LEGENDA

 informace o stavu na vodním toku nebo díle
 informace o vývoji počasí
 informace dopravní
 vyhlášení / odvolání SPA povodňovou komisí
 mimořádné zprávy
 zprávy technické podpory portálu
 zprávy zadané z mobilních zařízení

 

CHAT PRACOVNÍKŮ POVODŇOVÉ OCHRANY

Sdílené diskusní fórum pro pracovníky z oblasti povodňové ochrany a IZS. Slouží už od roku 2008 a všechny záznamy jsou zpětně dohledatelné.

 

JAK VLOŽIT PŘÍSPĚVEK DO CHATU

Příspěvek lze nastavit jako neveřejný. Kvůli možnosti filtrování příspěvků je velmi vhodné doplnit jeho kategorii a povodí, pro které je určený. Příspěvek lze doplnit o mapový zákres. Mapové zákresy lze pak najít v mapové kompozici Můj portál

 

 

DISKUSNÍ FÓRUM POVODŇOVÉHO PORTÁLU (stránka 1/30)

VLOŽENÍ PŘISPĚVKŮ DO FÓRA A FILTROVÁNÍ DAT FÓRA JE UMOŽNĚNO POUZE PŘIHLÁŠENÝM OPRÁVNĚNÝM UŽIVATELŮM.
[25.10.2021 10:15]   Ing. Irena Košková, PK Liberecký kraj, člen
Byla provedena aktualizace dat PK v POVIS.
http://editor.dppcr.cz/pk_edt/pk.php?&t=pk&act=pk&orpsq=&krajsq=10120

[6.10.2021 8:37]   Ing. Jitka Klásková, PK Nový Bor, tajemník
K 10.9.2021 byl zrušen 2.SPA na VD Kachní rybník ve Svojkově na základě provedených nouzových opatření.

[28.7.2021 14:04]   Ing. Jitka Klásková, PK Nový Bor, tajemník
PK ORP Nový Bor vyhlašuje 2.SPA na VD Kachní rybník ve Svojkově na základě posouzení TBD ze dne 28.07.2021 do odvolání

[18.7.2021 13:59]   Ing. Irena Košková, PK Liberecký kraj, člen
Zpětně doplňuji vyhlášení II.SPA pro město Liberec 17.7.2021 v 23:10, které jsme obdrželi emailem.
Otevřít PDF soubor   vyhlášení SPA   (29 kB)

[19.7.2021 14:15]   Ing. Irena Košková, PK Liberecký kraj, člen
Množí se dotazy ohledně vypracování povodňové zprávy a režimu vyhlášní SPA během povodní. Dle informace kolegů z oddělení vodního hospodářství sdílím:
Podrobnosti v § 76 VZ:
Zprávu o povodni zpracuje do 3 měsíců od povodně každá obec a ORP, kde se povodeň vyskytla a pošle ji nadřízenému orgánu.
Součástí zprávy je zejména popis příčin a průběhu povodně, provedené úkony, rozsah a vyčíslení škod a návrh na odstranění následků povodně. Výsledkem může být i návrh změn povodňového plánu či navržení nových protipovodňových opatření.
Na náhradu škody pojišťovnou nemá vliv, zda byl vyhlášen konkrétní SPA. Pokud jde o náhradu z veřejných zdrojů, záleží vždy na konkrétních podmínkách podpory. Nevyhlášení SPA či nečinnost povodňového orgánu může mít za následek náhradu škody nečinným orgánem vůči poškozeným.


[18.7.2021 12:21]   Ing. Irena Košková, PK Liberecký kraj, člen
Výstrahy vyhlášené pro Ústecký a Liberecký kraj 000249 z 18.7.2021 11:43:
Hladina Svitávky je na vzestupu, v Zákupech překročila 3.SPA, kulminaci zde lze očekávat na hranici 50l vody odpoledních hodinách. Povodňová vlna se bude propagovat dále po toku Ploučnice, ač dojde k určité transformaci a zploštění vlny v meandrech a rozlivových oblastech, tak lze očekávat překročení 2.SPA v České Lípě a 1.SPA v Benešově n. Ploučnicí.

[18.7.2021 1:20]   Ing. Jitka Klásková, PK ORP Nový Bor, člen
Starosta obce Kunratice u Cvikova odvolal III.SPA v 00:50, zapsala Kubátová

[17.7.2021 23:56]   Ing. Jitka Klásková, PK ORP Nový Bor, člen
V Bukovanech u Nového Boru na Dobranovském potoce vyhlášen III.SPA v 22:51 hod., zapsala Kubátová

[17.7.2021 23:55]   Ing. Jitka Klásková, PK ORP Nový Bor, člen
Na Svitávce v Mařenicích vyhlášen II.SPA v 22:42 hod., zapsala Kubátová

[17.7.2021 23:53]   Ing. Jitka Klásková, PK ORP Nový Bor, člen
Na Boberském potoce ve Cvikově vyhlášen II. SPA v 22:45 hod., zapsala Kubátová

[17.7.2021 23:52]   Ing. Jitka Klásková, PK ORP Nový Bor, člen
Na Dobranovském potoce ve Sloupu v Čechách vyhlášen III.SPA v 22:55 hod., zapsala Kubátová

[17.7.2021 23:50]   Ing. Jitka Klásková, PK ORP Nový Bor, člen
Na Svitávce v Kunraticích u Cvikova vyhlášen II. SPA v 22:08 hod, III. SPA v 22:29,
Zapsala Kubátová

[17.7.2021 17:09]   Ing. Irena Košková, PK Liberecký kraj, člen
Aktuálně jsou zvýšené průtoky na tocích v povodí Lužické Nisy a Smědé (Lužická Nisa - Liberec, 1.SPA; Jeřice 1.SPA, Oleška - Dětřichov 2.SPA; Kunratický potok 1.SPA...)

[13.5.2021 12:08]   Ing. Irena Košková, PK Liberecký kraj, člen
VÝSTRAHA PŘEDPOVĚDNÍ POVODŇOVÉ SLUŽBY ČHMÚ - bouřky a povodňová bdělost - nízký stav nebezpečí
13.5. 11:05 – 14.5. 18:00

[25.1.2021 11:40]   Ing. Irena Košková, PK Liberecký kraj, člen
Export aktuálních dat PK do POVIS
http://editor.dppcr.cz/pk_edt/pk.php?&t=pk&act=pk&orpsq=&krajsq=10120

[18.11.2020 14:02]   Ing. Irena Košková, PK Liberecký kraj, člen
Byla provedena aktualizace dat povodňových komisí LK v databázi POVIS

[9.11.2020 14:54]   Ing. Irena Košková, PK Liberecký kraj, člen
Provedena aktualizace kontaktů komisí v POVIS
http://editor.dppcr.cz/pk_edt/pk.php?&t=pk&act=pk&orpsq=&krajsq=10120

[15.10.2020 7:20]   Otto Novotný, PK Jindřichovice pod Smrkem, člen
Jindřichovice p.Sm. - 6:56 odvolán I.SPA.

[15.10.2020 7:18]   Otto Novotný, PK Jindřichovice pod Smrkem, člen
Jindřichovice p.Sm. - 23:15 - odvolán II.SPA

[14.10.2020 20:55]   Josef Hurník, PK ORP Frýdlant, tajemník
PK Města Frýdlant ve 20.25 hodin odvolala II. SPA na vodním toku Řasnice ve Frýdlantě.

[14.10.2020 20:55]   Josef Hurník, PK ORP Frýdlant, tajemník
PK Města Frýdlant ve 20.25 hodin odvolala II. SPA na vodním toku Řasnice ve Frýdlantě.

[14.10.2020 19:55]   Josef Hurník, PK ORP Frýdlant, tajemník
Cyrus Tomáš - starosta obce Višňová v 19.50 hodin odvolal na Smědé ve Višňové III SPA.

[14.10.2020 16:42]   Josef Hurník, PK ORP Frýdlant, tajemník
Piněvská - Krasný Les odvolala III SPA na toku Řasnice v Krásném Lese.

[14.10.2020 16:29]   Josef Hurník, PK ORP Frýdlant, tajemník
Od 16:00 hod byl odvolán III SPA na toku Pertoltického potoka, dále platí II povodňový stupeň na toku Pertoltického potoka.
Podmanický - starosta

[14.10.2020 16:14]   Josef Hurník, PK ORP Frýdlant, tajemník
PK Města Frýdlant odvolala III SPA na vodním toku Řasnice ve Frýdlantě, voda pozvolna klesá

[14.10.2020 12:31]   Josef Hurník, PK ORP Frýdlant, tajemník
Starosta obce vyhlašuje III. stupeň povodňové aktivity na toku Pertoltického potoka.

Viktor Podmanický

[14.10.2020 11:27]   Josef Hurník, PK ORP Frýdlant, tajemník
Na vodním toku Řasnice ve Frýdlantě byl vyhlášen III SPA 11.00 hodin

[14.10.2020 10:18]   Ing. Irena Košková, PK Liberecký kraj, člen
Upozornění na chybu v monitoringu hladinoměrů. Hladinoměr na Lužické Nise v Jablonci NN - U zeleného stromu - vykazuje 3.SPA z důvodu probíhajících stavebních úprav. Aktuálně čidlo neposkytuje žádnou informaci na základě výšky hladiny.

[14.10.2020 9:55]   Ing. Irena Košková, PK Liberecký kraj, člen
POZOR! VÝSTRAHA ČHMU NA EXTRÉMNÍ STUPEŇ NEBEZPEČÍ NA FRÝDLANTSKU! Pro většinu ostatních ORP platí vysoký stupeň nebezpečí. Výstraha je platná od 14.10. 09:30 do 14.10. 24:00.
[14.10.2020 11:01]   Ing. Irena Košková, PK Liberecký kraj, člen
Výstrahy ČHMÚ byly prodlouženy do odvolání

[14.10.2020 8:46]   Josef Hurník, PK ORP Frýdlant, tajemník
Na řece Smědé ve Višňové vyhlášen II SPA v 08.44 hodin

[14.10.2020 8:22]   Josef Hurník, PK ORP Frýdlant, tajemník
Na vodním toku Řasnice ve Frýdlantě vyhlášen II.SPA 8.00 hodin

[14.10.2020 8:14]   Josef Hurník, PK ORP Frýdlant, tajemník
Na vodním toku Bulovka v části Arnoltice vyhlášen II SPA v 08.11 hodin.

[14.10.2020 8:12]   Josef Hurník, PK ORP Frýdlant, tajemník
Na vodním toku Řasnice v Krásném Lese v 08.08 hodin vyhlášen III SPA.

[14.10.2020 6:59]   Otto Novotný, PK Jindřichovice pod Smrkem, člen
Jindřichovice pod Smrkem - 14.10. v 6:09 vyhlášen II.SPA.[14.10.2020 6:58]   Otto Novotný, PK Jindřichovice pod Smrkem, člen
Jindřichovice pod Smrkem - 14.10. v 5:10 vyhlášen I.SPA.

[12.10.2020 15:56]   Ing. Irena Košková, PK Liberecký kraj, člen
Byla aktualizována data komisí LK v národní databázi POVIS.

[7.7.2020 11:34]   Ing. Irena Košková, PK Liberecký kraj, člen
Aktualizace komisí v POVIS k 7.7.2020
http://editor.dppcr.cz/pk_edt/pk.php?&t=pk&act=pk&orpsq=&krajsq=10120

[22.6.2020 8:35]   Josef Hurník, PK ORP Frýdlant, tajemník
22.06.2020 v 07.40 hodin Richter - Černousy odvlán III SPA.

[22.6.2020 6:32]   Josef Hurník, PK ORP Frýdlant, tajemník
21.06.2020 v 18.16 hodin Šídlová - Bulovka odvolán II SPA na Buloveckém potoce

[22.6.2020 6:29]   Josef Hurník, PK ORP Frýdlant, tajemník
21.06.2020 ve 23.33 hodin Cýrus Višňová - odvolán II SPA

[22.6.2020 6:28]   Josef Hurník, PK ORP Frýdlant, tajemník
21.06.2020 ve 20.34 hodin Cýrus Višňová - odvolán III SPA

[20.6.2020 21:16]   Josef Hurník, PK ORP Frýdlant, tajemník
20.06.2020 Frýdlant vodní tok Řasnice odvolán II SPA

[20.6.2020 21:15]   Josef Hurník, PK ORP Frýdlant, tajemník
20.06.2020 v 21.12 Piněvská Krásný Les - odvolán II SPA na toku Řasnice

[20.6.2020 19:51]   Josef Hurník, PK ORP Frýdlant, tajemník
20.06.2020 v 19.20 ve Frýdlantě odvolán III SPA na toku Řasnice

[20.6.2020 19:50]   Josef Hurník, PK ORP Frýdlant, tajemník
20.06.2020 v 19.08 hodin Piněvská - Krásný Les odvolán III SPA na toku Řasnice

[20.6.2020 19:50]   Josef Hurník, PK ORP Frýdlant, tajemník
20.06.2020 v 19.08 hodin Piněvská - Krásný Les odvolán III SPA na toku Řasnice

[20.6.2020 19:46]   Josef Hurník, PK ORP Frýdlant, tajemník
20.06.2020 v 19.07 Hejnice - Demčák, odvolán II SPA na Smědé v Hejnicích

[20.6.2020 18:14]   Josef Hurník, PK ORP Frýdlant, tajemník
20.06.2020 v 18.00 hodin Šídlová Bulovka - odvolán III SPA na toku Bulovecký potok

[20.6.2020 18:13]   Josef Hurník, PK ORP Frýdlant, tajemník
20.06.2020 v 17.50 hodin odvolán II SPA na řece Smědé ve Frýdlantě

[20.6.2020 18:10]   Josef Hurník, PK ORP Frýdlant, tajemník
20.06.2020 v 17.30 hodin odvolán III SPA na Smědé ve Frýdlantě

str. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30