LEGENDA

 informace o stavu na vodním toku nebo díle
 informace o vývoji počasí
 informace dopravní
 vyhlášení / odvolání SPA povodňovou komisí
 mimořádné zprávy
 zprávy technické podpory portálu
 zprávy zadané z mobilních zařízení

 

JAK VLOŽIT PŘÍSPĚVEK DO CHATU

Příspěvek lze nastavit jako neveřejný. Kvůli možnosti filtrování příspěvků je velmi vhodné doplnit jeho kategorii a povodí, pro které je určený. Příspěvek lze doplnit o mapový zákres. Mapové zákresy lze pak najít v mapové kompozici Můj portál

Ukázka okna s vkládáním příspěvků

  

CHAT PRACOVNÍKŮ POVODŇOVÉ OCHRANY

Sdílené diskusní fórum pro pracovníky z oblasti povodňové ochrany a IZS. Slouží už od roku 2008 a všechny záznamy jsou zpětně dohledatelné. 

 

 

DISKUSNÍ FÓRUM POVODŇOVÉHO PORTÁLU (stránka 1/31)

VLOŽENÍ PŘISPĚVKŮ DO FÓRA A FILTROVÁNÍ DAT FÓRA JE UMOŽNĚNO POUZE PŘIHLÁŠENÝM OPRÁVNĚNÝM UŽIVATELŮM.
[18.3.2024 15:12]   Michaela Žabková, KÚ LK, správa GIS
Byla provedena aktualizace povodňových komisí v POVISu.
https://editor.dppcr.cz/pk_edt/pk.php?&t=pk&act=pk&orpsq=&krajsq=10120

[23.2.2024 11:46]   Michaela Žabková, KÚ LK, správa GIS
Byla provedena aktualizace povodňových komisí v POVISu
https://editor.dppcr.cz/pk_edt/pk.php?&t=pk&act=pk&orpsq=&krajsq=10120

[2.2.2024 12:10]   Michaela Žabková, KÚ LK, správa GIS
Byla provedena aktualizace povodňových komisí v POVISu
https://editor.dppcr.cz/pk_edt/pk.php?&t=pk&act=pk&orpsq=&krajsq=10120

[12.1.2024 15:49]   Michaela Žabková, KÚ LK, správa GIS
Došlo k aktualizaci záplavových území následujících toků:

Povodí Ohře
-Panenský potok – nové stanovení ř.km 1-10
-Libchava – nové stanovení ř.km 0-8
-Liběchovka – návrh bez stanovení/platnosti, ve vrstvě návrhů

Povodí Labe:
-Řasnice – oprava platné vrstvy
-Jizera – oprava platné vrstvy v úseku od pramene k Semilům
-Mohelka – návrh bez stanovení/platnosti, ve vrstvě návrhů


[26.12.2023 19:38]   Bc. Lubomír Mazánek, PK ORP Turnov, tajemník
Dne 26.12.2023 PK Turnov v 18.35 hod. odvolala 2 SPA na řece Jizeře.

[26.12.2023 9:36]   Ivana Rývorová, PK ORP Česká Lípa, tajemník
Info k Novozámeckému rybníku - zatím nekulminoval. Přepadem je odpouštěno cca 6,5 m3 - 30 vteřinových litrů za hodinu. Dle pana Pitra (rybářství Doksy) hladina stále stoupá. Stružnice zatím posečká s odvoláním III. SPA.

[26.12.2023 8:57]   Ivana Rývorová, PK ORP Česká Lípa, tajemník
Povodoňová komise ORP Česká Lípa odvolala dne 25.12.2023 ve 20:40 II. SPA na Dobranovském potoce. Nyní je na území města Česká Lípa vyhlášen pouze II. SPA na vodním toku Ploučnice. Zde je setrvalý stav cca 100 cm. V ostatních obcích ORP probíhají práce na odstraňování naplavenin a odčerpávání vody ze sklepů zasažených objektů.

[25.12.2023 15:47]   Ivana Rývorová, PK ORP Česká Lípa, tajemník
Povodňová komise ORP Česká Lípa dne 25.12.2023 v 15:31 odvolala III. SPA na vodním toku Dobranovský potok, obec Česká Lípa, část Písečná.

[25.12.2023 15:38]   Ing. Jitka Klásková, PK Nový Bor, tajemník
Povodňová komise ORP Nový Bor odvolává 2. SPA na Dobranovském potoce v Bukovanech u Nového Boru, hladiny všech toků mají klesající tendenci a vracejí se postupně k normálu.Klásková

[25.12.2023 14:10]   Ivana Rývorová, PK ORP Česká Lípa, tajemník
Povodňová komise ORP Česká Lípa ve 13:40 dne 25.12.2023 odvolala II. SPA na vodním toku Šporka, obec Česká Lípa, část Dolní Libchava.

[25.12.2023 10:38]   Ivana Rývorová, PK ORP Česká Lípa, tajemník
Povodňová komise ORP Česká Lípa vyhlásila v 9:40 II. SPA na Ploučnici v České Lípě.

[25.12.2023 10:30]   Ing. Jitka Klásková, PK Nový Bor, tajemník
PK ORP Nový Bor odvolává 2.SPA na Skalickém potoce (ID 12302145).

Klásková

[25.12.2023 3:34]   Bc. Lubomír Mazánek, PK ORP Turnov, tajemník
Povodnová komise ORP Turnov vyhlásila v 01.00 hodin 2.SPA na řece Jizeře v Turnově.

[25.12.2023 2:04]   Ivana Rývorová, PK ORP Česká Lípa, tajemník
Povodňová komise města Česká Lípa vyhlásila v 01:09 II. SPA na vodním toce Šporka (Dolní Libchava).

[25.12.2023 0:26]   Ing. Jitka Klásková, PK Nový Bor, tajemník
Povodnová komise ORP Nový Bor vyhlásila v 23,30 hodin 2.SPA na Dobranovském potoce v Bukovanech. Klásková

[24.12.2023 22:15]   Ivana Rývorová, PK ORP Česká Lípa, tajemník
Povodňová komise města Česká Lípa vyhlásila ve 12:31 II. SPA na Dobranovském potoce a v 19:29 III. SPA.

[24.12.2023 22:02]   Ing. Jitka Klásková, PK Nový Bor, tajemník
Povodňová komise ORP Nový Bor (spojena s povodňovou komisí města Nový Bor) vyhlásila v 21,40 hodin 2.SPA na Skalickém potoce.
Klásková

[22.12.2023 6:58]   Ing. Jitka Klásková, PK Nový Bor, tajemník
V ORP Nový Bor, byl včera ve večerních hodinách zaznamenán vzrůst hladin vodních toků, 1.SPA nastal v obcích Mařenice, Polevsko a Kunratice u Cvikova. Vzhledem k vývoji počasí nepředpokládáme zhoršení situace. Klásková

[8.9.2023 11:22]   Michaela Žabková, KÚ LK, správa GIS
Právě probíhá cvičení VLNA 2023, které se v Libereckém kraji týká toku Svitávka v Zákupech a Smědá ve Frýdlantu.

[28.6.2023 15:17]   Ing. Irena Košková, PK Liberecký kraj, člen
Aktualizace databáze PK do POVIS
http://editor.dppcr.cz/pk_edt/pk.php?&t=pk&act=pk&orpsq=&krajsq=10120

[22.5.2023 12:53]   Ing. Irena Košková, PK Liberecký kraj, člen
Provedena aktualizace dat komisí do POVIS
http://editor.dppcr.cz/pk_edt/pk.php?&t=pk&act=pk&orpsq=&krajsq=10120

[5.4.2023 8:59]   Ing. Irena Košková, PK Liberecký kraj, člen
Byla provedena aktualizace komisí do POVIS. Aktualizace návrhových dat záplavových území (Bobří potok, Panenský potok).
http://editor.dppcr.cz/pk_edt/pk.php?&t=pk&act=pk&orpsq=&krajsq=10120

[29.3.2023 15:54]   Ing. Irena Košková, PK Liberecký kraj, člen
Data PK dnes exportována do POVIS
http://editor.dppcr.cz/pk_edt/pk.php?&t=pk&act=pk&orpsq=&krajsq=10120

[23.2.2023 15:11]   Ing. Irena Košková, PK Liberecký kraj, člen
Proběhla aktualizace dat záplavových území. Nově Františkovský potok v ř. km 0 – 2,916; Jizera v ř. km 104,277 – 110,0. Dále zobrazeny návrhy záplavových území pro toky: Vošmenda, Ještědka, Bílá Nisa, Kamenice a Tampelačka
https://povodnovyportal.kraj-lbc.cz/mapa-obecna?permalink=d0a175e1-f1f ...

[2.2.2023 10:59]   Ing. Irena Košková, PK Liberecký kraj, člen
Byla provedena aktualizace dat do POVIS. Na žádost zpracovatele na základě smlouvy byly nastaveny přístupové údaje do komisí ORP Česká Lípa.
http://editor.dppcr.cz/pk_edt/pk.php?&t=pk&act=pk&orpsq=&krajsq=10120

[6.1.2023 15:04]   Ing. Irena Košková, PK Liberecký kraj, člen
Připravujeme školení pro povodňové orgány. Bude se konat 30.března 2023 od 9:00. Pozvánky budou rozeslány cca měsíc před akcí.

[5.1.2023 8:38]   Ing. Irena Košková, PK Liberecký kraj, člen
Děkujeme za aktualizace povodňových komisí! Data odeslána ny POVIS.
http://editor.dppcr.cz/pk_edt/pk.php?&t=pk&act=pk&orpsq=&krajsq=10120

[5.12.2022 16:28]   Ing. Irena Košková, PK Liberecký kraj, člen
Aktualizace povodňových komisí do POVIS
http://editor.dppcr.cz/pk_edt/default.php

[2.8.2022 13:05]   Ing. Irena Košková, PK Liberecký kraj, člen
Byla provedena aktualizace databáze komisí do systému POVIS
http://editor.dppcr.cz/pk_edt/pk.php?&t=pk&act=pk&orpsq=&krajsq=10120

[29.6.2022 14:49]   Ing. Irena Košková, PK Liberecký kraj, člen
Byla provedena aktualizace dat povodňových komisí v POVIS
http://editor.dppcr.cz/pk_edt/pk.php?&t=pk&act=pk&orpsq=&krajsq=10120

[29.6.2022 14:28]   Ing. Irena Košková, PK Liberecký kraj, člen
ĆHMÚ vyhlásilo vysoký stupeň nebezpečí - povodňovou pohotovost - pro území ORP Tanvald, Železný Brod, Semily, Jilemnice a vysoký stupeň nebezpečí výskytu velmi silných bouřek na celém území kraje.

[6.6.2022 17:03]   Ing. Irena Košková, PK Liberecký kraj, člen
Aktualizace komisí v POVIS
http://editor.dppcr.cz/pk_edt/pk.php?&t=pk&act=pk&orpsq=&krajsq=10120

[18.2.2022 8:52]   Andrea Kubátová, PK ORP Nový Bor, tajemník
Dnes v 7:30 po kontrole toků odvolán starostu Cvikova II. SPA na Svitávce v Lindavě.

[17.2.2022 19:08]   Ing. Alexandra Píšková, PK Česká Lípa, tajemník
Dne 17.02.2022 v 17.01 hod došlo k poklesu hadiny Dobranovského potoka v profilu Písečná pod II SPA. II.SPA byl na tomto profilu odvolán.

[17.2.2022 13:38]   Ing. Radka Doláková, PK Liberec, 2. místopředseda, ved. 2. směny
Povodňová komise statutárního města Liberec odvolala 2. SPA na Lužické Nise pro město Liberec.
Zmenšený náhled obrazové přílohy   nepojmenovaná příloha   (1331 kB)  3499 x 2470 bodů

[17.2.2022 11:13]   Andrea Kubátová, PK ORP Nový Bor, tajemník
V 11:00 hod. vyhlášen II.SPA na Svitávce v Lindavě.

[17.2.2022 10:09]   Ing. Irena Košková, PK Liberecký kraj, člen
Upozorňuji na špatný přenos z vodoměrného čidla v Raspenavě k nám na portál. Problém budeme řešit. Aktuálně se na platné hodnoty podívejte sem: https://www.edpp.cz/zarizeni/raspenava-smeda-/
https://www.edpp.cz/zarizeni/raspenava-smeda-/

[17.2.2022 10:02]   Ing. Irena Košková, PK Liberecký kraj, člen
Předávám informaci: vyhlášení stavu pohotovosti v Hodkovicích nad Mohelkou
Otevřít PDF soubor   Hodkovice - 3.st.PA   (173 kB)
[17.2.2022 11:55]   Ing. Irena Košková, PK Liberecký kraj, člen
V Hodkovicích byl odvolán 3.SPA a vyhlášen 2.SPA

[17.2.2022 10:00]   Ing. Alexandra Píšková, PK Česká Lípa, tajemník
Dne 17.02.2022 bylo na vodním toku Dobranovský potok v profilu Písečná ve 9:42 hod dosaženo hodnot výšky hladiny 140 cm, která odpovídá II. stupni povodňové aktivity. Tímto byl vyhlášení II. SPA.

[17.2.2022 9:59]   Ing. Jitka Klásková, PK Nový Bor, tajemník
Skalice u České Lípy - pokles hladiny Šporky pod 1.SPA
Klásková

[17.2.2022 9:14]   Ing. Radka Doláková, PK Liberec, 2. místopředseda, ved. 2. směny
Povodňová komise statutárního města Liberec vyhlásila 2. SPA na Lužické Nise pro město Liberec.
Zmenšený náhled obrazové přílohy   nepojmenovaná příloha   (1518 kB)  4608 x 2592 bodů

[17.2.2022 9:12]   Ing. Irena Košková, PK Liberecký kraj, člen
Pokud potřebujete aktualizovat neplatné heslo (platnost hesel je nastavena na 6 měsíců, nově chodí i výstraha před vypršením), napište prosím email na irena.koskova@kraj-lbc.cz. Obratem ho budu aktualizovat.

[17.2.2022 9:08]   Ing. Irena Košková, PK Liberecký kraj, člen
Mapa s přehledem situace https://povodnovyportal.kraj-lbc.cz/mapa-monitoring - odkaz níže
https://povodnovyportal.kraj-lbc.cz/mapa-monitoring

[17.2.2022 9:03]   Ing. Irena Košková, PK Liberecký kraj, člen
Platná Výstraha ĆHMÚ:
S vysokou pravděpodobností výskyt jevu: Povodňová bdělost. Platnost: od 17.2.2022 09:00 do 18.2.2022 06:00.
Aktuálně stoupají hladiny na tocích v celém kraji. Přehled zde: https://povodnovyportal.kraj-lbc.cz/hladinomery (opozornění: čidlo v Raspenavě je dlouhodobě mimo provoz)
https://povodnovyportal.kraj-lbc.cz/hladinomery?sort=2

[17.2.2022 8:55]   Andrea Kubátová, PK ORP Nový Bor, tajemník
Bukovany u Nového Boru - na Dobranovském potoce nastal I. SPA.

[17.2.2022 8:54]   Andrea Kubátová, PK ORP Nový Bor, tajemník
V Krompachu zvýšené hladiny vod, ucpaný propustek, voda vytéká na silnici ve správě KSSLK, I.SPA zatím nenastal.

[17.2.2022 8:47]   Andrea Kubátová, PK ORP Nový Bor, tajemník
Ve Skalici u České Lípy nastal I. SPA na okrouhlickém potoce i Šporce. Na Svitávce v 8:26 v Kunraticích u Cvikova a v 8:20 v Mařeničkách nastal I. SPA.

[17.2.2022 7:50]   Andrea Kubátová, PK ORP Nový Bor, tajemník
Na Boberském potoce ve Cvikově nastal I.SPA
[17.2.2022 8:45]   Andrea Kubátová, PK ORP Nový Bor, tajemník
Oprava: Na Svitávce nastal I.SPA (k.ú. Lindava)

[28.1.2022 12:30]   Ing. Irena Košková, PK Liberecký kraj, člen
Upozorňuji v předstihu na plánovanou údržbu našich serverů. Po dobu údržby bude pozastavena veškerá editace dat a zakládání nových a úpravy starších účtů. Jinak budou servery fungovat normálně.
Údržba začne 2.2.2022 od 9:00 a je plánována až do konce týdne, do 6.2.2022.
Následný provoz bude zabezpečován z nového HW a SW prostředí, takže může docházet do odladění ke krátkodobým výpadkům.

[28.1.2022 10:55]   Ing. Irena Košková, PK Liberecký kraj, člen
Aktualizace dat portálu na POVIS
http://editor.dppcr.cz/pk_edt/pk.php?&t=pk&act=pk&orpsq=&krajsq=10120

str. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31