Hlásné profily na vodních nádržích

Název díla SPA Definice SPA
Josefův Důl
I.SPA přítok do nádrže větší než 10 m3/s při trvajících srážkách
II.SPA přítok do nádrže větší než 15 m3/s při trvajících srážkách
III.SPA přítok do nádrže větší než 25 m3/s při hladině v úrovni přelivu a dále stoupající tendenci
Souš
I.SPA přítok do nádrže větší než 15 m3/spři plném zásobním prostoru nádrže
II.SPA dosažení hladiny v nádrži 767.17 m n.m. při přítoku do nádrže větším než 15 m3/s
III.SPA dosažení kóty přelivu 768.17 m n.m. při stoupajícím přítoku
Mšeno
I.SPA srážkový úhrn 35 mm za 24 hodin
II.SPA
a) srážkový úhrn 45 mm za 24 hodin
b) dosažení kóty 1.00 m pod přelivy (tj. 511.00 m n.m.) a stoupající tendence přítoku
III.SPA
a) srážkový úhrn 60 mm za 24 hodin
b) dosažení přelivu a stoupající tendence přítoku
Harcov
I.SPA přítok větší než 2,3 m3/s při hladině 370.50 m n.m.
II.SPA přítok větší než 8,0 m3/s při hladině 370,50 m n.m.
III.SPA dosažení hladiny 373.15 m n.m.
Bedřichov
I.SPA dosažení kóty hladiny v nádrži 773,48 m n.m. při přítoku větším než 0.65 m3/s
II.SPA dosažení kóty přelivu 774,08 m n.m. při přítoku větším než 0,65 m3/s
III.SPA dosažení kóty přelivu 774,08 m n.m. při přítoku větším než 3,00 m3/s