LEGENDA

 informace o stavu na vodním toku nebo díle
 informace o vývoji počasí
 informace dopravní
 vyhlášení / odvolání SPA povodňovou komisí
 mimořádné zprávy
 zprávy technické podpory portálu
 zprávy zadané z mobilních zařízení

 

JAK VLOŽIT PŘÍSPĚVEK DO CHATU

Příspěvek lze nastavit jako neveřejný. Kvůli možnosti filtrování příspěvků je velmi vhodné doplnit jeho kategorii a povodí, pro které je určený. Příspěvek lze doplnit o mapový zákres. Mapové zákresy lze pak najít v mapové kompozici Můj portál

Ukázka okna s vkládáním příspěvků

  

CHAT PRACOVNÍKŮ POVODŇOVÉ OCHRANY

Sdílené diskusní fórum pro pracovníky z oblasti povodňové ochrany a IZS. Slouží už od roku 2008 a všechny záznamy jsou zpětně dohledatelné. 

 

 

DISKUSNÍ FÓRUM POVODŇOVÉHO PORTÁLU (stránka 10/31)

VLOŽENÍ PŘISPĚVKŮ DO FÓRA A FILTROVÁNÍ DAT FÓRA JE UMOŽNĚNO POUZE PŘIHLÁŠENÝM OPRÁVNĚNÝM UŽIVATELŮM.
[13.10.2013 0:03]   Simona Dušková, PK ORP Nový Bor, tajemník
Schuzka povodnove komise odvolána. Hladina vodního toku pomalu klesá, nyní 1.SPA - 114 cm. Neprší. Předpoklad dalšího vývoje počasí dle aktuálních radarových dat ČHMÚ - bez deště.

[12.10.2013 22:45]   Simona Dušková, PK ORP Nový Bor, tajemník
Dobranovský potok k.ú. Bukovany u N.Boru
1.SPA - 20.21
2.SPA - 22.27
Nyní cca 45 min. neprší. Stav vody v čase 22.40 - 116 cm. Povodnová komise svolána na 0.00. Lokalita je monitorována.

[12.10.2013 22:18]   Simona Dušková, PK ORP Nový Bor, tajemník
Dobranovský potok k.u. Bukovany u Nového Boru v 8.30h dne 12.10.2013 bez SPA.

[11.10.2013 21:15]   Simona Dušková, PK ORP Nový Bor, tajemník
Povodňová komise se znovu sešla dne 11.10.2013 ve 20:30h.
Dobranovský potok v k.ú. Bukovany u Nového Boru
1.SPA - 18:41
2.SPA - 19:25
3.SPA - 19:51
Prováděn monitoring v terénu členy povodňové komise a hasiči Nový Bor. Zatopeno je hriště v Bukovanech. Rodinné domy zatím zatopeny nejsou. Okolní obce problémy nemají.

[11.10.2013 2:28]   Simona Dušková, PK ORP Nový Bor, tajemník
v čase 02:20 stav 1. SPA na Dobranovském potoce v k.ú. Bukovany u Nového Boru.

[11.10.2013 1:01]   Simona Dušková, PK ORP Nový Bor, tajemník
Dne 10.10.2013 v čase 22:01 dosažen 1.SPA na Dobranovském potoce v k.ú. Bukovany u Nového Boru. V čase 23:13 dosažen 2.SPA. V 00:00 se sešla povodňová komise Města Nový Bor. Stav na vodním toku je monitorován.

[1.10.2013 8:05]   Ing. Irena Košková, PK Liberecký kraj, člen
NÁHRADY ŠKOD PŘI POVODNÍCH 2013
Ministerstvo životního prostředí vyhlašuje výzvu k oznámení a upřesnění typu a výše vzniklých škod při povodních 2013 v resortu Ministerstva životního prostředí pro potenciální žadatele o dotaci v Programu MŽP - Likvidace škod po živelních pohromách.
https://www.sfzp.cz/clanek/193/2126/ministerstvo-zivotniho-prostredi-v ...

[4.9.2013 7:14]   Ing. Zdeněk Fišer, PK ORP Turnov, poradní člen
3.9. ve 14:30 ve stanici Žel. Brod pokles pod 1.st.PA

[3.9.2013 12:28]   Ing. Zdeněk Fišer, PK ORP Turnov, poradní člen
12:20 - ve stanici Železný Brod překročen 1.st.PA - 220 cm. Výhled : ve stanicích výše na tokujiž nastala kulminace.

[23.8.2013 10:30]   Ing. Irena Košková, PK Liberecký kraj, člen
ŠKOLENÍ POVODŇOVÝCH KOMISÍ
Připravujeme pravidelné (podzimní) školení povodňových orgánů z obcí i obcí s rozšířenou působností. Prosím, pošlete své náměty, co byste na školení rádi vyslechli. Náměty pošlete mailem nebo zveřejněte zde na portálu. Děkuji!

[31.7.2013 9:05]   Otto Novotný, PK Jindřichovice pod Smrkem, člen
.00 zrušen 31.07.2013 v 9:00 ukončen 1.SPA. Zjištěn rozsah škod na obecním a ostatním majetku.

[30.7.2013 8:49]   Otto Novotný, PK Jindřichovice pod Smrkem, člen
Jindřichovice pod Smrkem - vyhlášení 2. SPA.
[30.7.2013 12:50]   Otto Novotný, PK Jindřichovice pod Smrkem, člen
Doplňují informace, během bleskové povodně kdy vystoupila voda z koryta více než v roce 2010 došlo k zatopení 4 RD a následné evakuaci obyvatel z těchto objektů. Ve 22:11 vyhlášen 3.SPA. Zasaženo několik studní a jsou škody na obecním a soukromém majetku. V současné době dochází ke kontrole studní a čerpaní vody ze sklepů. 3. SPA odvolán v 7:20 a pak vyhlášen 2. SPA. 1. SPA vyhlášen v 11:00.

[30.7.2013 7:54]   Mgr. Oldřich Šlambora, PK ORP Liberec, 1. místopředseda, ved. 1. směny
Liberec - odvolán 2. SPA.

[30.7.2013 7:53]   Mgr. Vladimíra Erbanová, PK Višňová, předseda
řeka Smědá kolem půlnoci prudce stoupla na rekordních 292cm a průtok 112m3/s. Voda se rozlila na louky, obec Předlánce se na několik hodin ocitla zcela pod vodou.Bylo nutné zapytlovat 5 ohrožených nemovitostí a přečerpávat uzavřené propustky v Poustce a Minkovicích. Na pomoc byly povolány jednotky z Habartic, Pertoltic a Heřmanic. V současné době hasiči zjišťují stav několika nemovitostí. Komplikace způsobila posekaná tráva na mnoha hektarech v rozlivovém území, kterou řeka odnášela a ucpávala propustky. Byla zcela zničena přístupová cesta na provizorní lávku u mostu Minkovice - Víska.

[30.7.2013 0:36]   Mgr. Oldřich Šlambora, PK ORP Liberec, 1. místopředseda, ved. 1. směny
Liberec - vyhlášen 2. SPA.
Otevřít PDF soubor   Vyhlášení 2. SPA Liberec   (353 kB)

[29.7.2013 23:59]   Ing. Jaroslav Svoboda, PK Liberecký kraj, tajemník
prosím PK Jablonce nad Nisou o sdělení o stavu na stavbě povodňové štoly zejména na soutoku Bílé a Lužické Nisy dík
[30.7.2013 1:33]   Ing. Jiří Vaníček, PK ORP Jablonec n. Nis., tajemník
Proud vody, především v korytu Bílé Nisy, sebou strhl dřevěná koryta pro převod vod použitá zhotovitelem stavby při stavební úpravě koryt na soutoku Bílé a Lužické Nisy. Stavební materiál se zachytil na stavidlech pod zámečnictvím Pluhař a část na jezu nad JTR. Zasahující výjezdová jednotka HZS LK zajistila odtok vody při stávajícím poklesu; přispěl k tomu i převod části objemu z Bílé Nisy do VD Mšeno. Další práce na uvolnění koryta zajistí zhotovitel stavby v ranních hodinách 30.7.2013. V trvalém info kontaktu je tajemník PK JN ORP se stavbyvedoucím, pracovníky Povodí Labe s.p. a HZS LK. Situaci monitoruje hlídková lsužba.
[30.7.2013 1:38]   Ing. Jiří Vaníček, PK ORP Jablonec n. Nis., tajemník
Opravuji - hlídková služba.

[29.7.2013 23:31]   Ing. Irena Košková, PK Liberecký kraj, člen
Hodkovice nad Mohelkou - vyhlášen 3.st. PA (hlášení městského rozhlasu)

[29.7.2013 23:17]   Jaromír Tichý, PK Oldřichov v Hájích, předseda
Oldřichov v Hájích - Jeřice 3.SPA

[29.7.2013 22:27]   Ing. Irena Košková, PK Liberecký kraj, člen
Byl překročen 3.SPA na Lužické Nise (Liberec, Proseč nad Nisou)
[29.7.2013 23:09]   Mgr. Oldřich Šlambora, PK ORP Liberec, 1. místopředseda, ved. 1. směny
22.50 Aktuální stav na Lužické Nise 140 cm, 2. SPA

[24.7.2013 16:38]   Ing. Irena Košková, PK Liberecký kraj, člen
Byla aktualizována geografická data - vrstva záplavových území. Nově stanovené záplavové území toku Kamenice ř. km 9,592 – 29,096 s dotčením k. ú. Obcí Držkov, Zlatá Olešnice, Plavby, Velké Hamry, Smržovka, Tanvald, Albrechtice v Jizerských horách, Jiřetín pod Bukovou, Josefův Důl, Janov nad Nisou nabylo účinnosti dne 17. 7. 2013. Změnu je možné zanést do ÚAP. Data lze stáhnout na výdajovém portálu.
http://vydej.kraj-lbc.cz

[28.6.2013 9:57]   plk. Ing. Roman Hlinovský, PK Liberecký kraj, člen
Dobré páteční dopoledne,

v příloze zasílám usnesení Ústřední povodňové komise určené hejtmanům a starostům ORP.
Otevřít PDF soubor   usnesení ÚPK 12   (786 kB)
Otevřít PDF soubor   usnesení ÚPK 13   (1896 kB)

[27.6.2013 12:01]   Mgr. Vladimíra Erbanová, PK Višňová, předseda
Na Smědé ve Višňové stav uklidněn, hasiči ještě dokončují likvidační práce. Po zjištění velkých lagun podél náspu ČD v obci Višňová byla povolána jednotka ČD, která přečerpává vodu ze zaplavených pozemků.
[27.6.2013 13:57]   Ing. Irena Košková, PK Liberecký kraj, člen
Paní starostko, tak nějak symbolicky jste ukončila tuto povodňovou epizodu v celém kraji.
Děkuji za krajskou povodňoivou komisi Vám a všem ostatním, kteří do fóra přispívali.

[26.6.2013 16:34]   Josef Hurník, PK ORP Frýdlant, tajemník
PK obce Horní Řasnice - v 16.30 hodin odvolán II. SPA

[26.6.2013 8:55]   Josef Hurník, PK ORP Frýdlant, tajemník
PK obce Krásný Les - v 08.45 odvolán II. SPA

[26.6.2013 7:44]   Mgr. Vladimíra Erbanová, PK Višňová, předseda
Na Smědé stav normální, během dne budou probíhat likvidační práce a úklidové práce. Vzhledem k méně příznivé předpovědi zůstávají v pohotovosti jednotka SDH Višňová a HZS Liberec. RZS byla odvolána. Voda je stále na lukách, vytvořily se rozsáhlé laguny, předpokládáme velký výskyt komárů, který bude pravděpodobně nutno řešit postřikem.

[26.6.2013 7:34]   Otto Novotný, PK Jindřichovice pod Smrkem, člen
PK Jindřichovice pod Smrkem, odvolány oba stupně PVA.

[26.6.2013 7:31]   Josef Hurník, PK ORP Frýdlant, tajemník
PK obce Heřmanice - odvolány SPA.

PK obce Pertoltice - odvolán II. SPA

[26.6.2013 6:52]   Ing. Zdeněk Fišer, PK ORP Turnov, tajemník
5:00 v profilu Železný Brod pokles hladiny pod I.st. PA. Tendence setrvalý stav nebo kolísání kolem této úrovně.

[26.6.2013 0:17]   Ing. Jaroslav Rašín, PK ORP Liberec, 2. místopředseda, ved. 2. směny
Jeřice - Obec Mníšek - pokles pod I.SPA. Prameniště Jeřice (Olivetská Hora) bez významnějších srážek. /zdroj: PLA, s.p./

[25.6.2013 22:29]   Ing. Zdeněk Fišer, PK ORP Turnov, tajemník
Na všech vodočetných profilech horní Jizery /až po Žel.Brod/ výrazné poklesy. Na radarových obrazech pro noc nevýrazná rozpadající se oblačnost.

[25.6.2013 19:33]   Mgr. Kateřina Krokerová, PK ORP Liberec, tajemník
Jeřice - Obec Nová Ves u Chrastavy - odvolán II.SPA. Nadále zůstává na úrovni I.SPA. Stav bude v průběhu noci nadále nepřetržitě monitorován.

[25.6.2013 19:17]   Josef Hurník, PK ORP Frýdlant, tajemník
PK obce Bulovka - hladina potoka klesla pod II. SPA

[25.6.2013 19:00]   Josef Hurník, PK ORP Frýdlant, tajemník
PK Dolní Řasnice odvolala v 18.20 hod. III. SPA

PK Krásný Les odvolala v 18.20 hod. III. SPA

[25.6.2013 18:41]   Mgr. Kateřina Krokerová, PK ORP Liberec, tajemník
Jeřice v Mníšku klesla pod úroveň II. SPA.

[25.6.2013 18:34]   Mgr. Vladimíra Erbanová, PK Višňová, předseda
Na Smědé stále 3. SPA, řeka mírně klesá, na několika místech bylo možno přerušit přečerpávání, voda odtéká sama. Vzhledem k deštivé předpovědi zůstávají hasiči v pohotovosti po celou noc.

[25.6.2013 16:01]   Ing. Zdeněk Fišer, PK ORP Turnov, tajemník
Ústřední povodňová komise ČR v usnesení č. 10 z 25.6.2013 doporučuje : "odklidit automobily z bezprostřední blízkosti koryt vodních toků - týká se i Jizery"

[25.6.2013 15:47]   Ing. Zdeněk Fišer, PK ORP Turnov, tajemník
Na horní Jizeře jsou poklesy průtoků, v profilu Železný Brod zřejmě kulminace.
Předpokládaný vývoj hydrologické situace:
Na základě předpovědí srážek do zítřejšího rána (20 – 40 mm pro Jizerské hory), je prognozován vzestup vodních stavů. Předpokládám, že bude zřejmě v nočních hodinách mírně překročen II.st. PA.

[25.6.2013 14:20]   slauchovam PK Stráž pod Ralskem, tajemník
Stráž pod Ralskem - Ještědský potok 2.SPA

[25.6.2013 14:17]   plk. Ing. Roman Hlinovský, PK Liberecký kraj, člen
Dobré odpoledne,

pro informaci přikládám další usnesení Ústřední povodňové komise.
Otevřít PDF soubor   nepojmenovaná příloha   (2262 kB)
[25.6.2013 15:57]   Ing. Zdeněk Fišer, PK ORP Turnov, tajemník
PK Turnov bere na vědomí a doporučuje občanům realizaci bodu IV. d - "odklidit automobily z bezprostřední blízkosti koryta Jizery".

[25.6.2013 13:36]   Mgr. Kateřina Krokerová, PK ORP Liberec, tajemník
Z obce Nová Ves u Chrastavy nahlášen II. SPA.

[25.6.2013 13:29]   Ing. Irena Košková, PK Liberecký kraj, člen
Aktuální dopravní uzavírky najdete na mapě "Dopravní situace" (v levém menu) zde na portále.
http://maps.kraj-lbc.cz/mapserv/dpp/dpp.php?savequery=0&layers=zabaged ...

[25.6.2013 13:22]   Mgr. Kateřina Krokerová, PK ORP Liberec, tajemník
Na Jeřici v Mníšku (Fojtka) dosaženo úrovně II. SPA.

[25.6.2013 13:15]   Mgr. Vladimíra Erbanová, PK Višňová, předseda
řeka Smědá je na III. SPA, stále stoupá, od rána za 6 hodin nastoupala o 2 metry. V současnosti jsou zaplaveny louky v okolí obce Předlánce i v obci samé, silnice z Předlánc do Višňové je neprůjezdná. Ve Vísce se přečerpává voda z přítoků přes protipovodňovou hráz, stejně tak v Minkovicích, kde musela být uzavřena kanalizace a je nutno přečerpávat, stejný stav je i v Poustce. Je dán požadavek na stálou službu RZS z důvodu neprůjezdnosti silnic.

[25.6.2013 12:22]   Ing. Zdeněk Fišer, PK ORP Turnov, tajemník
11:59 v profilu Železný Brod na Jizeře dosažen stav I. st. PA. Je oznamován pro úsek Ž.B. - Svijany

[25.6.2013 12:12]   Josef Hurník, PK ORP Frýdlant, tajemník
PK obce Bulovka - II. SPA od 12.00 hodin.

[25.6.2013 11:59]   Josef Hurník, PK ORP Frýdlant, tajemník
PK Krásný Les - III. SPA na toku Řasnice od 11.00 hodin

[25.6.2013 11:52]   Otto Novotný, PK Jindřichovice pod Smrkem, člen
Jindřichovice pod Smrkem, 10:02 vyhlášen I. stupeň a v 11:45 vyhlášen II. stupeň PVA.

[25.6.2013 11:49]   Ing. Irena Košková, PK Liberecký kraj, člen
INFORMAČNÍ ZPRÁVA HLÁSNÉ A PŘEDPOVĚDNÍ POVODŇOVÉ SLUŽBY ČHMÚ v příloze
Otevřít TXT soubor   Dokument   (3 kB)

[25.6.2013 11:42]   Mgr. Kateřina Krokerová, PK ORP Liberec, tajemník
Nová Ves u Chrastavy hlásí dosažení I. SPA na vodním toku Jeřice.

[25.6.2013 11:09]   Ing. Irena Košková, PK Liberecký kraj, člen
WOCZ66 OPIN 250850 - VÝSTRAHA ČHMÚ- VÝSKYT NEBEZBEČNÝCH JEVŮ - VÝSTRAHA PŘEDPOVĚDNÍ POVODŇOVÉ SLUŽBY ČHMÚ, vydaná: úterý 25.06.2013 10:50 (08:50 UTC) Na jev: POVODŇOVÉ OHROŽENÍ (EXTRÉMNÍ STUPEŇ NEBEZPEČÍ): Liberecký:(LB,) od úterý 25.06.2013 10:40
V důsledku intenzivních srážek byl na Smědé v profilu Předlánce překročen 3. SPA. Vydalo: Centrální předpovědní pracoviště ČHMÚ

str. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31