Povodňový portál kraje - k čemu slouží ?

Webová aplikace vytvořená na pomoc organizace protipovodňové ochraně v kraji. Využívá data krajského povodňového plánu, ale také data lokálních systémů obcí a data POVIS. 

Hejtman Libereckého kraje je předsedou povodňové komise kraje
Předsedou povodňové komise kraje je hejtman Martin Půta

 

Účet na povodňovém portále

Prosíme členy povovodňových komisí, aby si založili nebo obnovili uživatelské účty. Bližší informace k postupu najdete zde: https://povodnovyportal.kraj-lbc.cz/muj-portal . V přídadě problémů kontaktujte prosím správce.

Upozornění:

S ohledem na požadovanou úroveň kybernetické bezpečnosti jsou na geoportále https://geoportal.kraj-lbc.cz/  i  povodňovém portále https://povodnovyportal.kraj-lbc.cz/  nastaveny minimální požadavky na úroveň přístupového hesla:

 • minimálně 8 znaků, z toho alespoň jeden malý znak a jedna číslice
 • expirace hesla po 6 měsících
   

Co "umí" povodňový portál?

 
  

Portál SUCHO & RETENCE VODY

S přebytkem vody velmi úzce souvisí také její nedostatek. Připravujeme proto mapový portál věnovaný problematice sucha a retence vody v Libereckém kraji. Krátké prezentační video s ukázkami práce s portálem najdete zde:    Jedná se o přípravnou fázi projektu zaměřenou na sběr dostupných dat.

  

Školení povodňových orgánů

Přehled zástupců obcí, které se semináře zúčastnili . Prezentace ze školení najdete zde: https://povodnovyportal.kraj-lbc.cz/skoleni

 

Povodňový portál pro veřejnost

Co může být užitečné pro každého z nás? Povodňový portál kraje Vám poskytne informace například o tom

 • zda není vyhlášena výstraha pro území kraje
 • zda leží Váš dům nebo parcela v záplavové oblasti
 • najdete veřejné kontakty na povodňové komise v Libereckém kraji
 • ve veřejné části chatu můžete sledovat, zda se neděje něco ve vašem okolí
 • můžete využívat průběžně aktualizované mapy se zaměřením na povodňovou ochranu

Povodňový portál v mobilu!

MOBILNÍ APLIKACE PRO POVODŇOVÝ PORTÁL

Mobilní aplikace umožňuje zobrazení základního polohopisu v kombinaci s povodňovými daty – záplavami, adresami sídel povodňových orgánů, vybranými daty krizové infrastruktury a s aktuálními údaji z měřících čidel (hladinoměrů a srážkoměrů) včetně grafického zobrazení posledních hodnot měření. Aplikace je stažitelná na Google Play i na AppStore

 

Povodňový portál pro profesionály povodňové ochrany

Pracovník z oblasti povodňové ochrany může s portálem pracovat aktivně a přispívat svým dílem k informovanosti veřejnosti i kolegů. Může využívat:

 • online chat pro sdělování informací ze své oblasti ochrany
 • oznamovat vyhlášení stupnů povodňové aktivity
 • vést a udržovat aktuální databázi kontaktů povodňových pracovníků a jeho prostřednictvím ji udržovat aktuální i v POVIS
 • zadávat data o povodňových škodách
 • vytvářet  dopravní analýzy (dojezdnost, hledání cesty při neprůjezdnosti vyznačeným územím)

Aktualizace databáze v POVIS

Databáze povodňových komisí obcí Libereckého kraje v Povodňovém systému ČR se dělá výhradně prostřednictvím Povodňového portálu Libereckého kraje. Podle potřeby se proto nastavení editačních účtů přiděluje i zpracovatelům povodňových plánů obcí. Ostatní povinné položky, které v rámci čerpání dotací třeba vyplnit a udržvat, se vyplňují přímo v POVIS.

Kdy byl proveden export databáze povodňových komisí Libereckého kraje do POVIS najdete ve Změnovém listu povodňového portálu. Pokud potřebujete termín dalšího exportu urychlit, požádejte administrátora

Nastavení uživatelských účtů na novém portále 

 1. Na novém povodňovém portále https://povodnovyportal.kraj-lbc.cz/  si uživatel vytvoří účet sám prostřednictvím ikony v pravém horním rohu.
 2. Jako "uživatelské jméno" zvolí svůj login do původního povodňového portálu (obvykle příjmení a první písmeno křestního jména, bez diakritiky), dojde tak k přenesení oprávnění pro zobrazení některých dat. Pokud účet neměl, doporučujeme držet stejnou logiku a jako uživatelské jméno si volit příjmení a první písmeno křestního jména.
 3. Na portále se mu vytvoří účet a nastaví systémové heslo, které si pak může změnit.
 4. Heslo musí mít minimální délku 8 znaků a obsahovat alespoň jednu číslici. Uživatel bude vyzván po půl roce ke změně hesla k účtu.
 5. Pokud je uživatel povodňový pracovník, oznámí vytvoření účtu administrátorovi včetně příslušné povodňové komise, případně jiné role v povodňové ochraně a budou mu přidělena příslušná oprávnění.

 

Nápověda pro práci s portálem

 

Povodňový portál na sociálních sítích

Vaše názory a pozorování nám pomohou! Pokud chcete komunikovat, napsat nebo nafotit co se děje ve vaší obci, využijte k tomu sociální sítě. Jste na místě první a vaše všímavost může pomoct zachránit Děkujeme za poskytnuté informace!