Nápověda pro práci s aplikací pro veřejnost

Ovládání mapy - obecné funkce

Pro ovládání mapového okna lze použít:

 • "intuitivní" ikony svisle umístěné v levém horním rohu mapového okna
  •  - posun mapového výřezu vlevo/vpravo/nahoru/dolů
  •  - celkový výřez mapy v nejmenším měřítku
  •  - ZOOM - změna měřítka mapy (posuvník)

 

 • ikony v horní liště nad mapovým oknem
  •  - tisk mapy
  •  - vytvořit novou mapovou kompozici
  •  - uložit mapovou kompozici
  •  - otevřít mapovou kompozici
  •  - nápověda 
  •  - evidence nemovitostí - pouze pro přihlášené uživatele
  •  - objízdné trasy/uzavírky - prostřednictvím kreslícího nástroje této analytické úlohy v mapě vložte počáteční a průchozí body zvolené trasy
  • - dojezdová vzdálenost - analytická úloha slouží pro výpočet dojezdové vzdálenosti od místa zadaní
  •  - výškový profil - prostřednictvím kreslícího nástroje této analytické úlohy v mapě vložte lomové body zvoleného profilu a potvrďte dvojklikem
  •  - generování URL odkazu na aktuální stav mapového výřezu
  •  - Geolocate - zobrazení Vaší polohy (přístupového uzlu Vaši sítě) v mapě
  •  - maximalizace mapového okna na celou plochu obrazovky monitoru
  •  - smazání pomocné grafiky nad mapou (zvýraznění nalezených objektů, zakreslené prvky uživatelské grafiky)

 

 • ikony vodorovně umístěné v levém horním rohu mapového okna

 - Google Street View

posun mapy – tažení levého tlačítka myši
informace – klepnutím levého tlačítka myši do mapy zobrazí informace o objektech mapy, které se nacházejí v místě kliknutí + vždy zobrazí souřadnice místa kliknutí, a to v souřadnicích S-JTSK a rovněž v souřadnicích WGS84, který můžete pohodlně použít pomocí CTRL+C/CTRL+V pro lokalizaci objektu např. v aplikacích MAPY.CZGOOGLE MAPS apod.) 
ZOOM +/- – použitím kolečka myši
ZOOM (výřez obdélníkem) – přidržením klávesy CTRL a označení oblasti ohraničujícím obdélníkem pomocí levého tlačítka myši
 - informace, alternativní způsob zobrazení informací o objektech mapy, které se nacházejí v místě kliknutí + vždy zobrazí souřadnice místa kliknutí (viz. výše). Dostupnost nástroje závisí na konfiguraci konkrétní mapové aplikace. V případě, že je nástroj dostupný, lze získat informace o objektech v mapě nejen kliknutím, ale i vytvořením obdélníku tahem levého tlačítka myši.
 - krok vzad, vrátí na předchozí hodnotu měřítka a zobrazené oblasti v mapovém okně
 - krok vpřed, vrátí na původní hodnotu měřítka a zobrazené oblasti v mapovém okně
 - výběr polygonem
 - měření / tvorba uživatelské grafiky - pomocí nástrojů uživatelské grafiky lze vytvářet a následně upravovat body, linie nebo polygony.
 - nakreslit bod - kliknutím levého tlačítka myši v prostoru mapy vytvoříte bod,
 - nakreslit linii - kliknutím levého tlačítka myši v prostoru mapy vytvoříte jednotlivé lomové body linie; kresbu ukončíte stisknutim tlačítka "ENTER" na klávesnici (doporučujeme) a nebo dvojklikem levého tlačítka na myši,
 - nakreslit plochu - kliknutím levého tlačítka myši v prostoru mapy vytvoříte jednotlivé lomové body polygonu; kresbu ukončíte stisknutim tlačítka "ENTER" na klávesnici (doporučujeme) a nebo dvojklikem levého tlačítka na myši,
 - vybrat a posunout prvek - nástroj umožňuje posun prvků uživatelské grafiky. Kliknutím levého tlačítka myši na objekt dojde k barevnému zvýraznění objektu a označení jeho centrálního definičního bodu. Tahem myši nad tímto bodem lze celý prvek posunout bez změny jeho geometrie.

Údaje o nakreslených objektech měření jsou průběžně zobrazovány v tabulce "Uživatelská grafika" (vysouvací panel vpravo od mapového okna, pod seznamem vrstev). 

Zde lze po dvojkliku do položky "Název" upravit pojmenování nakresleného / měřeného objektu nebo kterýkoli objekt smazat, kliknutím na ikonu 

Hromadně smazat všechny nakreslené prvky měření v mapě lze rovněž pomocí nástroje  v horní liště nad mapovým oknem.

Seznam/strom vrstev

se nachází v "zasouvacím" panelu "Vrstvy" napravo od mapového okna.
Pro jednotlivé uživatele je rozsah seznamu/stromu mapových vrstev závislý na jejich přihlášení a přidělených právech administrátorem aplikace.
Mapové vrstvy jsou v seznamu/stromu vrstev buď uvedeny samostaně nebo jsou uspořádány do "tématických" skupin vrstev.
 

 - zaškrtávací pole pro zapnutí/vypnutí konkrétní vrstvy nebo celé skupiny vrstev,

 - ikona vrstvy,

 - ikona dotazovatelné vrstvy, která vrací atributy pomocí nástroje ,

 - zobrazit/skrýt
        - před názvem vrstvy - zobrazí/skryje legendu dané vrstvy
        - před názvem skupiny vrstev - zobrazí/skryje seznam vrstev dané skupiny,
 - zobrazit legendu - je zobrazena legenda všem viditelným vrstvám (je-li definována).


Drtivá většina uživatelů si vystačí s prezentovanou podobou seznamu/stromu vrstev na kartě "Uživatelský pohled". Mapoví fajnšmekři mají možnost využít přenastavení pořadí vykreslování "speciálních" mapových vrstev na kartě "Pořadí vrstev".


Zobrazení podkladových mapových vrstev
- se provádí kliknutím na tlačítko s požadovanou podkladovou vrstvou v pravé horní části mapového okna, 
- nabídka podkladových vrstev a jejich názvy se mohou lišit dle konfigurace konkrétní mapové aplikace, 
 
- mapové podklady se navzájem přepínají, 
- pokud chcete vypnout veškerý mapový podklad, klikněte na tlačítko právě aktuální podkladové vrstvy 

 

Doplňující údaje o vrstvách

Kontextové okno s popisnými informacemi (abstrakt, měřítko viditelnosti vrstvy, aktuálnost dat, původ dat, metadata) k mapové vrstvě vyvoláte kliknutím levého nebo pravého tlačítka myši na název mapové vrstvy v seznamu vrstev napravo od mapového okna. 

V kontextovém okně se mohou zobrazovat i další údaje o vrstvách, např. odkaz na registrační list územního plánu atd. - záleží na konfiguraci konkrétní mapové vrstvy 

 - ikona aktuálnosti dat ve vrstvě,

 - ikona původ dat ve vrstvě - průklepem je možno otevřít stránky poskytovatele dat,
 
 - přiblížit na vrstvu,
 
 - odstranění vrstvy,
 
stažení dat - formát GML, KML,

 - ikona metadat - sloužící k průklepu na metadata vrstvy.


Vyhledávání objektů v mapě

Formulář pro vyhledávání objektů v mapě se nachází zpravidla uprostřed záhlaví aplikace. Nabídka hledaných objektů závisí na konfiguraci a zaměření konkrétní mapové aplikace. Nejčastěji jsou to správní obvody obcí, adresy, parcely, ale příp. i zastávky veřejné dopravy, autobusové linky apod.

 

Při vlastním vyhledávání postupujte tak, že nejdříve kliknutím označte druh hledaných objektů (Adresy/Parcely/Zastávky, příp. další objekty) a poté vyplňte nabízená zadávací pole. V některých polích je implementován tzv. našeptávač, který Vám usnadní výběr z vkládaných hodnot stejně tak jako úvodní text zobrazený v zadávacích polích. 
Pokud záhlaví vyhledávacího formuláře je doplněno tlačítkem , pak zde naleznete podrobnou nápověda k vyplnění hodnot formuláře včetně příkladů zadání pro konkrétní mapovou aplikaci. 
Potvrzením našeptávačem nabízené hodnoty nebo kliknutím na "Hledat" nebo stiskem klávesy ENTER zahájíte vlastní hledání. 
V mapovém okně se poté automaticky označí/zvýrazní nalezené objekty se současným zobrazením mapy v nejlépe odpovídajícím měřítku. Zároveň se v panelu "Výsledky hledání" vpravo od mapy zobrazí seznam nalezených objektů. Zvýrazněné objekty v mapě a seznam nalezených objektů v panelu jsou stále ve vzájemné shodě, tj. kliknutím na objekt v mapě/seznamu dochází k jeho zvýraznění v seznamu/mapě. 

 

Vyhledávání souřadnic WGS

Souřadnice zadávejte ve tvaru dd°mm'ss.s" nebo dd.ddddd nebo dd°mm.mmm" a to vždy s uvedením N/E příp. S/W 
Nezáleží na pořadí zadávaných souřadnic!!! 

Tisk

Pomocí tlačítka  lze vytisknout aktuální mapovou kompozici s dialogem, kde lze:
 • zadat nadpis mapy pro tisk
 • upravit výřez mapy myší před tiskem (posunutí, zvětšení / zmenšení)
 • zvolit požadovaný formát A4/A3 a orientaci papíru na výšku/na šířku
 • zvolit mezi přímým tiskem na tiskárnu  nebo uložením "obrázku" do souboru 
 • zvolit předmět tisku, tj. tisk mapy/tisk mapy s legendou nebo tisk samotné legendy
Doporučení:
V nastavení vzhledu stránky Vámi používaného internetového prohlížeče, příp. v dialogu nastavení tisku Vaší tiskárny nastavte minimální hodnoty okrajů stránky, měřítko tisku 100%, resp. nepřizpůsobovat tisk velikosti papíru a pro korektní tisk mapy s legendou povolte tisk obrázků na pozadí.

 

Nápověda pro práci s aplikací pro členy povodňových komisí

DISKUSNÍ FÓRUM - CHAT

Diskuse je veřejně dostupná. Příspěvky do ní mohou vkládat pouze zaregistrovaní členové povodňových komisí a IZS. V příspěvku je velmi vhodné doplnit jeho kategorii a povodí, pro které je určený. V nové verzi chatu je možné příspěvek doplnit o mapový zákres a také ho nastavit jako neveřejný.

Datové vstupy od uživatelů

 • Povodňové komise - samostatná stránka s možností aktualizovat data o povodňové komisi i jejích  členech. Aktualizaci dat si provádějí jednotlivé povodňové komise. Tato databáze je průběžně exportována do národního systému POVIS
   
 • Povodňové organizace - samostatná stránka, není pravidelný cyklus aktualizací. Data organizací jsou součástí mapových kompozicí. 
   
 • Povodňové škody - samostatná stránka pro vstup údajů. Oprávnění k editaci poskytne adminitsrátor. Lze využívat pro mapování povodňových škod. Geografická data lze ze serveru stáhnout a dát uživateli k externímu využití.
   
 • Zadání aktuálního SPA - provádí se ze stránky povodňové komise uživatele
   
 • Zadání pohotovostního telefonního kontaktu - provádí se ze stránky povodňové komise uživatele
   
 • Zadání zprávy do chatu - okno chatu
   
 • Zadání mapových zákresů
  • z jakékoliv mapy z odrážky Moje data, můj GIS (tato data vidí jen uživatel)
  • přes chat (lze zadat veřejně nebo neveřejně, omezená časová platnost)
  • jak zmíněno výše, přes samostatnou stránku https://povodnovyportal.kraj-lbc.cz/udalosti