LEGENDA

 informace o stavu na vodním toku nebo díle
 informace o vývoji počasí
 informace dopravní
 vyhlášení / odvolání SPA povodňovou komisí
 mimořádné zprávy
 zprávy technické podpory portálu
 zprávy zadané z mobilních zařízení

 

JAK VLOŽIT PŘÍSPĚVEK DO CHATU

Příspěvek lze nastavit jako neveřejný. Kvůli možnosti filtrování příspěvků je velmi vhodné doplnit jeho kategorii a povodí, pro které je určený. Příspěvek lze doplnit o mapový zákres. Mapové zákresy lze pak najít v mapové kompozici Můj portál

Ukázka okna s vkládáním příspěvků

  

CHAT PRACOVNÍKŮ POVODŇOVÉ OCHRANY

Sdílené diskusní fórum pro pracovníky z oblasti povodňové ochrany a IZS. Slouží už od roku 2008 a všechny záznamy jsou zpětně dohledatelné. 

 

 

DISKUSNÍ FÓRUM POVODŇOVÉHO PORTÁLU (stránka 10/31)

VLOŽENÍ PŘISPĚVKŮ DO FÓRA A FILTROVÁNÍ DAT FÓRA JE UMOŽNĚNO POUZE PŘIHLÁŠENÝM OPRÁVNĚNÝM UŽIVATELŮM.
[9.12.2013 23:15]   Ing. Zdeněk Fišer, PK ORP Turnov, poradní člen
23:06 - ve stanici Žel.Brod překročen 1. st.PA

[10.12.2013 0:35]   Mgr. Vladimíra Erbanová, PK Višňová, předseda
po celodenním dešti začala stoupat hladina řeky Smědé. v podvečerních hodinách dosáhl Bílý Potok I. SPA. Ve Višňové jednotka vyjížděla v 17.36hod k rozestavěnému mostu ve Vísce, kde je v toku řeky postaveno lešení. Po 20. hodině došlo ke zborcení lešení. Od 19.50hod nejsou aktualizované údaje na ČHMÚ,info přes Povodí je taktéž nedostatečné. Řešíme tedy pouze pohledově, hlídky budou do ranních hodin. Na měřáku v Předláncích dle odhadu I. SPA od 21.00hod
V. Erbanová
[9.12.2013 23:06]   Ing. Irena Košková, PK Liberecký kraj, člen
Děkujeme za zprávu. Přes Facebook přišla informace, že je Smědá v Černousích a Boleslavi vylitá...

[9.12.2013 16:47]   Václav Hošek, PK ORP Tanvald, tajemník
Stavy na vodních tocích ORP Tanvald 9.12. 16.30:

Situace nezměněna, v našem regionu stále drobně prší, srážky se pohybují od 1 do 3 mm/hod. a teploty jsou nad nulou. Přítoky do VD J.Důl a Souš jsou trvale vzestupné, stoupají i průtoky v řekách. Kamenice má 16 m3/s, Jizera stoupla na 13 m3/s, na minimu se stále drží Mumlava, která stoupá jen nepatrně. Rezerva VD je stále kolem 6,5 milionu m3. Předpokládám další vzestupy průtoků a hladin během noci, ale nemělo by to být nic dramatického.
V.Hošek, MěÚ Tanvald.

[9.12.2013 12:47]   Václav Hošek, PK ORP Tanvald, tajemník
Stavy na vodních tocích ORP Tanvald 9.12. 12.00:

Srážky v jižní oblasti Jiz.hor se pohybují v rozmezí od 2 do 3 mm/hod. a mají sestupnou tendenci. V průběhu odpoledne by měly poklesnout až pod 1 mm/hod. nebo ustat docela. Rezerva VD J.Důl a Souš v tuto chvíli činí přibližně 6,5 milionu m3, což je dostatečné. Poměrně rychle stoupá Kamenice, která má již v Plavech 9 m3/s, což je zhruba třetina 1.SPA. Předpokládám, že ještě půjde nahoru a zastaví se přibližně na úrovni kolem 20 m3/s. 1.SPA by neměla přesáhnout. Překvapivě nízko se drží zatím Mumlava a Jizera, ale to je způsobeno okolností, že v západní části Krkonoš pršelo jen velmi málo. Teploty se budou prozatím držet nad nulou, takže sněhová pokrývka bude postupně odtávat a zvyšovat tak průtoky na vodních tocích. Tento trend by měl vydržet až do zítřka. Nepředpokládám přijetí mimořádných opatření.
V.Hošek, MěÚ Tanvald.

[9.12.2013 11:21]   Václav Hošek, PK ORP Tanvald, tajemník
Situace na vodních tocích ORP Tanvald 9.12.2013, 7.00:
Na celém území republiky momentálně prší a teploty se pohybují převážně mírně nad nulou. Srážky v oblasti Jizerských hor se během noci pohybovaly kolem 5 mm/hod. a nyní postupně klesají. Během dne očekáváme další déšť, což spolu s táním sněhu znamená zvýšení vodních průtoků. Rezervy VD Souš a Jos.Důl jsou dostatečné, takže předpokládám, že i při zvýšených přítocích udrží minimální odtoky. Desná, ani Kamenice by se na 1.SPA dostat neměly, Jizera a Mumlava se ještě trochu zvednou v závislosti na situaci v Krkonoších. Jejich průtoky jsou zatím minimální. Rozvodnit se však mohou drobné potoky v závislosti na místních podmínkách.
A pozor, mokrý sníh může způsobit lámání stromů.
V.Hošek, MěÚ Tanvald

[13.10.2013 0:03]   Simona Dušková, PK ORP Nový Bor, tajemník
Schuzka povodnove komise odvolána. Hladina vodního toku pomalu klesá, nyní 1.SPA - 114 cm. Neprší. Předpoklad dalšího vývoje počasí dle aktuálních radarových dat ČHMÚ - bez deště.

[12.10.2013 22:45]   Simona Dušková, PK ORP Nový Bor, tajemník
Dobranovský potok k.ú. Bukovany u N.Boru
1.SPA - 20.21
2.SPA - 22.27
Nyní cca 45 min. neprší. Stav vody v čase 22.40 - 116 cm. Povodnová komise svolána na 0.00. Lokalita je monitorována.

[12.10.2013 22:18]   Simona Dušková, PK ORP Nový Bor, tajemník
Dobranovský potok k.u. Bukovany u Nového Boru v 8.30h dne 12.10.2013 bez SPA.

[11.10.2013 21:15]   Simona Dušková, PK ORP Nový Bor, tajemník
Povodňová komise se znovu sešla dne 11.10.2013 ve 20:30h.
Dobranovský potok v k.ú. Bukovany u Nového Boru
1.SPA - 18:41
2.SPA - 19:25
3.SPA - 19:51
Prováděn monitoring v terénu členy povodňové komise a hasiči Nový Bor. Zatopeno je hriště v Bukovanech. Rodinné domy zatím zatopeny nejsou. Okolní obce problémy nemají.

[11.10.2013 2:28]   Simona Dušková, PK ORP Nový Bor, tajemník
v čase 02:20 stav 1. SPA na Dobranovském potoce v k.ú. Bukovany u Nového Boru.

[11.10.2013 1:01]   Simona Dušková, PK ORP Nový Bor, tajemník
Dne 10.10.2013 v čase 22:01 dosažen 1.SPA na Dobranovském potoce v k.ú. Bukovany u Nového Boru. V čase 23:13 dosažen 2.SPA. V 00:00 se sešla povodňová komise Města Nový Bor. Stav na vodním toku je monitorován.

[1.10.2013 8:05]   Ing. Irena Košková, PK Liberecký kraj, člen
NÁHRADY ŠKOD PŘI POVODNÍCH 2013
Ministerstvo životního prostředí vyhlašuje výzvu k oznámení a upřesnění typu a výše vzniklých škod při povodních 2013 v resortu Ministerstva životního prostředí pro potenciální žadatele o dotaci v Programu MŽP - Likvidace škod po živelních pohromách.
https://www.sfzp.cz/clanek/193/2126/ministerstvo-zivotniho-prostredi-v ...

[4.9.2013 7:14]   Ing. Zdeněk Fišer, PK ORP Turnov, poradní člen
3.9. ve 14:30 ve stanici Žel. Brod pokles pod 1.st.PA

[3.9.2013 12:28]   Ing. Zdeněk Fišer, PK ORP Turnov, poradní člen
12:20 - ve stanici Železný Brod překročen 1.st.PA - 220 cm. Výhled : ve stanicích výše na tokujiž nastala kulminace.

[23.8.2013 10:30]   Ing. Irena Košková, PK Liberecký kraj, člen
ŠKOLENÍ POVODŇOVÝCH KOMISÍ
Připravujeme pravidelné (podzimní) školení povodňových orgánů z obcí i obcí s rozšířenou působností. Prosím, pošlete své náměty, co byste na školení rádi vyslechli. Náměty pošlete mailem nebo zveřejněte zde na portálu. Děkuji!

[31.7.2013 9:05]   Otto Novotný, PK Jindřichovice pod Smrkem, člen
.00 zrušen 31.07.2013 v 9:00 ukončen 1.SPA. Zjištěn rozsah škod na obecním a ostatním majetku.

[30.7.2013 8:49]   Otto Novotný, PK Jindřichovice pod Smrkem, člen
Jindřichovice pod Smrkem - vyhlášení 2. SPA.
[30.7.2013 12:50]   Otto Novotný, PK Jindřichovice pod Smrkem, člen
Doplňují informace, během bleskové povodně kdy vystoupila voda z koryta více než v roce 2010 došlo k zatopení 4 RD a následné evakuaci obyvatel z těchto objektů. Ve 22:11 vyhlášen 3.SPA. Zasaženo několik studní a jsou škody na obecním a soukromém majetku. V současné době dochází ke kontrole studní a čerpaní vody ze sklepů. 3. SPA odvolán v 7:20 a pak vyhlášen 2. SPA. 1. SPA vyhlášen v 11:00.

[30.7.2013 7:54]   Mgr. Oldřich Šlambora, PK ORP Liberec, 1. místopředseda, ved. 1. směny
Liberec - odvolán 2. SPA.

[30.7.2013 7:53]   Mgr. Vladimíra Erbanová, PK Višňová, předseda
řeka Smědá kolem půlnoci prudce stoupla na rekordních 292cm a průtok 112m3/s. Voda se rozlila na louky, obec Předlánce se na několik hodin ocitla zcela pod vodou.Bylo nutné zapytlovat 5 ohrožených nemovitostí a přečerpávat uzavřené propustky v Poustce a Minkovicích. Na pomoc byly povolány jednotky z Habartic, Pertoltic a Heřmanic. V současné době hasiči zjišťují stav několika nemovitostí. Komplikace způsobila posekaná tráva na mnoha hektarech v rozlivovém území, kterou řeka odnášela a ucpávala propustky. Byla zcela zničena přístupová cesta na provizorní lávku u mostu Minkovice - Víska.

[30.7.2013 0:36]   Mgr. Oldřich Šlambora, PK ORP Liberec, 1. místopředseda, ved. 1. směny
Liberec - vyhlášen 2. SPA.
Otevřít PDF soubor   Vyhlášení 2. SPA Liberec   (353 kB)

[29.7.2013 23:59]   Ing. Jaroslav Svoboda, PK Liberecký kraj, tajemník
prosím PK Jablonce nad Nisou o sdělení o stavu na stavbě povodňové štoly zejména na soutoku Bílé a Lužické Nisy dík
[30.7.2013 1:33]   Ing. Jiří Vaníček, PK ORP Jablonec n. Nis., tajemník
Proud vody, především v korytu Bílé Nisy, sebou strhl dřevěná koryta pro převod vod použitá zhotovitelem stavby při stavební úpravě koryt na soutoku Bílé a Lužické Nisy. Stavební materiál se zachytil na stavidlech pod zámečnictvím Pluhař a část na jezu nad JTR. Zasahující výjezdová jednotka HZS LK zajistila odtok vody při stávajícím poklesu; přispěl k tomu i převod části objemu z Bílé Nisy do VD Mšeno. Další práce na uvolnění koryta zajistí zhotovitel stavby v ranních hodinách 30.7.2013. V trvalém info kontaktu je tajemník PK JN ORP se stavbyvedoucím, pracovníky Povodí Labe s.p. a HZS LK. Situaci monitoruje hlídková lsužba.
[30.7.2013 1:38]   Ing. Jiří Vaníček, PK ORP Jablonec n. Nis., tajemník
Opravuji - hlídková služba.

[29.7.2013 23:31]   Ing. Irena Košková, PK Liberecký kraj, člen
Hodkovice nad Mohelkou - vyhlášen 3.st. PA (hlášení městského rozhlasu)

[29.7.2013 23:17]   Jaromír Tichý, PK Oldřichov v Hájích, předseda
Oldřichov v Hájích - Jeřice 3.SPA

[29.7.2013 22:27]   Ing. Irena Košková, PK Liberecký kraj, člen
Byl překročen 3.SPA na Lužické Nise (Liberec, Proseč nad Nisou)
[29.7.2013 23:09]   Mgr. Oldřich Šlambora, PK ORP Liberec, 1. místopředseda, ved. 1. směny
22.50 Aktuální stav na Lužické Nise 140 cm, 2. SPA

[24.7.2013 16:38]   Ing. Irena Košková, PK Liberecký kraj, člen
Byla aktualizována geografická data - vrstva záplavových území. Nově stanovené záplavové území toku Kamenice ř. km 9,592 – 29,096 s dotčením k. ú. Obcí Držkov, Zlatá Olešnice, Plavby, Velké Hamry, Smržovka, Tanvald, Albrechtice v Jizerských horách, Jiřetín pod Bukovou, Josefův Důl, Janov nad Nisou nabylo účinnosti dne 17. 7. 2013. Změnu je možné zanést do ÚAP. Data lze stáhnout na výdajovém portálu.
http://vydej.kraj-lbc.cz

[28.6.2013 9:57]   plk. Ing. Roman Hlinovský, PK Liberecký kraj, člen
Dobré páteční dopoledne,

v příloze zasílám usnesení Ústřední povodňové komise určené hejtmanům a starostům ORP.
Otevřít PDF soubor   usnesení ÚPK 12   (786 kB)
Otevřít PDF soubor   usnesení ÚPK 13   (1896 kB)

[27.6.2013 12:01]   Mgr. Vladimíra Erbanová, PK Višňová, předseda
Na Smědé ve Višňové stav uklidněn, hasiči ještě dokončují likvidační práce. Po zjištění velkých lagun podél náspu ČD v obci Višňová byla povolána jednotka ČD, která přečerpává vodu ze zaplavených pozemků.
[27.6.2013 13:57]   Ing. Irena Košková, PK Liberecký kraj, člen
Paní starostko, tak nějak symbolicky jste ukončila tuto povodňovou epizodu v celém kraji.
Děkuji za krajskou povodňoivou komisi Vám a všem ostatním, kteří do fóra přispívali.

[26.6.2013 16:34]   Josef Hurník, PK ORP Frýdlant, tajemník
PK obce Horní Řasnice - v 16.30 hodin odvolán II. SPA

[26.6.2013 8:55]   Josef Hurník, PK ORP Frýdlant, tajemník
PK obce Krásný Les - v 08.45 odvolán II. SPA

[26.6.2013 7:44]   Mgr. Vladimíra Erbanová, PK Višňová, předseda
Na Smědé stav normální, během dne budou probíhat likvidační práce a úklidové práce. Vzhledem k méně příznivé předpovědi zůstávají v pohotovosti jednotka SDH Višňová a HZS Liberec. RZS byla odvolána. Voda je stále na lukách, vytvořily se rozsáhlé laguny, předpokládáme velký výskyt komárů, který bude pravděpodobně nutno řešit postřikem.

[26.6.2013 7:34]   Otto Novotný, PK Jindřichovice pod Smrkem, člen
PK Jindřichovice pod Smrkem, odvolány oba stupně PVA.

[26.6.2013 7:31]   Josef Hurník, PK ORP Frýdlant, tajemník
PK obce Heřmanice - odvolány SPA.

PK obce Pertoltice - odvolán II. SPA

[26.6.2013 6:52]   Ing. Zdeněk Fišer, PK ORP Turnov, tajemník
5:00 v profilu Železný Brod pokles hladiny pod I.st. PA. Tendence setrvalý stav nebo kolísání kolem této úrovně.

[26.6.2013 0:17]   Ing. Jaroslav Rašín, PK ORP Liberec, 2. místopředseda, ved. 2. směny
Jeřice - Obec Mníšek - pokles pod I.SPA. Prameniště Jeřice (Olivetská Hora) bez významnějších srážek. /zdroj: PLA, s.p./

[25.6.2013 22:29]   Ing. Zdeněk Fišer, PK ORP Turnov, tajemník
Na všech vodočetných profilech horní Jizery /až po Žel.Brod/ výrazné poklesy. Na radarových obrazech pro noc nevýrazná rozpadající se oblačnost.

[25.6.2013 19:33]   Mgr. Kateřina Krokerová, PK ORP Liberec, tajemník
Jeřice - Obec Nová Ves u Chrastavy - odvolán II.SPA. Nadále zůstává na úrovni I.SPA. Stav bude v průběhu noci nadále nepřetržitě monitorován.

[25.6.2013 19:17]   Josef Hurník, PK ORP Frýdlant, tajemník
PK obce Bulovka - hladina potoka klesla pod II. SPA

[25.6.2013 19:00]   Josef Hurník, PK ORP Frýdlant, tajemník
PK Dolní Řasnice odvolala v 18.20 hod. III. SPA

PK Krásný Les odvolala v 18.20 hod. III. SPA

[25.6.2013 18:41]   Mgr. Kateřina Krokerová, PK ORP Liberec, tajemník
Jeřice v Mníšku klesla pod úroveň II. SPA.

[25.6.2013 18:34]   Mgr. Vladimíra Erbanová, PK Višňová, předseda
Na Smědé stále 3. SPA, řeka mírně klesá, na několika místech bylo možno přerušit přečerpávání, voda odtéká sama. Vzhledem k deštivé předpovědi zůstávají hasiči v pohotovosti po celou noc.

[25.6.2013 16:01]   Ing. Zdeněk Fišer, PK ORP Turnov, tajemník
Ústřední povodňová komise ČR v usnesení č. 10 z 25.6.2013 doporučuje : "odklidit automobily z bezprostřední blízkosti koryt vodních toků - týká se i Jizery"

[25.6.2013 15:47]   Ing. Zdeněk Fišer, PK ORP Turnov, tajemník
Na horní Jizeře jsou poklesy průtoků, v profilu Železný Brod zřejmě kulminace.
Předpokládaný vývoj hydrologické situace:
Na základě předpovědí srážek do zítřejšího rána (20 – 40 mm pro Jizerské hory), je prognozován vzestup vodních stavů. Předpokládám, že bude zřejmě v nočních hodinách mírně překročen II.st. PA.

[25.6.2013 14:20]   slauchovam PK Stráž pod Ralskem, tajemník
Stráž pod Ralskem - Ještědský potok 2.SPA

[25.6.2013 14:17]   plk. Ing. Roman Hlinovský, PK Liberecký kraj, člen
Dobré odpoledne,

pro informaci přikládám další usnesení Ústřední povodňové komise.
Otevřít PDF soubor   nepojmenovaná příloha   (2262 kB)
[25.6.2013 15:57]   Ing. Zdeněk Fišer, PK ORP Turnov, tajemník
PK Turnov bere na vědomí a doporučuje občanům realizaci bodu IV. d - "odklidit automobily z bezprostřední blízkosti koryta Jizery".

[25.6.2013 13:36]   Mgr. Kateřina Krokerová, PK ORP Liberec, tajemník
Z obce Nová Ves u Chrastavy nahlášen II. SPA.

[25.6.2013 13:29]   Ing. Irena Košková, PK Liberecký kraj, člen
Aktuální dopravní uzavírky najdete na mapě "Dopravní situace" (v levém menu) zde na portále.
http://maps.kraj-lbc.cz/mapserv/dpp/dpp.php?savequery=0&layers=zabaged ...

[25.6.2013 13:22]   Mgr. Kateřina Krokerová, PK ORP Liberec, tajemník
Na Jeřici v Mníšku (Fojtka) dosaženo úrovně II. SPA.

[25.6.2013 13:15]   Mgr. Vladimíra Erbanová, PK Višňová, předseda
řeka Smědá je na III. SPA, stále stoupá, od rána za 6 hodin nastoupala o 2 metry. V současnosti jsou zaplaveny louky v okolí obce Předlánce i v obci samé, silnice z Předlánc do Višňové je neprůjezdná. Ve Vísce se přečerpává voda z přítoků přes protipovodňovou hráz, stejně tak v Minkovicích, kde musela být uzavřena kanalizace a je nutno přečerpávat, stejný stav je i v Poustce. Je dán požadavek na stálou službu RZS z důvodu neprůjezdnosti silnic.

[25.6.2013 12:22]   Ing. Zdeněk Fišer, PK ORP Turnov, tajemník
11:59 v profilu Železný Brod na Jizeře dosažen stav I. st. PA. Je oznamován pro úsek Ž.B. - Svijany

[25.6.2013 12:12]   Josef Hurník, PK ORP Frýdlant, tajemník
PK obce Bulovka - II. SPA od 12.00 hodin.

str. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31