Asset Publisher

Spolupracujeme s Člověkem tísni

Program protipovodňové prevence Člověka v tísni, jehož součástí jsou besedy s občany žijícími v záplavovém území a distribuce publikace ŽIJEME V ZÁPLAVOVÉM ÚZEMÍ probíhá v současnosti v obcích a městech Libereckého kraje. Besedy s občany se skládají z prezentace na téma povodně a  voda a sucho. Důležitým tématem těchto besed je upozornění na stav naší krajiny a její schopnost retence, jako podstatného protipovodňového opatření. Pozornost je také věnována individuálnímu povodňovému plánu a pojištění majetku v záplavovém území. Besedy proběhly ve Višňové, Bulovce, Hejnicích, Heřmanicích, Dolní Řasnici,  Nové Vsi, Chrastavě, Brništi, Stružnici a Velenicích. V tuto chvíli jsou besedy naplánované na září do Hrádku nad Nisou ( 14.9.), Mimoně (15.9.) a Dobranova (17.9.). Besedy též proběhly na SOUŠ Česká Lípa a SŠHL Frýdlant. V zářijovém termínu je předběžně domluvena beseda na gymnáziu ve Frýdlantu.
Kontakt: 
jan.jelinek@clovekvtisni.czNo comments yet. Be the first.

Web Content Display

DOTAZY UŽIVATELŮ

Dotazy pro experty v oblasti povodňové ochrany posílejte mailem na adresu: povoden@kraj-lbc.cz  (než bude tato funkcionalita portálu řešena jinak). Výběr z nic naleznete zde:
 

23.6.2016 
Ráda bych se zeptala, jestli mají obce povinnost uveřejňovat povodňový plán na svých webových stránkách. (KK)

Povodňové plány jsou řešeny v § 71 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon). Ten tuto povinnost neukládá, mimo jiné i proto, že neukládá povinnost zpracovat povodňový plán v elektronické podobě. K digitálním povodňovým plánům (dPP) vydal odbor ochrany vod MŽP metodický pokyn, kde je otázka přístupnosti dPP na internetu řešena, viz http://www.povis.cz/met_dpp_2009/mdpp_pouzivani_dpp.htm. Zde je zveřejnění doporučeno.  (Pov.portál, ZM)