LEGENDA

 informace o stavu na vodním toku nebo díle
 informace o vývoji počasí
 informace dopravní
 vyhlášení / odvolání SPA povodňovou komisí
 mimořádné zprávy
 zprávy technické podpory portálu
 zprávy zadané z mobilních zařízení

 

JAK VLOŽIT PŘÍSPĚVEK DO CHATU

Příspěvek lze nastavit jako neveřejný. Kvůli možnosti filtrování příspěvků je velmi vhodné doplnit jeho kategorii a povodí, pro které je určený. Příspěvek lze doplnit o mapový zákres. Mapové zákresy lze pak najít v mapové kompozici Můj portál

Ukázka okna s vkládáním příspěvků

  

CHAT PRACOVNÍKŮ POVODŇOVÉ OCHRANY

Sdílené diskusní fórum pro pracovníky z oblasti povodňové ochrany a IZS. Slouží už od roku 2008 a všechny záznamy jsou zpětně dohledatelné. 

 

 

DISKUSNÍ FÓRUM POVODŇOVÉHO PORTÁLU (stránka 16/31)

VLOŽENÍ PŘISPĚVKŮ DO FÓRA A FILTROVÁNÍ DAT FÓRA JE UMOŽNĚNO POUZE PŘIHLÁŠENÝM OPRÁVNĚNÝM UŽIVATELŮM.
[30.1.2013 23:08]   Ing. Zdeněk Fišer, PK ORP Turnov, tajemník
Pro povodí Jizery nebyla sice vydána výstraha na povodňovou bdělost - vzhledem k masivnímu dešti, teplotě a tání sněhu je velmi reálné brzké překročení 1. st.PA ve všech profilech horní Jizery

[23.1.2013 9:40]   Ing. Irena Košková, PK Liberecký kraj, člen
NEPŘÍTOMNOST ADMINISTRÁTORA PORTÁLU
Dovoluji si upozornit na svou nepřítomnost od 25. 1. do 9. 2. 2013, kdy nebudu dosažitelná ani telefonicky. S případnými problémy na Povodňovém portálu se prosím obracejte na technickou správu portálu, Ing. Stanislava Holého z firmy Help Service RS, telefon +420 317 724 620, mail standa@hsrs.cz

[7.1.2013 9:16]   Ing. Zdeněk Fišer, PK ORP Turnov, tajemník
Srážky v Jizerských horách se během víkendu pohybovaly od 70 do 90 mm. Vodní díla vypouštějí pod hráze stále pouze minimum. Hladiny VD sice stouply o více než 1 m, přesto stále zůstávají v zásobním prostoru s rezervou více než 5 milionů m3. Mumlava v sobotu kulminovala na 40 % 1.SPA, Jizera mírně přesáhla 1.SPA. Nyní již na našem území neprší a všechny průtoky dále klesají.

[7.1.2013 9:14]   Ing. Zdeněk Fišer, PK ORP Turnov, tajemník
1.st. PA ukončen 5.1. ve 22:00

[5.1.2013 9:09]   Ing. Zdeněk Fišer, PK ORP Turnov, tajemník
05.01.2013 ve 04:00 byl na vodočtu Žel.Brod překročen stav 1.st.PA - 221cm, průtok 81.8m3/sec. Tendence - další mírný vzestup až do odpoledních hodin. Dosažení 2.st.PA nepředpokládáme.

[5.1.2013 0:44]   Ing. Irena Košková, PK Liberecký kraj, člen
1.SPA: Lužická Nisa - Proseč NN a Liberec, Smědá - Bílý Potok

[5.1.2013 0:29]   Ing. Irena Košková, PK Liberecký kraj, člen
Překročen vodočet v Jesenném - 1SPA

[20.12.2012 8:55]   Ing. Irena Košková, PK Liberecký kraj, člen
Dne 20. 12. 2012 proveden export komisí do Digitálního povodňového plánu ČR (změny v PK Libereckého kraje)
http://www.wmap.cz/pk_edt/pk.php?&t=pk&act=pk&orpsq=&krajsq=10120

[19.11.2012 22:31]   Ing. Irena Košková, PK Liberecký kraj, člen
Dny GIS Liberec
Zveme všechny na akci Dny GIS Liberec, ktere jsme spolupořadatelé. Zvláště pak na čtvrteční blok od 9:45, věnovaný IZS. Více informaci v přiloženém programu.
http://geoportal.kraj-lbc.cz/dny-gis
Zmenšený náhled obrazové přílohy   Program Dny GIS Liberec 2012   (538 kB)  818 x 1147 bodů

[6.11.2012 11:38]   Ing. Irena Košková, PK Liberecký kraj, člen
!!! Jen pro potřeby Cvičení VODA 2012 !!!
VÝSTRAHA ČHMÚ Číslo: PVI_2012/66
Vydání: úterý 6.11.2012 9:00 (08:55 UTC)
Na jev: Intenzivní dešťové srážky (VYSOKÝ STUPEŇ NEBEZPEČÍ): Liberecký kraj, od úterý 6.11.2012 10:00 do středy 7.11.2012 18:00 Počasí v ČR bude ovlivňovat jižní okraj zvlněné studená fronty především na území Libereckého kraje, která bude jen zvolna postupovat dále k severovýchodu. Především na území Libereckého kraje v povodí Jizery budou pokračovat trvalejší srážky, s intenzitou 60-80mm/24 hod.

[5.11.2012 23:16]   Ing. Irena Košková, PK Liberecký kraj, člen
POUZE CVIČNÉ!
Do mapové části byla přidána skupina vrstev pro cvičení krizových štábů VODA 2012 a ZDROJE 2012. Během cvičení zde budou zobrazovány epizody, které mají geografickou složku.

[7.9.2012 14:47]   Ing. Irena Košková, PK Liberecký kraj, člen
Dne 7.9. 2012 byl proveden export databáze povodňových komisí do POVIS (dPP ČR)
http://www.wmap.cz/pk_edt/pk.php?&t=pk&act=pk&orpsq=&krajsq=10120

[7.9.2012 0:02]   Ing. Irena Košková, PK Liberecký kraj, člen
"Moderní technologie při řešení mimořádných událostí a krizových stavů"
Upozorňujeme na konání konference "Moderní technologie při řešení mimořádných událostí a krizových stavů" na výstavišti v Brně dne 10.9.2012 od 11:0 hodin v pavilonu P. Povodňový portál zde bude představen v odpolední sekci. Program bude i na Protipovodňového polygonu před pavilonem Z - praktické ukázky protipovodňových opatření.

[31.8.2012 12:25]   Ing. Zdeněk Fišer, PK ORP Turnov, tajemník
Během noci došlo k vzestupům hladin toků zasažených trvalým intenzivním deštěm.
Nejvíce se srážky projevily v povodí Lužické Nisy, kde došlo k výrazným vzestupům hladin. Na Lužické Nise, na Smědé a Mandavě hladiny nadále zvolna stoupají nebo kolísají. Dále se výrazněji srážky projevili i na Kamenici a na Ploučnici. Na ostatních sledovaných tocích došlo jen k mírným vzestupům nebo jsou hladiny rozkolísané.

Předpokládaný vývoj:
Dnes ještě během dne očekáváme vzestupy hladin toků zasažených silnými srážkami.
Nejvíce budou hladiny stoupat nebo kolísat v povodí Lužické Nisy a také na Kamenici a Ploučnici. Později odpoledne ustávání srážek a na většině sledovaných toků očekáváme poklesy. Na některých tocích mohou být vodní stavy ještě rozkolísané nebo zvolna stoupat vlivem dotoku z horních povodí (Ploučnice). Zítra už očekáváme setrvalé stavy nebo pozvolné poklesy na všech tocích.

[9.8.2012 16:33]   Ing. Irena Košková, PK Liberecký kraj, člen
INFORMACE O KONFERENCI.

14. - 15. srpna 2012 se bude konat v Praze v Nové radnici odborná konference "10.výročí povodně 2002". Více informací na připojeném odkazu, k nám žádná pozvánka nedorazila.
http://voda.chmi.cz/pov_2002/
[31.8.2012 9:55]   Ing. Zdeněk Fišer, PK ORP Turnov, tajemník
Pro zájemce - sborník z konference - zvláště upozorňuji na příspěvek Karla DRBALA, str. 87 - Hodnocení povodňových rizik

[10.7.2012 11:26]   Václav Hošek, PK ORP Tanvald, člen
Upozornění 10.7.2012:
Limnigraf na Mumlavě (Harrachov) je porouchán a jeho data nejsou relevantní. Skutečný průtok není vyšší než 1 m3/s.
V.Hošek, MěÚ Tanvald

[3.7.2012 14:29]   Václav Hošek, PK ORP Tanvald, člen
Stav vodních toků ORP Tanvald 3.7.2012 14.00:

Oblast Jiz.hor od rána bez deště, všechny průtoky postupně klesají. VD J.Důl stouplo o 11, Souš o 13 cm, což je při minimálních odtocích zanedbatelné. Rezerva je stále vyšší než 6 mil.m3.
Bouřková oblačnost v ČR se pohybuje od jihozápadu po čáře Tábor - Pardubice - Orlické hory - Wroclaw a nás nejspíše mine. Dalši fronta se tvoří v prostoru mezi Alpami a Dunajem a ta by měla směřovat na Moravu. Takže z toho vyplývá, že nejbližší bouřky a případné vyšší srážky očekávám teprve v průběhu dnešní noci, pokud se dostaví. Předpokládané maximální úhrny srážek ve výši 50 mm/24 hod. východní část kraje nijak nemohou ohrozit, v nejhorším případě očekávám průtoky na Mumlavě, Kamenici a Jizeře mezi ¨1. a 2.SPA. Pozor na nárazový vítr, který se s bouřkami může dostavit.
V.Hošek, MěÚ Tanvald

[3.7.2012 7:34]   Ing. Irena Košková, PK Liberecký kraj, člen
Stav vodních toků ORP Tanvald 3.7.2012, 7.00
Očekávané noční srážky v oblasti Jizerských hor dosáhly úhrnů mezi 10 - 20 mm/hod., celkově pak 40 - 50 mm/24 hod. VD mají dostatečné rezervy a stoupají jen zvolna při minimálním odtoku. 1.SPA dosáhla pouze Mumlava, ovšem překročila tuto hodnotu jen nepatrně a v současné době již klesá. Stoupá prozatím Kamenice i Jizera, ale pokud ještě výrazně nezaprší, 1.SPA nedosáhnou. Zatím jsou zhruba na 25 - 30% průtoku. Během dne očekáváme další bouřky, ovšem v nejbližších hodinách by mělo pršet jen velmi málo, takže nárůsty průtoků budou pouze setrvačné.
V.Hošek, MěÚ Tanvald

[21.6.2012 7:50]   Ing. Irena Košková, PK Liberecký kraj, člen
Situace na vodních tocích ORP Tanvald 21.6. 7.00
V noci nám pěkně sprchlo, do červených čísel se dostala západní část Krkonoš, kde spadlo 35 - 40 mm, Souš se blíží ke 30 mm, ale ostatní stanice jsou poměrně hluboko pod 20 mm. Žádný vodní tok dnes nedosáhne 1.SPA a odtoky z vodních děl zůstanou na minimu. Mumlava již v noci kulminovala na 13 m3/s, ještě mírně stoupne Kamenice a Jizera, ovšem nijak mimořádně. Charakter počasí by měl zůstat stejný, tedy srážky pouze občasné, v bouřkách vyšší.
V.Hošek, MěÚ Tanvald

[4.6.2012 21:34]   Ing. Irena Košková, PK Liberecký kraj, člen
Ministerstvo životního prostředí jako Řídicí orgán OPŽP rozhodlo dne 4. 6. 2012 o prodloužení lhůty pro příjem žádostí v rámci XXXVII. výzvy na projekty Prioritní osy 1 v podoblasti podpory 1.3.1 - Zlepšení systému povodňové služby a preventivní protipovodňové ochrany.
Nový termín ukončení příjmu žádostí je stanoven na 31. července 2012.
https://www.sfzp.cz/clanek/193/1876/prodlouzeni-prijmu-zadosti-pro-xxx ...

[21.5.2012 16:11]   Ing. Irena Košková, PK Liberecký kraj, člen
ŠKOLENÍ POVODŇOVÝCH ORGÁNŮ ORP
proběhlo minulý týden, postupně v Semilech, Liberci a České Lípě. Prezentace přednášejících najdete v přílohách.
Otevřít PDF soubor   HZS LK - Jan Jeništová: Úloha HZS při řešení povodní   (103 kB)
Otevřít PDF soubor   Povodí Ohře - Pavel Eger: Zkušenosti správce vodních toků z posledních povodní   (644 kB)
[21.5.2012 16:55]   Ing. Irena Košková, PK Liberecký kraj, člen
Prezentace Povodí Labe s.p. - Jan Kůrka a Jaroslav Bucek: Ledové povodně v povodí Jizery a Smědé - únor 2012
https://docs.google.com/open?id=0BzPWWeNfqdOMOU1mM1VNVXNjSW8
[21.5.2012 16:56]   Ing. Irena Košková, PK Liberecký kraj, člen
Prezentace Liberecký kraj - Irena Košková: Povodňový portál Libereckého kraje a jeho využití pro povodňové komise ORP a obcí
https://docs.google.com/open?id=0BzPWWeNfqdOMN1lRTjM2VTZQUUU

[14.5.2012 12:08]   Ing. Irena Košková, PK Liberecký kraj, člen
ŠKOLENÍ PRO POVODŇOVÉ KOMISE ORP
Krajský úřad Libereckého kraje, jako povodňový orgán dle ustanovení § 77 odst.2 písm.c) vodního zákona, organizuje odborné školení povodňových orgánů.
Dne 15.5.2012 v Semilech – od 9:00 hodin v zasedací místnosti v budově Městského úřadu v Semilech, Riegrovo náměstí 63, zasedací místnost 2. patro, pro ORP Semily, Turnov, Jilemnice a Železný Brod.
Dne 17.5.2012 v Liberci, od 9:00 hodin v zasedací místnosti ve 3.nadzemním podlaží v budově Nového magistrátu pro ORP Liberec, Jablonec nad Nisou, Frýdlant a Tanvald.
Dne 18.5.2012 v České Lípě v 9:00 hodin, ve velké zasedací místnosti MěÚ Česká Lípa , 3. patro. Městský úřad Česká Lípa , nám. T.G.M., č. p. 2, pro ORP Česká Lípa a Nový Bor.
Rámcový program školení:
zkušenosti správců toků z posledních povodní (zejména ledové jevy)
informace HZS Libereckého kraje
využití Povodňového portálu Libereckého kraje
legislativa v povodňové ochraně a její změnypoznatky povodňových orgánů ORP

[29.4.2012 8:44]   Ing. Zdeněk Fišer, PK ORP Turnov, tajemník
Podle očekávání v průběhu noci pokles průtoků na Jizeře. Vzhledem k očekávaným teplotám lze předpokládát 1.st. PA opět na začátku noci. Postupně mírně stoupající "pilovitý" průběh průtoků skančí až s výraznějším ochlazením.

[28.4.2012 22:00]   Ing. Zdeněk Fišer, PK ORP Turnov, tajemník
V profilu Železný Brod dosažen ve 21:45 v důsledku rychlého tání v nejvyšších horských polohách 1.st.povodňové aktivity

[10.4.2012 8:26]   Ing. Irena Košková, PK Liberecký kraj, člen
XXXVII. výzva pro individuální projekty na omezování rizika povodní
Ministerstvo životního prostředí vyhlašuje prostřednictvím Státního fondu životního prostředí České republiky XXXVII. výzvu pro podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci OPŽP. Žádosti o podporu v rámci Prioritní osy 1 jsou přijímány od 12. dubna 2012 do 4. června 2012.
https://www.sfzp.cz/clanek/193/1843/xxxvii-vyzva-pro-individualni-proj ...
[4.6.2012 21:35]   Ing. Irena Košková, PK Liberecký kraj, člen
Prodloužení lhůty. Viz odkaz.
https://www.sfzp.cz/clanek/193/1876/prodlouzeni-prijmu-zadosti-pro-xxx ...

[30.3.2012 9:05]   Ing. Irena Košková, PK Liberecký kraj, člen
Počasí a stav na vodních tocích ORP Tanvald 30.3. - 1.4.:
Očekáváme chladné a deštivé počasí. Teploty okolo nuly a přes den jen mírně nad nulou. Déšť se sněhem, v sobotu a v neděli sněžení i v polohách kolem 400 - 500 m n.m. Kdo přezul již na letní gumy, ať raději nevyjíždí.
Srážky na dnešek se pohybovaly v rozmezí 15 - 25 mm, což mírně zvedlo průtoky. V horních partiích postupně taje sníh, takže přehrady se zvolna doplňují. Současná rezerva činí téměř 7 mil. m3, což je dostatečné. VD J.Důl vypouští minimum, VD Souš odtok mírně zvýšilo. Při srážkách kolem 30 mm/24 hod.se odtoky nejspíš zvýší, nikoliv však výše než na 2 - 3 m3/s. Kamenice se bude pohybovat na hranici 1.SPA, může ji i překročit, ovšem více než 30 m3/s neočekávám. Mírně stoupne i Mumlava, ale 1.SPA nedosáhne, Jizera bude kulminovat rovněž pod hranicí 1.SPA.
V.Hošek, MěÚ Tanvald.

[23.3.2012 14:15]   Ing. Irena Košková, PK Liberecký kraj, člen
ODSTÁVKA WEBOVÝCH SERVERŮ LIBERECKÉHO KRAJE
Dle oznámení odboru informatiky - v úterý 27.3.2012 započne od 15:00 hodin komplexní odstávka informačních systémů krajského úřadu Libereckého kraje. Provoz informačních systémů by měl být v plném rozsahu obnoven v ranních hodinách následujícího dne.

[13.3.2012 15:00]   Ing. Irena Košková, PK Liberecký kraj, člen
Byl proveden export dat povodňových komisí do POVIS.
http://www.wmap.cz/pk_edt/default.php

[13.3.2012 11:45]   Ing. Irena Košková, PK Liberecký kraj, člen
Situace na vodních tocích ORP Tanvald 13.3. 2012 8.00
V horních partiích Jiz.hor již začíná tát sněhová pokrývka. Přítoky do přehrad se výrazně zvýšily, ovšem hladiny zatím stoupají velmi pomalu. Rezerva v současné době činí více než 9 mil. m3 a odtoky z VD J.Důl a Souš jsou jen mírně zvýšené. Kamenice se pohybuje pod 50 % 1.SPA a nepředpokládám, že by ho v dohledné době překročila.
Mumlava je dosud na minimálním průtoku, mírně zvýšila Jizera.
Prognóza:
Očekávám obdobný ráz počasí v příštích dnech. Srážky nevýrazné, teplotyi v noci nad nulou, přes den budou stoupat a o víkendu by se mohly vyšplhat až ke 20 stupňům. U nás to však nejspíš bude méně. Sněhová pokrývka bude postupně odtávat a odtoky z VD zůstanou na úrovni 1,5 - 2 m3/s, nebo se jen mírně zvýší.
V.Hošek, MěÚ Tanvald

[9.3.2012 9:20]   Ing. Irena Košková, PK Liberecký kraj, člen
ZMĚNA V ZOBRAZENÍ POVODŇOVÝCH KOMISÍ
S ohledem na přizpůsobení zobrazení databáze povodňových komisí Povodňovému informačnímu systému České republiky POVIS bylo rozšířeno zobrazení pro nepřihlášeného uživatele. Nyní je kromě sídel komisí zobrazen také seznam členů komise včetně kontaktů na pracoviště. Privátní údaje (telefony, bydliště) nebudou zásadně volně zveřejňovány. Případné připomínky k tomuto kroku sdělte prosím na můj mail.
http://www.wmap.cz/pk_edt/

[5.3.2012 11:00]   Václav Hošek, PK ORP Tanvald, člen
Situace na vodních tocích ORP Tanvald 5.3. 11.00:

Předjarní tání na našem území mělo prozatím velice uspokojivý průběh. Všechny průtoky klesají a přehrady si vytvářejí novou rezervu pro skutečné jarní tání, zejména ve výše položených oblastech. V současné době se tato rezerva (v obou VD J.Důl i Souš) blíží 8 milionům m3, což je více, než v době, kdy tání začalo. Vzhledem k tomu, že množství vody ve sněhu v Jiz.horách odhaduji tak na 20 - 30 mil.m3, pokud nepřijde intenzívní dlouhotrvající déšť, jarní tání proběhne bez větších problémů.
Jiná situace je v Krkonoších, kde je sněhu ještě hodně. Tam se Mumlava ještě může během jara rozvodnit, následně i Jizera, ovšem pokud charakter počasí vytrvá, tedy přes den teploty nad nulou a v noci kolem nuly a pod, pak bude situace letos příznivá i ve východní části našeho území.
Celý tento týden očekávám charakter počasí obdobný a tedy pro úbytek sněhové pokrývky příznivý. Noční teploty by se pak během týdne měly postupně zvyšovat.
Další zpravodajství dle vývoje situace na našich tocích.
V.Hošek, MěÚ Tanvald.

[3.3.2012 10:12]   Ing. Zdeněk Fišer, PK ORP Turnov, tajemník
V profilu Žel. Brod na Jizeře klesá hladina na vodočtu pod 220 cm. Tím je ukončen 1.st. PA pro úsek ORP i vlastní město Turnov.
Výhled : V důsledku výrazného ochlazení na horách i ve stř. polochách průtoky pomalu klesají...

[2.3.2012 8:55]   Ing. Zdeněk Fišer, PK ORP Turnov, tajemník
Jizera v úseku pod Žel. Brodem má setrvalé průtoky nad 1.st. PA.Převážně je dotována tajícím sněhem v množství ca 2,5 mil.m3 denně z východní části Jizerských hor, Kamenice se pohybuje těsně pod 1.SPA a sníh ze západní části Jiz.hor nám takto pomalu a bezpečně odtéká.
Mumlava má průtoly nízké - skutečné tání v Krkonoších ještě nenastalo.
Nízké polohy jsou téměř beze sněhu.
O vikendu budou průtoky vlivem očekávaného teplého a slunného počasí mírně narůstat

[1.3.2012 14:59]   Václav Hošek, PK ORP Tanvald, člen
Situace na vodních tocích ORP Tanvald 1.3. 15.00:

Situace stabilizovaná, na našem území není žádný SPA. Těsně pod 1.SPA zůstává Kamenice, přítoky a odtoky z VD J.Důl a Souš jsou v rovnováze, v noci očekávám spíše mírný pokles.
V.Hošek, MěÚ Tanvald.

[1.3.2012 14:57]   hrubaj PK ORP Semily, tajemník
PK ORP Semily dnes ve 14:00 hod. odvolala stav pohotovosti na toku Jizery. Během včerejšího večera a noci odešly veškeré ledové nápěchy v úseku od Dolní Sytové až po Spálov.
Průtoky na Jizeře i Olešce zvýšené ale bez problémů.

[1.3.2012 8:14]   Mgr. Oldřich Šlambora, PK ORP Liberec 1, 1. místopředseda, ved. 1. směny
Jablonné v Podještědí - Panenský potok - odvolání 2.SPA

[1.3.2012 7:47]   Ing. Ivan Pastorek, PK Brniště, předseda
Brniště - Panenský potok - odvolání 2.SPA

[1.3.2012 7:23]   Václav Hošek, PK ORP Tanvald, člen
Situace na vodních tocích ORP Tanvald 1.3. 7.00:

Dle očekávání noční tání probíhalo v klidu. Na hřebenech Jiz.hor velmi slabě mrholí a teploty se pohybují těsně nad nulou. Přítoky do VD klesají a v současné chvíli jsou s odtoky takřka v rovnováze. Během noci hladiny stouply jen o několik cm. J.Důl vypouští stále 4,5 m3/s a Souš 3 m3/s. Kamenice v Plavech se drží na dolní hranici 1.SPA, t.j. 24 m3/s. Mumlava mírně klesla a Jizera v Jablonci n.J. se pohybuje kolem 30 m3/s, což je rovněž hluboko pod 1.SPA.
Prognóza na dnešní den:
Odtoky z VD zůstanou i nadále mírně zvýšené, aby zůstala dostatečná rezerva v zásobním prostoru, Kamenice během dopoledne klesne pod 1.SPA, ovšem v závislosti na vyšší teplotě a případný deštík může ještě mírně stoupnout, spíše kolem poledne a v odpoledních hodinách, ale nebude to více než 1.SPA. Mumlava během dne začne opět mírně stoupat, stejně tak Jizera, ale 1.SPA nedosáhnou. Všechny průtoky tak zůstanou neškodné a předjarní tání i nadále bude mít uspokojivý průběh.
V.Hošek, MěÚ Tanvald.

[29.2.2012 18:35]   Mgr. Oldřich Šlambora, PK ORP Liberec 1, 1. místopředseda, ved. 1. směny
Povodňová komise města Jablonné v Podještědí odvolala dnes, t. j. 29.2.2012 v 16.22 hod., stav ohrožení na vodním toku - Panenském potoce, který byl vyhlášen dne 29.2.2012 v 08,18 hod. pro město Jablonné v Podještědí.

[29.2.2012 16:44]   Václav Hošek, PK ORP Tanvald, člen
Situace na vodních tocích ORP Tanvald 29.2. 16.30:

Srážky na hřebenech se pohybují kolem 0,5 mm/hod, což je velmi slabé mžení a nemá takřka žádný vliv na tání sněhové pokrývky. Kamenice v Plavech mírně stoupla na 30 m3/s a je na 1.SPA, ovšem zvýšení průtoku je způsobeno pouze zvýšením odtoků z VD. J.Důl vypouští 4,5 m3/s a Souš 3 m3/s. Více by již odpouštět neměla, vzhledem k tomu, že vzestup hladin se prakticky zastavil. Přítoky do VD rovněž vytrvale klesají. Mumlava stoupá již jen nepatrně a nyní má pouhých 7 m3/s a Jizera v Jablonci n.J. kulminuje pod 30 m3/s.
Prognóza na noc:
Očekávám teploty mírně nad nulou a srážky mírné nebo žádné. Odtoky z VD by se již neměly zvyšovat a zůstanou konstantní, případně během noci mohou být i nižší. Kamenice během noci zůstane na 1.SPA, ale v těchto hodinách nejspíš kulminuje a kolem půlnoci předpokládám pokles průtoku, ovšem velmi mírný, neboť tání bude pokračovat, avšak velice pozvolna. Nikde jinde na našem území SPA nenastane a zítra ráno nebo během dopoledne by pod 1.SPA mohla klesnout i Kamenice.
Tedy průběh tání velice klidný.
Další zpravodajství zítra ráno.
V.Hošek, MěÚ Tanvald.

[29.2.2012 15:24]   hrubaj PK ORP Semily, tajemník
Cca v 15 hod. přes Semily přešla část ledových nápěchů z lokalit nad MVE Semily a Benešov .
Průchod ledů nezpůsobil žádné problémy, přelivem přes jezy došlo k rozlámání velkých ledových ker.

[29.2.2012 12:28]   Václav Hošek, PK ORP Tanvald, člen
Situace na vodních tocích ORP Tanvald 29.2. 12.00:

Na hřebenech Jiz.hor pouze drobně mží (srážky kolem 1 mm/hod) a přítoky do VD J.Důl a Souš zvolna klesají. Kamenice v Plavech kulminovala na 26 m3/s, nyní se drží na spodní hranici 1.SPA a ještě tam vydrží, protože VD J.Důl zvýšil odtok na 2,7 m3/s. Předpokládám i mírné zvýšení u VD Souš, zatím drží 0,5 m3/s. Průběh tání bez komplikací.
Mumlava v Harrachově stoupá jen velmi zvolna a dnes se rozhodně 1.SPA nepřiblíží. Jizera v Jablonci nad Jizerou rovněž stoupá, ale ani ona by neměla překročit 1.SPA. Krkonoše jsou téměř beze srážek.
Další zpravodajství kolem 16.00.
V.Hošek, MěÚ Tanvald.

[29.2.2012 11:49]   guest PK Liberecký kraj, člen
Profily s dosaženým SPA k (středa, 29.2.2012, 10.00 hod.) :
Tok Profil SPA
Smědá Předlánce 2.
Lužická Nisa Liberec 1.
Lužická Nisa Hrádek nad Nisou 1.
Ploučnice Stráž pod Ralskem 2.
Ploučnice Mimoň 1.
Panenský potok Pertoltice 1.
Předpokládaný vývoj: Po odeznění srážkové činnosti očekáváme zpomalení vzestupů hladin. Na toku Smědé v Předláncích nelze vyloučit dosažení 3.SPA, na Lužické Nise v Liberci a v Hrádku nad Nisou 2.SPA. Na horní Ploučnici ve Stráži pod Ralskem a na Panenském potoce v Pertolticích lze očekávat dosažení 2.SPA. Vlivem dotoků bude stoupat hladina dolní Ploučnice, dosažení 1. SPA v České Lípě a v Benešově očekáváme ve večerních hodinách.
Vydalo: ČHMÚ, RPP Ústí nad Labem

[29.2.2012 9:35]   Ing. Irena Košková, PK Liberecký kraj, člen
Informační zpráva č.4 o povodňové situaci únor/2012 o mimořádných vodních stavech a povodňové situaci na vodních tocích a vodních dílech ve správě státního podniku Povodí Ohře, státní podnik - příloha
Otevřít DOC soubor   POH 4   (167 kB)

[29.2.2012 9:20]   hrubaj PK ORP Semily, tajemník
Včera ve večerních hodinách došlo k uvolnění ledového nápěchu v Dolní Sytové. Část ledových ker přešla přes jez a zastavila se nad dalším nápěchem níže po toku ( jez Bystrá). Profil v Dolní Sytové je průtočný, v současné době bez problémů. Další ledové nápěchy v nadjezích MVE jsou v územích, kde při rozlivu nedojde k ohrožení rodinných nebo rekreačních domů a kde je dostatečný prostor pro rozliv na louky.
PK ORP provádí ve spolupráci s PK obcí , pracovníky Povodí Labe průběžné sledování těchto úseků.
Vodočet Semily ( u mostu) - 85 cm (SPA 100cm).
Další jednání PK ORP ve 13:00 hod.

[29.2.2012 9:15]   Ing. Ivan Pastorek, PK Brniště, předseda
V 9.00 hodin vyhlášen na území obce Brniště - povodí Panenského potoka II. SPA

[29.2.2012 8:42]   Mgr. Oldřich Šlambora, PK ORP Liberec 1, 1. místopředseda, ved. 1. směny
Byl vyhlášen stav ohrožení na Panenském potoce v Jabloném v Podještědí
Otevřít PDF soubor   vyhlášení II. a II. SPA Jablonné v Podještědí   (363 kB)
Otevřít PDF soubor   3.SPA JAblonné v Podještědí   (363 kB)

[29.2.2012 8:21]   plk. Ing. Roman Hlinovský, HZS LK, ředitel
Standardní opatření HZS LK - posíleno krajské operační středisko, dohodnuta koordinace případné pomoci s operačním střediskem MV-Generálního ředitelství HZS ČR.

[29.2.2012 7:55]   Krajská správa silnic  LK, , dispečink
Od 7,30 hod je uzavřena silnice III/0353 od 1,000 km do 3,000 km z důvodu vysoké vodní hladiny Smědé. Tato uzavírka se týká obcí Boleslav, Černousy a Ves.

P. Pospíšil
dispečer KSS LK

[29.2.2012 7:21]   Václav Hošek, PK ORP Tanvald, člen
Situace na vodních tocích ORP Tanvald 29.2. 7.00:

Situace se vyvíjí dle předpokladu. Včerejší srážky v Jiz.horách se pohybovaly v úhrnech 25 - 50 mm/24 hod., což je slušná porce, nikoliv však výjimečná. Část srážek absorboval sníh a nyní se vody bude postupně zbavovat. Noční teploty zůstaly vysoké, takže i přes okolnost, že od včerejšího večera srážky zeslábly, přítoky do VD J.Důl a Souš nadále stoupají. Od včerejšího odpoledne stouply hladiny VD zhruba o 20 cm a jejich rezervy zůstávají stále velké, téměř 7 mil.m3. Odtoky jsou na konstantní úrovni (J.Důl 0,9 m3/s a Souš 0,5 m3/s).
Průtok na Kamenici v Plavech se pomalu blíží 1.SPA a zřejmě ho překročí kolem 8.hodiny. Kulminace by mohla být mezi 30 - 35 m3/s, což není nijak nebezpečné.Zvolna začíná stoupat i Mumlava a nadále stoupne Jizera vlivem tání v Jiz.horách a Krkonoších. Pokud nepřijdou extrémní srážky, což nepředpokládám, tání bude i nadále probíhat přijatelným způsobem.
V.Hošek, MěÚ Tanvald.

str. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31