Diskusní fórum pracovníků povodňové ochrany. 

Je dostupné všem návštěvníkům portálu, ale zapisovat do něj mohou pouze přihlášení uživatelé. Oprávnění zápisu do nastavuje administrátor pracovníkům z oblasti povodňové ochrany. Aktuálně se zápis do chatu provádí přes starý povodňový portál http://povoden.kraj-lbc.cz. Pracujeme na přepracování chatu do nového portálu.

Na této stránce lze vidět pouze tři nejnovější záznamy z diskusního fóra. Plnou verzi záznamů včetně příloh najdete na http://povoden.kraj-lbc.cz. Diskusní fórum slouží už od roku 2008 a všechny záznamy jsou dohledatelné.


[28.8.2017 15:47]   Ing. Irena Košková PK Liberecký kraj, člen
Byla provedena aktualizace databáze komisí do POVIS
http://editor.dppcr.cz/pk_edt/ ...

[10.8.2017 15:26]   Ing. Irena Košková PK Liberecký kraj, člen
Test nové kategorie příspěvků - příspěvky budou zobrazeny také v mobilní aplikaci

[8.8.2017 16:07]   Ing. Irena Košková Liberecký kraj, správa povodňového portálu, správa GIS
Provedena aktualizace databáze povodňových komisí do POVIS
http://editor.dppcr.cz/pk_edt/ ...

[7.8.2017 17:02]   Ing. Irena Košková LK, správa portálu
INFORMACE ČHMÚ K HLADINOMĚRU V BÍLÉM POTOCE (v reakci na situaci během povodňové události 27.6.2017)
Situace na limnigrafické stanici Bílý Potok opravdu není dlouhodobě vyhovující. Je to dáno několika skutečnostmi. Po povodni 2010 byl měrný práh stanice značně poničen, ČHMÚ již v následujícím roce zahájilo proces rekonstrukce. Bohužel spolu se stanicí byla v profilu narušena levobřežní zeď a zejména komunikace na Smědavu. Rekonstrukce vyžadovala koordinaci několika subjektů (Povodí Labe, SÚS, atd.) a to se vzhledem k rozsáhlému objemu oprav bohužel nepodařilo. ČHMÚ tedy v roce 2011 přistoupil pouze k fixaci stávajícího stavu, aby nedocházelo k dalšímu poničení zbývající části stavby. Provizorně se instalovalo měrné čidlo a zkonstruovala měrná křivka, aby mohly být údaje o průtoku co nejrychleji k dispozici na webu HPPS. Rekonstrukce komunikace na Smědavu probíhala až v letech 2015 - 2016. ČHMÚ následně nechala zpracovat projektovou dokumentaci, která byla hotova koncem roku 2016. Od té doby probíhají přípravné práce pro stavební povolení. Vlastní rekonstrukci stanice předpokládám za ideálních podmínek do konce tohoto roku, nejpozději v roce následujícím.
Co se týká poruchy stanice během vyšší odtokové situace koncem minulého měsíce, došlo během ní k vytržení čidla z chráničky. Čidlo pak ukazovalo nesmyslné průtoky, proto bylo jejich zobrazování na stránkách HPPS vypnuto. Umístění čidla bylo opraveno 31. 7. 2017.
V podobném případě bych doporučil zainteresovaným sledovat průtoky ve stanicích Černá a Bílá Smědá, které jsou též zobrazovány na stránkách HPPS. Lze z nich odhadnout vývoj průtoku nad stanicí Bílý Potok.
Mgr. Jan Šrejber, vedoucí odd. hydrologie
ČHMÚ Ústí nad Labem[27.7.2017 14:45]   Václav Hošek PK ORP Tanvald, hlásná povodňová služba
Vývoj počasí a stav na vodních tocích a dílech ORP Tanvald 27.7.2017 14.30:

Celé území beze srážek, všechny průtoky klesají, pouze odtok z VD J.Důl se zvýšil na 0,5 m3/s, mírně ještě stoupají hladiny VD. Současná rezerva je 6 milionů m3. Zhruba okolo 16.hodiny možná krátce sprchne.
Prognóza:
Dnes odpoledne, v noci a zítra se očekávají občasné srážky. Během dnešního odpoledne ještě dolů do kraje doteče Jizera, jinak všude očekávám poklesy průtoků. V souvislosti s intenzitou nočních srážek není vyloučeno krátkodobé zvýšení průtoků, ovšem SPA nepředpokládám.

Pro dnešní den se s předpovědí loučím a přeji klidný zbytek dne i noci.
V.Hošek, PK Tanvald

[27.7.2017 9:18]   Václav Hošek PK ORP Tanvald, hlásná povodňová služba
Vývoj počasí a stav na vodních tocích a dílech ORP Tanvald 27.7. 9.00:
Na našem území prakticky již neprší. Vysoký je stále přítok do VD J.Důl, třebaže klesá. Hladina VD stoupla od půlnoci o 29 cm. Přítok do VD Souš ještě mírně stoupá, ale nepřesáhne 1 m3/s. Zde hladina stoupla zatím pouze o 2 cm. Obě VD vypouštějí minimum vody.
Kamenice v Plavech již kulminovala na 40% 1.SPA, Mumlava podstatně níže. Stoupá pouze Jizera, ovšem jen pozvolna.
Informace k nasycenosti půdy:
Srážky v Jizerských horách za uplynulý týden: Černá Hora 106 mm, Hřebínek 112 mm, J.Důl 81 mm, Nová Louka 84 mm, Souš 44 mm.
Z tohoto přehledu vidíme, že více pršelo v západní polovině území, proto se rychlejším tempem doplňuje voda ve VD J.Důl, zatímco VD Souš stoupá jen nepatrně. Rezervy jsou stále dostatečné a přesahují 6 milionů m3.
Informace pro ORP níže po toku Jizery:
Jizera bude ještě chvíli stoupat, ovšem nikterak závratně, zato poklesne její přítok Kamenice. VD vypouštějí v tuto chvíli minimální hodnoty a pokud budou vypouštět více, pak nijak výrazně, aby se to dole projevilo.
V.Hošek, Tanvald

[27.7.2017 8:39]   Ing. Irena Košková PK Liberecký kraj, člen
Situace na Frýdlantsku: Velmi vydatné srážky nad Frýdlanským výběžkem a Jizerskými horami (téměř 80mm úhrn za 24 hodin) způsobily prudký vzestup hladiny řeky Smědé až na 3 stupně PA. V Hejnicích už řeka kulminovala, do půl hodiny očekávají kulminaci i v oblasti Višňové. Dle telefonátů se starosty, nedošlo k zaplavení nemovitostí.

[27.7.2017 7:41]   Václav Hošek PK ORP Tanvald, hlásná povodňová služba
Počasí a stav na vodních tocích a dílech ORP Tanvald 27.7.2017 7.30:
V Jizerských horách během posledních 48 hodin spadlo od 40 do 90 mm vody, nejméně na Souši. Největší nárůst průtoku byl na přítoku VD J.Důl (9,5 m3/s), v současné chvíli je již o polovinu nižší a klesá, přítok do VD Souš činí 0,7 m3/s a mírně stoupá. Průtoky na vodních tocích jsou hluboko pod 1.SPA a mírně stoupají.
Prognóza:
Srážky pomalu ustávají a v následujících hodinách budou pouze občasné. Přítok do VD J.Důl bude nadále poměrně rychle klesat, přítok do VD Souš bude kulminovat během dopoledne někde na hranici 1 m3/s. Ostatní průtoky ještě mírně stoupnou, ale nijak výrazně. Pršet by mělo ještě zítra, o dalším vývoji budu informovat.
Pro ORP Tanvald však platí, že na rozdíl od severu a západu území LK, povodně nehrozí.

V.Hošek, PK Tanvald

LEGENDA

 informace o stavu na vodním toku nebo díle
 informace o vývoji počasí
 informace dopravní
 vyhlášení / odvolání SPA povodňovou komisí
 mimořádné zprávy
 zprávy technické podpory portálu
 zprávy zadané z mobilních zařízení