LEGENDA

 informace o stavu na vodním toku nebo díle
 informace o vývoji počasí
 informace dopravní
 vyhlášení / odvolání SPA povodňovou komisí
 mimořádné zprávy
 zprávy technické podpory portálu
 zprávy zadané z mobilních zařízení

 

JAK VLOŽIT PŘÍSPĚVEK DO CHATU

Příspěvek lze nastavit jako neveřejný. Kvůli možnosti filtrování příspěvků je velmi vhodné doplnit jeho kategorii a povodí, pro které je určený. Příspěvek lze doplnit o mapový zákres. Mapové zákresy lze pak najít v mapové kompozici Můj portál

Ukázka okna s vkládáním příspěvků

  

CHAT PRACOVNÍKŮ POVODŇOVÉ OCHRANY

Sdílené diskusní fórum pro pracovníky z oblasti povodňové ochrany a IZS. Slouží už od roku 2008 a všechny záznamy jsou zpětně dohledatelné. 

 

 

DISKUSNÍ FÓRUM POVODŇOVÉHO PORTÁLU (stránka 7/31)

VLOŽENÍ PŘISPĚVKŮ DO FÓRA A FILTROVÁNÍ DAT FÓRA JE UMOŽNĚNO POUZE PŘIHLÁŠENÝM OPRÁVNĚNÝM UŽIVATELŮM.
[12.12.2016 9:06]   Ing. Irena Košková, PK Liberecký kraj, člen
S ohledem na zvýšené hladiny vodních toků na celém území kraje rušíme přeinstalaci Povodňového portálu Libereckého kraje. Nový termín oznámíme.
Ráda bych informovala o nové možnosti sledovat stav vodních toků a nově i stav srážkoměrů v mobilní aplikaci portálu.

[12.12.2016 7:51]   Ing. Zdeněk Fišer, PK Turnov, poradní člen
V 7:40 dosažen na městském vodočtu v Turnově 1.st.PA... Vzhledem k předpovědi vývoje počasí lze v průběhu dne očekávat 1.st.PA v celém úseku Jizery Žel.Brod - Bakov

[12.12.2016 7:26]   Václav Hošek, PK ORP Tanvald, hlásná povodňová služba
HPS 1/12 – situace v ORP Tanvald 12.12. 2016 7.00:

Situace:
Za uplynulých 48 hodin spadlo v naší oblasti 30 – 50 mm srážek. Teploty se pohybují v hodnotách nad nulou, takže taje sněhová pokrývka i ve vyšších oblastech. Přítoky do obou vodních děl výrazně stouply, ale J.Důl je v této chvíli po kulminaci a Souš kulminuje nyní. Obě vodní díla zvýšila hladiny o 25 cm. J.Důl vypouští minimum a Souš 2,6 m3/s. Vodní toky jsou zatím hluboko pod SPA. Stoupá Kamenice (11 m3/s) a Jizera (21 m3/s). V ranních hodinách srážky zintenzívněly a nyní dosahují až 5 mm/hod., což představuje poměrně vydatný déšť. Během dopoledne předpokládám pokles srážek a kulminaci vodních toků, ovšem pokud během dne přijde další větší oblačnost, můžeme se dostat na 1.SPA v průběhu dne na Kamenici a později odpoledne i na Jizeře.
Rezervy VD jsou stále dostatečné a přesahují 7 milionů m3.
Další hlášení kolem 13. hodiny.
V.Hošek, PK Tanvald

[5.12.2016 15:08]   Ing. Irena Košková, PK Liberecký kraj, člen
Na Google Play a AppStore byla publikována nová verze mobilní aplikace Povodňového portálu. Proti původní verzi zobrazuje data srážkoměrných stanic.

[5.12.2016 10:33]   Ing. Irena Košková, PK Liberecký kraj, člen
Na 12.12.2016 je plánována přeinstalace povodňového portálu Libereckého kraje na nový server. Prosíme o omluvení nedostupnosti portálu v odpoledních a nočních hodinách. V případě mimořádné situace bude přeinstalace přesunuta na jiný termín. Děkuji za pochopení

[1.11.2016 16:39]   Ing. Irena Košková, PK Liberecký kraj, člen
Dovolte mi pozvat Vás na seminář “VODA & SUCHO”, který se bude konat v rámci akce Dny GIS Liberec 2016 v Krajské vědecké knihovně Liberec. Seminář je rozdělen na 3 bloky, rozdělené přestávkami. K dispozici Vám pro tyto chvíle bude program Dnů GIS v předsálí knihovny.
Program semináře i celáé akce najdete v přílohách nebo na webu geoportálu
http://geoportal.kraj-lbc.cz/dny-gis-2016
Otevřít PDF soubor   Seminář Voda a sucho   (1785 kB)
Otevřít PDF soubor   Dny GIS 2016 v Krajské knihovně Liberec   (802 kB)

[15.10.2016 14:58]   Ing. Irena Košková, PK Liberecký kraj, člen
Proveden export dat povodňových komisí do POVIS.

[16.9.2016 7:10]   Ing. Zdeněk Fišer, PK Turnov, poradní člen
PVI_82/16
Je v platnosti Předpovědní výstražná informace na jevy: Vysoké nebezpečí požárů Velmi vydatný déšť /až 100 mm na západě ČR/
Pro oblast: Jihomoravský kraj, Jihočeský kraj, Kraj Vysočina, Královéhradecký kraj, Liberecký kraj, Olomoucký kraj, Pardubický kraj, Plzeňský kraj, Praha, Středočeský kraj, Zlínský kraj, Ústecký kraj
Platnost: od 15.09.2016 10:30 do 18.09.2016

[15.9.2016 8:26]   Ing. Irena Košková, PK Liberecký kraj, člen
Kontakty PK byly manuálně vloženy do POVIS.

[24.8.2016 14:53]   Ing. Irena Košková, PK Liberecký kraj, člen
OZNÁMENÍ O UKONČENÍ ČINNOSTI
Firma Ing. Jan Papež fa KOORDINACE k 31.8.2016 utlumuje svou činnost a končí provoz kanceláře v Karlových Varech. Pro bližší informace se obracejte na majitele firmy pana Ing. Jana Papeže, tel.: 602 415 448, e-mail: janpapez@koordinace.cz. Více informací můžete případně také nalézt na www.koordinace.cz.

[11.8.2016 11:41]   Ing. Irena Košková, PK Liberecký kraj, člen
AKTUALIZACE DAT
Byla aktualizována data záplav a návrhů záplav. Poslední změna: úprava všech kategorií rozlivů na Jeřici, ř.km. 0 až 13, od Chrastavy do Mníšku.
http://povodnovyportal.kraj-lbc.cz/mapa?permalink=43e54a8c-22e1-477a-9 ...

[1.8.2016 22:19]   Ing. Irena Košková, PK Liberecký kraj, člen
Omlouváme se za několikahodinový večerní výpadek databáze povodňového portálu. Byl způsoben úpravami na diskovém poli serveru.

[27.7.2016 15:42]   Ing. Irena Košková, PK Liberecký kraj, člen
Kontakty PK manuálně vloženy do POVIS.

[22.7.2016 10:57]   Ing. Irena Košková, PK Liberecký kraj, člen
Hejtman Libereckého kraje vyhlásil cvičení krizového štábu Libereckého kraje. Bylo úspěšně prověřeno spojení na starosty ORP, operační střediska IZS, KVS, ČČK. Nepovedlo se spojení na KHS.
[22.7.2016 14:43]   Ing. Irena Košková, PK Liberecký kraj, člen
Jak jsme cvičili....
https://www.facebook.com/libereckraj/videos/660145920805255/

[15.7.2016 7:43]   Václav Hošek, PK ORP Tanvald, hlásná povodňová služba
Opravuji:
HPS 3/7
Stavy na vodních tocích a vodních dílech ORP Tanvald 15.7.2016, 7.00:

Vývoj situace za posledních 48 hodin ve srážkách:
Černá Hora: 110 mm/48 hod – 90 mm/24 hod.
Hřebínek: 105 mm/48 hod – 90 mm/24 hod.
Jos. Důl: 106 mm/48 hod. – 78 mm/24 hod.
Mšeno: 60 mm/48 hod. – 50 mm/24 hod.
N.Louka: 87 mm/48 hod. – 76 mm/24 hod.
Souš: 97 mm/48 hod. – 77 mm/24 hod.

Vývoj situace na vodních tocích:
Kamenice dosáhla maxima včera v 19 hodin na 32 m3/s (1.SPA)
Mumlava dosáhla maxima včera v 19 hodin na 15 m3/s (0)
Jizera mimo naše území v Jablonci n.Jiz. dosáhla max. včera ve 20 hodin na 94 m3/s (2.SPA dle našeho PP, 3.SPA dle PL)
Přítok do VD J.Důl dosáhl max. 8 m3/s včera v 16.00
Přítok do VD Souš dosáhla max. 9 m3/s včera v 17.00
Odtoky obou VD byly po celou dobu udržovány na minimálních hodnotách.
Hladiny VD:
J.Důl stoupl o 59 cm, je v ovladatelném pásmu a rezerva činí 2,9 milionu m3.
Souš stoupla o 74 cm, je v zásobním prostoru a rezerva činí 2,7 milionu m3.

Rekapitulace:
Z daných čísel vidíme, že srážky zejména ve vyšších oblastech byly extrémní, ale v podvečerních hodinách se zvýšily i srážky v nižších polohách na hranici extrémních hodnot. Z našich toků Kamenice krátce překročila hodnoty 1.SPA, což neznamená žádné nebezpečí pro obyvatelstvo, Mumlava zůstala pod 1.SPA a Jizera se pohybovala na hranici 2. a 3.SPA. Kulminace vodních toků proběhla kolem 20.00 14.7. Tento vývoj si nevyžádal nutnost zvláštních opatření, neboť vodní toky zůstaly ve svých korytech. Na našem území déšť prospěl jak přírodě, tak i podzemním a povrchovým zásobám vody. VD J.Důl a Souš si rovněž doplnily svoji zásobu, přičemž rezerva je stále dostatečná.

Současný stav:
Kamenice – 7 m3/s
Mumlava – 4,5 m3/s
Jizera – 24 m3/s
Přítok J.Důl – 1,5 m3/s
Přítok Souš – 1,2 m3/s
Všechny průtoky klesají. Drobné srážky se pohybují v rozmezí 0 – 2 mm/hod.

Prognóza:
Další větší srážky v nejbližších hodinách neočekávám. Průtoky budou nadále klesat. Vodní díla budou ještě několik hodin mírně stoupat, odtoky se však udrží na minimálních hodnotách. Jejich rezerva je stále dostatečná na to, aby zachytila případný další déšť minimálně na 2 – 3 dny ve stejných úhrnech, jaké spadly během posledních 48 hodin. Během dnešního dne se všechny průtoky stabilizují opět do původních hodnot, tedy na minimální hranici.[15.7.2016 7:42]   Václav Hošek, PK ORP Tanvald, hlásná povodňová služba
Rekapitulace:
Z daných čísel vidíme, že srážky zejména ve vyšších oblastech byly extrémní, ale v podvečerních hodinách se zvýšily i srážky v nižších polohách na hranici extrémních hodnot. Z našich toků Kamenice krátce překročila hodnoty 1.SPA, což neznamená žádné nebezpečí pro obyvatelstvo, Mumlava zůstala pod 1.SPA a Jizera se pohybovala na hranici 2. a 3.SPA. Kulminace vodních toků proběhla kolem 20.00 14.7. Tento vývoj si nevyžádal nutnost zvláštních opatření, neboť vodní toky zůstaly ve svých korytech. Na našem území déšť prospěl jak přírodě, tak i podzemním a povrchovým zásobám vody. VD J.Důl a Souš si rovněž doplnily svoji zásobu, přičemž rezerva je stále dostatečná.

Současný stav:
Kamenice – 7 m3/s
Mumlava – 4,5 m3/s
Jizera – 24 m3/s
Přítok J.Důl – 1,5 m3/s
Přítok Souš – 1,2 m3/s
Všechny průtoky klesají. Drobné srážky se pohybují v rozmezí 0 – 2 mm/hod.

Prognóza:
Další větší srážky v nejbližších hodinách neočekávám. Průtoky budou nadále klesat. Vodní díla budou ještě několik hodin mírně stoupat, odtoky se však udrží na minimálních hodnotách. Jejich rezerva je stále dostatečná na to, aby zachytila případný další déšť minimálně na 2 – 3 dny ve stejných úhrnech, jaké spadly během posledních 48 hodin. Během dnešního dne se všechny průtoky stabilizují opět do původních hodnot, tedy na minimální hranici.

V.Hošek

[14.7.2016 23:13]   Ing. Zdeněk Fišer, PK Turnov, poradní člen
Jizera - Turnov - na novém městském vodočtu Sokolsý ostrov dosažen ve 22:20 1.st. PA... V profilu Žel.Brod již kulminace...

[14.7.2016 21:43]   Ing. Zdeněk Fišer, PK Turnov, poradní člen
Jizera - Železný Brod : Na vodočtu byl ve 20:41 dosažen 1.st.PA... Výhled : Protože srážky ustávají a na horních profilech je již kulminace, lze očekávat i na Jizeře pod Žel. Brodem kulminaci kolem půlnoci a bez překročení 2.st. PA

[14.7.2016 15:14]   Václav Hošek, PK ORP Tanvald, hlásná povodňová služba
HPS 2/7
Stavy na vodních tocích a vodních dílech ORP Tanvald 14.7.2016, 15.00:
Srážky nad naším územím neslábnou a předpokládám, že ještě několik hodin budou trvat. Ve vyšších partiích pravděpodobně překonají hodnotu 100 mm/24 hod. Nicméně všechny průtoky jsou hluboko pod hranicí 1.SPA a Kamenice má dokonce pouhé 3,5 m3/s.
Prognóza:
Déšť bude pokračovat pravděpodobně do podvečerních hodin v úhrnech 5 – 10 mm/hod. Neočekávám vzestupy na 1.SPA, pokud se situace radikálně nezhorší. Přehrady si doplní zásobu vody a odpouštění udrží na přijatelné úrovni. Přítoky budou brzy kulminovat. Zatím má J.Důl 6 m3/s a Souš 3 m3/s.
Prozatím tedy nic mimořádného. Přeji pěkný zbytek dne, i když deštivý.

V.Hošek

[14.7.2016 14:23]   Jaroslav Demčák, PK Hejnice, předseda
Hejnice vyhlašují 1. SPA na Smědé!!!
Vzhledem k vývoji počasí a výsledkům měření hladiny na řece Smědé vyhlašujeme 1. povodňový stupeň - SPA.
http://www.edpp.cz/zarizeni/hejnice-smeda-

[14.7.2016 11:52]   Václav Hošek, PK ORP Tanvald, hlásná povodňová služba
HPS 1/7
Stavy na vodních tocích a vodních dílech ORP Tanvald 14.7.2016, 11.30:
Srážky v oblasti Jizerských hor se pohybují od 2 do 7 mm/hod., v horských oblastech již v tuto chvíli přesáhly extrémní hodnotu 50 mm/24 hod. Krkonoše zatím mají srážek méně. Výrazně stoupají pouze přítoky do vodních děl (J.Důl 3,6 m3/s a Souš 0,7 m3/s). Co to znamená pro náš region? Z vodních toků výrazněji stoupá pouze Mumlava (7 m3/s), která je však nyní zhruba na 25 % 1.SPA. Průtok Mumlavy se zatím v Jizeře výrazněji neprojevil, nárůst v Jablonci n.Jizerou bude teprve zaznamenán. Zatím má pouze 4 m3/s. Kamenice v Plavech má zatím pouhé 2,5 m3/s, což je prakticky zanedbatelná hodnota.
Prognóza:
Pršet bude i nadále, předpokládám minimálně do večerních hodin, ovšem srážky by neměly přesáhnout 10 mm/hod. Srážky v horských oblastech zadrží přehrady, které mají stále rezervu přes 6,5 milionu m3, nicméně očekávám nárůst na vodních tocích, vytrvale jde nahoru Mumlava, se zpožděním ji dožene Jizera a stoupnout by v průběhu dne měla i Kamenice, která je zatím prakticky na minimu. Stále trvá předpověď meteorologů, že horní Jizera a Kamenice půjde na 2.SPA, ale dle mého odhadu a za stejného vývoje situace toto nenastane. Očekávám maximálně 1.SPA, a to ještě pouze za situace, že srážky si udrží intenzitu kolem 5 mm/hod. a více. V dolních partiích zatím této hodnoty ani zdaleka nedosahují.
V.Hošek

[14.7.2016 8:23]   Ing. Zdeněk Fišer, PK Turnov, poradní člen
Situace v ORP Tanvald 14.7.2016 7.00:
Srážky v oblasti Jiz.hor jsou vesměs v červených číslech a pohybují se od 20 do 35 mm, což není nic mimořádného. Průtoky stoupají jen velmi zvolna a stále jsou na svých minimech. VD J.Důl a Souš stouply pouze o několik cm, což je jen dobře. Prognóza je taková, že pršet bude celý den a srážky začnou ustávat teprve večer. Avizo, že povodí horní Jizery a Kamenice půjde na 2.SPA se mi nezdá zatím reálné, neboť při současné intenzitě deště, která je 2 – 5 mm/hod., neočekávám ani dosažení 1.SPA. Uvidíme v průběhu dne, ale situace se mi zdá zatím dobrá a je ku prospěchu přírodě.
Václav Hošek
Oddělení kancelář tajemníka
krizové řízení

[30.6.2016 7:51]   guest PK Liberecký kraj, člen
Aktuálně nelze provést aktualizaci databáze do POVIS - editor POVIS hlásí chybu. Problém řeší firma Hydrosoft.
[1.7.2016 10:03]   Ing. Irena Košková, PK Liberecký kraj, člen
Databáze PK byla 1.7. alternativním způsobem nahrána na POVIS

[23.6.2016 16:09]   Ing. Irena Košková, PK Liberecký kraj, člen
Byl opraven datový přenos z čidel na Frýdlantsku (Bulovka, Hejnice). Prosím, pokud na svém území vidíte v povodňové mapě nefunkční nebo špatně lokalizované měřiče, prosíme upozorněte nás.
http://geoportal.kraj-lbc.cz/web/povoden/mapa?permalink=6f6ec953-00bd- ...

[23.6.2016 15:26]   Ing. Irena Košková, PK Liberecký kraj, člen
Liberecký kraj spolupracuje s organizací Člověk v tísni
Program protipovodňové prevence Člověka v tísni, jehož součástí jsou besedy s občany žijícími v záplavovém území a distribuce publikace ŽIJEME V ZÁPLAVOVÉM ÚZEMÍ probíhá v současnosti v obcích a městech Libereckého kraje. Besedy s občany se skládají z prezentace na téma povodně a voda a sucho. Důležitým tématem těchto besed je upozornění na stav naší krajiny a její schopnost retence, jako podstatného protipovodňového opatření. Pozornost je také věnována individuálnímu povodňovému plánu a pojištění majetku v záplavovém území. Besedy proběhly ve Višňové, Bulovce, Hejnicích, Heřmanicích, Dolní Řasnici, Nové Vsi, Chrastavě, Brništi, Stružnici a Velenicích. V tuto chvíli jsou besedy naplánované na září do Hrádku nad Nisou ( 14.9.), Mimoně (15.9.) a Dobranova (17.9.). Besedy též proběhly na SOUŠ Česká Lípa a SŠHL Frýdlant. V zářijovém termínu je předběžně domluvena beseda na gymnáziu ve Frýdlantu. Kontakt a více informací: jan.jelinek@clovekvtisni.cz
https://www.clovekvtisni.cz/uploads/file/1443612399-brozura%20zijeme%2 ...
Otevřít PDF soubor   Publikace Žijeme v záplavovém území   (3993 kB)

[20.6.2016 15:40]   Ing. Irena Košková, PK Liberecký kraj, člen
Proběhla aktualizace databáze povodňových komisí v POVIS. Děkujeme, že své údaje máte aktuální!
http://editor.dppcr.cz/pk_edt/pk.php?&t=pk&act=pk&orpsq=&krajsq=10120

[18.6.2016 7:08]   Josef Hurník, PK ORP Frýdlant, tajemník
Starosta obce Černousy p. Richtr dne 17.6.2016 ve 23.00 hodin odvolal II. SPA na řece Smědá.
[20.6.2016 15:42]   Ing. Irena Košková, PK Liberecký kraj, člen
Moc děkujeme Vám i starostům za průběžné zprávy z Frýdlantska!

[17.6.2016 18:54]   Josef Hurník, PK ORP Frýdlant, tajemník
Starosta obce Heřmanice Stříbrný v 18.30 hodin odvolal II. SPA na vodním toku Oleška v obci Heřmanice.

[17.6.2016 14:23]   Ing. Irena Košková, PK Liberecký kraj, člen
Situace na Frýdlantsku se pomalu vrací k normálu. 2.stupeň povodňové aktivity mají stále vyhlášeny obce Heřmanice a Černousy, ale i zde hladina pomalu klesá. Situaci ale nadále bude komplikovat velké množství popadaných stromů.
Pokud chcete sledovat stav vodních hladin v terénu, připomínám naši mobilní aplikaci, stažitelnou na Google Play i App Store.
http://geoportal.kraj-lbc.cz/web/povoden/mapa?permalink=5244ff10-d28e- ...
Zmenšený náhled obrazové přílohy   Mobilní aplikace povodňového portálu   (1780 kB)  1440 x 2560 bodů

[17.6.2016 13:02]   Josef Hurník, PK ORP Frýdlant, tajemník
Starostka obce Bulovka Romana Šidlová - odvolala II. SPA voda pozvolna klesá.

[17.6.2016 11:27]   Josef Hurník, PK ORP Frýdlant, tajemník
Starostka obce Krásný Les odvolala II. SPA. Vodní tok pozvolna klesá.

[17.6.2016 10:08]   Josef Hurník, PK ORP Frýdlant, tajemník
starostka obce Krásný Les v 09.50 hodin odvolala III. SPA

[17.6.2016 8:15]   Josef Hurník, PK ORP Frýdlant, tajemník
starosta obce Černosy - vyhlášen II. SPA na řece Smědé pro obec Černousy

[17.6.2016 7:16]   Josef Hurník, PK ORP Frýdlant, tajemník
Starostka obce Bulovka Romana Šidlová - na toku Bulovecký potok byl vyhlášen II. SPA v místní části Arnoltice.

[17.6.2016 7:14]   Josef Hurník, PK ORP Frýdlant, tajemník
Starostka obce Krásný Les - na toku Řasnice vyhlášen III. SPA - PK sleduje.

[17.6.2016 7:12]   Josef Hurník, PK ORP Frýdlant, tajemník
Starosta obce Heřmanice - na toku Oleška II. SPA, kontrolují přeplněný rybník - řeší opatření, JSDH bude čerpat vodu ze 2 studní

[7.6.2016 8:50]   Ing. Irena Košková, PK Liberecký kraj, člen
Proběhla aktulizace databáze povodňových komisí do POVIS. Současně byly odstraněny problémy s duplikací některých záznamů. Děkujeme všem, kdo si svou databázi kontaktů udržuje aktuální! Slouží účastníkům povodňové ochrany a IZS v kraji.
http://editor.dppcr.cz/pk_edt/pk.php?&t=pk&act=pk&orpsq=&krajsq=10120

[26.4.2016 9:29]   Ing. Irena Košková, PK Liberecký kraj, člen
Upozorňuji na možnost proškolení práce s geoportálem. Obsahem je hlavně práce s mapou a příprava vlastních dat. Více informací zde: http://geoportal.kraj-lbc.cz/. Nejbližší termín už zítra - 27. dubna od 9:30 v počítačové učebně Libereckého kraje.

[31.3.2016 14:34]   Ing. Irena Košková, PK Liberecký kraj, člen
AKTUALIZACE DAT ZÁPLAV
Aktuální data pro toky: Lužická Nisa (stanoveno 4.2.2016) a opravena záplava toku Svitávka (10.2.2015). Do vrstvy nových návrhů, které jsou dostupné z povodňové mapy http://geoportal.kraj-lbc.cz/povodnova-mapa, byly zadány oba posuzované úseky Jizery.
http://geoportal.kraj-lbc.cz/povodnova-mapa

[8.3.2016 9:35]   Ing. Irena Košková, PK Liberecký kraj, člen
Provedena aktualizace databáze PK do POVIS

[2.3.2016 15:32]   Ing. Irena Košková, PK Liberecký kraj, člen
Provedena aktualizace komisí do POVIS. Bylo nastaveno povolení exportu pro obce Ralsko a Bohatice z důvodu plnění databáze POVIS jako podmínky čerpání dotací.
http://editor.dppcr.cz/pk_edt/pk.php?&t=pk&act=pk&orpsq=&krajsq=10120

[2.3.2016 11:45]   Ing. Irena Košková, PK Liberecký kraj, člen
POZOR - ODSTÁVKA POVODŇOVÉHO PORTÁLU!
Oznamujeme, že v důvodu plánované odstávky budovy Libereckého kraje (přerušena dodávka elektrické energie od ČEZ) budou nedostupné také naše mapové servery (geoportál, povodňový portál, tématické mapy) a také mapové služby jimi poskytované. Odstávka serverů životního prostředí je plánována na PÁTEK 4.3.2016 mezi 12 a 15 hodinou.
[2.3.2016 15:36]   Ing. Irena Košková, PK Liberecký kraj, člen
V případě hrozící povodňové situace bude termín pro restart odložen. Servery budou napájeny ze záložních zdrojů.

[22.2.2016 8:08]   Ing. Zdeněk Fišer, PK Turnov, poradní člen
Žel.Brod - Jizera kulminovala ve 3 hod. - 248 cm, 100 m3/s
Tendence : Velmi pomalý pokles

[22.2.2016 7:21]   Václav Hošek, PK ORP Tanvald, hlásná povodňová služba
HPS 2/2
Stavy na vodních tocích a vodních dílech ORP Tanvald 22.2.2016, 7.00:
Vydatný déšť spolu s vysokými teplotami nám trochu zvýšil průtoky. Nejvyšší srážky na naší straně Jizerských hor včera zaznamenala Souš, přes 40 mm, ostatní stanice zaznamenaly kolem 30 mm. Průtoky na Mumlavě a Jizeře zůstaly pod 1.SPA,
stanice na Kamenici v Plavech je stále mimo provoz, ale podle záznamu z Jesenného i zde byl průtok těsně pod 1.SPA. V současné chvíli všechny průtoky klesají. VD J.Důl odtok nezvýšil a jeho hladina do dnešního rána stoupla o pouhých 20 cm.
Ranní záznam z VD Souš chybí, ale vypouští půl kubíku. Během dne ještě předpokládám nárůst hladin 10 – 15 cm. Pršet by zatím nemělo, ale vysoké teploty mají vliv na sněhovou pokrývku, která postupně mizí.
Ostatní průtoky budou i nadále klesat.
V.Hošek

[22.2.2016 1:21]   Ing. Zdeněk Fišer, PK Turnov, poradní člen
Na vodočtu Železný Brod dosažen 1.st. PA /21.2.2016 ve 23:14/ ... Výhled : 2.st. PA by neměl být překročen - na profilech výše se již zastavil vzestup...

[18.2.2016 11:19]   Ing. Irena Košková, PK Liberecký kraj, člen
RESTART SYSTÉMŮ
Oznamuji nutný restart všech našich serverů - geoportálu i povodňového portálu - z důvodu úprav na systému. Restart bude proveden dnes v 17 hodin. Neočekáváme delší dobu výpadku než 30 minut.

[15.2.2016 11:53]   Ing. Irena Košková, PK Liberecký kraj, člen
Byla spuštěna mobilní aplikace pro Povodňový portál Libereckého kraje. Umožňuje zobrazení základního polohopisu v kombinaci s povodňovými daty – záplavami, adresami sídel povodňových orgánů, vybranými daty krizové infrastruktury a údaji z měřících čidel (hladinoměrů a srážkoměrů) včetně grafického zobrazení posledních hodnot měření. Aplikace je stažitelná na Google Play. Verze pro App Store je v přípravě.
https://play.google.com/store/apps/details?id=cz.position.apps.kraj.lb ...
Zmenšený náhled obrazové přílohy   Mobilní aplikace Povodňového portálu Libereckého kraje   (598 kB)  1181 x 619 bodů

[8.2.2016 15:53]   Ing. Irena Košková, PK Liberecký kraj, člen
Aktualizace databáze povodňových komisí v POVIS
http://editor.dppcr.cz/pk_edt/pk.php?&t=pk&act=pk&orpsq=&krajsq=10120

[2.2.2016 14:34]   Ing. Irena Košková, PK Liberecký kraj, člen
Aktualizace databáze povodňových komisí v POVIS
http://editor.dppcr.cz/pk_edt/pk.php?&t=pk&act=pk&orpsq=&krajsq=10120

[2.2.2016 7:36]   Václav Hošek, PK ORP Tanvald, hlásná povodňová služba
Stavy na vodních tocích a dílech ORP Tanvald 2.2.2016 7.00:

Vysoké teploty a drobný, ale vytrvalý déšť, poměrně úspěšně zatočily se sněhovou pokrývkou v oblasti Tanvaldu, ale i ve vyšších partiích. Během dnešní noci do VD J.Důl a Souš doteklo zhruba o 150 000 m3 vody víc, než kolik z nich odteklo, ovšem z dlouhodobého hlediska to nic neznamená. Obě VD jsou stále v zásobním prostoru s celkovou rezervou 7,5 milionu m3. Přítoky jsou již po kulminaci, ale průtoky níže po toku budou ještě stoupat, což platí zejména pro Jizeru, ovšem nárůst by neměl být nikterak dramatický. Během nejbližších dnů očekávám další ochlazení se sněžením.
V.Hošek

str. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31