Důležité upozornění

Provoz původního povodňového portálu byl k 30.11.2018 ukončen. Vaše uživatelské účty byly částečně převedeny na tento nový portál. Pro převedené účty platí, že se uživatelé hlásí svým mailovým kontaktem a heslo mají stejné jako do starého portálu.

Pokud jste nový uživatel nebo nemáte převeden účet ze starého portálu, prosím proveďte zaregistování na portál podle instrukcí zde.

 

Povodňový portál kraje - k čemu slouží?

Webová aplikace vytvořená na pomoc organizace protipovodňové ochraně v kraji. Využívá data krajského povodňového plánu, ale také data lokálních systémů obcí a data POVIS. 

Hejtman Libereckého kraje je předsedou povodňové komise kraje
Předsedou povodňové komise kraje je hejtman Martin Půta

Povodňový portál na sociálních sítích

Vaše názory a pozorování nám pomohou! Pokud chcete komunikovat, napsat nebo nafotit co se děje ve vaší obci, využijte k tomu sociální sítě. Jste na místě první a vaše všímavost může pomoct zachránit Děkujeme za poskytnuté informace!  

Aktualizace databáze v POVIS

Databáze povodňových komisí obcí Libereckého kraje v Povodňovém systému ČR se dělá výhradně prostřednictvím Povodňového portálu Libereckého kraje. Podle potřeby se proto nastavení editačních účtů přiděluje i zpracovatelům povodňových plánů obcí. Ostatní povinné položky, které v rámci čerpání dotací třeba vyplnit a udržvat, se vyplňují přímo v POVIS.

Kdy byl proveden export databáze povodňových komisí Libereckého kraje do POVIS najdete ve Změnovém listu povodňového portálu. Pokud potřebujete termín dalšího exportu urychlit, požádejte administrátora

Povodňový portál pro veřejnost

Co může být užitečné pro každého z nás? Povodňový portál kraje Vám poskytne informace například o tom

 • zda není vyhlášena výstraha pro území kraje
 • zda leží Váš dům nebo parcela v záplavové oblasti
 • najdete kontakty na povodňové komise v Libereckém kraji
 • v chatu můžete sledovat, zda se neděje něco ve vašem okolí
 • můžete využívat průběžně aktualizované mapy se zaměřením na povodňovou ochranu

Povodňový portál v mobilu!

MOBILNÍ APLIKACE PRO POVODŇOVÝ PORTÁL

Mobilní aplikace umožňuje zobrazení základního polohopisu v kombinaci s povodňovými daty – záplavami, adresami sídel povodňových orgánů, vybranými daty krizové infrastruktury a s aktuálními údaji z měřících čidel (hladinoměrů a srážkoměrů) včetně grafického zobrazení posledních hodnot měření. Aplikace je stažitelná na Google Play i na AppStore

 

Povodňový portál pro profesionály povodňové ochrany

Pracovník z oblasti povodňové ochrany může s portálem pracovat aktivně a přispívat svým dílem k informovanosti veřejnosti i kolegů. Může využívat:

 • online chat pro sdělování informací ze své oblasti ochrany
 • oznamovat vyhlášení stupnů povodňové aktivity
 • vést a udržovat aktuální databázi kontaktů povodňových pracovníků a jeho prostřednictvím ji udržovat aktuální i v POVIS
 • zadávat data o povodňových škodách
 • vytvářet  dopravní analýzy (dojezdnost, hledání cesty při neprůjezdnosti vyznačeným územím)

Nastavení uživatelských účtů na novém portále 

 1. Na novém povodňovém portále http://povodnovyportal.kraj-lbc.cz/  si uživatel vytvoří účet sám prostřednictvím ikony v pravém horním rohu.
 2. Jako "uživatelské jméno" zvolí svůj login do původního povodňového portálu (obvykle příjmení a první písmeno křestního jména, bez diakritiky), dojde tak k přenesení oprávnění pro zobrazení některých dat. Pokud účet neměl, doporučujeme držet stejnou logiku a jako uživatelské jméno si volit příjmení a první písmeno křestního jména.
 3. Na portále se mu vytvoří účet a nastaví systémové heslo, které si pak může změnit.
 4. Pokud je uživatel povodňový pracovník, oznámí vytvoření účtu administrátorovi včetně příslušné povodňové komise, případně jiné role v povodňové ochraně a budou mu přidělena příslušná oprávnění.

Nápověda pro práci s portálem

(připravuje se)