Aktuální stav

Aktuálně v kraji nehrozí povodňové nebezpečí.

Výstrahy ČHMÚ

Aktuálně platné výstrahy vyhlášené pro ČR

 

Účet na povodňovém portále

Prosíme členy povovodňových komisí, aby si založili nebo obnovili uživatelské účty. Bližší informace k postupu najdete zde: https://povodnovyportal.kraj-lbc.cz/muj-portal . V přídadě problémů kontaktujte prosím správce.

Upozornění: S ohledem na požadovanou úroveň kybernetické bezpečnosti jsou na geoportále https://geoportal.kraj-lbc.cz/  i  povodňovém portále https://povodnovyportal.kraj-lbc.cz/  nastaveny minimální požadavky na úroveň přístupového hesla:

 • minimálně 8 znaků, z toho alespoň jeden malý znak a jedna číslice
 • expirace hesla po 6 měsících

​ Uživatel bude na končící platnost hesla systémem upozorněný. Tako funkcionalita ale platí až pro účty, kterých platnost končila od prosivce 2021. 

  

Co "umí" povodňový portál?

 
  

PORTÁL SUCHO

Odkaz na portál sucho https://sucho.kraj-lbc.cz/

S přebytkem vody velmi úzce souvisí také její nedostatek. Připravujeme proto mapový portál věnovaný problematice sucha a retence vody v Libereckém kraji. Krátké prezentační video s ukázkami práce s portálem najdete zde:    . 
Součástí Portálu sucho budou i související informace z dokumentů:

   
 

Školení povodňových orgánů

Informace o školeních povodňových orgánů najdete zde: https://povodnovyportal.kraj-lbc.cz/skoleni

Rychlá navigace

MAPY

Mapy pro povodňovou ochranu

KRIZOVÝ MANAGEMENT

Chat povodňových pracovníků
Povodňové komise (náhled na KŠ a BR byl zrušen, info zde)    Změnový list (informuje o změnách v povodňových komisích)
 

AKTUÁLNÍ SITUACE

Hladinoměry    Srážkoměry
Předpovědi počasí   
 Hydrometeorologická situace

ORGANIZAČNÍ INFORMACE

Povodňová školení    Povodňová cvičení
Povodňový plán Libereckého kraje

 

Odkazy mimo portál

Portál krizového řízení
Liberecký kraj
Hlásná a předpovědní povodňová služba

Sociální sítě

https://www.facebook.com/povodnovyportal

Mobilní aplikace povodňového portálu

Google Play
AppStore

  

K čemu slouží povodňové komise?

 
Povodňové komise jsou speciálním orgánem, které organizují činnost při povodni. Zajišťují varování obyvatel, záchranné práce, předávání informací a další nezbytné úkoly. Povodňové komise jsou na úrovni obce, obce s rozšířenou působností (ORP), kraje i státu.
 
Nejvíce práce v terénu odvedou povodňové komise obcí. V čele je vždy starosta a jejími členy jsou další jmenovaní občané obce. Mají velkou odpovědnost. Zajišťují především včasné varování a pomoc konkrétním osobám a místům v obci. Jejich práce je o to složitější, že povodně často přicházejí v noci či o víkendech. Je potřeba zajistit zastupitelnost. Pracují při každé povodni.
 
Povodňové komise vyšších úrovní se praktických záchranných prací již zpravidla přímo neúčastní. Zajišťují přenos informací a na žádost povodňových komisí obcí zajišťují výpomoc. Ta může být materiální, personální i odborná.
 
Každou důležitou povodňovou informaci či rozhodnutí je třeba předat na další obec po toku a zároveň povodňové komise ORP. Do informačního systému je zapojen i hasičský záchranný sbor, který i poskytuje nejúčinnější praktickou pomoc. Povodňové komise mají pravomoc uložit fyzickým i právnickým osobám, aby ve prospěch záchranných prací poskytli fyzickou či materiální pomoc.
 
Práci povodňovým komisím usnadňují nová vodoměrná čidla, hlásné a varovné systémy a webové portály, které se v posledních letech značně rozšířily.
 

Aktualizace databáze v POVIS

Databáze povodňových komisí obcí Libereckého kraje v Povodňovém systému ČR se dělá výhradně prostřednictvím Povodňového portálu Libereckého kraje. Podle potřeby se proto nastavení editačních účtů přiděluje i zpracovatelům povodňových plánů obcí. Ostatní povinné položky, které v rámci čerpání dotací třeba vyplnit a udržvat, se vyplňují přímo v POVIS.

Kdy byl proveden export databáze povodňových komisí Libereckého kraje do POVIS najdete ve Změnovém listu povodňového portálu. Pokud potřebujete termín dalšího exportu urychlit, požádejte administrátora

Povodňový portál kraje - k čemu slouží ?

Webová aplikace vytvořená na pomoc organizace protipovodňové ochraně v kraji. Využívá data krajského povodňového plánu, ale také data lokálních systémů obcí a data POVIS. 

Hejtman Libereckého kraje je předsedou povodňové komise kraje
Předsedou povodňové komise kraje je hejtman Martin Půta

Povodňový portál pro veřejnost

Co může být užitečné pro každého z nás? Povodňový portál kraje Vám poskytne informace například o tom

 • zda není vyhlášena výstraha pro území kraje
 • zda leží Váš dům nebo parcela v záplavové oblasti
 • najdete veřejné kontakty na povodňové komise v Libereckém kraji
 • ve veřejné části chatu můžete sledovat, zda se neděje něco ve vašem okolí
 • můžete využívat průběžně aktualizované mapy se zaměřením na povodňovou ochranu

 

Povodňový portál pro profesionály povodňové ochrany

Pracovník z oblasti povodňové ochrany může s portálem pracovat aktivně a přispívat svým dílem k informovanosti veřejnosti i kolegů. Může využívat:

 • online chat pro sdělování informací ze své oblasti ochrany
 • oznamovat vyhlášení stupnů povodňové aktivity
 • vést a udržovat aktuální databázi kontaktů povodňových pracovníků a jeho prostřednictvím ji udržovat aktuální i v POVIS
 • zadávat data o povodňových škodách
 • vytvářet  dopravní analýzy (dojezdnost, hledání cesty při neprůjezdnosti vyznačeným územím) 

 

Povodňový portál na sociálních sítích

Vaše názory a pozorování nám pomohou! Pokud chcete komunikovat, napsat nebo nafotit co se děje ve vaší obci, využijte k tomu sociální sítě. Jste na místě první a vaše všímavost může pomoct zachránit Děkujeme za poskytnuté informace!