Výstrahy ČHMÚ

Aktuálně platné výstrahy vyhlášené pro ČR

Aktuální stav

Aktuálně odeznívá povodeň z víkendu a probíhá sčítání škod. [admin, 19.7.2021, 15:00]

 

Účet na povodňovém portále

Prosíme členy povovodňových komisí, aby si založili nebo obnovili uživatelské účty. Bližší informace k postupu najdete zde: https://povodnovyportal.kraj-lbc.cz/muj-portal . V přídadě problémů kontaktujte prosím správce.

Upozornění:

S ohledem na požadovanou úroveň kybernetické bezpečnosti jsou na geoportále https://geoportal.kraj-lbc.cz/  i  povodňovém portále https://povodnovyportal.kraj-lbc.cz/  nastaveny minimální požadavky na úroveň přístupového hesla:

 • minimálně 8 znaků, z toho alespoň jeden malý znak a jedna číslice
 • expirace hesla po 6 měsících
   

Co "umí" povodňový portál?

 
  

Portál SUCHO & RETENCE VODY

S přebytkem vody velmi úzce souvisí také její nedostatek. Připravujeme proto mapový portál věnovaný problematice sucha a retence vody v Libereckém kraji. Krátké prezentační video s ukázkami práce s portálem najdete zde:    Jedná se o přípravnou fázi projektu zaměřenou na sběr dostupných dat.

  

Školení povodňových orgánů

Přehled zástupců obcí, které se semináře zúčastnili . Prezentace ze školení najdete zde: https://povodnovyportal.kraj-lbc.cz/skoleni

 

K čemu slouží povodňové komise?

 
Povodňové komise jsou speciálním orgánem, které organizují činnost při povodni. Zajišťují varování obyvatel, záchranné práce, předávání informací a další nezbytné úkoly. Povodňové komise jsou na úrovni obce, obce s rozšířenou působností (ORP), kraje i státu.
 
Nejvíce práce v terénu odvedou povodňové komise obcí. V čele je vždy starosta a jejími členy jsou další jmenovaní občané obce. Mají velkou odpovědnost. Zajišťují především včasné varování a pomoc konkrétním osobám a místům v obci. Jejich práce je o to složitější, že povodně často přicházejí v noci či o víkendech. Je potřeba zajistit zastupitelnost. Pracují při každé povodni.
 
Povodňové komise vyšších úrovní se praktických záchranných prací již zpravidla přímo neúčastní. Zajišťují přenos informací a na žádost povodňových komisí obcí zajišťují výpomoc. Ta může být materiální, personální i odborná.
 
Každou důležitou povodňovou informaci či rozhodnutí je třeba předat na další obec po toku a zároveň povodňové komise ORP. Do informačního systému je zapojen i hasičský záchranný sbor, který i poskytuje nejúčinnější praktickou pomoc. Povodňové komise mají pravomoc uložit fyzickým i právnickým osobám, aby ve prospěch záchranných prací poskytli fyzickou či materiální pomoc.
 
Práci povodňovým komisím usnadňují nová vodoměrná čidla, hlásné a varovné systémy a webové portály, které se v posledních letech značně rozšířily.
 

Aktualizace databáze v POVIS

Databáze povodňových komisí obcí Libereckého kraje v Povodňovém systému ČR se dělá výhradně prostřednictvím Povodňového portálu Libereckého kraje. Podle potřeby se proto nastavení editačních účtů přiděluje i zpracovatelům povodňových plánů obcí. Ostatní povinné položky, které v rámci čerpání dotací třeba vyplnit a udržvat, se vyplňují přímo v POVIS.

Kdy byl proveden export databáze povodňových komisí Libereckého kraje do POVIS najdete ve Změnovém listu povodňového portálu. Pokud potřebujete termín dalšího exportu urychlit, požádejte administrátora

Povodňový portál kraje - k čemu slouží ?

Webová aplikace vytvořená na pomoc organizace protipovodňové ochraně v kraji. Využívá data krajského povodňového plánu, ale také data lokálních systémů obcí a data POVIS. 

Hejtman Libereckého kraje je předsedou povodňové komise kraje
Předsedou povodňové komise kraje je hejtman Martin Půta

Povodňový portál pro veřejnost

Co může být užitečné pro každého z nás? Povodňový portál kraje Vám poskytne informace například o tom

 • zda není vyhlášena výstraha pro území kraje
 • zda leží Váš dům nebo parcela v záplavové oblasti
 • najdete veřejné kontakty na povodňové komise v Libereckém kraji
 • ve veřejné části chatu můžete sledovat, zda se neděje něco ve vašem okolí
 • můžete využívat průběžně aktualizované mapy se zaměřením na povodňovou ochranu

Povodňový portál pro profesionály povodňové ochrany

Pracovník z oblasti povodňové ochrany může s portálem pracovat aktivně a přispívat svým dílem k informovanosti veřejnosti i kolegů. Může využívat:

 • online chat pro sdělování informací ze své oblasti ochrany
 • oznamovat vyhlášení stupnů povodňové aktivity
 • vést a udržovat aktuální databázi kontaktů povodňových pracovníků a jeho prostřednictvím ji udržovat aktuální i v POVIS
 • zadávat data o povodňových škodách
 • vytvářet  dopravní analýzy (dojezdnost, hledání cesty při neprůjezdnosti vyznačeným územím)

 

Povodňový portál na sociálních sítích

Vaše názory a pozorování nám pomohou! Pokud chcete komunikovat, napsat nebo nafotit co se děje ve vaší obci, využijte k tomu sociální sítě. Jste na místě první a vaše všímavost může pomoct zachránit Děkujeme za poskytnuté informace!