LEGENDA

 informace o stavu na vodním toku nebo díle
 informace o vývoji počasí
 informace dopravní
 vyhlášení / odvolání SPA povodňovou komisí
 mimořádné zprávy
 zprávy technické podpory portálu
 zprávy zadané z mobilních zařízení

 

JAK VLOŽIT PŘÍSPĚVEK DO CHATU

Příspěvek lze nastavit jako neveřejný. Kvůli možnosti filtrování příspěvků je velmi vhodné doplnit jeho kategorii a povodí, pro které je určený. Příspěvek lze doplnit o mapový zákres. Mapové zákresy lze pak najít v mapové kompozici Můj portál

Ukázka okna s vkládáním příspěvků

  

CHAT PRACOVNÍKŮ POVODŇOVÉ OCHRANY

Sdílené diskusní fórum pro pracovníky z oblasti povodňové ochrany a IZS. Slouží už od roku 2008 a všechny záznamy jsou zpětně dohledatelné. 

 

 

DISKUSNÍ FÓRUM POVODŇOVÉHO PORTÁLU (stránka 12/31)

VLOŽENÍ PŘISPĚVKŮ DO FÓRA A FILTROVÁNÍ DAT FÓRA JE UMOŽNĚNO POUZE PŘIHLÁŠENÝM OPRÁVNĚNÝM UŽIVATELŮM.
[9.6.2013 19:20]   Ing. Irena Košková, PK Liberecký kraj, člen
USNESENÍ Ústřední povodňové komise a Ústředního krizového štábu ...
III. nařizuje (s termínem ihned)
a) všem povodňovým komisím, včetně těch, jejichž území dosud nebylo zasaženo povodní, zřídit nepřetržité hlídkové služby za účelem monitoringu srážek a hladin všech vodních toků,
b) starostům obcí, pro jejichž kraje je vydaná výstraha Českého hydrometeorologického ústavu, prověřit funkčnost místních informačních systémů – místních rozhlasů,
Otevřít PDF soubor   ÚKŠ   (123 kB)
Otevřít PDF soubor   ÚPK   (122 kB)

[9.6.2013 18:30]   Mgr. Vladimíra Erbanová, PK Višňová, předseda
Na základě vyhlášeného 2.SPA jsou hasiči v pohotovosti, po přívalovém dešti v neděli odpoledne došlo v obci Višňová část Andělka k zatopení místního hřbitova, zničení obecní komunikace - voda vytrhala kusy asfaltu. Hasiči v této chvíli zasahují, čerpají vodu a pročišťují kanály. Vzhledem k tomu, že se opět blíží bouřka, nevidím situaci nijak pozitivně.
Vladimíra Erbanová

[9.6.2013 10:43]   Ing. Irena Košková, PK Liberecký kraj, člen
Nabídka VZP pro postižené povodní
http://www.vzp.cz/klienti/vyhody-a-prispevky/financni-prispevky/povodn ...

[9.6.2013 9:46]   Václav Hošek, PK ORP Tanvald, tajemník
Stavy na vodních tocích ORP Tanvald 9.6. 9.30:a prognóza dalšího vývoje:

Všechny průtoky jsou na bezpečných hodnotách zhruba na úrovni dvojnásobku ročního průměru a v průběhu dne budou ještě mírně klesat. VD J.Důl a Souš vypouštějí po 2 m3/s a stále si tak vytvářejí zásobní prostor pro případný déšť. V tuto chvíli je již rezerva vyšší než před týdnem, tedy před vyhlášením povodní, což znamená, že VD jsou schopna bezpečně zachytit srážky v úhrnech až do 100 mm. Předpověď počasí však tak vysoké srážky nepředpovídá. Nejvyšší očekávaná hodnota je 70 mm, dle mého mínění však na našem území dosažena nebude. Podle numerického modelu se větší oblačnost nad Jiz.horami objeví zhruba 1 - 2 hodiny před půlnocí a neměla by být příliš rozsáhlá. Můj odhad je, že z ní spadne max. kolem.30 mm srážek, což by nám průtoky zvedlo nejvýše na 1.SPA. Nevylučuji však místní bouřky v průběhu dne. Ty by však neměly mít významnější vliv na celkovou situaci na vodních tocích a dílech.
Další zpráva dnes kolem 17.hodiny.
V.Hošek, MěÚ Tanvald

[8.6.2013 22:36]   MARTIN PŮTA, PK Liberecký kraj, předseda
Další zasedání Krizového štábu Libereckého kraje svoláno na neděli 9.6. od 10 hodin
ČHMÚ vydal výstrahu před rizikem bouřek a vytrvalých srážek 9.6. - 10.6.2013. Podle modelů předpovídá ČHMÚ možné srážkové úhrny 9.6 až 40mm a 10.6. až 30 mm. Dále ČHMÚ konstatuje vysoké nasycení jednotlivých povodí a toků.
Ústřední krizový štáb vyhlásil 2.stupně povodňové aktivity na území Jihočeského, Plzeňského, Středočeského, Ústeckého, Libereckého, Královehradeckého, Karlovarského kraje a hl.města Prahy.
Zítra ráno bude provedeno prověření hlásné a výstražné služby na úzení kraje a také funkčnost systému vyrozumění mezi krizovými štáby ORP a povodňovými komisemi obcí.

[8.6.2013 21:33]   plk. Ing. Roman Hlinovský, PK Liberecký kraj, člen
Prognóza na příští dny není příliš příznivá.Bouřky, možnost přívalových srážek.
HZS LK žádá všechny představitele obcí aby ověřili aktuální akceschopnost své jednotky sboru dobrovolných hasičů, měli nastaven systém sledování vývoje situace ve 24 hod. režimu a připravili jednoduchý a srozumitelný způsob varování a vyrozumění obyvatel obce.

[8.6.2013 17:55]   Václav Hošek, PK ORP Tanvald, tajemník
Stavy na vodních tocích ORP Tanvald 8.6.2013 18.00 a výhled na neděli:

Před polednem nám na hřebenech Jiz.hor trošku sprchlo, spadlo až 10 mm srážek, takže přítoky do přehrad vzrostly, přesto však máme rezervu téměř 5,5 milionu m3, což je naprosto dostatečné. Všechny průtoky jsou ovšem na nízkých hodnotách.
Prognóza:
Podle předpovědi může ze soboty na neděli, ale spíše až v neděli, spadnout až 70 mm srážek. To by znamenalo nárůst na Kamenici přibližně na 60 m3/s (2.SPA), na Mumlavě 35 m3/s (1.SPA) a na Jizeře kolem 100 m3/s (3.SPA). Pokud vzniknou nějaké škody, budou to spíše škody dílčí a na menších tocích. Vláda vyhlásila pro náš kraj pohotovost, ORP Tanvald ji drží, já ale doporučuji obcím udržovat bdělost. Nepředpokládám přijetí zvláštních opatření a s pravděpodobností 90 % nepočítám s vyhlášením 2.SPA.
Další zpráva podle vývoje situace buď dnes večer nebo zítra.
V.Hošek, MěÚ Tanvald.

[8.6.2013 16:01]   Miloslav Starý, KU LK, koordinátor krizového řízení
Krizový štáb Libereckého kraje obdržel informaci od Vodohospodářského dispečinku Povodí Labe, s.p., že na všech vodních dílech Libereckého kraje se manipuluje dle ustanovení manipulačních řádů, všechny vodní díla mají zabezpečen stanovený zásobní prostor a zároveň se na vybraných nádržích snižuje hladina tak, aby byl vytvořen dostatečný ochranný prostor pro případ zhoršení hydrometeorologické situace.
[8.6.2013 16:26]   pk_orp_zb PK ORP Železný Brod, tajemník
PK ŽB monitoruje a sleduje vývoj počasí. Vzhledem k tomu, že ve městě je tradiční jarmark PK je v pohotovosti. Snad počasí vydrží i zítra.

Mrklas Luboš

[8.6.2013 14:47]   Ing. Irena Košková, PK Liberecký kraj, člen
Všem krizovým štábům a povodňovým komisím.
- Na základě dnešního jednání a rozhodnutí Ústřední povodňové komise a Ústředního krizového štábu byl na území vyjmenovaných krajů (Libereckého, Ústeckého, Středočeského, Plzeňského, Jihočeského, Královéhradeckého kraje a Hl. města Prahy) vyhlášen II. stupeň povodňové aktivity.
- V této souvislosti je třeba trvale udržovat, případně opětovně uvést do plné pohotovosti všechny povodňové komise a krizové štáby.
- Bylo připomenuto, že v současné době půda vykazuje vysoký stupeň nasycenosti, což má vliv na rychlou reakci na srážky a rychlé vzestupy vodních toků.
- ORP zajistí předání této informace na všechny obce ve svém správním obvodu.
[10.6.2013 11:13]   Ing. Irena Košková, PK Liberecký kraj, člen
Usnesení k vyhlášení 2.SPA na území kraje
Otevřít PDF soubor   usnesení ÚPK   (517 kB)

[7.6.2013 14:00]   Václav Hošek, PK ORP Tanvald, tajemník
Stavy na vodních tocích ORP Tanvald 7.6. 14.00 a předpověď na víkend:

Všechny průtoky jsou takřka na letních hodnotách. VD J.Důl a Souš již mají stejnou rezervu jako měly před týdnem, než začaly deště. V nejbližších hodinách zatím déšť nečekám, možná k večeru přeháňky, ovšem předpověď, zejména na neděli, hovoří až o 30 mm srážek. Není to sice nic světoborného, ale vzhledem k postiženým oblastem to může být nepříjemné. Na našem území však nebude více než 1.SPA, jedině že by se meteorologové kardinálně mýlili, což jim nepřeji. Přeji pokud možno poklidný víkend, zůstávám v pohotovosti a případné další zprávy sms, e-mailem a na povodňovém portálu.
V.Hošek, MěÚ Tanvald

[7.6.2013 13:05]   Ing. Irena Košková, PK Liberecký kraj, člen
VÝZVA PRO ZAMĚSTNANCE LIBERECKÉHO KRAJE
Vážené kolegyně, vážení kolegové, v souvislosti s nouzovým stavem v důsledku povodní se vedení úřadu rozhodlo poskytnout pomoc postiženým oblastem. V úterý 11.6.2013 v 6:30 bude před budovu úřadu přistaven autobus, který odveze dobrovolníky, kteří mají zájem pomoci při odstraňování povodňových škod, do obce Rudník ve východních Čechách. Zájemci by si s sebou měli vzít pracovní oděv, pracovní rukavice, holiny, pokud mají, tak i pracovní náčiní (lopata apod.) a svačinu. S každým, kdo bude mít zájem podílet se na pomoci, bude sepsána smlouva dle § 202 Zákoníku práce, ze které vyplývá poskytnutí náhrady mzdy za uvedenou dobu poskytování pomoci. Zájemci, nechť se hlásí v sekretariátu ředitele do pondělí 10.6.2013 do 12.00 hod. Předpokládaný odjezd brzy ráno, návrat ve večerních hodinách, bude upřesněno v pondělí 10.6.2013
Předem děkuji všem, kteří pomoc nabídnou.
Mgr. René Havlík, ředitel Krajského úřadu Libereckého kraje

[7.6.2013 12:36]   Ing. Irena Košková, PK Liberecký kraj, člen
Nabídka Vojenské zdravotní pojišťovny svým pojištěncům, kteří žijí nebo pracují v postižených oblastech, na slevy/uhrazení očkování proti infekčním nemocem. Podrobně v příloze.
Otevřít PDF soubor   Nabídka VoZP   (383 kB)

[7.6.2013 8:45]   Ing. Irena Košková, PK Liberecký kraj, člen
Byla aktualizována data povodňových komisí obcí Libereckého kraje v systému POVIS. Připomínám, že export svých dat do POVIS musíte povolit zatržítkem v údajích o sídle PK.

[7.6.2013 0:29]   Ing. Irena Košková, PK Liberecký kraj, člen
Pravidla hygieny při záplavách (dokument Ministerstva zdravotnictví ČR)
Otevřít PDF soubor   Dokument   (171 kB)

[6.6.2013 16:26]   Ing. Irena Košková, PK Liberecký kraj, člen
V tiskové zprávě z dnešního dne lze nalézt hodně zajímavých informací.
http://www.kraj-lbc.cz/id:197888

[6.6.2013 9:10]   Josef Hurník, PK ORP Frýdlant, tajemník
PK obce Krásný Les informuje, že hladina Řasnického potoka dne 5.6.2013 v 16.45 klesla pod I SPA.

[6.6.2013 7:46]   Václav Hošek, PK ORP Tanvald, tajemník
Ještě malý dovětek. Poděkování povodňových orgánů patří samozřejmě také Povodí Labe, které oproti jiným povodím včas reagovalo a přičinilo se o hladký průběh povodně v našem kraji, jmenovitě panu Ševčíkovi na J.Dole a panu Senohrábkovi na Souši. Manipulace na VD byla brilantní a zároveň šetrná pro obce níže po toku. Jedině díky VD J.Důl a Souš u nás nevznikly žádné škody. Zaplaťpámbu za ně.
V.Hošek, MěÚ Tanvald.

[6.6.2013 7:33]   Ing. Zdeněk Fišer, PK ORP Turnov, tajemník
Město Turnov vyhlašuje povodňovou sbírku materiální pomoci městům a obcím zasaženým povodněmi.

Počínaje středou 5. června 2013 mohou občané města i okolních obcí, podnikatelé i živnostníci, jednotlivci i firmy přinášet či přivážet materiální pomoc, která bude směřovat do míst zasažených ničivými povodněmi. Jedná se zejména o:
· Dezinfekční prostředky
· Mycí a úklidové prostředky
· Drobné nářadí a náčiní na úklid a odstraňování povodňových škod
· Gumové rukavice
· Odpadové pytle
· Hadry, ručníky

Předměty v menším množství se soustřeďují na služebně Městské policie ve Skálově ulici č. 466 (informace na telefonu: 481 366 600 nebo 723 389 122 nebo e-mailu: mp.turnov@seznam.cz).
Větší zásilky je nutno přivézt do skautského střediska Štika na Koňském trhu po předchozí telefonické dohodě s ing. Zdeňkem Fišerem na tel. č. 725 072 580.

Materiál pak bude distribuován do konkrétní obce dle požadavků krizových štábů. O tom, kam pomoc z Turnova směřovala, budete informováni prostřednictvím webových a facebookových stránek města. Chcete-li pomoci individuálně či se přihlásit k dobrovolnické činnosti, doporučujeme sledovat webové stránky www.povodnovapomoc.cz nebo www.starostove-nezavisli.cz/povodne-2013/

Za poskytnutou materiální pomoc město děkuje!

[6.6.2013 7:15]   Václav Hošek, PK ORP Tanvald, tajemník
Stavy na vodních tocích ORP Tanvald 6.6. 7.00:

Průtoky stále pozvolna klesají a situace se vrací k normálu. VD J.Důl vypouští 2,5 m3/s, Souš 1 m3/s, tedy takřka letní hodnoty. Rezerva je již větší než 5 milionů m3 a v podstatě se dá říci, že jsme opět připraveni na velké srážky. Tím však nechci strašit, předpověď zatím nic takového pro náš kraj nenaznačuje.
JSDHO jsou připraveny k pomoci postiženým krajům, jenom bych prosil o včasnou informaci, aby si lidé mohli domluvit uvolnění v zaměstnání na konkrétní čas.
Děkuji všem starostům a členům PK, kteří byli spolu se mnou v pohotovosti a končím povodňové zpravodajství.
V.Hošek, MěÚ Tanvald.

[5.6.2013 16:39]   Václav Hošek, PK ORP Tanvald, tajemník
Stavy na vodních tocích ORP Tanvald 5.6. 16.30:

Průtoky trvale klesají, všude klid a žádné škody. VD J.Důl a Souš už mají rezervu přes 5 milionů m3, ač vypouštějí minimálně.
Prognóza na další hodiny: Čekají nás maximálně drobné přeháňky, které nemohou mít větší vliv na další vývoj.

Některé jednotky již hlásí připravenost na výjezd do postižených oblastí: V.Hamry 1 tým v síle cca 8 mužů, Kořenov dva týmy po 5 - 6 mužích, technika včetně čerpadel. Počítám však ještě s dalšími týmy, takže prosím zítra o informaci. Akci řídí Krajské operační středisko HZS, které již má od nás potřebné informace. Děkuji všem, čekejte na další pokyny.

V.Hošek, měÚ Tanvald.

[5.6.2013 16:15]   MARTIN PŮTA, PK Liberecký kraj, předseda
Pokud chcete pomáhat lidem, kteří to v mnoha místech České republiky potřebují, můžete využít také některý z následujících odkazů:
http://www.starostove-nezavisli.cz/povodne-2013/
http://www.smscr.cz/burza_solidarity.php
Za pomoc předem děkuji.
Martin Půta, hejtman
http://www.smscr.cz/burza_solidarity.php

[5.6.2013 14:54]   Ing. Irena Košková, PK Liberecký kraj, člen
Možnosti obnovy obecního a krajského majetku
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR má k dispozici programy pro obnovu obecního a krajského majetku a pro obnovu bydlení. Vyhlášení těchto programů musí být projednáno vládou a musí být schválen rozpočet pro jejich realizaci. Programy MMR jsou určeny pro obce a kraje. V současné době MMR připravuje Strategii obnovy území, kterou dle příslušného zákona předloží vládě ke schválení do 20 dnů po ukončení krizového stavu. Zároveň má ministerstvo vyčleněny finanční prostředky, které budou po souhlasu vlády ihned uvolňovány v rámci programu „Podpora bydlení při živelní pohromě“.
Otevřít PDF soubor   tisková informace   (229 kB)
Otevřít PDF soubor   program podpora bydlení   (270 kB)

[5.6.2013 13:52]   Josef Hurník, PK ORP Frýdlant, tajemník
PK obce Bulovka - hladina potoka v obci Bulovka klesla pod I.SPA

[5.6.2013 7:21]   Václav Hošek, PK ORP Tanvald, tajemník
Stavy na vodních tocích ORP Tanvald 5.6. 7.00:

Noční deštík v úhrnech několika mm se vůbec neprojevil na setrvale sestupné tendenci všech průtoků. VD J.Důl a Souš vypouštějí přibližně po 2,5 m3/s, takže nezatěžují postižené oblasti níže po toku a zároveň zvolna snižují svoje hladiny tak, aby byla opět připravena na zachycení případného dalšího deště. Větší srážky však prozatím neočekávám, takže na našem území by již měl být definitivně klid.
V.Hošek, MěÚ Tanvald

[5.6.2013 7:04]   Otto Novotný, PK Jindřichovice pod Smrkem, člen
Jindřichovice pod Smrkem, stav vody klesl pod 1. SPA

[5.6.2013 7:07]   guest PK Stráž pod Ralskem, člen
řeka Ploučnice (Stráž pod Ralskem) pod I.SPA
řeka Ještědka stále klesá také pod I.SPA
[5.6.2013 15:18]   Ing. Irena Košková, PK Liberecký kraj, člen
Omlouvám se, technický problém. V tomto příspěvku se nepropojilo přihlašovací jméno z funkcí v PK. Můžete se mi ozvat na mail, kdo příspěvek psal? Děkuji

[4.6.2013 16:54]   Václav Hošek, PK ORP Tanvald, tajemník


Stavy na vodních tocích ORP Tanvald 4.6. 17.00:

Drobné přeháňky nemají vliv na pokles průtoků. Kamenice už je téměř na 50% 1.SPA, stejně tak Jizera, průtok v Mumlavě už je velmi nízký, pouhých 5 m3/s. VD J.Důl a Souš i při nízkých výpustných hodnotách vytrvale snižují hladiny a celková rezerva už dosahuje takřka 5 milionů m3. Větší srážky v nejbližších hodinách neočekávám a předpokládám vcelku klidnou noc. Další hlášení zítra ráno.
V.Hošek, MěÚ Tanvald.

[4.6.2013 12:26]   Václav Hošek, PK ORP Tanvald, tajemník
Stav na vodních tocích ORP Tanvald 4.6. 12.15:

Na území ORP Tanvald v tuto chvíli již není žádný stupeň povodňové aktivity. Další prognóza je rovněž příznivá, větší srážky neočekávám, spíše jen občasné přeháňky, které by na vývoj situace neměly mít výraznější vliv. Tendence setrvalý pokles všech průtoků potrvá minimálně během celého dnešního dne.
V.Hošek, MěÚ Tanvald.

[4.6.2013 11:36]   Ing. Irena Košková, PK Liberecký kraj, člen
NÁVŠTĚVNOST PORTÁLU
Dovolte jen krátkou informaci o využití povodňového portálu. Z obvyklých hodnot okolo stovky uživatelských přístupů za den v době sucha se návštěvnost portálu zvedla včera na neuvěřitelných 15 000 přístupů. Doufám, že to bude dobrá zpráva pro ty, kdo nám ochotně nad rámec svých povinností posílají informace z celého kraje. A podnět pro ty pracovníky povodňové ochrany, kteří ještě nemají zřízen uživatelský účet. Děkuji všem za přízeň!
[4.6.2013 14:59]   Otto Novotný, PK Jindřichovice pod Smrkem, člen
Pěkné :-)
[4.6.2013 15:56]   Ing. Irena Košková, PK Liberecký kraj, člen
Děkuji! Z analýzy uživatelských přístupů vyvozuji více závěrů. V první řadě zcela jednoznačně přizpůsobení aplikace pro práci v terénu a provozu na různých typech zařízení (responsive webdesign). Náměty na další provoz vítány.

[4.6.2013 11:24]   Ing. Irena Košková, PK Liberecký kraj, člen
Info o stavu silnic z jednání krizového štábu dnes v 8hodin:
Českolipsko: Silnice III/2627 Horní Libchava – Volfartice (NEJVĚTŠÍ PROBLÉM) : nadále úplně uzavřeno, voda postupně opadá, problém s propustkem na krajské silnici u obce Volfartice. Voda odplavila část ložné vrstvy vozovky silnice nad propustkem. KSSLK, p.o. stav monitoruje, až voda úplně opadne, bude prověřeno, zda-li není porušeno zemní těleso a stavba propustku, a bude stanoven rozsah nezbytných prací na obnovení provozu. Pokud se nepotvrdí nejčernější scénář, tak odhad zabezpečení je nejpozději pátek tohoto týdne. Předpokládá se (pakliže se počasí bude zlepšovat), že během zítřejšího dne bude KSSLK, p.o. vědět podrobnější informace o narušení. Vzhledem k tomu, že v daném úseku jezdí cca 16 spojů denně je snahou, co nejdříve tento úsek zprovoznit. Dále na tomto úseku silnice jsou drobné problémy, narušena nábřežní zeď v délce 100 metrů, a v obci Horní Libchava přetéká voda přes silnici do výše 5 cm, lze projet.
Frýdlantsko: silnice III/0353, III/0357 a III/0358 – ve Višňový – voda na silnici.
Obě jsou na www.dopravniinfo.cz
Dráha: Trať 086 úsek Křižany – Rynoltice: povodeň strhla cca 57 pražců a zřejmě potrvá pár dní, možná týdnů znovuzprovoznění trati, autobusy zajištěny.

[4.6.2013 11:10]   Josef Hurník, PK ORP Frýdlant, tajemník
Povodňová komise obce Krásný Les odvolala v 11:00 hod. II. SPA na vodním toku Řasnice.

[4.6.2013 11:03]   Ing. Ivan Pastorek, PK Brniště, předseda
Brniště - Panenský potok, odvolán i 1.SPA, PK Brniště ukončila v 11.00 hodin svou činnost.

[4.6.2013 10:33]   Josef Hurník, PK ORP Frýdlant, tajemník
PK obce Heřmanice - odvolán I.SPA v 10.30 hodin

[4.6.2013 10:28]   Mgr. Kateřina Krokerová, PK ORP Liberec, tajemník
Hladiny na vodních tocích v profilech sledovaných v rámci ORP Liberec poklesly pod I. SPA. Na Jeřici v Mníšku I. SPA stále zůstává.

[4.6.2013 10:12]   Mgr. Tomáš Vlček, PK ORP Česká Lípa, místopředseda
V 8.00 podkročen II. SPA na Ploučnici v České Lípě.

[4.6.2013 10:18]   Ing. Irena Košková, PK Liberecký kraj, člen
MAPOVÁNÍ ŠKOD PO POVODNI
V návaznosti na vyhlášený stav nebezpečí v kraji dojde v krátké době k mapování škod po povodni. Škody na obecním, krajském, státním majetku a majetku fyzických a právnických osob musí být zaevidovány už do 8 dnů po ukončení krize! Prosíme starosty, aby si začali připravovat podklady. V krátké době Vám přijde oficiální dopis s výzvou k evidenci škod. Kontaktní osobou na Libereckém kraji bude Ing.Lukáš Chmel (tel.485 226 576, lukas.chmel@kraj-lbc.cz) z odboru regionálního rozvoje. V tuto chvíli prosíme pro získání přehledu stručnou zprávu na mail, zda budete nebo nebudete na obci uplatňovat nějaké škody.

[4.6.2013 9:28]   Václav Hošek, PK ORP Tanvald, tajemník
Stavy na vodních tocích ORP Tanvald 4.6. 9.30:

VD J.Důl právě snížilo odtok na 2,5 m3/s, takže během dopoledne pomine i 1.SPA na Kamenici.
Z Německa a Polska se k nám nasouvá srážková oblačnost, která však Liberecký kraj zasáhne jen na jeho západní části a nemělo by to nijak výrazně ovlivnit průtoky..
V.Hošek, MěÚ Tanvald.

[4.6.2013 9:25]   Mgr. Kateřina Krokerová, PK ORP Liberec, tajemník
Povodňová komise obce Nová Ves odvolává 3. stupeň SPA.
Druhý stupeň SPA nadále trvá.
Otevřít PDF soubor   nepojmenovaná příloha   (225 kB)

[4.6.2013 8:33]   Mgr. Tomáš Vlček, PK ORP Česká Lípa, místopředseda
v 8:00 byla ukončena činnosti povodňové komise ORP Česká Lípa.

[4.6.2013 8:31]   Josef Hurník, PK ORP Frýdlant, tajemník
PK města Frýdlant odvolala I.SPA v 08.00 hodin.

[4.6.2013 8:30]   Josef Hurník, PK ORP Frýdlant, tajemník
PK obce Bulovka odvolala II.SPA v 07.50 hodin

[4.6.2013 7:54]   Ing. Ivan Pastorek, PK Brniště, předseda
Dobrý den, po provedené prohlídce po poklesu vody v Panenském potoce je zjištěno zhoršení úseku krajské komunikace III. tř č. 2708 a 26834 ve Velkém Grunově. Jedná se o havarijní úseky bezprostředně sousedící s Panenským potokem ohrožující bezpečnost silničního provozu.

[4.6.2013 8:00]   Mgr. Vladimíra Erbanová, PK Višňová, předseda
4.6. 2013 7.50, Vladimíra Erbanová, starostka obce
Včera se v dopoledních hodinách podařilo zvládnout přívaly vod a s použitím výkonné techniky především profesionálních HZS LIberce a Jablonce, ale i z Janova a Horního Hanychova bylo zabráněno zaplavení domů ve Vísce. Nyní voda postupně opadává, tento stav lze očekávat po celý den. Stále zůstávají zatopené sklepy a zaplavené louky, začínají se tvořit laguny. Po loňských zkušenostech, kdy se následně vyrojilo abnormální množství komárů, bude prováděno odčerpávání, aby se situace neopakovala.

[4.6.2013 7:23]   Václav Hošek, PK ORP Tanvald, tajemník
Stavy na vodních tocích ORP Tanvald 4.6.2013, 7.00:

Srážky v Jiz.horách se během noci pohybovaly kolem 5 mm, na hřebenech do 10 mm, což je příznivé. Všechny průtoky nadále pozvolna klesají. 1.SPA drží ještě pouze Kamenice v Plavech, ale protéká tudy pouhých 26 m3/s, což tento stupeň jen slabě přesahuje. VD J.Důl vypouští nadále 9 m3/s a vytvořil si již rezervu přes 2 miliony m3, Souiš vypouští 3 m3/s a rezerva je zde již přes 2,5 milionu m3. V nejbližších hodinách žádný déšť neočekávám, ale během dne občasné srážky ještě zcela vyloučeny nejsou. Rozsáhlejší oblačnost však na radaru prozatím vidět není.
V.Hošek, MěÚ Tanvald

[4.6.2013 7:20]   Marcela Žitná, PK Jablonné v Podještědí, tajemník
PK Jablonné v Podještědí dnes v 7 hodin ráno odvolala II.SPA; hladiny toků na území města jsou již pod hranicí I.SPA

[4.6.2013 6:24]   Josef Hurník, PK ORP Frýdlant, tajemník
PK obce Habartice - odvolala II.SPA v 06.20 hodin.

[4.6.2013 3:03]   Ing. Jaroslav Rašín, PK ORP Liberec, 2. místopředseda, ved. 2. směny
4.6.2013, 02:00 – aktuálně evidované úseky komunikací ve správě Statutárního města Liberce, na kterých došlo k negativnímu ovlivnění stavu v důsledku nepříznivé hydrologické situace:
• ul. Karlinská - nad Irkutskou
• ul. Irkutská - odbočka ke kynologům a do lesa, křižovatku ulic Irkutská a U Lesíčka
• ul. Pod Lesem křižovatka s Irkutskou ul.
• ul. Na Rozhraní podél lesa od Houbařské ul.
• ul. Houbařská - křižovatka Sáňkařská
• ul. Hraběcí – most
• ul. Nezdarova - křižovatka s ul. U Struhy
• ul. U Struhy
• ul. Křižanská - od kurtů směrem k Ostašovské ul.
• ul. Sibiřská
• ul. Českolipská - propojení ke Svárovské ul. kolem golfového hřiště
• ul. U Podjezdu
• ul. Lukášovská - odbočka k č.p. 171
• ul. Na Skřivanech - spodní část k ul. Svobody
• ul. Na Výběžku
• ul. V Horách – křížení s vodotečí
• ul. Revírní

Řidičům doporučujeme tyto využívat pouze v míře nezbytně nutné a dbát zvýšené opatrnosti.

[3.6.2013 22:45]   Ing. Zdeněk Fišer, PK ORP Turnov, tajemník
S ohledem na pokles hladiny Jizery v profilu Žel.Brod pod 1.st. PA vodočtu a ustávající srážky odvolává PK ORP Turnov 1.st. PA k času 23:oo dnes.

[3.6.2013 22:32]   Josef Hurník, PK ORP Frýdlant, tajemník
PK Města Frýdlant odvolala ve 22.00 II.SPA

[3.6.2013 21:20]   Ing. Jaroslav Rašín, PK ORP Liberec, 2. místopředseda, ved. 2. směny
V obci Nová Ves u Chrastavy ohrožena stabilita krajské komunikace v „zatáčce u Kučerů“. Situace je monitorována PK obce Nová Ves u Chrastavy ve spolupráci se správcem komunikace. Řidičům doporučujeme volbu jiné trasy

str. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31