LEGENDA

 informace o stavu na vodním toku nebo díle
 informace o vývoji počasí
 informace dopravní
 vyhlášení / odvolání SPA povodňovou komisí
 mimořádné zprávy
 zprávy technické podpory portálu
 zprávy zadané z mobilních zařízení

 

JAK VLOŽIT PŘÍSPĚVEK DO CHATU

Příspěvek lze nastavit jako neveřejný. Kvůli možnosti filtrování příspěvků je velmi vhodné doplnit jeho kategorii a povodí, pro které je určený. Příspěvek lze doplnit o mapový zákres. Mapové zákresy lze pak najít v mapové kompozici Můj portál

Ukázka okna s vkládáním příspěvků

  

CHAT PRACOVNÍKŮ POVODŇOVÉ OCHRANY

Sdílené diskusní fórum pro pracovníky z oblasti povodňové ochrany a IZS. Slouží už od roku 2008 a všechny záznamy jsou zpětně dohledatelné. 

 

 

DISKUSNÍ FÓRUM POVODŇOVÉHO PORTÁLU (stránka 5/31)

VLOŽENÍ PŘISPĚVKŮ DO FÓRA A FILTROVÁNÍ DAT FÓRA JE UMOŽNĚNO POUZE PŘIHLÁŠENÝM OPRÁVNĚNÝM UŽIVATELŮM.
[7.6.2017 16:33]   Jana Salačová, PK ORP Nový Bor, tajemník
CVIČENÍ! Od 15,30 do 16,15 hod zasedal krizový štáb ORP Nový Bor. Na základě informací starostů obcí ORP není požadováno vyhlášení krizového stavu.

[7.6.2017 16:06]   Jana Salačová, PK ORP Nový Bor, tajemník
CVIČENÍ! V 16,00 hod byl vyhlášen III. SPA na VT Boberský potok ve Cvikově.

[7.6.2017 16:06]   Ing. Jaroslav Rašín, PK ORP Liberec, 2. místopředseda, ved. 2. směny
CVIČNÉ Byl svolán krizový štáb ORP Liberec.

[7.6.2017 15:34]   Ing. Alexandra Píšková, PK ORP Česká Lípa, tajemník
Další upřesnění situace na území ORP Česká Lípa a požadované pomoci bude po provedených průzkumech zaplavených území a oblastí.
K řešení nastalé situace bude k 17 hodině 7.6.2017 aktivována část krizového štábu ORP Česká Lípa

[7.6.2017 15:30]   Jana Salačová, PK ORP Nový Bor, tajemník
CVIČENÍ! V 15,00 hod byl vyhlášen III. SPA na VT Svitávka v obcích Mařenice, Mařeničky a Kunratice u Cvikova.

[7.6.2017 15:24]   Ing. Jaroslav Rašín, PK ORP Liberec, 2. místopředseda, ved. 2. směny
CVIČNÉ Prověření stavu komunikací při dosažení Q100 - informace od PK SML a zasažených obcí - viz. příloha.
Otevřít DOC soubor   nepojmenovaná příloha   (12 kB)

[7.6.2017 15:31]   Ing. Alexandra Píšková, PK ORP Česká Lípa, tajemník
Cvičení
14:30 stav při Q100 na území ORP Česká Lípa - Stráž pod Ralskem, Mimoň, Pertoltice a další, narušena doprava a zásobování II/278, Mimoň II/270 a II/268. Je nutná evakuace obyvatel části k.ú. Česká Lípa - D. Libchava, evakuace obyvatelstva v Pertolticích pod Ralskem.
U jednotek OU CL HZS LK byl vyhlášen zvláštní stupeň poplachu.


[7.6.2017 15:22]   Ing. Jaroslav Rašín, PK ORP Liberec, 2. místopředseda, ved. 2. směny
CVICNE: na uzemi SML a mest Hradek nN a Chrastava doslo v vyplaveni kalu z centralnich COV. Znecisteni se siri za hranice CR. Zadame PK LB o zajisteni informovani sousedniho statu.

[7.6.2017 15:15]   Ing. Jaroslav Rašín, PK ORP Liberec, 2. místopředseda, ved. 2. směny
CVICNE: v centru mesta Liberce a na celem uzemi obce Krizany doslo k vypadku zasobovani elektrickou energii. Naprava neni v silach provozovatele distribucni site ani PK ORP. Zadame PK LK o zvazeni nasazeni nahradnich zdroju EN.
[7.6.2017 16:02]   Ing. Zdeněk Madej, PK Liberecký kraj, tajemník
Již byla telefonicky upozorněna tajemnice PK ORP, že požadavky na pomoc je nutné předávat oficiální cestou telefonicky a to spolu s výčtem opatření, která už ORP ve věci provedl. Prosím respektujte, že chat na povodňovém portále je zejména doplňkový zdroj informací.

[7.6.2017 14:59]   Jana Salačová, PK ORP Nový Bor, tajemník
V 14,45 h byl vyhlášen 3.SPA na Šporce v Novém Boru, vzhledem k předpovědi počasí, úhrnu srážek a rozlivu vody ve městě (zasaženy obytné domy, průmyslový areál bývalého ZPA,..), evakuaci obyvatel - přechod situace v krizové řízení

[7.6.2017 14:47]   Ing. Jaroslav Rašín, PK ORP Liberec, 2. místopředseda, ved. 2. směny
CVICNE. PK ORP na zaklade pozadavku PK SML zajistuje presun koni z hrebcina Pavlovice. Behem presunu dojde ke ktarkodobemu omezeni dopravy na okruzni krizovatce Londynska (doprava bude rizena PCR).

[7.6.2017 14:45]   Bc. Pavel Štyndl, ZZS LK, tajemník krizového štábu
Z důvodu zaplavení ulice Lidická v Jablonném v Podštědí je evakuováno výjezdové stanoviště ZZS LK do České Lípy na VS.

[7.6.2017 14:45]   kpt. Ing. Aleš Vaněček, KŘ Policie LK, vrchní komisař
Na základě požadavku PK ORP NB vyslána hlídka PČR k monitorování řeky toku Šporka pod rychlostní komunikací I/9 v části obce Arnultovice. Další hlídka vyslána k uzavírce ul. Nábřežní Cvikov z důvodu rozlití řeky Svitávky.

[7.6.2017 14:21]   Ing. Jaroslav Rašín, PK ORP Liberec, 2. místopředseda, ved. 2. směny
CVICENI.
Na sledovanych tocich ORP LBC dosazen Q100. PK ORP aktualne zjistuje rozsahy zavad, skod a potreb v jednotlivych obcich.
[7.6.2017 14:35]   Ing. Irena Košková, PK Liberecký kraj, člen
Dotaz povodňové komise kraje - na kterých tocích máte Q100?
[7.6.2017 14:41]   Ing. Jaroslav Rašín, PK ORP Liberec, 2. místopředseda, ved. 2. směny
CVICNE
Luzicka Nisa
Cerna Nisa
Lucni potok
Platenicky potok
Jerice
Fojtecky potok
Udolsky potok
Vlci potok
Panensky potok
Mlynsky potok
Hermanicky potok
Jestedsky potok
Ploucnice
Mohelka
[7.6.2017 14:43]   Ing. Jaroslav Rašín, PK ORP Liberec, 2. místopředseda, ved. 2. směny
dale potoky Harcovsky, Janovodolsky, Frantiskovsky, Slunny

[7.6.2017 14:12]   Ing. Irena Košková, PK Liberecký kraj, člen
CVIČNÉ! Oznamujeme, že pan hejtman s ohledem na vývoj situace svolává zasedání Povodňové komise Libereckého kraje na 14:20 (1.patro, zasedací místnost krizového řízení)

[7.6.2017 14:13]   kpt. Ing. Aleš Vaněček, KŘ Policie LK, vrchní komisař
CVČENÍ: Na základě požadavku PK ORP ČL vyslání dvou hlídek na monitorování průjezdu mostu v Dubici z obou stran. V případě zatopení bude provedena uzavírka a odklon dopravy. Žádost PČR na ORP ČL k zajištění dopravního značení.

[7.6.2017 14:06]    KOPIS, Krajské operační středisko HZS LK,
Na průzkum průjezdnosti křižovatky v Dolní Libchavě vyslána místní JSDH.

[7.6.2017 13:46]   Ing. Alexandra Píšková, PK ORP Česká Lípa, tajemník
CVIČNÉ! vznesen požadavek na HZS LK - kontrola přístupnosti komunikací v D. Libchavě za účelem připravované evakuace obyvatel
vznesen požadavek na Policie ĆR, KŘP LK - kontrola průjezdu pod železničním viaduktem směrem do místní části Dubice s případným zajištěním uzavírky s dopravním značením

[7.6.2017 13:42]   Ing. Jaroslav Rašín, PK ORP Liberec, 2. místopředseda, ved. 2. směny
CVIČNÉ! PK ORP obdržela požadavek obce B. Kostel o pomoc při řešení neprůjezdnosti komunikace B. Kostel - Hrádek nN (Pekařka). Na místo vyslány hlídky PČR k zajištění uzavírky a odklonění dopravy.

PK ORP žádá PK LK o zajištění dopravního značení (zákazy vjezdu a vyznačení objízdné trasy).
[7.6.2017 14:11]   Ing. Jaroslav Rašín, PK ORP Liberec, 2. místopředseda, ved. 2. směny
CVICENI
Oprava:
požadavek vznášen PK ORP jjeiz soucasti je i PČR. Aktuálně bereme zpět a instalaci dopravního značení zajistí PK ORP LBC přímou komunikací s SLK.

[7.6.2017 13:39]   Ing. Jaroslav Rašín, PK ORP Liberec, 2. místopředseda, ved. 2. směny
CVICENI. na základě požadavku PK SML zprostředkován přesun evakuační techniky (Tatra, autobus) JBC - LBC.

[7.6.2017 13:35]   Ing. Jaroslav Rašín, PK ORP Liberec, 2. místopředseda, ved. 2. směny
CVIČNÉ Prověření stavu komunikací při dosažení Q20 - informace od PK SML a zasažených obcí - viz. příloha.
Otevřít DOC soubor   nepojmenovaná příloha   (12 kB)

[7.6.2017 13:41]   kpt. Ing. Aleš Vaněček, KŘ Policie LK, vrchní komisař
CVIČENÍ: Za PČR LK celou situaci průběžně monitorujeme, v případě potřeby jsme ochotni poskytnout součinnost na telefonním čísle krizového oddělení:
974 461 202

[7.6.2017 13:34]   Ing. Jaroslav Rašín, PK ORP Liberec, 2. místopředseda, ved. 2. směny
PK SML předala informaci o jejich činnosti - viz. příloha.
Otevřít DOC soubor   nepojmenovaná příloha   (13 kB)

[7.6.2017 13:30]   Jana Salačová, PK ORP Nový Bor, tajemník
CVIČNÉ Starosta obce Kunratice u Cvikova zkontroloval hladinová čidla toku, průmyslové objekty nejsou zasaženy, ale byly informovány. Kunratické rybníky nedosahují přelivu. Ohrožení obyvatel zatím nehrozí.

[7.6.2017 13:27]   Jana Salačová, PK ORP Nový Bor, tajemník
V 13,20 vyhlášen 2.SPA na Svitávce v Kunraticích u Cvikově.

[7.6.2017 13:20]   Ing. Alexandra Píšková, PK ORP Česká Lípa, tajemník
kontrola HZS místních komunikací místních částí D. Libchava, železničních přejezdů a ohroženého prostoru Dolní Libchavy. Příprava evakuace, přemístění a ubytování ohrožených obyvatel v ZŠ Slovanka cca 15-17 hod.
Souhrnná stručná informace podána obyvatelstvu města prostřednictvím systému VOX.
Součinnost s PK Zákupy při kontrole železničního přejezdu směr Božíkov.
Součinnost PK Mimoň o kontrole silnice II/270, silnice II/268, kontrola nádraží BUS
kontrola rybníků Jestřebí - Zahrádky - Holany - Stvolínky (Ing. Pitro)

[7.6.2017 13:04]   Ing. Alexandra Píšková, PK ORP Česká Lípa, tajemník
Cvičení - 12.00
Šporka v Ćeské Lípě - Q20, Ploučnice v České Lípě Q 20.
Vyhlášení III. SPA na vodním toku Šporka. Průmyslové podniky zatím nedotčeny. Zaplavena tenisová hala a fotbalový stadion. Příprava evakuace občanů Dolní Libchava.

[7.6.2017 12:40]    KOPIS, Krajské operační středisko HZS LK,
Dojde-li KÚ LK k rozhodnutí držet se doporučení PK SML, je HZS LK v rámci možností připraven poskytnout potřebnou součinnost. Požadavek uplatněte cestou KOPIS HZS LK.

[7.6.2017 12:37]   Jana Salačová, PK ORP Nový Bor, tajemník
Cvičení: ve 12h se sešla povodňová komise ORP Nový Bor, vyhlášen 2.SPA na Šporce, informace předána obci Skalice a ORP Česká Lípa

[7.6.2017 12:29]    KOPIS, Krajské operační středisko HZS LK,
Ve12:00 zahájení činnosti Štábu HZS LK

[7.6.2017 12:31]   Ing. Jaroslav Rašín, PK ORP Liberec, 2. místopředseda, ved. 2. směny
CVIČENÍ: Informace od PK SML: Vyhodnocení situace:dochází k zaplavování dolního centra města Liberec, včetně přízemní části budovy KÚLK. Již je neprůjezdná tramvajová trať směr Jablonec nad Nisou.
PK ORP Liberec doporučuje zvážení evakuace objektu Krajského úřadu.

[7.6.2017 12:19]   Ing. Jaroslav Rašín, PK ORP Liberec, 2. místopředseda, ved. 2. směny
CVIČENÍ! PK ORP obdržela od PK SML informaci o kontaktování podniků v záplavě Q 20. Informovala je o nastalé situace a zajišťuje aktuální stav v rámci zasažených podniků.

[7.6.2017 12:17]   Ing. Jaroslav Rašín, PK ORP Liberec, 2. místopředseda, ved. 2. směny
Na území ORP Liberec dosaženo Q 20. PK ORP vyhodnocuje situaci a bude činit případná opatření.

[7.6.2017 12:14]   Ing. Jaroslav Rašín, PK ORP Liberec, 2. místopředseda, ved. 2. směny
CVIČENÍ:Dodatečné zaslání přílohy ke zprávě v 10:20
Otevřít DOC soubor   nepojmenovaná příloha   (14 kB)

[7.6.2017 11:21]   Ing. Jaroslav Rašín, PK ORP Liberec, 2. místopředseda, ved. 2. směny
CVIČENÍ: předání informací jednotlivých komisí.
Liberec: proveden monitoring komunikací a mostů v katastru Liberec - nejsou zaplaveny žádné mosty, komunikace jsou průjezdné.
Chrastava: dle sdělení tajemníka Města Chrastava je částečně zaplavena silnice 2592 II. třídy v úseku od kruhového objezdu k nádraží a směrem na Andělskou Horu.
Hrádek nad Nisou: v části Donín zaplavena část silnice III. třídy 2716 a okolních komunikací v okolí mostu, došlo k zaplavení několika objektů, Město Hrádek provedlo evakuaci občanů vlastními silami.
Hodkovice nad Mohelkou: zaplavena komunikace III. třídy menšího významu, k dispozici je objízdná trasa směr Radoňovice.
Ohledně průjezdností tratí ČD byla kontaktována p. Rozová (pracovnice krizového řízení SŽDC) - v současné době jsou všechny tratě průjezdné.
PK Hrádek nad Nisou pořádala o poskytnutí 500 jednokomorových pytlů, které byly poskytnuty ze zásob SML.

[7.6.2017 10:59]   Ing. Bohumil Pleskač, PK Liberecký kraj, člen
CVIČENÍ:
Správce toků v povodí Lužické Nisy v rámci monitoringu stavu koryt vodních toků a vodních děl nezaznamenal tvorbu nápěchů nebo vznik rizikových míst. Průtok vody je plynulý.

[7.6.2017 10:23]   Ing. Irena Košková, Liberecký kraj, správa povodňového portálu, správa GIS
CVIČNÉ Na základě druhé výstrahy ČHMÚ vystoupali hladiny toků v kraji na úroveň Q5. Situaci - hlášené SPA, události a aktuální rozlivy - naleznete v mapě http://povodnovyportal.kraj-lbc.cz/mapa-cviceni.
https://goo.gl/CikSHv

[7.6.2017 10:20]   Ing. Jaroslav Rašín, PK ORP Liberec, 2. místopředseda, ved. 2. směny
CVIČENÍ: PK SML předala informaci o jejich činnosti v souvislosti s varováním obyvatelstva.

[7.6.2017 10:16]    KOPIS, Krajské operační středisko HZS LK,
CVIČENÍ Metodicky informován sousední stát o postupu povodňové vlny z ČR - přes OS Wroclaw

[7.6.2017 10:15]    KOPIS, Krajské operační středisko HZS LK,
CVIČENÍ Výstraha ČHMU č.2/2017 byla distribuována určeným subjektů.

[7.6.2017 10:13]   Bc. Pavel Štyndl, ZZS LK, tajemník krizového štábu
CVIČENÍ Z důvodu zaplavení ulice Tovární v Hrádku nad Nisou při Q 5 je evakuováno výjezdové stanoviště ZZS LK do Liberce na VS Liberec - Husova

[7.6.2017 10:08]   Ing. Jaroslav Rašín, PK ORP Liberec, 2. místopředseda, ved. 2. směny
CVIČNÉ: Informace od PK Hrádek nad Nisou: situaci v současné době zvládají vlastními silami, dohodnuta frekvence vzájemného kontaktování po jedné hodině, v případě nutnosti častěji.

[7.6.2017 10:03]   Ing. Irena Košková, Liberecký kraj, správa povodňového portálu, správa GIS
CVIČNÉ Přišla druhá výstraha ČHMÚ
Otevřít PDF soubor   2. výstraha ĆHMU - CVIČNÉ!   (23 kB)

[7.6.2017 10:05]   Jana Salačová, PK ORP Nový Bor, tajemník
CVIČNÉ! V 9,30 proběhla schůzka části komise ORP. Obdžena výstraha z ČHMÚ. V rámci ORP Nový Bor nenastal SPA na žádném toku. Situace je nadále monitorována. Na 12,00 hod. je svolána povodňová komise ORP v plném složení.

[7.6.2017 9:59]   Ing. Alexandra Píšková, PK ORP Česká Lípa, tajemník
Cvičení - zasedá sloučená povodňová komise Města Česká Lípa ORP Česká Lípa. V profilu Česká Lípa vyhlášen III. SPA na Ploučnici průtok ( 69 m3)

[7.6.2017 9:46]    KOPIS, Krajské operační středisko HZS LK,
CVIČNÉ! KOPIS HZS LK - z důvodu vyhlášení II. a III. SPA na Lužické Nise potřebujeme znát aktuální vodní stav a průtok na profilu (profilech ) na tomto toku z důvodu předání informací sousednímu státu.

[7.6.2017 9:46]   Ing. Jaroslav Rašín, PK ORP Liberec, 2. místopředseda, ved. 2. směny
CVIČNÉ! PK ORP Liberec obdržela od PK SML vyhlášení 3.SPA na území města Liberec.
Otevřít PDF soubor   nepojmenovaná příloha   (33 kB)
[7.6.2017 9:53]   Ing. Irena Košková, Liberecký kraj, správa povodňového portálu, správa GIS
CVIČENÍ Aktuální stav SPA, jak jsme o něm informováni, zanesen do mapy
https://goo.gl/X9eTco

[7.6.2017 9:08]   Jana Salačová, PK ORP Nový Bor, tajemník
CVIČENÍ. V 9,00hod proběhla schůzka - situace nezměněna, nadále probíhá monitoring. Další schůzka komise v 9,30 hod.

[7.6.2017 9:00]    KOPIS, Krajské operační středisko HZS LK,
KOPIS HZS LK ani vedení HZS LK nebylo doposud informováno o vydaných výstrahách, doposud jsme neobdrželi námět ani rozehru. Stávající dění sledujeme náhledem do povodňového portálu LK.
[7.6.2017 9:42]   Ing. Irena Košková, Liberecký kraj, správa povodňového portálu, správa GIS
Z pověření vedoucího cvičení předávám výstrahu
Zmenšený náhled obrazové přílohy   nepojmenovaná příloha   (344 kB)  2332 x 3280 bodů

[7.6.2017 8:53]   kpt. Ing. Aleš Vaněček, KŘ Policie LK, vrchní komisař
KŘP Libereckého kraje vzalo na vědomí výstrahy ČHMÚ

str. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31