LEGENDA

 informace o stavu na vodním toku nebo díle
 informace o vývoji počasí
 informace dopravní
 vyhlášení / odvolání SPA povodňovou komisí
 mimořádné zprávy
 zprávy technické podpory portálu
 zprávy zadané z mobilních zařízení

 

JAK VLOŽIT PŘÍSPĚVEK DO CHATU

Příspěvek lze nastavit jako neveřejný. Kvůli možnosti filtrování příspěvků je velmi vhodné doplnit jeho kategorii a povodí, pro které je určený. Příspěvek lze doplnit o mapový zákres. Mapové zákresy lze pak najít v mapové kompozici Můj portál

Ukázka okna s vkládáním příspěvků

  

CHAT PRACOVNÍKŮ POVODŇOVÉ OCHRANY

Sdílené diskusní fórum pro pracovníky z oblasti povodňové ochrany a IZS. Slouží už od roku 2008 a všechny záznamy jsou zpětně dohledatelné. 

 

 

DISKUSNÍ FÓRUM POVODŇOVÉHO PORTÁLU (stránka 11/31)

VLOŽENÍ PŘISPĚVKŮ DO FÓRA A FILTROVÁNÍ DAT FÓRA JE UMOŽNĚNO POUZE PŘIHLÁŠENÝM OPRÁVNĚNÝM UŽIVATELŮM.
[26.6.2013 6:52]   Ing. Zdeněk Fišer, PK ORP Turnov, tajemník
5:00 v profilu Železný Brod pokles hladiny pod I.st. PA. Tendence setrvalý stav nebo kolísání kolem této úrovně.

[26.6.2013 0:17]   Ing. Jaroslav Rašín, PK ORP Liberec, 2. místopředseda, ved. 2. směny
Jeřice - Obec Mníšek - pokles pod I.SPA. Prameniště Jeřice (Olivetská Hora) bez významnějších srážek. /zdroj: PLA, s.p./

[25.6.2013 22:29]   Ing. Zdeněk Fišer, PK ORP Turnov, tajemník
Na všech vodočetných profilech horní Jizery /až po Žel.Brod/ výrazné poklesy. Na radarových obrazech pro noc nevýrazná rozpadající se oblačnost.

[25.6.2013 19:33]   Mgr. Kateřina Krokerová, PK ORP Liberec, tajemník
Jeřice - Obec Nová Ves u Chrastavy - odvolán II.SPA. Nadále zůstává na úrovni I.SPA. Stav bude v průběhu noci nadále nepřetržitě monitorován.

[25.6.2013 19:17]   Josef Hurník, PK ORP Frýdlant, tajemník
PK obce Bulovka - hladina potoka klesla pod II. SPA

[25.6.2013 19:00]   Josef Hurník, PK ORP Frýdlant, tajemník
PK Dolní Řasnice odvolala v 18.20 hod. III. SPA

PK Krásný Les odvolala v 18.20 hod. III. SPA

[25.6.2013 18:41]   Mgr. Kateřina Krokerová, PK ORP Liberec, tajemník
Jeřice v Mníšku klesla pod úroveň II. SPA.

[25.6.2013 18:34]   Mgr. Vladimíra Erbanová, PK Višňová, předseda
Na Smědé stále 3. SPA, řeka mírně klesá, na několika místech bylo možno přerušit přečerpávání, voda odtéká sama. Vzhledem k deštivé předpovědi zůstávají hasiči v pohotovosti po celou noc.

[25.6.2013 16:01]   Ing. Zdeněk Fišer, PK ORP Turnov, tajemník
Ústřední povodňová komise ČR v usnesení č. 10 z 25.6.2013 doporučuje : "odklidit automobily z bezprostřední blízkosti koryt vodních toků - týká se i Jizery"

[25.6.2013 15:47]   Ing. Zdeněk Fišer, PK ORP Turnov, tajemník
Na horní Jizeře jsou poklesy průtoků, v profilu Železný Brod zřejmě kulminace.
Předpokládaný vývoj hydrologické situace:
Na základě předpovědí srážek do zítřejšího rána (20 – 40 mm pro Jizerské hory), je prognozován vzestup vodních stavů. Předpokládám, že bude zřejmě v nočních hodinách mírně překročen II.st. PA.

[25.6.2013 14:20]   slauchovam PK Stráž pod Ralskem, tajemník
Stráž pod Ralskem - Ještědský potok 2.SPA

[25.6.2013 14:17]   plk. Ing. Roman Hlinovský, PK Liberecký kraj, člen
Dobré odpoledne,

pro informaci přikládám další usnesení Ústřední povodňové komise.
Otevřít PDF soubor   nepojmenovaná příloha   (2262 kB)
[25.6.2013 15:57]   Ing. Zdeněk Fišer, PK ORP Turnov, tajemník
PK Turnov bere na vědomí a doporučuje občanům realizaci bodu IV. d - "odklidit automobily z bezprostřední blízkosti koryta Jizery".

[25.6.2013 13:36]   Mgr. Kateřina Krokerová, PK ORP Liberec, tajemník
Z obce Nová Ves u Chrastavy nahlášen II. SPA.

[25.6.2013 13:29]   Ing. Irena Košková, PK Liberecký kraj, člen
Aktuální dopravní uzavírky najdete na mapě "Dopravní situace" (v levém menu) zde na portále.
http://maps.kraj-lbc.cz/mapserv/dpp/dpp.php?savequery=0&layers=zabaged ...

[25.6.2013 13:22]   Mgr. Kateřina Krokerová, PK ORP Liberec, tajemník
Na Jeřici v Mníšku (Fojtka) dosaženo úrovně II. SPA.

[25.6.2013 13:15]   Mgr. Vladimíra Erbanová, PK Višňová, předseda
řeka Smědá je na III. SPA, stále stoupá, od rána za 6 hodin nastoupala o 2 metry. V současnosti jsou zaplaveny louky v okolí obce Předlánce i v obci samé, silnice z Předlánc do Višňové je neprůjezdná. Ve Vísce se přečerpává voda z přítoků přes protipovodňovou hráz, stejně tak v Minkovicích, kde musela být uzavřena kanalizace a je nutno přečerpávat, stejný stav je i v Poustce. Je dán požadavek na stálou službu RZS z důvodu neprůjezdnosti silnic.

[25.6.2013 12:22]   Ing. Zdeněk Fišer, PK ORP Turnov, tajemník
11:59 v profilu Železný Brod na Jizeře dosažen stav I. st. PA. Je oznamován pro úsek Ž.B. - Svijany

[25.6.2013 12:12]   Josef Hurník, PK ORP Frýdlant, tajemník
PK obce Bulovka - II. SPA od 12.00 hodin.

[25.6.2013 11:59]   Josef Hurník, PK ORP Frýdlant, tajemník
PK Krásný Les - III. SPA na toku Řasnice od 11.00 hodin

[25.6.2013 11:52]   Otto Novotný, PK Jindřichovice pod Smrkem, člen
Jindřichovice pod Smrkem, 10:02 vyhlášen I. stupeň a v 11:45 vyhlášen II. stupeň PVA.

[25.6.2013 11:49]   Ing. Irena Košková, PK Liberecký kraj, člen
INFORMAČNÍ ZPRÁVA HLÁSNÉ A PŘEDPOVĚDNÍ POVODŇOVÉ SLUŽBY ČHMÚ v příloze
Otevřít TXT soubor   Dokument   (3 kB)

[25.6.2013 11:42]   Mgr. Kateřina Krokerová, PK ORP Liberec, tajemník
Nová Ves u Chrastavy hlásí dosažení I. SPA na vodním toku Jeřice.

[25.6.2013 11:09]   Ing. Irena Košková, PK Liberecký kraj, člen
WOCZ66 OPIN 250850 - VÝSTRAHA ČHMÚ- VÝSKYT NEBEZBEČNÝCH JEVŮ - VÝSTRAHA PŘEDPOVĚDNÍ POVODŇOVÉ SLUŽBY ČHMÚ, vydaná: úterý 25.06.2013 10:50 (08:50 UTC) Na jev: POVODŇOVÉ OHROŽENÍ (EXTRÉMNÍ STUPEŇ NEBEZPEČÍ): Liberecký:(LB,) od úterý 25.06.2013 10:40
V důsledku intenzivních srážek byl na Smědé v profilu Předlánce překročen 3. SPA. Vydalo: Centrální předpovědní pracoviště ČHMÚ

[25.6.2013 10:55]   Ing. Irena Košková, PK Liberecký kraj, člen
Hejtman Libereckého kraje Martin Půta svolává na 12:30 zasedání Povodňové komise Libereckého kraje.

[25.6.2013 10:51]   Ing. Irena Košková, PK Liberecký kraj, člen
REGIONÁLNÍ INFORMAČNÍ ZPRÁVA HLÁSNÉ A PŘEDPOVĚDNÍ POVODŇOVÉ SLUŽBY ČHMÚ v příloze
Otevřít TXT soubor   Informační zpráva   (2 kB)

[25.6.2013 10:25]   Josef Hurník, PK ORP Frýdlant, tajemník
PK Dolní Řasnice - vyhlášen III. SPA v 10.05 hodin.

PK Dětřichov - vyhlášen II. SPA v 10.15 hodin

[25.6.2013 10:12]   Ing. Zdeněk Fišer, PK ORP Turnov, tajemník
10:07 ve stanici Jablonec n.J. překročen II. st PA

[25.6.2013 10:07]   Josef Hurník, PK ORP Frýdlant, tajemník
PK obce Heřmanice - vyhlášen II. SPA v 10.05 hodin

[25.6.2013 9:36]   Josef Hurník, PK ORP Frýdlant, tajemník
PK obce Dolní Řasnice - v 08.00 hodin vyhlášen II. SPA
PK Krásný Les - v 08.00 hodin vyhlášen II. SPA
PK Pertoltice - v 09.10 hodin vyhlášen II. SPA (Dolní Pertoltice).
PK Horní Řasnice - v 09.00 vyhlášen II. SPA

[25.6.2013 9:17]   Mgr. Oldřich Šlambora, PK ORP Liberec, 1. místopředseda, ved. 1. směny
9.00
Jeřice Mníšek - dosaženo 1.SPA (60 cm) - rychle stoupá
Lužická Nisa Liberec - dosaženo 1.SPA (85 cm)

[25.6.2013 9:08]   Ing. Zdeněk Fišer, PK ORP Turnov, tajemník
9:05 ve stanici Jablonec n.J. překročen I.st. PA

[25.6.2013 8:49]   Ing. Zdeněk Fišer, PK ORP Turnov, tajemník
Zpráva Povodí Labe vydaná dne: 25.6.2013 v 7:00 hod
- Za uplynulých 24 hodin jsme na území ve správě Povodí Labe zaznamenali plošné srážky, celkové úhrny se většinou pohybovaly mezi 30 až 60 mm, největší srážka byla zaznamenána v v Bakově (100 mm).
- Předpokládaný vývoj hydrologické situace:
Vzhledem k předpokládaným srážkám očekáváme vzestupy hladin na všech tocích s dosažení stupňů
povodňové aktivity zejména ve vodních tocích na Českomoravské vrchovině a dále na horním Labi a
Jizeře.

[24.6.2013 21:02]   plk. Ing. Roman Hlinovský, PK Liberecký kraj, člen
Dobrý večer,

přikládám aktuální usnesení Ústřední povodňové komise..
Je určeno hejtmanům krajů a starostům ORP a týká se vysokého rizika povodňového ohrožení.
Otevřít DOC soubor   Usnesení ÚPK č. 9   (52 kB)
[24.6.2013 22:09]   Ing. Zdeněk Fišer, PK ORP Turnov, tajemník
PK Turnov bere na vědomí...
[24.6.2013 22:12]   Ing. Irena Košková, PK Liberecký kraj, člen
Tajemník PK LK byl informován.

[24.6.2013 19:11]   Ing. Zdeněk Fišer, PK ORP Turnov, tajemník
24.06.2013 19:00
PŘEDPOVĚĎ POČASÍ PRO LIBERECKÝ KRAJ
na noc a úterý 25.06.2013
Situace:
Zvlněné frontální rozhraní jen zvolná postupují k východu, zítra počasí u nás bude ovlivňovat brázda nízkého tlaku vzduchu ve vyšších hladinách atmosféry.
Počasí v noci (19-07):
Zataženo s deštěm. Zejména na horách a na severu kraje očekáváme déšť velmi vydatný.
Počasí přes den (07-24):
Zataženo s deštěm. Zejména na horách a na severu kraje očekáváme déšť velmi vydatný.
Komentář: V noci a zítra očekáváme na horách a na severu kraje vydatný déšť s úhrnem mezi 40 až 70 mm.

[24.6.2013 13:33]   Ing. Irena Košková, PK Liberecký kraj, člen
POZOR Výstraha na extrémní srážky byla rozšířena i na náš kraj.
Otevřít TXT soubor   VÝSTRAHA PŘEDPOVĚDNÍ POVODŇOVÉ SLUŽBY ČHMÚ   (4 kB)
[24.6.2013 18:14]   Ing. Zdeněk Fišer, PK ORP Turnov, tajemník
Nevypadá to moc útěšně... Zdá se, že tentokrát jsou návětrné jižní svahy Jizerek a Krkonoš na řadě...

[11.6.2013 15:20]   Václav Hošek, PK ORP Tanvald, tajemník
Stavy na vodních tocích ORP Tanvald 11.6.2013 15.00:

Průtoky jsou již prakticky na průměrných ročních hodnotách, VD J.Důl a Souš vypouštějí minimální hodnoty a předpověď počasí je solidní.
Ukončuji tedy k dnešnímu dni HPS, děkuji všem zapojeným a přeji příjemné slunečné dny.
Další pomoc zaplaveným krajům budeme řešit prostřednictvím KOPISu HZS LK.
V.Hošek, MěÚ Tanvald.

[11.6.2013 14:11]   Miloslav Starý, KU LK, koordinátor krizového řízení
V příloze publikujeme informaci k vyšetření studní, které slouží k individuálnímu zásobování pitnou vodou jako jediný zdroj v oblastech postižených záplavami
Otevřít PDF soubor   Vyšetření studní   (1325 kB)
Otevřít PDF soubor   nepojmenovaná příloha   (1325 kB)

[11.6.2013 10:00]   Ing. Irena Košková, PK Liberecký kraj, člen
Dotační programy Ministerstva životního prostředí na pomoc po povodních
1. Program na výměnu kotlů, který je určený územně samosprávným celkům a fyzickým osobám. Celkem je připraveno 100 milionů korun. Žádosti od 10. června až do maximálně 30. srpna.
2. Rychlá pomoc. Příjemcem dotace budou obce zasažené povodněmi v roce 2013. Alokace pro první výzvu je 30 milionů korun. Maximální výše dotace pro obce je 200 000 Kč. Z důvodu rychlého čerpání finančních prostředků je obcím umožněno získat na dotaci mimořádně 100% zálohu. Žádosti od 10. června až do maximálně 30. srpna.
https://www.sfzp.cz/clanek/193/2057/dotacni-programy-ministerstva-zivo ...

[11.6.2013 7:15]   Václav Hošek, PK ORP Tanvald, tajemník
Stavy na vodních tocích ORP Tanvald 11.6. 7.00 a prognóza na dnešní den:

V noci již na našem území nepršelo, takže pokles všech průtoků je setrvalý a během dvou dnů očekávám, že se všechny průtoky dostanou na průměrné roční hodnoty. Nejbližší srážková oblačnost v tuto chvíli přechází od severovýchodu přes Moravu, což znamená, že dnes s největší pravděpodobností u nás pršet nebude. Očekávám pěkný letní den, nicméně všechna nařízení ÚPK zůstávají v platnosti.
V.Hošek, MěÚ Tanvald.

[10.6.2013 22:51]   Ing. Irena Košková, PK Liberecký kraj, člen
USNESENÍ ze dne 10. června 2013 č. 5 (část ujednání)
Ústřední povodňová komise s ohledem na riziko významné srážkové činnosti ve dnech 10. – 11. června 2013 ....... zakazuje i ve smyslu platné plavební vyhlášky, plavbu všech plavidel na všech vodních plochách v územích s vyhlášeným druhým a třetím stupněm povodňové aktivity s výjimkou záchranných a likvidačních prací.
Mgr. Tomáš Chalupa, předseda Ústřední povodňové komise


[10.6.2013 16:38]   Ing. Irena Košková, PK Liberecký kraj, člen
Informace Ministerstva dopravy k řešení a odstraňování škod způsobených povodněmi v květnu a červnu 2013 najdete zde:
http://www.mdcr.cz/cs/POVODN%C4%9A+2013/

[10.6.2013 16:34]   Václav Hošek, PK ORP Tanvald, tajemník
Stavy na vodních tocích ORP Tanvald 10.6. 16.30 a prognóza na dnešní noc:

Prozatím beze srážek, v nočních hodinách místy přeháňky, nic mimořádného nás nečeká. Přeji opět klidnou noc.
V.Hošek, MěÚ Tanvald.

[10.6.2013 13:46]   Václav Hošek, PK ORP Tanvald, tajemník
Stavy na vodních tocích ORP Tanvald 14.00 a prognóza dalšího vývoje:

Srážkové úhrny v desetinách mm jsou naprosto marginální a nemají žádný vliv na trvalý pokles všech průtoků. Až do dnešního večera neočekávám žádné větší srážky, situace bude nadále klidná, tendence na řekách sestupná. Přesto trvá na celém území ORP bdělost.
Další zpráva kolem 17.00.
V.Hošek, MěÚ Tanvald.

[10.6.2013 10:38]   Ing. Irena Košková, PK Liberecký kraj, člen
Úkol z jednání UKŠ a UPK
Významným rizikem v důsledku vydatných srážek a povodňových stavů jsou svahové nestability a sesuvy. Z uvedeného důvodu Ministerstvo životního prostředí zavedlo nepřetržitou službu České geologické služby (ČGS), která veškeré sesuvy a nestability odborně posuzuje a eviduje. Jejich experti jsou připraveni 24 hod denní k nasazení a jsou schopni poskytnout důležité informace k dalšímu postupu k zásahu na sesuvu. Podrobné informace o činnosti ČGS jsou uvedeny v příloze. Z uvedeného důvodu:
-Předejte kontakty a informace o ČGS na operační a informační středisko HZS kraje,
-Zajistěte informování ČGS o sesuvech, které vám budou ohlášeny, případně vyžádejte nasazení expertu ČGS (při potřebě rychlého nasazení je OPIS GŘ HZS připraveni použít i vrtulník),
-Předejte kontakty a informace o CGS krizovým štábů obcí, ORP a krajů.
Podle závěrů UKŠ a UPK očekáváme od ČGS přehled nejnebezpečnějších lokalit s nebezpečím sesuvů, kde dle rozhodnutí UKŠ a UPK má Policie ČR a HZS ČR provádět občasné kontroly, aby bylo včas identifikováno uvedení svahu do pohybu. V příloze jsou také uvedeny odkazy na mapové podklady s výskytem sesuvů a svahových nestabilit.
v.r. plk. Ing. Luděk Prudil, náčelník štábu GŘ HZS ČR

[10.6.2013 10:32]   Ing. Irena Košková, PK Liberecký kraj, člen
Informace České geologické služby pro povodně 2013

1. ČGS zřídila krizovou linku tel. 724 730 954, 724 344 187, 602 270 322
Zde je možné hlásit 24h denně případy aktivovaných sesuvů. Na těchto linkách budou ohlášené případy centrálně registrovány a distribuovány k dalšímu řešení. Experti ČGS budou připraveni k neprodlenému nástupu do terénu k posouzení dané situace.

2. Informace k nebezpečí svahových nestabilit (sesuvů a skalních řícení) v oblasti zasažené enormními srážkami: ČGS registruje lokality, v nichž byly v minulosti zaznamenány projevy svahových nestabilit. U těchto lokalit je vyšší pravděpodobnost jejich reaktivace v důsledku vydatných dešťových srážek. Informace o těchto územích lze získat v České geologické službě, zejména prostřednictvím jejího webu
http://www.geology.cz/svahovenestability a prostřednictvím mapového serveru http://mapy.geology.cz/sesuvy_cgs/
Zde jsou zobrazena území, kde byly zaznamenány projevy sesuvů a skalních řícení v minulosti, a území je dále klasifikováno podle náchylnosti ke svahovým nestabilitám. Zároveň nelze vyloučit, že tyto srážky mohou působit jako spouštěcí mechanismus na nových lokalitách, kde dosud žádné sesuvy zaznamenány nebyly. Zvýšenou náchylností ke svahovým nestabilitám se v rámci území ČR zasaženého enormními srážkami během posledních týdnů vyznačují prioritně tyto oblasti:
1. Celá oblast Českého středohoří, celoplošně, s výraznější náchylností především v údolí Labe - možná aktivizace známých a zmapovaných velkých sesuvných oblastí Prackovice, Bohyně, Dobkovičky, Zálezly, Soutěsky-Jedlka, Čeřeniště, Týnec, údolí Granátky (Dřevce a Skalice), Levín aj.
Typ sesuvů: plošné a proudové sesuvy o velikosti kolem 100-200 m, v extrémních případech první stovky m až 1 km. Současný sesuv na D8 v oblasti sesuvného území Prackovice (Dobkovičky, Litochovice n.L.) patří mezi ty největší v této oblasti.
2. Oblast středního a dolního Poohří. Jedná se o úzký koridor v bezprostřední blízkosti toku od přehrady Nechranice po soutok - známé sesuvné oblasti Stranná, Žatec, okolí Libochovic. Typ sesuvů: menší frontální, i proudové sesuvy do 100 m.
3. Oblasti horské (Krkonoše, Jizerské hory), případně i Podkrkonoší. Typ sesuvů: menší lokální přívalové proudy (obzvláště se zítřejšími dešti vysoké riziko), menší sesuvy do 100 m.
4. Oblast středního a dolního toku Vltavy. Typ sesuvů: řícení, opadávání, stékání sutí na silnici. Nutná kontrola území okolo Vraného n.V. (Povltavská), kde jsou připraveny projekty sanace za více než 100 mil., ale proběhly zatím jen havarijní práce.
5. Hřensko: zvýšené riziko skalního řícení a opadávání. Podle rozsahu srážek, které jsou předpovídány na následující dny, bude informace o potenciálním nebezpečí sesuvů dále aktualizována.

[10.6.2013 11:04]   Ing. Irena Košková, PK Liberecký kraj, člen
Mapová aplikace pro svahové nestability
http://mapy.geology.cz/svahove_nestability/

[10.6.2013 9:06]   Václav Hošek, PK ORP Tanvald, tajemník
Stavy na vodních tocích ORP Tanvald 10.6. 9.00:
VD J.Důl a Souš snížila odtoky na 1 m3/s, neboť rezervy jsou již dostatečné. Během dopoledne očekávám jen drobný déšť, neboť fronta v oblasti Šumavy se vlní a mění směr k severu, takže k nám nejspíš vůbec nedorazí. Další informace odpoledne.
V.Hošek, MěÚ Tanvald

[10.6.2013 7:24]   Václav Hošek, PK ORP Tanvald, tajemník
Stavy na vodních tocích ORP Tanvald 10.6. 7.00 a další prognóza:

Během večera spadlo na našem území podle očekávání max. kolem 10 mm srážek. Noční srážková oblačnost nás opravdu líznula jenom svým okrajem, jak jsem ostatně předpokládal. Tyto srážky se nijak výrazně neprojevily na průtocích. Další fronta do našeho kraje dorazí během dopoledne, počítám že někdy před obědem, ale nevidím to jako nic dramatického. Zatím tam ani nevidím bouřková oka, ale co dosud není, může ještě být. Nevylučuji, že odpoledne budou mít srážky trvalejší charakter. Během víkendu přehrady dosti výrazně snížily hladiny, aniž by jakýmkoliv způsobem ohrožovaly území pod nimi. Momentálně platí, že VD J.Důl a Souš jsou schopna bez jakýchkoliv problémů zachytit srážky i přes 100 mm. Tak vysoké úhrny však dnes neočekávám.
Během víkendu jsem na všechny obce rozeslal nespočet usnesení ÚKŠ, ale my všichni dobře víme, že všechny obce si svoje toky hlídají, aniž by k tomu musely dostat adresný pokyn shora, takže vím, že tyto úkoly byly plněny ještě dříve, než o nich ÚKŠ rozhodl. Děkuji všem za spolupráci a omlouvám se starostům, které jsem v neděli ráno budil, ale byl to úkol, který bylo nutno splnit.
Pro dnešní den nepočítám s vyhlášením SPA, v krajním případě by mohl být dosažen 1.SPA, ovšem muselo by spadnout minimálně 30 - 40 mm srážek.
V.Hošek, MěÚ Tanvald.

[9.6.2013 21:45]   Ing. Zdeněk Fišer, PK ORP Turnov, tajemník
Ustredni krizovy stab a UPK vydaly informace a pokyn k zajisteni nepretrzite hlidkove sluzby na malych tocich. Cely pokyn mate v priloze. Fiser - ORP Turnov
Otevřít DOC soubor   nepojmenovaná příloha   (39 kB)

[9.6.2013 21:38]   Ing. Zdeněk Fišer, PK ORP Turnov, tajemník
Informace UPK a GŘ HZS v příloze
Otevřít DOC soubor   nepojmenovaná příloha   (39 kB)

[9.6.2013 20:11]   Václav Hošek, PK ORP Tanvald, tajemník
Stavy na vodních tocích ORP Tanvald 9.6. 20.00 a prognóza na dnešní noc:

Na hřebenech v bouřkách trochu sprchlo, srážky se však pohybovaly pouze kolem 5 mm nebo malinko nad. Na průtocích se to prozatím neprojevilo, počítám však, že mírně stoupnou přítoky do přehrad.
Za touto oblačností, která nás již minula, je čistý pás beze srážek, takže nyní minimálně dvě hodiny nebude pršet. V noci však možná ještě zaprší, pravděpodobnější je, že další srážková oblačnost nás jen lízne svým okrajem. Očekávám srážkové úhrny max. do 30 mm, spíše bych si však vsadil na hodnoty kolem 10 mm, což průtoky zvedne jen nepatrně. VD J.Důl a Souš vypouštějí kolem 2 m3/s, což naprosto dostačuje k vytvoření další rezervy a mělo by to stačit i při očekávaných srážkách.
Starostům doporučuji ohlídat si v noci zejména velmi malé toky, ty větší vám ohlídám sám.
V.Hošek, MěÚ Tanvald

str. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31