Původní Povodňový portál Libereckého kraje stále slouží!

Najdete ho na adrese http://povoden.kraj-lbc.cz. Stále slouží zejména pro editační funkce (vkládání zpráv do chatu, editace databáze povodňových komisí a její export do POVIS, evidence změn v databázi, sběr dat povodňových škod...). Postupně jeho funkcionalitu převádíme do nového povodňového portálu.

Nastavení uživatelských účtů 

Řešení uživatelských účtů zatím není optimální. Uživatel musí mít  do dokončení přestavby a sjednocení technologií vytvořen účet na obou portálech.

  • Na původní portále http://povoden.kraj-lbc.cz uživatelské účty pro pracovníky povodňové ochrany nastavuje administrátor. Tento účet je pak opravňuje podle pozice ke ...
  • Na novém povodňovém portále http://povodnovyportal.kraj-lbc.cz/  si uživatel vytvoří účet sám.
  • Pokud již dříve pracoval s našimi aplikacemi pro životní prostředí, tak jako "uživatelské jméno" zvolí svůj login do těchto aplikací (obvykle příjmení a první písmeno křestního jména, bez diakritiky), dojde tak k přenesení oprávnění pro zobrazení některých dat.
  • Pokud je uživatel povodňový pracovník, oznámí vytvoření účtu administrátorovi a budou mu přidělena příslušná oprávnění.

Aktualizace databáze v POVIS

Databáze povodňových komisí obcí Libereckého kraje v Povodňovém systému ČR se dělá výhradně prostřednictvím Povodňového portálu Libereckého kraje. Podle potřeby se proto nastavení editačních účtů přiděluje i zpracovatelům povodňových plánů obcí. Ostatní povinné položky, které v rámci čerpání dotací třeba vyplnit a udržvat, se vyplňují přímo v POVIS.

Kdy byl proveden export databáze povodňových komisí Libereckého kraje do POVIS najdete ve Změnovém listu povodňového portálu. Pokud potřebujete termín dalšího exportu urychlit, požádejte administrátora

Výstrahy ČHMÚ

Aktuálně nejsou vydány žádné výstrahy
Posledni vystraha ČHMÚ vydána: 23.07.2017 10:29

MOBILNÍ APLIKACE PRO POVODŇOVÝ PORTÁL

Aktuální data lokálních výstražných systémů v mobilu!

Mobilní aplikace pro Povodňový portál Libereckého kraje umožňuje zobrazení základního polohopisu v kombinaci s povodňovými daty – záplavami, adresami sídel povodňových orgánů, vybranými daty krizové infrastruktury a údaji z měřících čidel (hladinoměrů a srážkoměrů) včetně grafického zobrazení posledních hodnot měření. Aplikace je stažitelná na Google Play i na AppStore

 

 

Hejtman Libereckého kraje je předsedou povodňové komise kraje
Předsedou povodňové komise kraje je hejtman Martin Půta

Vaše názory a pozorování nám pomohou!

   Google+

Pokud chcete komunikovat, napsat nebo nafotit co se děje ve vaší obci, využijte k tomu sociální sítě. Jste na místě první a vaše všímavost může pomoct zachránit Děkujeme za poskytnuté informace!

Povodňová komunikace

(Zejména) při povodňové situaci sledujte online příspěvky členů povodňvých komisí a spolupracujících orgánů na Povodňovém portále Libereckého kraje. Zde najdete jen výpis posledních třech příspěvků. Oprávnění přispívat do chatu nastavuje administrátor při zakládání účtu uživatele. Obvykle se uděluje jen pracovníkům povodňové ochrany obcí všech stupňů.


[28.6.2017 14:13]   Václav Hošek PK ORP Tanvald, hlásná povodňová služba
Varování ČHMÚ
Od dnešního odpoledne do zítřka očekáváme přechod tlakové níže přes naše území. Předpokládáme silné bouřky spojené současně se silným větrem a srážkami až 60 mm.
Již během včerejšího odpoledne přes naše území přešla fronta, z níž se očekávaly vydatnější srážky, sprchlo ovšem velmi málo, vypršelo se to pouze v Orlických horách a na polském území. V současné chvíli jsou možné deště ještě daleko a během nejbližších hodin by pršet nemělo. Bouřky a déšť očekávám spíše až ve večerních hodinách. Nejsou vyloučeny lokální škody způsobené poryvy větru a přívalovými srážkami, povodeň však nehrozí. VD J.Důl a Souš jsou v této chvíli na rezervě téměř 7 milionů m3 a vodní toky jsou takřka vyschlé. Spadne-li očekávané extrémní množství, můžeme jít na Desné a Kamenici na 1.SPA, případně na rozhraní 2.SPA, na Mumlavě 2.SPA a dolů po toku doteče Jizera, 1. nebo 2.SPA, možná až na hranici 3.SPA. Srážky přírodě prospějí, pokud ovšem nebudou příliš prudké. Buďte tedy ve střehu.
V.Hošek, PK ORP Tanvald

[23.6.2017 14:41]   Ing. Irena Košková PK Liberecký kraj, člen
Provedena aktualizace databáze povodňových komisí - komise okolních krajů, ústřední povodňová komise a pracovní štáb ústředí povodňové komise na základě údajů z POVIS.

[8.6.2017 14:19]   Ing. Irena Košková PK Liberecký kraj, člen
Dnes ve 14:00 hod. bylo ukončeno Taktické štábní cvičení „POVODEŇ 2017“. Všem cvičícím pracovníkům děkujeme za projevenou aktivitu a splnění stanovených úkolů.
Vedoucí SPS KŠ LK


[8.6.2017 12:19]   Ing. Alexandra Píšková PK ORP Česká Lípa, tajemník
Odvolání II SPA na Ploučnici v České Lípě
Odvolání II SPA na Śporce v Dolní Libchavě

[8.6.2017 12:18]   Ing. Alexandra Píšková PK ORP Česká Lípa, tajemník
Podkročení II. SPA na Ploučnici v České Lípě a II. SPA na Šporce v Dolní Libchavě

[8.6.2017 10:24]   Ing. Alexandra Píšková PK ORP Česká Lípa, tajemník
Odvolání III. SPA na Śporce v Dolní Libchavě a Ploučnici v České Lípě

[8.6.2017 10:22]   Ing. Alexandra Píšková PK ORP Česká Lípa, tajemník
Podkročen III.SPA v České Lípě na Ploučnici
Podkročení III.SPA v Dolní Libchavě na Śporce

[8.6.2017 7:18]   Bc. Pavel Štyndl ZZS LK, tajemník krizového štábu
CVIČENÍ:Od 07:00 je k dispozici vrtulník pro řešení mimořádných událostí

LEGENDA
 informace o stavu na vodním toku nebo díle
 informace o vývoji počasí
 informace dopravní
 vyhlášení / odvolání SPA povodňovou komisí
 mimořádné zprávy
 zprávy technické podpory portálu
 zprávy zadané z mobilních zařízení

 

Aktivně se může účastnit každý!

Pokud chcete komunikovat se členy povodňové ochrany, napsat nebo nafotit, co se děje ve vaší obci, využijte k tomu stránky na sociálních sítích: