LEGENDA

 informace o stavu na vodním toku nebo díle
 informace o vývoji počasí
 informace dopravní
 vyhlášení / odvolání SPA povodňovou komisí
 mimořádné zprávy
 zprávy technické podpory portálu
 zprávy zadané z mobilních zařízení

 

JAK VLOŽIT PŘÍSPĚVEK DO CHATU

Příspěvek lze nastavit jako neveřejný. Kvůli možnosti filtrování příspěvků je velmi vhodné doplnit jeho kategorii a povodí, pro které je určený. Příspěvek lze doplnit o mapový zákres. Mapové zákresy lze pak najít v mapové kompozici Můj portál

Ukázka okna s vkládáním příspěvků

  

CHAT PRACOVNÍKŮ POVODŇOVÉ OCHRANY

Sdílené diskusní fórum pro pracovníky z oblasti povodňové ochrany a IZS. Slouží už od roku 2008 a všechny záznamy jsou zpětně dohledatelné. 

 

 

DISKUSNÍ FÓRUM POVODŇOVÉHO PORTÁLU (stránka 19/31)

VLOŽENÍ PŘISPĚVKŮ DO FÓRA A FILTROVÁNÍ DAT FÓRA JE UMOŽNĚNO POUZE PŘIHLÁŠENÝM OPRÁVNĚNÝM UŽIVATELŮM.
[22.7.2011 12:10]   Ing. Irena Košková, PK Liberecký kraj, člen
Přehledný stav vyhlášených SPA v obcích kraje (dle nám dostupných informací) najdete v sekci "SPA vyhlášené obcemi" (odkaz vlevo)

[22.7.2011 12:04]   Ing. Zdeněk Fišer, PK ORP Turnov, tajemník
Situace na horní Jizeře ve 12:00 :
Jablonec n.Jiz. dosažen 2.st.PA - po kulminaci
Dolní Sytová - 1.st. PA - po kulminaci
Železný Brod - 2.st. PA - zatím vzestup - očekávána kulminace
Libuňka - Turnov - 1.st. PA - po kulminaci
Kamenice - Jesenný 2.st. PA - setrvalý stav
V oblasti ORP Turnov dosud řeka v korytě, žádné vybřežení, žádné hlášené škody. V 11 hodin krátce zasedla PK města a ORP...
Vyhlášen 2.st. PA pro město a doporučení pro obce ORP
Záznam přiložen ...
Otevřít PDF soubor   Zaznam jednani PK Turnov   (526 kB)

[22.7.2011 11:43]   Ing. Irena Košková, PK Liberecký kraj, člen
VÝSTRAHA PŘEDPOVĚDNÍ POVODŇOVÉ SLUŽBY ČHMÚ
... Na severu a severovýchodě našeho území pokračují trvalé srážky. V odpoledních a večerních hodinách bude srážková činnost postupně ustávat. Do večera však v uvedených oblastech může ještě napršet 10 až 25 mm srážek. Vzhledem k pokračující srážkové činnosti v oblasti severních pohraničních hor se budou udržovat 3. SPA na Smědé i horním toku Jizery i nadále. Pokles pod úroveň 3. i 2. SPA se předpokládá v noci. (příloha)
Otevřít TXT soubor   PVI_2011/55   (2 kB)

[22.7.2011 11:40]   Ing. Irena Košková, PK Liberecký kraj, člen
Bude probíhat mimořádná manipulace nad rámec schváleného manipulačního řádu na VD Fojtka spočívající ve zvýšení odtoku na 3,5 m3/s (neškodný odtok je 2,0 m3/s) a to z důvodu rychlého vzestupu hladiny v nádrži na úroveň přelivů. V současné době je přítok do VD 6,05 m3/s, odtok cca 2,0 m3/s. V případě zvýšení odtoku na cca 3.5 m3/s je za současné meteorologické situace předpoklad snížení výsledné kulminace pod VD a snížení negativních dopadů na níže ležící úseky vodních toků. Obce pod přehradou jsou o manipulaci informovány.


[22.7.2011 11:35]   Ing. Irena Košková, PK Liberecký kraj, člen
Liberecký kraj - aktuálně zaplavené komunikace a dopravní omezení silnic II. a III. tříd KSS LK - 11:00.
Ve zkratce: Nejhorší situace je v současné době Raspenavě, kde bylo nutné uzavřít silnici II/290 na 2místech. Doporučujeme řidičům a turistům do této lokality (Raspenava a Bílý Potok) vůbec nevjíždět.

Otevřít XLS soubor   22.7.2011 v 11:00   (92 kB)

[22.7.2011 11:34]   Václav Hošek, PK ORP Tanvald, člen
Stav vodních toků ORP Tanvald 22.7. 11.30:

Srážky postupně klesly až na hodnoty okolo 2 mm/hod. Původní prognózu, že přestane pršet kolem poledne, nevidím jako reálnou. Spíše můžeme očekávat déšť v průběhu dalších 2 - 3 hodin.
VD vypouštějí konstantní odtoky, ovšem rezerva do přepadu na VD J.Důl už činí pouhých 7 cm, což je 94 000 m3. To je jediný znepokojující faktor. Ostatní průtoky totiž již klesají. Kamenice na 80 m3/s (3.SPA), Mumlava na 25 m3/s a Desná na 25 m3/s, obě jsou již pod 1.SPA.
Další vývoj:
Při srážkách do 3 mm/hod. očekávám pokles průtoků a zastavení vzestupu hladin VD.
PK Tanvald se rozhodla prozatím 2.SPA nevyhlašovat. Probíhá permanentní kontrola vodních toků bez mimořádných opatření.
V.Hošek, MěÚ Tanvald

[22.7.2011 11:02]   Ing. Irena Košková, PK Liberecký kraj, člen
Povodňová komise Obce Bulovka vyhlašuje dnes, t. j. 22.7.2011 v 8:30 hod., stav pohotovosti ve smyslu ustanovení § 78 písmeno h) zákona č.254/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů pro část k.ú. Obce Bulovka.

[22.7.2011 10:56]   Ing. Irena Košková, PK Liberecký kraj, člen
22.7.2011 10:40;LG JEŠTĚDKA;2. SPA prekrocen;110

[22.7.2011 10:23]   Ing. Irena Košková, PK Liberecký kraj, člen
Omezení linkové autobusové dopravy kvůli záplavám na Frýdlantsku
540 220 Frýdlant – Raspenava – Hejnice – Nové Město p.S.;
540250 Frýdlant - Raspenava – Hejnice - Bílý Potok p.S,
540 255 Frýdlant - Hejnice - Bílý Potok p.S. – Smědava.
Autobusy jsou v úseku Frýdlant – Raspenava vedeny po objízdné trase po silnici II/291 (Novoměstská) přes Hajniště a Ludvíkov p.S do Raspenavy k čerpací stanici (ulice Luhová) a dále po své trase do Hejnic. Zastávky Frýdlant,pod zámkem až Raspenava, u mostu nejsou obsluhovány.
540 230 Frýdlant – Višňová – Andělka: Provoz linky je omezen, přesné informace toho času nejsou k dispozici.
(Zdroj: KORID LK dne 22.7.2011, 9:00)
http://www.kraj-lbc.cz//id:126415

[22.7.2011 10:10]   Václav Hošek, PK ORP Tanvald, člen
Stav vodních toků ORP Tanvald 22.7. 10.00:

Noční srážky se pohybovaly v rozsahu 50 - 60 mm, poslední hodinu kolem 3 mm. Průtoky se opět zvedají.
VD J.Důl stále vypouští 17 m3/s, ovšem rezerva je již minimální. Do přepadu chybí 8 cm. Souš vypouští 10 m3/s a rezervu ještě má dostatečnou.
Kamenice se opět vrátila na 3.SPA a stále stoupá, nyní má 82 m3/s, ovšem drží v korytě. Pouze v úseku H.Tanvald se začíná vylévat. Desná v Tanvaldu je na 1.SPA při 30 m3/s a vylévá se z koryta na cyklostezku. Mumlava stoupla na 1.SPA a má nyní 29 m3/s, Jirzera 3.SPA a 93 m3/s. Stoupají.
Prognóza je nejistá. Kolem poledne by mělo přestat pršet, ale oblačnost se již několikrát přeskupila, takže to může být i jinak.
Je vyhlášen 2.SPA na Kamenici v Plavech, doporučuji vyhlásit 2.SPA pro Horní Tanvald a Velké Hamry.
Škody na majetku prozatím nehrozí a evakuace obyvatel není nutná.
V.Hošek, MěÚ Tanvald.

[22.7.2011 10:02]   Ing. Zdeněk Fišer, PK ORP Turnov, tajemník
V profilu Žel. Brod dosažen 2.st. PA v 9:58 - výhled - další vzestup

[22.7.2011 9:37]   Drahomíra Traplová, Krajský úřad Libereckého kraje, vodohospodář
Povodí Labe informační zpráva č. 4
Otevřít DOC soubor   inforamční zpráva č. 4   (800 kB)

[22.7.2011 9:18]   Ing. Zdeněk Fišer, PK ORP Turnov, tajemník
V profilu Jablonec n.Jiz. dosažen 3.st.PA v 8:39 - výhled další rychlý vzestup
[22.7.2011 9:21]   Ing. Irena Košková, PK Liberecký kraj, člen
S ohledem na vývoj situace, předpokládáte nějaké zásahy nebo omezení na připravovanou Folkovou noc, která by měla začívat dnes?

[22.7.2011 9:18]   Ing. Irena Košková, PK Liberecký kraj, člen
INFORMAČNÍ ZPRÁVA HLÁSNÉ A PŘEDPOVĚDNÍ POVODŇOVÉ SLUŽBY ČHMÚ (hyperlink)
http://hydro.chmi.cz/hpps/hpps_popup_wocz.php?seq=20951624

[22.7.2011 9:01]   Ing. Irena Košková, PK Liberecký kraj, člen
Aktuální dopravní informace (22.7.2011 7:00) z Krajské správy silnic Libereckého kraje
Otevřít XLS soubor   Uzavírky 22.7.2011 7:00   (80 kB)

[22.7.2011 8:28]   Bc. Irena Holatová, Krajský úřad Libereckého kraje, vodohospodářka
Telefonické sdelení v 8:19 dne 22.7. od Ing. Sedláčka (zástupce vedoucího vodoprávního úřadu Liberec), Lužická Nisa v Liberci dosáhla II. SPA, PK Statutárního města Liberec v 7:30 vyhlásila II.SPA.

[22.7.2011 8:10]   Ing. Zdeněk Fišer, PK ORP Turnov, tajemník
Situace na horní Jizeře :
Jablonec n.Jiz. - 2.st. PA - rychlý vzestup
Dolní Sytová - 1.st. PA - začínající vzestup
Železný Brod - 1.st. PA - setrvalý stav

Libuňka - Turnov - 1.st. PA - vzestup
Kamenice - Jesenný 2.st. PA - setrvalý stav

Výhled : Z vypadlého deště ve druhé polovině noci začíná vzestup ve všech profilech. Předpoklad dosažení dalších stupňů PA.

[22.7.2011 7:48]   Otto Novotný, PK Jindřichovice pod Smrkem, člen
Jindřichovický potok dosáhl v 7:20 hodin ve svém profilu 2.SPA. Voda stále stoupá.

[22.7.2011 3:02]   Václav Hošek, PK ORP Tanvald, člen
Stav vodních toků ORP Tanvald 22.7. 03.00:

Poslední srážky jsou v rozmezí 2 - 3 mm a naše území se stále nachází na rozhraní této oblačnosti. Předpokládám, že by nemělo spadnout více než 5 mm/hod.
Celkově za posledních 35 hodin napadlo:
Černá Hora .......... 180 mm
Hřebínek ............. 165 mm
Jos. Důl .............. 160 mm
Nová Louka ......... 175 mm
Souš ...................150 mm
Z těchto hodnot vyplývá, že srážky byly plošně vyrovnané a zcela srovnatelné se srážkami, které náš kraj postihly v srpnu 2010.
Jak vidno VD J.Důl a Souš si i s takovými srážkami dokážou poradit, ovšem rezerva VD J.Důl se ztenčila na 1,4 mil. m3, z toho většina v neovladatelném prostoru. VD Souš má ještě rezervu 2,4 mil.m3.
Průtoky ještě mírně stoupají. Kamenice v Plavech má 72 m3/s (3.SPA), Jizera v Jablonci n.J. 82 m3/s (2.SPA), Mumlava 23 m3/s.
Tendence ještě může být mírně vzestupná a v ranních hodinách už by vodní toky mohly kulminovat.
Na ORP Tanvald nepředpokládám přijetí mimořádných opatření.
V.Hošek, MěÚ Tanvald.

[22.7.2011 1:16]   Václav Hošek, PK ORP Tanvald, člen
Stav vodních toků ORP Tanvald 22.7. 00:30:

Srážky podle vývoje situace neustanou minimálně do ranních hodin. Kolem půlnoci opět začalo pršet výrazněji a srážky se pohybovaly od 3 do 11 mm/hod.
Odtoky z VD zůstávají konstantní a hladiny stoupají jen velmi nepatrně. Bohužel, pokles přítoků se zastavil a opět má vzestupnou tendenci.
Pokles ostatních průtoků se rovněž zastavil a tendence je zde opět vzestupná. Kamenice má 60 m3/s, Jizera 77 a Mumlava 23 m3/s a není vyloučeno, že v nejbližších hodinách přesáhne 1.SPA..
V.Hošek, MěÚ Tanvald.

[21.7.2011 22:35]   Václav Hošek, PK ORP Tanvald, člen
Stav na vodních tocích ORP Tanvald 22.00:

Srážky trvalé kolem 2 mm/hod. Přítoky do VD zvolna klesají. VD J.Důl vypouští téměř 17 m3/s a Souš 10 m3/s. Hladiny se prakticky dostávají do rovnováhy. J.Důl má rezervu 1,5 mil.m3 a Souš téměř 2,5 mil.m3. Momentálně ještě nehrozí neovladatelný odtok z VD. Radarová předpověď je však stále nepříznivá, takže nelze vyloučit další nárůst.
Průtoky mírně klesají, Kamenice je na 2.SPA (62 m3/s), Jizera rovněž (77m3/s), Desná (Tanvald) se i přes vyšší odtok z VD Souš stále drží na 25 m3/s, což je pod 1.SPA a Mumlava klesla na 15 m3/s.
Povodňové komise jsou ve stavu bdělosti.
Další informace kolem půlnoci.
V.Hošek, MěÚ Tanvald.

[21.7.2011 21:59]   Ing. Irena Košková, PK Liberecký kraj, člen
Další zasedání povodňové komise kraje se uskuteční v pátek 22. července od 8 hodin, tisková konference se koná v 9.30 hodin v sídle Libereckého kraje, U jezu, 2. patro

[21.7.2011 21:35]   Ing. Irena Košková, PK Liberecký kraj, člen
ČHMÚ - RPP Ústí nad Labem, 19:00: Předpověď počasí pro Liberecký kraj na noc a pátek 22.7.2011:
Počasí v noci (19-07): Zataženo, déšť. Ranní teploty: 13 až 10, na horách 10 až 7 °C. Mírný severozápadní vítr 3 až 7 m/s.
Počasí přes den (07-24): Zataženo, občasný déšť nebo přeháňky, zpočátku srážky ještě trvalejší, ale už méně intenzivní. Později odpoledne postupné ustávání srážek.
Odpolední teploty: 15 až 18 °C, na horách 11 až 14 °C.
Mírný severozápadní až západní vítr 2 až 6 m/s.
Upozornění: na severu kraje a na horách se v noci a ráno ještě mohou vyskytnout i vydatnější srážky s úhrnem 20 - 30, na návětrných svazích hor ojediněle až 40 mm

[21.7.2011 21:30]   Ing. Irena Košková, PK Liberecký kraj, člen
Informační zpráva č. 3 - povodňová situace (21.7.2011 ve 20:00 hod) o mimořádných vodních stavech a povodňové situaci na vodních tocích a vodních dílech ve správě státního podniku Povodí Labe, státní podnik
Otevřít DOC soubor   Informační zpráva č. 3   (785 kB)

[21.7.2011 21:27]   Ing. Irena Košková, PK Liberecký kraj, člen
Aktuálně zaplavené komunikace a dopravní omezení silnic II. a III. tříd KSS LK - povodeň 21.7.2011, 15:00 - zprávu KSS LK najdete v příloze
Otevřít XLS soubor   uzavřené komunikace 21. 7. 2011, 15. hod.   (56 kB)
[21.7.2011 21:46]   Ing. Irena Košková, PK Liberecký kraj, člen
Stav komunikaci najdete i na mapě (odkaz vlevo: MAPA - DOPRAVA) - data o dopravních uzávěrách a meteosituaci: ŘSD ČR)
http://maps.kraj-lbc.cz/mapserv/dpp/dpp.php?scale=89+194&project=dpp&b ...

[21.7.2011 20:07]   Mgr. Vladimíra Erbanová, PK Višňová, předseda
V příloze posílám k nahlédnutí několik záběrů z letošní povodně ve Višňové. V. Erbanová
Zmenšený náhled obrazové přílohy   nepojmenovaná příloha   (216 kB)  864 x 576 bodů
Zmenšený náhled obrazové přílohy   nepojmenovaná příloha   (137 kB)  864 x 576 bodů
Zmenšený náhled obrazové přílohy   nepojmenovaná příloha   (218 kB)  864 x 576 bodů
Zmenšený náhled obrazové přílohy   nepojmenovaná příloha   (263 kB)  864 x 576 bodů
Zmenšený náhled obrazové přílohy   nepojmenovaná příloha   (231 kB)  864 x 576 bodů

[21.7.2011 18:41]   Václav Hošek, PK ORP Tanvald, člen
Stav vodních toků ORP Tanvald 18.00:

Stále vytrvale prší, ovšem srážky mezi 16.-17.hodinou se již pohybovaly pouze mezi 1 - 2,5 mm, což má příznivý vliv na všechny průtoky.
VD J.Důl již vypouští 15 m3/s a Souš 10 m3/s a lze předpokládat, že by se hladiny ve večerních hodinách již mohly ustálit. zatím ještě mírně stoupají.
Kamenice v Plavech se drží na spodní hranici 3.SPA, nyní má 65 m3/s, ovšem až doteče zvýšený odtok z přehrad, stoupne ještě na 70 - 75 m3/s. Mumlava s Jizerou již pomaličku klesají.
Vývoj oblačnosti na radaru je zatím nejasný. Naše oblast je přímo na severovýchodním rozhraní oblačnosti a pravděpodobně ještě nějakou tu hodinku zaprší.
Další informace kolem 21.00 hodiny.
V.Hošek, MěÚ Tanvald.

[21.7.2011 17:28]   Mgr. Vladimíra Erbanová, PK Višňová, předseda
V obci Višňová je od 4. hodiny ranní vyhlášen 3. SPA, zasahují zde jednotky SDH z okolních obcí, voda se rozlila do širokého okolí, v současnosti jsou zaplaveny veškeré přístupové komunikace do obce, vstup do obce budou po celou noc hlídat příslušníci PČR, občany obce, kteří se vracejí postupně ze zaměstnání převážíme přes zatopené komunikace hasičskými auty. Prognoza značně nejistá, nyní je mírný pokles hladiny vody.
V. Erbanová, obec Višňová

[21.7.2011 16:50]   Ing. Zdeněk Fišer, PK ORP Turnov, tajemník
V profilu Žel. Brod pokles těsně pod 2.st. PA - výhled - na základě již vypadlého deště kulminace nebo kolísání - očekávány jsou však další větší srážky v noci...

Aktivována povodňová komise ORP a města Turnova -
prozatím trvale nezasedá - kontakt : 725 0720 580

[21.7.2011 15:52]   Drahomíra Traplová, Krajský úřad Libereckého kraje, vodohospodář
pro úplnost připojuji informační zprávu Povodí Labe č. 1
Otevřít DOC soubor   nepojmenovaná příloha   (770 kB)

[21.7.2011 15:41]   Ing. Irena Košková, PK Liberecký kraj, člen
REGIONÁLNÍ INFORMAČNÍ ZPRÁVA HLÁSNÉ A PŘEDPOVĚDNÍ POVODŇOVÉ SLUŽBY ČHMÚ (příloha)
Otevřít TXT soubor   WOCZ70 RPUL 211430   (2 kB)

[21.7.2011 15:18]   Václav Hošek, PK ORP Tanvald, člen
Stav vodních toků ORP Tanvald 15.00:

Intenzita srážek je nižší a všechny průtoky s výjimkou Mumlavy klesají. VD J Důl vypouští stále 10 m3/s a Souš 6 m3/s. Během pozdního odpoledne nebo noci očekávám výrazný nárůst těchto odtoků. Zatím je situace pod kontrolou, ale vše je závislé od dalších srážek. Dle posledních informací se během noci očekává zhruba 40 mm, což by naše řeky měly ještě zvládnout.

Na území ORP je prozatím vyhlášen 2.SPA na řece Kamenici v Plavech, jinde se zatím vyhlášení neočekává. Škody zatím nejsou zjištěny.

Další informace přibližně kolem 17.hodiny na e-mail a povodňový portál KÚLK.
Pro starosty ORP Tanvald při výrazném zhoršení situace na mobil.

V.Hošek, MěÚ Tanvald.

[21.7.2011 14:50]   Ing. Zdeněk Fišer, PK ORP Turnov, tajemník
V profilu Žel. Brod dosažen 2.st. PA - výhled - na základě již vypadlého deště kulminace nebo mírný vzestup - očekávány jsou však další srážky v noci

[21.7.2011 14:15]   Václav Hošek, PK ORP Tanvald, člen
Stav vodních toků ORP Tanvald 13.30:

Poslední srážkové úhrny se pohybovaly mezi 2 - 3 mm/hod. Je to významný pokles a zdá se, že by tak mezi 15. - 16. hodinou mohlo alespoň na chvíli přestat pršet.

VD J.Důl od 12 hodin vypouští 10 m3/s, VD Souš stále 6 m3/s. Potěšující zprávou je, že přítoky do VD pomaličku klesají, méně potěšující je fakt, že i přesto hladiny stále stoupají. J.Důl má rezervu již menší než 2 miliony m3, Souš 2,5 mil.m3.

Pozitivní informace je kulminace všech našich vodních toků. Kamenice = 75 m3/s (3.SPA), Desná (Tanvald) = 25 m3/s, Mumlava 19 m3/s, Jizera 95 m3/s (3.SPA.).

Pokud se situace nezhorší, nepředpokládám přijetí žádných mimořádných opatření. Přesto žádám všechny povodňové komise, aby během dnešního odpoledne a noci zůstaly minimálně ve stavu bdělosti. Zároveň prosím o sdělení, zda na území ORP Tanvald byla některou PK vyhlášena povodňová aktivita. V současné chvíli však není takové opatření nezbytné.

Děkuji.

V.Hošek, MěÚ Tanvald.

[21.7.2011 14:11]   Ing. Irena Košková, PK Liberecký kraj, člen
Povodí Labe, státní podnik - Informační zpráva č. 2 - povodňová situace (červenec 2011) - v příloze
Otevřít DOC soubor   celá zpráva   (780 kB)

[21.7.2011 13:39]   ZZS LK, , Krizový štáb
Hezký den

Na vyžádání KOPIS HZS LK od 12.30 hod. 21.7. 2011 byla aktivována posádka RZP pro oblast obce Višňová .
Posádka bude na místě v požární zbrojnici SDH Viśňová po 24 hod. denně a to do odvolání .

Martin Beneš
referent krizové připravenosti
ZZS LK

[21.7.2011 13:41]   Ing. Irena Košková, PK Liberecký kraj, člen
SVOLÁNÍ KRAJSKÉ POVODŇOVÉ KOMISE
Předseda povodňové komise Libereckého kraje - hejtman Libereckého kraje Mgr. Stanislav Eichler - svolává na dnes v 16:00 zasedání krajské povodňové komise.

[21.7.2011 13:35]   Ing. Zdeněk Fišer, PK ORP Turnov, tajemník
Situace na horní Jizeře :
Jablonec n.Jiz. - 3.st. PA - setrvalý stav
Dolní Sytová - 1.st. PA - zpomalující se vzestup
Železný Brod - 1.st. PA - zpomalující se vzestup

Libuňka - Turnov - bez PA - pokles
Kamenice - Jesenný 2.st. PA - setrvalý stav

Výhled : Obavy vzbuzují prognózy srážek na noc / až 40 mm /

[21.7.2011 13:18]   Ing. Irena Košková, PK Liberecký kraj, člen
21.7.2011 13:00;LG MIMOŇ;1. SPA prekrocen; 91

[21.7.2011 13:01]   hrubaj PK ORP Semily, tajemník
Vodočet Semily - stav 120cm v12:30 (SPA).

[21.7.2011 12:37]   Ing. Irena Košková, PK Liberecký kraj, člen
VÝSTRAHA PŘEDPOVĚDNÍ POVODŇOVÉ SLUŽBY ČHMÚ IVNJ_2011/54
Na jev: POVODŇOVÉ OHROŽENÍ (EXTRÉMNÍ STUPEŇ NEBEZPEČÍ): od čtvrtka 21.07.2011 11:50 do čtvrtka 21.07.2011 14:50
Na Jizeře v Jablonci nad Jizerou byl dosažen 3.SPA. Vzhledem k pokračujícím srážkám lze očekávat další vzestupy hladiny řeky Jizery na celém toku, na
středním a dolním toku s postupným dosažením 2.SPA.

[21.7.2011 12:34]   Ing. Irena Košková, PK Liberecký kraj, člen
REGIONÁLNÍ INFORMAČNÍ ZPRÁVA HLÁSNÉ A PŘEDPOVĚDNÍ POVODŇOVÉ SLUŽBY ČHMÚ (příloha)
Otevřít TXT soubor   WOCZ70 RPUL 211130   (2 kB)

[21.7.2011 12:15]   Ing. Zdeněk Fišer, PK ORP Turnov, tajemník
V profilu Jablonec n.Jiz. dosažen 3.st.PA v 11:29 - výhled zpomalení vzestupu

[21.7.2011 12:12]   Václav Hošek, PK ORP Tanvald, člen
Stav vodních toků ORP Tanvald 11.30:

V posledních dvou hodinách srážky zintenzivněly a pohybovaly se mezi 3 - 8 mm/hod., což je poměrně dost. V nejdbližších 2 - 3 hodinách patrně pršet nepřestane.

VD J.Důl a Souš vypouštějí stále okolo 6 m3/s, ovšem jejich hladiny stoupají, takže se dá předpokládat, že během odpoledne nebo večer bude nutno vypouštět více. Rezervy jsou však zatím slušné, J.Důl má přes 2 miliony m3 a Souš dokonce 2,5 mil., včetně neovladatelného prostoru.

Kamenice v Plavech zdá se kulminuje na 80 m3/s, což odpovídá 3.SPA, Desná v Tanvaldu mírně klesla zhruba na 25 m3/s, což je pod 1.SPA. Mumlava stále pomalu stoupá a blíží se 20 m3/s, což je méně než 1.SPA, zato Jizera je na 2.SPA s průtokem téměř 90 m3/s a stále stoupá.

Kontrolou v terénu nebyly prozatím zjištěny žádné škody a silnice a stezky dosud nejsou zasaženy.
Doporučuji vyhlášení 2.SPA v oblasti Plavy a v případě opětovného nárůstu průtoku rovněž v oblasti Horní Tanvald.

V.Hošek, MěÚ Tanvald.

[21.7.2011 11:38]   Ing. Irena Košková, PK Liberecký kraj, člen
21.7.2011 11:10;LG JEŠTĚDKA;2. SPA prekrocen;110

[21.7.2011 11:12]   Martin Janoušek, PK Chrastava, člen
Dnes 21.7.2011 v 10:45 vyhlášen 2. SPA na toku Jeřice v Chrastavě.

[21.7.2011 10:59]   Bc. Irena Holatová
Sdělení tajemníka PK ORP Frýdlant pana Hurníka v 10:53:
3. stupeň v obcích Bílý Potok, Višňová, Frýdlant. D.Řasnice, Krásný Les; I.stupeň dosažen v Jindřichovicích pod Smrkem.
V současnosti probíhají výstrahy sirénami a zasíláním SMS zpráv, jednotky HZS objíždějí zaplavená území , příprava na případnou evakuaci.

[21.7.2011 10:53]   Ing. Irena Košková, PK Liberecký kraj, člen
VÝSTRAHA PŘEDPOVĚDNÍ POVODŇOVÉ SLUŽBY ČHMÚ
Vydatný déšť se vyskytne ve čtvrtek a v noci na pátek na Děčínsku, Liberecku, ve východních Čechách, na Moravě a ve Slezsku. V nižších polohách může spadnout 20 až 40 mm za 24 hodin... (celý text v příloze)
Otevřít TXT soubor   WOCZ65 OPIN 210830   (3 kB)

[21.7.2011 10:51]   Drahomíra Traplová, Krajský úřad Libereckého kraje, vodohospodář
8.30 výsledek mapování aktivity PK jednotlivých ORP, kde došlo k dosažení SPA-CL (II.SPA Ještědka Stráž pod Ralskem) PK neaktivovaná, VPÚ monitoruje situaci a je v kontaktu s obcemi; Semily - PK neaktivovaná, VPÚ monitoruje situaci, je v kontaktu s obcemi; Tanvald (II. SPA Kamenice, Plavy) PK ORP není aktivovaná, situaci sleduje tajemník PK a průběžně informuje; Frýdlant (III. SPA PK ORP není aktivovaná, v kontaktu s obcemi; Liberec (II.SPA Jeřice, Mníšek), ORP není aktivovaná, VPÚ monitoruje situaci, jsou v kontaktu s obcemi.

[21.7.2011 10:16]   Ing. Zdeněk Fišer, PK ORP Turnov, tajemník
V profilu Dol. Sytová překročen 1.st. PA v 9:50

str. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31