llogo mobilní aplikace

Základní popis

Mobilní aplikace umožňuje zobrazení základního polohopisu v kombinaci s povodňovými daty – záplavami, adresami sídel povodňových orgánů, vybranými daty krizové infrastruktury a s aktuálními údaji z měřících čidel (hladinoměrů a srážkoměrů) včetně grafického zobrazení posledních hodnot měření. 

 

Dostupnost 

Google Play 

AppStore

 

Aktualizace

Poslední aktualizace aplikace: únor 2022.
Data do aplikace jsou aktualizována průběžně.

 

Tvůrce aplikace

Position s.r.o., Česká Lípa

mobileapps@position.cz

Mobilní aplikace Povodňového portálu Libereckého kraje

MOBILNÍ APLIKACE PRO POVODŇOVÝ PORTÁL

 

Aplikace umožňuje získat informace o aktuálních vodních stavech na tocích a aktuálních srážkách v Libereckém kraji. Obsahuje údaje z hlásných profilů kategorie A, B i C a údaje ze srážkoměrů kategorie 1 a 2. Zobrazuje historii vodních stavů nebo srážek ve formě grafů.

Zobrazuje také aktuální povodňový stav, informace z povodňového portálu a chat povodňové komise. Aplikace obsahuje podporu i pro režim cvičení.

Podmínkou pro plnou funkčnost aplikace je datové připojení.

Aplikace dále umožňuje:
- vyhledávání adres a parcelních čísel na území kraje,
- zobrazení aktuální dopravní situace v kraji,
- zobrazení dalších informačních vrstev z Geoportálu Libereckého kraje (záplavová území, povodňové komise, rizikové objekty atd.).


Datové propojení mobilní aplikace s povodňovým portálem

Mobilní aplikace zobrazuje pouze veřejná data povodňového portálu. Aktuálně není možné ji provozovat v uživatelském režimu. Toto omezení se týká:

povodňových komisí (nejsou dostupné kontakty na členy)

povodňové organizace (zobrazujeme pouze veřejné informace)

chatu (zobrazujeme pouze veřejné příspěvky)