Hejtman Libereckého kraje je předsedou povodňové komise kraje

Předsedou povodňové komise kraje je hejtman Martin Půta

Povodňový portál Libereckého kraje

Najdete ho na adrese http://povoden.kraj-lbc.cz

Poslední aktualizace portálu proběhla v roce 2013. Organizační část (kontakty na členy povodňových komisí) jsou aktualizovány průběžně. Poslední změny lze vyčíst ve "Změnovém listě".

Živou částí portálu je komunikační kanál členů povodňové ochrany. Najdete ho v menu pod názvem "On-line chat". Poslední výpisy z chatu vidíte také na této stránce vpravo.

Povodňový portál

Uživatelské účty do Povodňového portálu

Uživatelské účty pro povodňový portál nastavuje administrátor. Přidělují se jen pracovníkům povodňové ochrany. Každý přihlášený uživatel může přispívat do chatu. Nastavení účtu pro editaci dat povodňových komisí obce se dělá samostatně, oprávnění se pak vztahuje jen pro editaci souvisejících povodňových komisí.

Aktualizace databáze v POVIS

Databáze povodňových komisí obcí Libereckého kraje v Povodňovém systému ČR se dělá výhradně prostřednictvím Povodňového portálu Libereckého kraje. Podle potřeby se proto nastavení editačních účtů přiděluje i zpracovatelům povodňových plánů obcí. Ostatní povinné položky, které v rámci čerpání dotací třeba vyplnit a udržvat, se vyplňují přímo v POVIS.

Kdy byl proveden export databáze povodňových komisí Libereckého kraje do POVIS najdete ve Změnovém listu povodňového portálu. Pokud potřebujete termín dalšího exportu urychlit, požádejte administrátora

Monitorovací systém v Libereckém kraji

Přehled stavu hladinoměrů kategorie A, B i C.

Data jsou poskytována správci: ČHMÚ, Povodí Labe s.p., Povodí Ohře s.p., obecní profily kategorie C na základě povolení obcí poskytly firmy: Empemont, JD Rozhlasy, Envipartners, Telmo.

Přehled aktuálního stavu srážkoměrů.

Data srážkoměrů základě povolení obcí, poskytli firmy: Empemont, JD Rozhlasy, Envipartners, Telmo.

Mobilní aplikace Povodňového portálu

Byla spuštěna mobilní aplikace pro Povodňový portál Libereckého kraje. Umožňuje zobrazení základního polohopisu v kombinaci s povodňovými daty – záplavami, adresami sídel povodňových orgánů, vybranými daty krizové infrastruktury a údaji z měřících čidel (hladinoměrů a srážkoměrů) včetně grafického zobrazení posledních hodnot měření. Aplikace je stažitelná na Google Play i na AppStore

MOBILNÍ APLIKACE PRO POVODŇOVÝ PORTÁL

 

Další mapy využitelné pro povodňovou ochranu

Kromě map na povodňovém portále můžete také využívat další tématické mapy zde na geoportále. Například mapy pro vodní hospodářstní, ale také se může hodit ochrana přírody nebo lesní hospodářství. Všechny kompozice obsahují i obecné mapové podklady, letecké snímky a katastrální data, včetně možnosti vyhledávat v nich (vkládací řádek nahoře v titulní liště, zvolte, co chcete vyhledat) 

Mapy pro vodní hospodářství

Plán rozvoje vodovodů a kanalizací

Povodňová komunikace

(Zejména) při povodňové situaci sledujte online příspěvky členů povodňvých komisí a spolupracujících orgánů na Povodňovém portále Libereckého kraje. Zde najdete jen výpis posledních třech příspěvků. Oprávnění přispívat do chatu nastavuje administrátor při zakládání účtu uživatele. Obvykle se uděluje jen pracovníkům povodňové ochrany obcí všech stupňů.


[21.2.2017 7:25]   Václav Hošek PK ORP Tanvald, hlásná povodňová služba
Vývoj počasí a stavy na vodních tocích a vodních dílech ORP Tanvald 21.2. 7.00:
Srážky v naší oblasti se od včerejška pohybují kolem 25 mm, zvolna slábnou a nyní je to kolem 1 mm/hod. Prozatím byl vývoj příznivý pro zásoby spodní vody, neboť většina srážek a tajícího sněhu šla do země. Od časných ranních hodin však již začínají razantněji stoupat přítoky do VD Souš a J.Důl, stejně tak stoupají i průtoky na řekách, zatím však jen velmi mírně. Během dnešního dopoledne prozatím neočekávám dramatický vývoj situace, ovšem později v průběhu dne mají přijít další srážky a také již avizovaný silný vítr. Uvidíme odpoledne. Předpokládám postupný vzestup průtoků, zatím ovšem hluboko pod hranicí 1.SPA. VD mají prakticky konstantní hladiny, ale v průběhu dnešního dne začnou zvolna stoupat. Zatím pouze v řádu centimetrů.
V.Hošek, PK Tanvald

[20.2.2017 16:54]   Václav Hošek PK ORP Tanvald, hlásná povodňová služba
Vývoj počasí v týdnu 20.-26.2. a stavy na vodních tocích a vodních dílech ORP Tanvald:
V těchto okamžicích nad naše území přicházejí první přeháňky, zatím nic mimořádného, ale od úterý do čtvrtka by mohlo spadnout až 100 mm srážek, pravděpodobně většinou ve formě deště. Vodní díla mají dohromady rezervu 8 milionů m3, zatímco na hřebenech leží ve sněhu přibližně 6 – 8 milionů m3 vody. Mělo by se to tedy zvládnout, nicméně povodňová aktivita na dolních tocích nastane, zatím předvídám spíše 1. – 2.SPA, ale je to jen předběžný odhad. Upřesním podle vývoje počasí. Nepříjemný bude silný vítr, který zejména na hřebenech může dosáhnout síly vichřice. Další zpravodajství zítra.

V.Hošek, PK ORP Tanvald

[7.2.2017 23:13]   Ing. Irena Košková PK Liberecký kraj, člen
Proveden export dat povodňových komisí do POVIS
http://editor.dppcr.cz/pk_edt/ ...

LEGENDA
 informace o stavu na vodním toku nebo díle
 informace o vývoji počasí
 informace dopravní
 vyhlášení / odvolání SPA povodňovou komisí
 mimořádné zprávy
 zprávy technické podpory portálu
 zprávy zadané z mobilních zařízení

 

Aktivně se může účastnit každý!

Pokud chcete komunikovat se členy povodňové ochrany, napsat nebo nafotit, co se děje ve vaší obci, využijte k tomu stránky na sociálních sítích: