Původní Povodňový portál Libereckého kraje stále slouží!

Najdete ho na adrese http://povoden.kraj-lbc.cz. Stále slouží zejména pro editační funkce (vkládání zpráv do chatu, editace databáze povodňových komisí a její export do POVIS, evidence změn v databázi, sběr dat povodňových škod...). Postupně jeho funkcionalitu převádíme do nového povodňového portálu.

Nastavení uživatelských účtů 

Řešení uživatelských účtů zatím není optimální. Uživatel musí mít  do dokončení přestavby a sjednocení technologií vytvořen účet na obou portálech.

  • Na původní portále http://povoden.kraj-lbc.cz uživatelské účty pro pracovníky povodňové ochrany nastavuje administrátor. Tento účet je pak opravňuje podle pozice ke ...
  • Na novém povodňovém portále http://povodnovyportal.kraj-lbc.cz/  si uživatel vytvoří účet sám.
  • Pokud již dříve pracoval s našimi aplikacemi pro životní prostředí, tak jako "uživatelské jméno" zvolí svůj login do těchto aplikací (obvykle příjmení a první písmeno křestního jména, bez diakritiky), dojde tak k přenesení oprávnění pro zobrazení některých dat.
  • Pokud je uživatel povodňový pracovník, oznámí vytvoření účtu administrátorovi a budou mu přidělena příslušná oprávnění.

Aktualizace databáze v POVIS

Databáze povodňových komisí obcí Libereckého kraje v Povodňovém systému ČR se dělá výhradně prostřednictvím Povodňového portálu Libereckého kraje. Podle potřeby se proto nastavení editačních účtů přiděluje i zpracovatelům povodňových plánů obcí. Ostatní povinné položky, které v rámci čerpání dotací třeba vyplnit a udržvat, se vyplňují přímo v POVIS.

Kdy byl proveden export databáze povodňových komisí Libereckého kraje do POVIS najdete ve Změnovém listu povodňového portálu. Pokud potřebujete termín dalšího exportu urychlit, požádejte administrátora

Výstrahy ČHMÚ

Aktuálně nejsou vydány žádné výstrahy
Posledni vystraha ČHMÚ vydána: 17.02.2018 10:28

MOBILNÍ APLIKACE PRO POVODŇOVÝ PORTÁL

Aktuální data lokálních výstražných systémů v mobilu!

Mobilní aplikace pro Povodňový portál Libereckého kraje umožňuje zobrazení základního polohopisu v kombinaci s povodňovými daty – záplavami, adresami sídel povodňových orgánů, vybranými daty krizové infrastruktury a údaji z měřících čidel (hladinoměrů a srážkoměrů) včetně grafického zobrazení posledních hodnot měření. Aplikace je stažitelná na Google Play i na AppStore

 

 

Hejtman Libereckého kraje je předsedou povodňové komise kraje
Předsedou povodňové komise kraje je hejtman Martin Půta

Vaše názory a pozorování nám pomohou!

   Google+

Pokud chcete komunikovat, napsat nebo nafotit co se děje ve vaší obci, využijte k tomu sociální sítě. Jste na místě první a vaše všímavost může pomoct zachránit Děkujeme za poskytnuté informace!

Povodňová komunikace

(Zejména) při povodňové situaci sledujte online příspěvky členů povodňvých komisí a spolupracujících orgánů na Povodňovém portále Libereckého kraje. Zde najdete jen výpis posledních třech příspěvků. Oprávnění přispívat do chatu nastavuje administrátor při zakládání účtu uživatele. Obvykle se uděluje jen pracovníkům povodňové ochrany obcí všech stupňů.


[15.2.2018 11:29]   Ing. Irena Košková PK Liberecký kraj, člen
test mobilní zprávy

[25.1.2018 15:38]   Ing. Irena Košková PK Liberecký kraj, člen
Aktualizace databáze povodňových komisí do POVIS

[13.11.2017 13:58]   Ing. Irena Košková PK Liberecký kraj, člen
Byla provedena aktualizace PK do POVIS
http://editor.dppcr.cz/pk_edt/ ...

[4.12.2017 13:36]   Ing. Irena Košková PK Liberecký kraj, člen
Další aktualizace 4.12.2017. Do výběru byla přidána PK Tanvald.

[8.11.2017 14:33]   Václav Hošek PK ORP Tanvald, hlásná povodňová služba
Informace pro členy povodňových komisí:
Včera jsme zaznamenali během krátké doby poměrně značný pokles na VD Souš (14 cm). Pro ty, kteří se o to zajímají, jde samozřejmě o chybu měření. Současná data jsou správná, tzn. hladina 765,48 m a rezerva 3,09 milionu m3.
V.Hošek, PK ORP Tanvald

[31.10.2017 10:05]   Ing. Irena Košková PK Liberecký kraj, člen
Byla aktualizovaná databáze povodňových komisí do POVIS.
http://editor.dppcr.cz/pk_edt/ ...

[31.10.2017 9:51]   Ing. Irena Košková PK Liberecký kraj, člen
Děkuji všem za příspěvky k situaci ze soboty a neděle. Správce portálu si vyzkoušel v praxi situaci, jaké je to bez proudu a posléze i bez telefonního připojení. :-)

[30.10.2017 8:31]   Václav Hošek PK ORP Tanvald, hlásná povodňová služba
Situace na vodních tocích ORP Tanvald 30.10.2017, 8.00:

Vývoj počasí:
Na hřebenech Jizerských hor byly během víkendu zaznamenány vysoké srážky:
Souš 82 mm/24 hod. (144 mm/72 hod.)
J.Důl 48 mm/24 hod. (95 mm/72 hod.)
Černá Hora 47 mm/24 hod. (91 mm/72 hod.)
Hřebínek 35 mm /24 hod. (68 mm/72 hod.)
Nová Louka 40 mm/24 hod. (74 mm/72 hod.)

Nasycené podloží výrazně zvýšilo přítoky do vodních děl. 29.10. v 8.00 přitékalo do VD J.Důl 5,6 m3/s a do VD Souš 6,6 m3/s, takže obě přehrady postupně zvýšily odtok, J.Důl na 3 m3/s a Souš 8,3 m3/s.
Vývoj na řekách 29.10.:
7.00 – dosažen 1.SPA na Mumlavě a 2.SPA na Kamenici v Plavech.
8.00 – vyhlášen 2.SPA na Kamenici a Desné v Tanvaldě, na Mumlavě 2.SPA (max. 36 m3/s), na Jizeře 2.SPA
9.00 – 3.SPA na Kamenici v Plavech (max. 71 m3/s), 3.SPA na Jizeře (max. 95 m3/s), pokles na Mumlavě na 1.SPA
10.00 – pokles na Jizeře na 2.SPA
11.00 – pokles na Kamenici v Plavech na 2.SPA
16.00 – pokles na Mumlavě pod 1.SPA
18.00 – pokles na Jizeře na 1.SPA
22.00 – pokles na Jizeře pod 1.SPA
23.00 – pokles na Kamenici v Plavech na 1.SPA

30.10.:
8.00 – odvolán 2.SPA v Tanvaldu. Zůstává pouze 1.SPA na Kamenici v Plavech, a to hlavně zásluhou odpouštění vody z VD J.Důl a Souš. Zde bude průtok klesat velmi zvolna.
Situace se uklidňuje, větší srážky již neočekávám.
V.Hošek, PK ORP Tanvald

LEGENDA
 informace o stavu na vodním toku nebo díle
 informace o vývoji počasí
 informace dopravní
 vyhlášení / odvolání SPA povodňovou komisí
 mimořádné zprávy
 zprávy technické podpory portálu
 zprávy zadané z mobilních zařízení

 

Aktivně se může účastnit každý!

Pokud chcete komunikovat se členy povodňové ochrany, napsat nebo nafotit, co se děje ve vaší obci, využijte k tomu stránky na sociálních sítích: