POVODŇOVÝ PORTÁL LIBERECKÉHO KRAJE
- k čemu slouží?

Webová aplikace vytvořená na pomoc organizace protipovodňové ochraně v kraji. Využívá data krajského povodňového plánu, ale také data lokálních systémů obcí a data POVIS. 

Aktuálně se nachází ve stavu přestavby, kdy pro část svých funkcionalit využívá starší technologii původního povodňového portálu (http://povoden.kraj-lbc.cz) a současně je postupně budovám nový portál na nové technologii (http://povodnovyportal.kraj-lbc.cz).

 

Původní Povodňový portál Libereckého kraje stále slouží!

Najdete ho na adrese http://povoden.kraj-lbc.cz. Stále slouží zejména pro editační funkce (vkládání zpráv do chatu, editace databáze povodňových komisí a její export do POVIS, evidence změn v databázi, sběr dat povodňových škod...). Postupně jeho funkcionalitu převádíme do nového povodňového portálu.

Nastavení uživatelských účtů 

Řešení uživatelských účtů zatím není optimální. Uživatel musí mít  do dokončení přestavby a sjednocení technologií vytvořen účet na obou portálech.

 • Na původní portále http://povoden.kraj-lbc.cz uživatelské účty pro pracovníky povodňové ochrany nastavuje administrátor. Tento účet je pak opravňuje podle pozice ke ...
 • Na novém povodňovém portále http://povodnovyportal.kraj-lbc.cz/  si uživatel vytvoří účet sám.
 • Pokud již dříve pracoval s našimi aplikacemi pro životní prostředí, tak jako "uživatelské jméno" zvolí svůj login do těchto aplikací (obvykle příjmení a první písmeno křestního jména, bez diakritiky), dojde tak k přenesení oprávnění pro zobrazení některých dat.
 • Pokud je uživatel povodňový pracovník, oznámí vytvoření účtu administrátorovi a budou mu přidělena příslušná oprávnění.

Povodňový portál pro veřejnost

Co může být užitečné pro každého z nás? Povodňový portál kraje Vám poskytne informace například o tom

 • zda není vyhlášena výstraha pro území kraje
 • zda leží Váš dům nebo parcela v záplavové oblasti
 • najdete kontakty na povodňové komise v Libereckém kraji
 • v chatu můžete sledovat, zda se neděje něco ve vašem okolí
 • můžete využívat průběžně aktualizované mapy se zaměřením na povodňovou ochranu

 

 

Hejtman Libereckého kraje je předsedou povodňové komise kraje
Předsedou povodňové komise kraje je hejtman Martin Půta

Vaše názory a pozorování nám pomohou!

   Google+

Pokud chcete komunikovat, napsat nebo nafotit co se děje ve vaší obci, využijte k tomu sociální sítě. Jste na místě první a vaše všímavost může pomoct zachránit Děkujeme za poskytnuté informace!

MOBILNÍ APLIKACE PRO POVODŇOVÝ PORTÁL

Aktuální data lokálních výstražných systémů v mobilu!

Mobilní aplikace pro Povodňový portál Libereckého kraje umožňuje zobrazení základního polohopisu v kombinaci s povodňovými daty – záplavami, adresami sídel povodňových orgánů, vybranými daty krizové infrastruktury a údaji z měřících čidel (hladinoměrů a srážkoměrů) včetně grafického zobrazení posledních hodnot měření. Aplikace je stažitelná na Google Play i na AppStore

 

Tísňové linky

 • Rychlá zdravotnická záchranná služba – 155
 • Hasičský záchranný sbor České republiky – 150
 • Policie České republiky – 158
 • Integrovaný záchranný systém České republiky – 112
 • Obecní policie – 156
 • SMS tísňová linka pro neslyšící – 603 111 158

Povodňový portál pro profesionály povodňové ochrany

Pracovník z oblasti povodňové ochrany může s portálem pracovat aktivně a přispívat svým dílem k informovanosti veřejnosti i kolegů. Může využívat:

 • online chat pro sdělování informací ze své oblasti ochrany
 • oznamovat vyhlášení stupnů povodňové aktivity
 • vést a udržovat aktuální databázi kontaktů povodňových pracovníků a jeho prostřednictvím ji udržovat aktuální i v POVIS
 • zadávat data o povodňových škodách
 • vytvářet  dopravní analýzy (dojezdnost, hledání cesty při neprůjezdnosti vyznačeným územím)

 

Upozorňujeme na připravované ukončení "starého" povodňového portálu http://povoden.kraj-lbc.cz a převedení všech funkcionalit na nový povodňový portál (kde se právě nacházíte). Ukončení bude provedeno v prvním pololetí 2018. Uživatelé budou předem vyzváni k vytvoření uživatelského účtu na tomto serveru. Webová adresa starého portálu bude přesměrována na tento portál.

Aktualizace databáze v POVIS

Databáze povodňových komisí obcí Libereckého kraje v Povodňovém systému ČR se dělá výhradně prostřednictvím Povodňového portálu Libereckého kraje. Podle potřeby se proto nastavení editačních účtů přiděluje i zpracovatelům povodňových plánů obcí. Ostatní povinné položky, které v rámci čerpání dotací třeba vyplnit a udržvat, se vyplňují přímo v POVIS.

Kdy byl proveden export databáze povodňových komisí Libereckého kraje do POVIS najdete ve Změnovém listu povodňového portálu. Pokud potřebujete termín dalšího exportu urychlit, požádejte administrátora