Správa dat pro uživatele povodňového portálu

Informace o údržbě dat na povodňovém portále zejména prostřednictvím jeho uživatelů, případně správců vybraných sekcí.

 

Povodňové komise

Databáze kontaktů povodňových komisí všech úrovní. Databáze má veřejnou část a  interní část. 

Povinností Povodňové komise LK je kromě aktuálnosti vlastní komise také dohled nad aktuálností záznamů povodňových komisí obcí s rozšířenou působností. Za aktuánost ostatních povodňových komisí jsou odpovědné komise ORP a samotných obcí. Aktuálnost a správné vedení údajů komisí je jednou z podmínek dotací z OPŽP. Úlohou Povodňového portálu Libereckého kraje je export databáze povodňových komisí do národní databáze POVIS, což v pravidelných intervalech (nebo na požádání obratem) dělá.

Prostřednictvím rozhraní pro editaci povodňové komise může oprávněný uživatel vložit ke své komisi také:

  • aktuální stupeň povodňové aktivity vyhlášený komisí
  • vložit až dva pohotovostní telefonické kontakty s určením, zda jsou veřejné nebo určeny jen pro příslušnou povodňovou komisi (například pro případ noční pohotovosti a pod.)

Správa povodňových komisí

Důležité organizace

Databáze kontaktů na organizace, podílející se na povodňové ochraně. Má veřejnou i uzavřenou část. Je postupně budována v rámci povodňového portálu, ale její aktuální stav závisí na součinnosti obcí.

Správa důležitých organizací

 

Změnový list

Záznam všech úprav na jmenných databázích povodňových komisí. Veřejný přístup.

Změnový list

 

Chat - diskusní fórum členů povodňových komisí

Diskuse je veřejně dostupná. Příspěvky do ní mohou vkládat pouze zaregistrovaní členové povodňových komisí a IZS. V příspěvku je velmi vhodné doplnit jeho kategorii a povodí, pro které je určený. V nové verzi chatu je možné příspěvek doplnit o mapový zákres a také ho nastavit jako neveřejnýOprávnění zápisu do nastavuje  administrátor pracovníkům z oblasti povodňové ochrany. 

VSTUP PRO VLOŽENÍ PŘÍSPĚVKU DO CHATU JE ZDE

 

Pořízemí mapových dat

Prostřednictvím editační rozhraní povodňového portálu lze pořizovat prostorová data povodňových škod, nebo dalších povodňových událostí.

Podle zadané katerogie se tato data objevují v mapových kompozicích, například  v Mapě povodňových škod, nebo Mapě ledových jevů. Data jsou dostupná pro pracovníky povodňové ochrany. Oprávnění pro pořizováví dat na žádost uděluje administrátor. Hotová data lze s portálu stáhnout a použít ve vlastním geografickém systému.

MAPOVÝ DATA SE POŘIZUJÍ ZDE

Vytvoření a správa uživatelských účtů

  1. Na povodňovém portále http://povodnovyportal.kraj-lbc.cz/  si uživatel vytvoří účet sám prostřednictvím ikony v pravém horním rohu.
  2. Jako "uživatelské jméno" zvolí login: příjmení a první písmeno křestního jména (bez diakritiky)
  3. Na portále se mu vytvoří účet a nastaví systémové heslo, které si pak může změnit.
  4. Pokud je uživatel povodňový pracovník, oznámí vytvoření účtu administrátorovi včetně příslušné povodňové komise, případně jiné role v povodňové ochraně a budou mu přidělena příslušná oprávnění.