se správcem toku zhodnotila situaci a až do 11:00 spolu s JPO města působila v terénu ...
Stav : Ledy přicházející shora se hromadí v úseku nad jezem v Dolánkách. Koryto se ucpává a voda se rozlévá do inundace. Kdy se uvolní neumíme odadnout. Pod jezem v Dolánkách se řeka postupně uvolňuje a přes jez U Juty rozlámané kry odtékají.
Na obou jezech je dle možnosti a podohodě s provozovately VE prováděna manipulace s cílem usnadnit odchod ledů.
Zmenšený náhled obrazové přílohy   Ledové pole nad jezem v Dolánkách   (466 kB)  2048 x 1536 bodů

[25.2.2012 10:22]   Václav Hošek, PK ORP Tanvald, člen
HPS 2 - ORP Tanvald 25.2. 10.00:

Noční srážky se pohybovaly v úhrnech do 3 mm/hod., což není nijak moc, ovšem přítoky do VD stouply a tání v nižších polohách se rovněž zrychlilo. Od půlnoci prakticky již nikde neprší, takže přítoky postupně klesají.
Kamenice dle očekávání nepřekročila 1.SPA, dosáhla 20 m3/s, nyní má 16 a stále klesá. Mumlava sice dosáhla 1.SPA, ale domnívám se, že to bylo způsobeno ledovými jevy a skutečný průtok byl výrazně nižší. Nyní má 11 m3/s, což je pod 50 % 1.SPA.
VD J.Důl vypouští stále necelý 1 m3/s, Souš 0,5 m3/s, a vzhledem k jejich rezervám, které jsou větší než 7 milionů m3, není důvod, aby vypouštěly více.
Při současném vývoji počasí v našem ORP Tanvald nehrozí nebezpečí povodní, pouze v níže položených územích se může hromadit led a místy může způsobit vybřežení.
V.Hošek, MěÚ Tanvald.

[25.2.2012 9:40]   Antonín Lízner, PK Příšovice, předseda
Ledové kry se začínají kupit v Přepeřích před jezem, a z části se pomalu uvolňují.
[25.2.2012 9:49]   Ing. Irena Košková, PK Liberecký kraj, člen
Co to znamená uvolňují? Jdou přes jez?

[25.2.2012 8:19]   nemeckovas 
V obci Velenice byl vyhlášen II. stupeň povodňové aktivity v 20:30 24.2. 2012 a průtok zatím v 8:00 25.2. 2012 klesl o 15 cm. Šárka Němečková - předseda

[25.2.2012 8:10]   Ing. Ivan Pastorek, PK Brniště, předseda
V 8.00 hodin v Brništi na Panenském potoce vyhlášení III. SPA

[25.2.2012 8:11]   Simona Dušková, PK ORP Nový Bor, tajemník
III. SPA na Dobranovském potoke v k.ú. Bukovany u Nového Boru byl odvolán v 06:56h dne 25.2.2012. Povodňová komise je nadále v pohotovosti.

[25.2.2012 7:49]   Ing. Jaroslav Svoboda, PK Liberecký kraj, tajemník
V 7,20 hodin byl informován o stavu na Jizeře povodňový orgán Středočeského kraje.


[25.2.2012 7:47]   fidleroval PK ORP Železný Brod, tajemník
Stav Jizery v Železném Brodě je již pod 1. SPA povodňová komise je nadále v pohotovosti.

[25.2.2012 6:56]   Simona Dušková, PK ORP Nový Bor, tajemník
Stav na Dobranovském potoce v Bukovanech u Nového Boru je na I. SPA
[25.2.2012 7:41]   Ing. Jaroslav Svoboda, PK Liberecký kraj, tajemník
Paní Dušková bezva. Dík za zaznamenání vyhlášení. Nedzapopmeˇbnte provést odvolání.

str. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31