Dny GIS 2015 - pozvanka na seminar Povodne

Pozvánka na školení 15.11.2016   Pozvánka na seminář 19.11.2015 Vážení členové a příznivci povodňové ochrany, z veme Vás na akci konanou v rámci Dny GIS...

Nová verze mobilní aplikace Povodňového portálu Libereckého kraje

Na google Play a AppStore byla publikována nová verze mobilní aplikace Povodňového portálu. Proti původní verzi zobrazuje data srážkoměrných stanic .

Přeinstalace Povodňového portálu 12. 12. 2016

Na 12.12.2016 je plánována přeinstalace Povodňového portálu Libereckého kraje na nový server. Prosíme o omluvení nedostupnosti portálu v odpoledních a nočních hodinách. Instalační práce se mohou...

Spolupracujeme s Člověkem tísni

Program protipovodňové prevence Člověka v tísni , jehož součástí jsou besedy s občany žijícími v záplavovém území a distribuce publikace ŽIJEME V ZÁPLAVOVÉM ÚZEMÍ probíhá...

Mobilní aplikace Povodí Labe

Aplikace Stavy a průtoky sleduje měřící stanice na tocích spadajících pod Povodí Labe. Na jednotlivých stanicích jsou k dispozici povodňové stupně, geografická lokalizace stanice, tendenční...

Výzva na protipovodňové projekty z OPŽP 2014-2020

Ministerstvo životního prostředí spolu se Státním fondem životního prostředí ČR dnes vyhlašují dvě výzvy v Operačním programu Životní prostředí 2014-2020 se zaměřením na protipovodňové projekty....

Na podporu vodohospodářské infrastruktury je připraveno 25 mil. Kč

Rada kraje na jednání 2.2.2016 projednala vyhlášení dotačního programu pro podporu vodohospodářské infrastruktury. Na výstavbu vodovodů, kanalizací a čistíren odpadních vod a jejich projektových...

DOTAZY UŽIVATELŮ

Dotazy pro experty v oblasti povodňové ochrany posílejte mailem na adresu: povoden@kraj-lbc.cz  (než bude tato funkcionalita portálu řešena jinak). Výběr z nic naleznete zde:
 

23.6.2016 
Ráda bych se zeptala, jestli mají obce povinnost uveřejňovat povodňový plán na svých webových stránkách. (KK)

Povodňové plány jsou řešeny v § 71 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon). Ten tuto povinnost neukládá, mimo jiné i proto, že neukládá povinnost zpracovat povodňový plán v elektronické podobě. K digitálním povodňovým plánům (dPP) vydal odbor ochrany vod MŽP metodický pokyn, kde je otázka přístupnosti dPP na internetu řešena, viz http://www.povis.cz/met_dpp_2009/mdpp_pouzivani_dpp.htm. Zde je zveřejnění doporučeno.  (Pov.portál, ZM)