Asset Publisher

Na podporu vodohospodářské infrastruktury je připraveno 25 mil. Kč

Rada kraje na jednání 2.2.2016 projednala vyhlášení dotačního programu pro podporu vodohospodářské infrastruktury. Na výstavbu vodovodů, kanalizací a čistíren odpadních vod a jejich projektových dokumentací je připraveno 25 mil. Kč. Žadateli mohou být obce do 4 tis. obyvatel či jejich sdružení. Maximální výše dotace na projekt činí 2 mil. Kč při spoluúčasti žadatele 30%. Sběr žádostí by mohl začít 25. března 2016.


No comments yet. Be the first.

Web Content Display

DOTAZY UŽIVATELŮ

Dotazy pro experty v oblasti povodňové ochrany posílejte mailem na adresu: povoden@kraj-lbc.cz  (než bude tato funkcionalita portálu řešena jinak). Výběr z nic naleznete zde:
 

23.6.2016 
Ráda bych se zeptala, jestli mají obce povinnost uveřejňovat povodňový plán na svých webových stránkách. (KK)

Povodňové plány jsou řešeny v § 71 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon). Ten tuto povinnost neukládá, mimo jiné i proto, že neukládá povinnost zpracovat povodňový plán v elektronické podobě. K digitálním povodňovým plánům (dPP) vydal odbor ochrany vod MŽP metodický pokyn, kde je otázka přístupnosti dPP na internetu řešena, viz http://www.povis.cz/met_dpp_2009/mdpp_pouzivani_dpp.htm. Zde je zveřejnění doporučeno.  (Pov.portál, ZM)