Mapy povodňového nebezpečí a povodňových rizik

V souladu s plněním úkolů, které vyplývají ze Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/60/ES o vyhodnocování a zvládání povodňových rizik, jsou mapy povodňového nebezpečí a povodňových rizik zveřejněny na stránkách Centrálního datového skladu (CDS).

Metodika pro tvorbu map na stránkách ČHMU

Centrální datový sklad pro mapy povodňového nebezpečí a povodňových rizik

Adresa webové aplikace: http://cds.chmi.cz/

Dokumentace k aplikaci CDS