LEGENDA

 informace o stavu na vodním toku nebo díle
 informace o vývoji počasí
 informace dopravní
 vyhlášení / odvolání SPA povodňovou komisí
 mimořádné zprávy
 zprávy technické podpory portálu
 zprávy zadané z mobilních zařízení

 

JAK VLOŽIT PŘÍSPĚVEK DO CHATU

Příspěvek lze nastavit jako neveřejný. Kvůli možnosti filtrování příspěvků je velmi vhodné doplnit jeho kategorii a povodí, pro které je určený. Příspěvek lze doplnit o mapový zákres. Mapové zákresy lze pak najít v mapové kompozici Můj portál

Ukázka okna s vkládáním příspěvků

  

CHAT PRACOVNÍKŮ POVODŇOVÉ OCHRANY

Sdílené diskusní fórum pro pracovníky z oblasti povodňové ochrany a IZS. Slouží už od roku 2008 a všechny záznamy jsou zpětně dohledatelné. 

 

 

DISKUSNÍ FÓRUM POVODŇOVÉHO PORTÁLU (stránka 11/31)

VLOŽENÍ PŘISPĚVKŮ DO FÓRA A FILTROVÁNÍ DAT FÓRA JE UMOŽNĚNO POUZE PŘIHLÁŠENÝM OPRÁVNĚNÝM UŽIVATELŮM.
[25.6.2013 11:59]   Josef Hurník, PK ORP Frýdlant, tajemník
PK Krásný Les - III. SPA na toku Řasnice od 11.00 hodin

[25.6.2013 11:52]   Otto Novotný, PK Jindřichovice pod Smrkem, člen
Jindřichovice pod Smrkem, 10:02 vyhlášen I. stupeň a v 11:45 vyhlášen II. stupeň PVA.

[25.6.2013 11:49]   Ing. Irena Košková, PK Liberecký kraj, člen
INFORMAČNÍ ZPRÁVA HLÁSNÉ A PŘEDPOVĚDNÍ POVODŇOVÉ SLUŽBY ČHMÚ v příloze
Otevřít TXT soubor   Dokument   (3 kB)

[25.6.2013 11:42]   Mgr. Kateřina Krokerová, PK ORP Liberec, tajemník
Nová Ves u Chrastavy hlásí dosažení I. SPA na vodním toku Jeřice.

[25.6.2013 11:09]   Ing. Irena Košková, PK Liberecký kraj, člen
WOCZ66 OPIN 250850 - VÝSTRAHA ČHMÚ- VÝSKYT NEBEZBEČNÝCH JEVŮ - VÝSTRAHA PŘEDPOVĚDNÍ POVODŇOVÉ SLUŽBY ČHMÚ, vydaná: úterý 25.06.2013 10:50 (08:50 UTC) Na jev: POVODŇOVÉ OHROŽENÍ (EXTRÉMNÍ STUPEŇ NEBEZPEČÍ): Liberecký:(LB,) od úterý 25.06.2013 10:40
V důsledku intenzivních srážek byl na Smědé v profilu Předlánce překročen 3. SPA. Vydalo: Centrální předpovědní pracoviště ČHMÚ

[25.6.2013 10:55]   Ing. Irena Košková, PK Liberecký kraj, člen
Hejtman Libereckého kraje Martin Půta svolává na 12:30 zasedání Povodňové komise Libereckého kraje.

[25.6.2013 10:51]   Ing. Irena Košková, PK Liberecký kraj, člen
REGIONÁLNÍ INFORMAČNÍ ZPRÁVA HLÁSNÉ A PŘEDPOVĚDNÍ POVODŇOVÉ SLUŽBY ČHMÚ v příloze
Otevřít TXT soubor   Informační zpráva   (2 kB)

[25.6.2013 10:25]   Josef Hurník, PK ORP Frýdlant, tajemník
PK Dolní Řasnice - vyhlášen III. SPA v 10.05 hodin.

PK Dětřichov - vyhlášen II. SPA v 10.15 hodin

[25.6.2013 10:12]   Ing. Zdeněk Fišer, PK ORP Turnov, tajemník
10:07 ve stanici Jablonec n.J. překročen II. st PA

[25.6.2013 10:07]   Josef Hurník, PK ORP Frýdlant, tajemník
PK obce Heřmanice - vyhlášen II. SPA v 10.05 hodin

[25.6.2013 9:36]   Josef Hurník, PK ORP Frýdlant, tajemník
PK obce Dolní Řasnice - v 08.00 hodin vyhlášen II. SPA
PK Krásný Les - v 08.00 hodin vyhlášen II. SPA
PK Pertoltice - v 09.10 hodin vyhlášen II. SPA (Dolní Pertoltice).
PK Horní Řasnice - v 09.00 vyhlášen II. SPA

[25.6.2013 9:17]   Mgr. Oldřich Šlambora, PK ORP Liberec, 1. místopředseda, ved. 1. směny
9.00
Jeřice Mníšek - dosaženo 1.SPA (60 cm) - rychle stoupá
Lužická Nisa Liberec - dosaženo 1.SPA (85 cm)

[25.6.2013 9:08]   Ing. Zdeněk Fišer, PK ORP Turnov, tajemník
9:05 ve stanici Jablonec n.J. překročen I.st. PA

[25.6.2013 8:49]   Ing. Zdeněk Fišer, PK ORP Turnov, tajemník
Zpráva Povodí Labe vydaná dne: 25.6.2013 v 7:00 hod
- Za uplynulých 24 hodin jsme na území ve správě Povodí Labe zaznamenali plošné srážky, celkové úhrny se většinou pohybovaly mezi 30 až 60 mm, největší srážka byla zaznamenána v v Bakově (100 mm).
- Předpokládaný vývoj hydrologické situace:
Vzhledem k předpokládaným srážkám očekáváme vzestupy hladin na všech tocích s dosažení stupňů
povodňové aktivity zejména ve vodních tocích na Českomoravské vrchovině a dále na horním Labi a
Jizeře.

[24.6.2013 21:02]   plk. Ing. Roman Hlinovský, PK Liberecký kraj, člen
Dobrý večer,

přikládám aktuální usnesení Ústřední povodňové komise..
Je určeno hejtmanům krajů a starostům ORP a týká se vysokého rizika povodňového ohrožení.
Otevřít DOC soubor   Usnesení ÚPK č. 9   (52 kB)
[24.6.2013 22:09]   Ing. Zdeněk Fišer, PK ORP Turnov, tajemník
PK Turnov bere na vědomí...
[24.6.2013 22:12]   Ing. Irena Košková, PK Liberecký kraj, člen
Tajemník PK LK byl informován.

[24.6.2013 19:11]   Ing. Zdeněk Fišer, PK ORP Turnov, tajemník
24.06.2013 19:00
PŘEDPOVĚĎ POČASÍ PRO LIBERECKÝ KRAJ
na noc a úterý 25.06.2013
Situace:
Zvlněné frontální rozhraní jen zvolná postupují k východu, zítra počasí u nás bude ovlivňovat brázda nízkého tlaku vzduchu ve vyšších hladinách atmosféry.
Počasí v noci (19-07):
Zataženo s deštěm. Zejména na horách a na severu kraje očekáváme déšť velmi vydatný.
Počasí přes den (07-24):
Zataženo s deštěm. Zejména na horách a na severu kraje očekáváme déšť velmi vydatný.
Komentář: V noci a zítra očekáváme na horách a na severu kraje vydatný déšť s úhrnem mezi 40 až 70 mm.

[24.6.2013 13:33]   Ing. Irena Košková, PK Liberecký kraj, člen
POZOR Výstraha na extrémní srážky byla rozšířena i na náš kraj.
Otevřít TXT soubor   VÝSTRAHA PŘEDPOVĚDNÍ POVODŇOVÉ SLUŽBY ČHMÚ   (4 kB)
[24.6.2013 18:14]   Ing. Zdeněk Fišer, PK ORP Turnov, tajemník
Nevypadá to moc útěšně... Zdá se, že tentokrát jsou návětrné jižní svahy Jizerek a Krkonoš na řadě...

[11.6.2013 15:20]   Václav Hošek, PK ORP Tanvald, tajemník
Stavy na vodních tocích ORP Tanvald 11.6.2013 15.00:

Průtoky jsou již prakticky na průměrných ročních hodnotách, VD J.Důl a Souš vypouštějí minimální hodnoty a předpověď počasí je solidní.
Ukončuji tedy k dnešnímu dni HPS, děkuji všem zapojeným a přeji příjemné slunečné dny.
Další pomoc zaplaveným krajům budeme řešit prostřednictvím KOPISu HZS LK.
V.Hošek, MěÚ Tanvald.

[11.6.2013 14:11]   Miloslav Starý, KU LK, koordinátor krizového řízení
V příloze publikujeme informaci k vyšetření studní, které slouží k individuálnímu zásobování pitnou vodou jako jediný zdroj v oblastech postižených záplavami
Otevřít PDF soubor   Vyšetření studní   (1325 kB)
Otevřít PDF soubor   nepojmenovaná příloha   (1325 kB)

[11.6.2013 10:00]   Ing. Irena Košková, PK Liberecký kraj, člen
Dotační programy Ministerstva životního prostředí na pomoc po povodních
1. Program na výměnu kotlů, který je určený územně samosprávným celkům a fyzickým osobám. Celkem je připraveno 100 milionů korun. Žádosti od 10. června až do maximálně 30. srpna.
2. Rychlá pomoc. Příjemcem dotace budou obce zasažené povodněmi v roce 2013. Alokace pro první výzvu je 30 milionů korun. Maximální výše dotace pro obce je 200 000 Kč. Z důvodu rychlého čerpání finančních prostředků je obcím umožněno získat na dotaci mimořádně 100% zálohu. Žádosti od 10. června až do maximálně 30. srpna.
https://www.sfzp.cz/clanek/193/2057/dotacni-programy-ministerstva-zivo ...

[11.6.2013 7:15]   Václav Hošek, PK ORP Tanvald, tajemník
Stavy na vodních tocích ORP Tanvald 11.6. 7.00 a prognóza na dnešní den:

V noci již na našem území nepršelo, takže pokles všech průtoků je setrvalý a během dvou dnů očekávám, že se všechny průtoky dostanou na průměrné roční hodnoty. Nejbližší srážková oblačnost v tuto chvíli přechází od severovýchodu přes Moravu, což znamená, že dnes s největší pravděpodobností u nás pršet nebude. Očekávám pěkný letní den, nicméně všechna nařízení ÚPK zůstávají v platnosti.
V.Hošek, MěÚ Tanvald.

[10.6.2013 22:51]   Ing. Irena Košková, PK Liberecký kraj, člen
USNESENÍ ze dne 10. června 2013 č. 5 (část ujednání)
Ústřední povodňová komise s ohledem na riziko významné srážkové činnosti ve dnech 10. – 11. června 2013 ....... zakazuje i ve smyslu platné plavební vyhlášky, plavbu všech plavidel na všech vodních plochách v územích s vyhlášeným druhým a třetím stupněm povodňové aktivity s výjimkou záchranných a likvidačních prací.
Mgr. Tomáš Chalupa, předseda Ústřední povodňové komise


[10.6.2013 16:38]   Ing. Irena Košková, PK Liberecký kraj, člen
Informace Ministerstva dopravy k řešení a odstraňování škod způsobených povodněmi v květnu a červnu 2013 najdete zde:
http://www.mdcr.cz/cs/POVODN%C4%9A+2013/

[10.6.2013 16:34]   Václav Hošek, PK ORP Tanvald, tajemník
Stavy na vodních tocích ORP Tanvald 10.6. 16.30 a prognóza na dnešní noc:

Prozatím beze srážek, v nočních hodinách místy přeháňky, nic mimořádného nás nečeká. Přeji opět klidnou noc.
V.Hošek, MěÚ Tanvald.

[10.6.2013 13:46]   Václav Hošek, PK ORP Tanvald, tajemník
Stavy na vodních tocích ORP Tanvald 14.00 a prognóza dalšího vývoje:

Srážkové úhrny v desetinách mm jsou naprosto marginální a nemají žádný vliv na trvalý pokles všech průtoků. Až do dnešního večera neočekávám žádné větší srážky, situace bude nadále klidná, tendence na řekách sestupná. Přesto trvá na celém území ORP bdělost.
Další zpráva kolem 17.00.
V.Hošek, MěÚ Tanvald.

[10.6.2013 10:38]   Ing. Irena Košková, PK Liberecký kraj, člen
Úkol z jednání UKŠ a UPK
Významným rizikem v důsledku vydatných srážek a povodňových stavů jsou svahové nestability a sesuvy. Z uvedeného důvodu Ministerstvo životního prostředí zavedlo nepřetržitou službu České geologické služby (ČGS), která veškeré sesuvy a nestability odborně posuzuje a eviduje. Jejich experti jsou připraveni 24 hod denní k nasazení a jsou schopni poskytnout důležité informace k dalšímu postupu k zásahu na sesuvu. Podrobné informace o činnosti ČGS jsou uvedeny v příloze. Z uvedeného důvodu:
-Předejte kontakty a informace o ČGS na operační a informační středisko HZS kraje,
-Zajistěte informování ČGS o sesuvech, které vám budou ohlášeny, případně vyžádejte nasazení expertu ČGS (při potřebě rychlého nasazení je OPIS GŘ HZS připraveni použít i vrtulník),
-Předejte kontakty a informace o CGS krizovým štábů obcí, ORP a krajů.
Podle závěrů UKŠ a UPK očekáváme od ČGS přehled nejnebezpečnějších lokalit s nebezpečím sesuvů, kde dle rozhodnutí UKŠ a UPK má Policie ČR a HZS ČR provádět občasné kontroly, aby bylo včas identifikováno uvedení svahu do pohybu. V příloze jsou také uvedeny odkazy na mapové podklady s výskytem sesuvů a svahových nestabilit.
v.r. plk. Ing. Luděk Prudil, náčelník štábu GŘ HZS ČR

[10.6.2013 10:32]   Ing. Irena Košková, PK Liberecký kraj, člen
Informace České geologické služby pro povodně 2013

1. ČGS zřídila krizovou linku tel. 724 730 954, 724 344 187, 602 270 322
Zde je možné hlásit 24h denně případy aktivovaných sesuvů. Na těchto linkách budou ohlášené případy centrálně registrovány a distribuovány k dalšímu řešení. Experti ČGS budou připraveni k neprodlenému nástupu do terénu k posouzení dané situace.

2. Informace k nebezpečí svahových nestabilit (sesuvů a skalních řícení) v oblasti zasažené enormními srážkami: ČGS registruje lokality, v nichž byly v minulosti zaznamenány projevy svahových nestabilit. U těchto lokalit je vyšší pravděpodobnost jejich reaktivace v důsledku vydatných dešťových srážek. Informace o těchto územích lze získat v České geologické službě, zejména prostřednictvím jejího webu
http://www.geology.cz/svahovenestability a prostřednictvím mapového serveru http://mapy.geology.cz/sesuvy_cgs/
Zde jsou zobrazena území, kde byly zaznamenány projevy sesuvů a skalních řícení v minulosti, a území je dále klasifikováno podle náchylnosti ke svahovým nestabilitám. Zároveň nelze vyloučit, že tyto srážky mohou působit jako spouštěcí mechanismus na nových lokalitách, kde dosud žádné sesuvy zaznamenány nebyly. Zvýšenou náchylností ke svahovým nestabilitám se v rámci území ČR zasaženého enormními srážkami během posledních týdnů vyznačují prioritně tyto oblasti:
1. Celá oblast Českého středohoří, celoplošně, s výraznější náchylností především v údolí Labe - možná aktivizace známých a zmapovaných velkých sesuvných oblastí Prackovice, Bohyně, Dobkovičky, Zálezly, Soutěsky-Jedlka, Čeřeniště, Týnec, údolí Granátky (Dřevce a Skalice), Levín aj.
Typ sesuvů: plošné a proudové sesuvy o velikosti kolem 100-200 m, v extrémních případech první stovky m až 1 km. Současný sesuv na D8 v oblasti sesuvného území Prackovice (Dobkovičky, Litochovice n.L.) patří mezi ty největší v této oblasti.
2. Oblast středního a dolního Poohří. Jedná se o úzký koridor v bezprostřední blízkosti toku od přehrady Nechranice po soutok - známé sesuvné oblasti Stranná, Žatec, okolí Libochovic. Typ sesuvů: menší frontální, i proudové sesuvy do 100 m.
3. Oblasti horské (Krkonoše, Jizerské hory), případně i Podkrkonoší. Typ sesuvů: menší lokální přívalové proudy (obzvláště se zítřejšími dešti vysoké riziko), menší sesuvy do 100 m.
4. Oblast středního a dolního toku Vltavy. Typ sesuvů: řícení, opadávání, stékání sutí na silnici. Nutná kontrola území okolo Vraného n.V. (Povltavská), kde jsou připraveny projekty sanace za více než 100 mil., ale proběhly zatím jen havarijní práce.
5. Hřensko: zvýšené riziko skalního řícení a opadávání. Podle rozsahu srážek, které jsou předpovídány na následující dny, bude informace o potenciálním nebezpečí sesuvů dále aktualizována.

[10.6.2013 11:04]   Ing. Irena Košková, PK Liberecký kraj, člen
Mapová aplikace pro svahové nestability
http://mapy.geology.cz/svahove_nestability/

[10.6.2013 9:06]   Václav Hošek, PK ORP Tanvald, tajemník
Stavy na vodních tocích ORP Tanvald 10.6. 9.00:
VD J.Důl a Souš snížila odtoky na 1 m3/s, neboť rezervy jsou již dostatečné. Během dopoledne očekávám jen drobný déšť, neboť fronta v oblasti Šumavy se vlní a mění směr k severu, takže k nám nejspíš vůbec nedorazí. Další informace odpoledne.
V.Hošek, MěÚ Tanvald

[10.6.2013 7:24]   Václav Hošek, PK ORP Tanvald, tajemník
Stavy na vodních tocích ORP Tanvald 10.6. 7.00 a další prognóza:

Během večera spadlo na našem území podle očekávání max. kolem 10 mm srážek. Noční srážková oblačnost nás opravdu líznula jenom svým okrajem, jak jsem ostatně předpokládal. Tyto srážky se nijak výrazně neprojevily na průtocích. Další fronta do našeho kraje dorazí během dopoledne, počítám že někdy před obědem, ale nevidím to jako nic dramatického. Zatím tam ani nevidím bouřková oka, ale co dosud není, může ještě být. Nevylučuji, že odpoledne budou mít srážky trvalejší charakter. Během víkendu přehrady dosti výrazně snížily hladiny, aniž by jakýmkoliv způsobem ohrožovaly území pod nimi. Momentálně platí, že VD J.Důl a Souš jsou schopna bez jakýchkoliv problémů zachytit srážky i přes 100 mm. Tak vysoké úhrny však dnes neočekávám.
Během víkendu jsem na všechny obce rozeslal nespočet usnesení ÚKŠ, ale my všichni dobře víme, že všechny obce si svoje toky hlídají, aniž by k tomu musely dostat adresný pokyn shora, takže vím, že tyto úkoly byly plněny ještě dříve, než o nich ÚKŠ rozhodl. Děkuji všem za spolupráci a omlouvám se starostům, které jsem v neděli ráno budil, ale byl to úkol, který bylo nutno splnit.
Pro dnešní den nepočítám s vyhlášením SPA, v krajním případě by mohl být dosažen 1.SPA, ovšem muselo by spadnout minimálně 30 - 40 mm srážek.
V.Hošek, MěÚ Tanvald.

[9.6.2013 21:45]   Ing. Zdeněk Fišer, PK ORP Turnov, tajemník
Ustredni krizovy stab a UPK vydaly informace a pokyn k zajisteni nepretrzite hlidkove sluzby na malych tocich. Cely pokyn mate v priloze. Fiser - ORP Turnov
Otevřít DOC soubor   nepojmenovaná příloha   (39 kB)

[9.6.2013 21:38]   Ing. Zdeněk Fišer, PK ORP Turnov, tajemník
Informace UPK a GŘ HZS v příloze
Otevřít DOC soubor   nepojmenovaná příloha   (39 kB)

[9.6.2013 20:11]   Václav Hošek, PK ORP Tanvald, tajemník
Stavy na vodních tocích ORP Tanvald 9.6. 20.00 a prognóza na dnešní noc:

Na hřebenech v bouřkách trochu sprchlo, srážky se však pohybovaly pouze kolem 5 mm nebo malinko nad. Na průtocích se to prozatím neprojevilo, počítám však, že mírně stoupnou přítoky do přehrad.
Za touto oblačností, která nás již minula, je čistý pás beze srážek, takže nyní minimálně dvě hodiny nebude pršet. V noci však možná ještě zaprší, pravděpodobnější je, že další srážková oblačnost nás jen lízne svým okrajem. Očekávám srážkové úhrny max. do 30 mm, spíše bych si však vsadil na hodnoty kolem 10 mm, což průtoky zvedne jen nepatrně. VD J.Důl a Souš vypouštějí kolem 2 m3/s, což naprosto dostačuje k vytvoření další rezervy a mělo by to stačit i při očekávaných srážkách.
Starostům doporučuji ohlídat si v noci zejména velmi malé toky, ty větší vám ohlídám sám.
V.Hošek, MěÚ Tanvald

[9.6.2013 19:20]   Ing. Irena Košková, PK Liberecký kraj, člen
USNESENÍ Ústřední povodňové komise a Ústředního krizového štábu ...
III. nařizuje (s termínem ihned)
a) všem povodňovým komisím, včetně těch, jejichž území dosud nebylo zasaženo povodní, zřídit nepřetržité hlídkové služby za účelem monitoringu srážek a hladin všech vodních toků,
b) starostům obcí, pro jejichž kraje je vydaná výstraha Českého hydrometeorologického ústavu, prověřit funkčnost místních informačních systémů – místních rozhlasů,
Otevřít PDF soubor   ÚKŠ   (123 kB)
Otevřít PDF soubor   ÚPK   (122 kB)

[9.6.2013 18:30]   Mgr. Vladimíra Erbanová, PK Višňová, předseda
Na základě vyhlášeného 2.SPA jsou hasiči v pohotovosti, po přívalovém dešti v neděli odpoledne došlo v obci Višňová část Andělka k zatopení místního hřbitova, zničení obecní komunikace - voda vytrhala kusy asfaltu. Hasiči v této chvíli zasahují, čerpají vodu a pročišťují kanály. Vzhledem k tomu, že se opět blíží bouřka, nevidím situaci nijak pozitivně.
Vladimíra Erbanová

[9.6.2013 10:43]   Ing. Irena Košková, PK Liberecký kraj, člen
Nabídka VZP pro postižené povodní
http://www.vzp.cz/klienti/vyhody-a-prispevky/financni-prispevky/povodn ...

[9.6.2013 9:46]   Václav Hošek, PK ORP Tanvald, tajemník
Stavy na vodních tocích ORP Tanvald 9.6. 9.30:a prognóza dalšího vývoje:

Všechny průtoky jsou na bezpečných hodnotách zhruba na úrovni dvojnásobku ročního průměru a v průběhu dne budou ještě mírně klesat. VD J.Důl a Souš vypouštějí po 2 m3/s a stále si tak vytvářejí zásobní prostor pro případný déšť. V tuto chvíli je již rezerva vyšší než před týdnem, tedy před vyhlášením povodní, což znamená, že VD jsou schopna bezpečně zachytit srážky v úhrnech až do 100 mm. Předpověď počasí však tak vysoké srážky nepředpovídá. Nejvyšší očekávaná hodnota je 70 mm, dle mého mínění však na našem území dosažena nebude. Podle numerického modelu se větší oblačnost nad Jiz.horami objeví zhruba 1 - 2 hodiny před půlnocí a neměla by být příliš rozsáhlá. Můj odhad je, že z ní spadne max. kolem.30 mm srážek, což by nám průtoky zvedlo nejvýše na 1.SPA. Nevylučuji však místní bouřky v průběhu dne. Ty by však neměly mít významnější vliv na celkovou situaci na vodních tocích a dílech.
Další zpráva dnes kolem 17.hodiny.
V.Hošek, MěÚ Tanvald

[8.6.2013 22:36]   MARTIN PŮTA, PK Liberecký kraj, předseda
Další zasedání Krizového štábu Libereckého kraje svoláno na neděli 9.6. od 10 hodin
ČHMÚ vydal výstrahu před rizikem bouřek a vytrvalých srážek 9.6. - 10.6.2013. Podle modelů předpovídá ČHMÚ možné srážkové úhrny 9.6 až 40mm a 10.6. až 30 mm. Dále ČHMÚ konstatuje vysoké nasycení jednotlivých povodí a toků.
Ústřední krizový štáb vyhlásil 2.stupně povodňové aktivity na území Jihočeského, Plzeňského, Středočeského, Ústeckého, Libereckého, Královehradeckého, Karlovarského kraje a hl.města Prahy.
Zítra ráno bude provedeno prověření hlásné a výstražné služby na úzení kraje a také funkčnost systému vyrozumění mezi krizovými štáby ORP a povodňovými komisemi obcí.

[8.6.2013 21:33]   plk. Ing. Roman Hlinovský, PK Liberecký kraj, člen
Prognóza na příští dny není příliš příznivá.Bouřky, možnost přívalových srážek.
HZS LK žádá všechny představitele obcí aby ověřili aktuální akceschopnost své jednotky sboru dobrovolných hasičů, měli nastaven systém sledování vývoje situace ve 24 hod. režimu a připravili jednoduchý a srozumitelný způsob varování a vyrozumění obyvatel obce.

[8.6.2013 17:55]   Václav Hošek, PK ORP Tanvald, tajemník
Stavy na vodních tocích ORP Tanvald 8.6.2013 18.00 a výhled na neděli:

Před polednem nám na hřebenech Jiz.hor trošku sprchlo, spadlo až 10 mm srážek, takže přítoky do přehrad vzrostly, přesto však máme rezervu téměř 5,5 milionu m3, což je naprosto dostatečné. Všechny průtoky jsou ovšem na nízkých hodnotách.
Prognóza:
Podle předpovědi může ze soboty na neděli, ale spíše až v neděli, spadnout až 70 mm srážek. To by znamenalo nárůst na Kamenici přibližně na 60 m3/s (2.SPA), na Mumlavě 35 m3/s (1.SPA) a na Jizeře kolem 100 m3/s (3.SPA). Pokud vzniknou nějaké škody, budou to spíše škody dílčí a na menších tocích. Vláda vyhlásila pro náš kraj pohotovost, ORP Tanvald ji drží, já ale doporučuji obcím udržovat bdělost. Nepředpokládám přijetí zvláštních opatření a s pravděpodobností 90 % nepočítám s vyhlášením 2.SPA.
Další zpráva podle vývoje situace buď dnes večer nebo zítra.
V.Hošek, MěÚ Tanvald.

[8.6.2013 16:01]   Miloslav Starý, KU LK, koordinátor krizového řízení
Krizový štáb Libereckého kraje obdržel informaci od Vodohospodářského dispečinku Povodí Labe, s.p., že na všech vodních dílech Libereckého kraje se manipuluje dle ustanovení manipulačních řádů, všechny vodní díla mají zabezpečen stanovený zásobní prostor a zároveň se na vybraných nádržích snižuje hladina tak, aby byl vytvořen dostatečný ochranný prostor pro případ zhoršení hydrometeorologické situace.
[8.6.2013 16:26]   pk_orp_zb PK ORP Železný Brod, tajemník
PK ŽB monitoruje a sleduje vývoj počasí. Vzhledem k tomu, že ve městě je tradiční jarmark PK je v pohotovosti. Snad počasí vydrží i zítra.

Mrklas Luboš

[8.6.2013 14:47]   Ing. Irena Košková, PK Liberecký kraj, člen
Všem krizovým štábům a povodňovým komisím.
- Na základě dnešního jednání a rozhodnutí Ústřední povodňové komise a Ústředního krizového štábu byl na území vyjmenovaných krajů (Libereckého, Ústeckého, Středočeského, Plzeňského, Jihočeského, Královéhradeckého kraje a Hl. města Prahy) vyhlášen II. stupeň povodňové aktivity.
- V této souvislosti je třeba trvale udržovat, případně opětovně uvést do plné pohotovosti všechny povodňové komise a krizové štáby.
- Bylo připomenuto, že v současné době půda vykazuje vysoký stupeň nasycenosti, což má vliv na rychlou reakci na srážky a rychlé vzestupy vodních toků.
- ORP zajistí předání této informace na všechny obce ve svém správním obvodu.
[10.6.2013 11:13]   Ing. Irena Košková, PK Liberecký kraj, člen
Usnesení k vyhlášení 2.SPA na území kraje
Otevřít PDF soubor   usnesení ÚPK   (517 kB)

[7.6.2013 14:00]   Václav Hošek, PK ORP Tanvald, tajemník
Stavy na vodních tocích ORP Tanvald 7.6. 14.00 a předpověď na víkend:

Všechny průtoky jsou takřka na letních hodnotách. VD J.Důl a Souš již mají stejnou rezervu jako měly před týdnem, než začaly deště. V nejbližších hodinách zatím déšť nečekám, možná k večeru přeháňky, ovšem předpověď, zejména na neděli, hovoří až o 30 mm srážek. Není to sice nic světoborného, ale vzhledem k postiženým oblastem to může být nepříjemné. Na našem území však nebude více než 1.SPA, jedině že by se meteorologové kardinálně mýlili, což jim nepřeji. Přeji pokud možno poklidný víkend, zůstávám v pohotovosti a případné další zprávy sms, e-mailem a na povodňovém portálu.
V.Hošek, MěÚ Tanvald

[7.6.2013 13:05]   Ing. Irena Košková, PK Liberecký kraj, člen
VÝZVA PRO ZAMĚSTNANCE LIBERECKÉHO KRAJE
Vážené kolegyně, vážení kolegové, v souvislosti s nouzovým stavem v důsledku povodní se vedení úřadu rozhodlo poskytnout pomoc postiženým oblastem. V úterý 11.6.2013 v 6:30 bude před budovu úřadu přistaven autobus, který odveze dobrovolníky, kteří mají zájem pomoci při odstraňování povodňových škod, do obce Rudník ve východních Čechách. Zájemci by si s sebou měli vzít pracovní oděv, pracovní rukavice, holiny, pokud mají, tak i pracovní náčiní (lopata apod.) a svačinu. S každým, kdo bude mít zájem podílet se na pomoci, bude sepsána smlouva dle § 202 Zákoníku práce, ze které vyplývá poskytnutí náhrady mzdy za uvedenou dobu poskytování pomoci. Zájemci, nechť se hlásí v sekretariátu ředitele do pondělí 10.6.2013 do 12.00 hod. Předpokládaný odjezd brzy ráno, návrat ve večerních hodinách, bude upřesněno v pondělí 10.6.2013
Předem děkuji všem, kteří pomoc nabídnou.
Mgr. René Havlík, ředitel Krajského úřadu Libereckého kraje

[7.6.2013 12:36]   Ing. Irena Košková, PK Liberecký kraj, člen
Nabídka Vojenské zdravotní pojišťovny svým pojištěncům, kteří žijí nebo pracují v postižených oblastech, na slevy/uhrazení očkování proti infekčním nemocem. Podrobně v příloze.
Otevřít PDF soubor   Nabídka VoZP   (383 kB)

[7.6.2013 8:45]   Ing. Irena Košková, PK Liberecký kraj, člen
Byla aktualizována data povodňových komisí obcí Libereckého kraje v systému POVIS. Připomínám, že export svých dat do POVIS musíte povolit zatržítkem v údajích o sídle PK.

[7.6.2013 0:29]   Ing. Irena Košková, PK Liberecký kraj, člen
Pravidla hygieny při záplavách (dokument Ministerstva zdravotnictví ČR)
Otevřít PDF soubor   Dokument   (171 kB)

[6.6.2013 16:26]   Ing. Irena Košková, PK Liberecký kraj, člen
V tiskové zprávě z dnešního dne lze nalézt hodně zajímavých informací.
http://www.kraj-lbc.cz/id:197888

[6.6.2013 9:10]   Josef Hurník, PK ORP Frýdlant, tajemník
PK obce Krásný Les informuje, že hladina Řasnického potoka dne 5.6.2013 v 16.45 klesla pod I SPA.

[6.6.2013 7:46]   Václav Hošek, PK ORP Tanvald, tajemník
Ještě malý dovětek. Poděkování povodňových orgánů patří samozřejmě také Povodí Labe, které oproti jiným povodím včas reagovalo a přičinilo se o hladký průběh povodně v našem kraji, jmenovitě panu Ševčíkovi na J.Dole a panu Senohrábkovi na Souši. Manipulace na VD byla brilantní a zároveň šetrná pro obce níže po toku. Jedině díky VD J.Důl a Souš u nás nevznikly žádné škody. Zaplaťpámbu za ně.
V.Hošek, MěÚ Tanvald.

[6.6.2013 7:33]   Ing. Zdeněk Fišer, PK ORP Turnov, tajemník
Město Turnov vyhlašuje povodňovou sbírku materiální pomoci městům a obcím zasaženým povodněmi.

Počínaje středou 5. června 2013 mohou občané města i okolních obcí, podnikatelé i živnostníci, jednotlivci i firmy přinášet či přivážet materiální pomoc, která bude směřovat do míst zasažených ničivými povodněmi. Jedná se zejména o:
· Dezinfekční prostředky
· Mycí a úklidové prostředky
· Drobné nářadí a náčiní na úklid a odstraňování povodňových škod
· Gumové rukavice
· Odpadové pytle
· Hadry, ručníky

Předměty v menším množství se soustřeďují na služebně Městské policie ve Skálově ulici č. 466 (informace na telefonu: 481 366 600 nebo 723 389 122 nebo e-mailu: mp.turnov@seznam.cz).
Větší zásilky je nutno přivézt do skautského střediska Štika na Koňském trhu po předchozí telefonické dohodě s ing. Zdeňkem Fišerem na tel. č. 725 072 580.

Materiál pak bude distribuován do konkrétní obce dle požadavků krizových štábů. O tom, kam pomoc z Turnova směřovala, budete informováni prostřednictvím webových a facebookových stránek města. Chcete-li pomoci individuálně či se přihlásit k dobrovolnické činnosti, doporučujeme sledovat webové stránky www.povodnovapomoc.cz nebo www.starostove-nezavisli.cz/povodne-2013/

Za poskytnutou materiální pomoc město děkuje!

str. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31