Mapové kompozice pro povodňovou ochranu

Mapa základní polohopis    Aktuální situace    Mapa krizové infrastruktury
 • říční toky, kilometráž, správci
 • vodní díla
 • povodí
 • záplavy Q5, Q20, Q100 a QAKT
   
 
 • monitorovací systém  (srážkoměry a hladinoměry)
 • hlásné profily
 • aktuální dopravní informace
 
 • evakuace a nouzové zásobování
 • rizikové objekty
 • ohrožené a ohrožující objekty
Mapa technické infrastruktury   Povodňové škody   Povodňové škody
 • sítě (eletro, plyn, telekomunikace)
 • vodovody a kanalizace
 
 • povodňová události 2010
 • povodňová události 2013
 • značky historických povodní (doplňuje se)
 
 • riziková místa ledových jevů (mráz i obleva) - dle Povodňového plánu LK
 • ledové jevy na Jizeře v roce 2012 
         
  Povodňová ochrana v obcích  

 • sídla povodňových komisí
 • lokalizace členů povodňových komisí  
 • sídla dalších organizací (HZS, policie...)
      
 
 • dotazníkové šetření na obcích
 • účast na školeních
 • provozování vlastního LVS (2015)
 • DPP obce (2015)
 
 • rozlivy stanovených zvláštních povodní (plocha a obrys)
 • postupové doby
 • zaplavené komunikace
       
 • podklady pro štábní krizové cvičení , které se uskutečnilo 7. a 8. června 2017
 • simulace rozlivů
 • simulace situací rozehrávky
       
         
         
         

 

Povodňový portál 

Povodňový portál LK

Stále platný původní povodňový portál, který slouží zejména pro

 • editaci databáze komisí (povodňových, krizových, ...) a jejich export do POVIS
 • editaci databáze důležitých organizací
 • editaci dat povodňových škod
 • online komunikaci
 • zápis SPA se zobrazením v mapě
 • kontrolu změn ve změnovém listu
 • analýzu map


Upozorňujeme na připravované ukončení "starého" povodňového portálu po převedení všech funkcionalit na nový povodňový portál (kde se právě nacházíte). Ukončení bude provedeno v prvním pololetí 2018. Uživatelé budou předem vyzváni k vytvoření uživatelského účtu na tomto serveru.

 

Uživatelské účty do Povodňového portálu

Uživatelské účty pro povodňový portál nastavuje administrátor. Přidělují se pracovníkům povodňové ochrany a IZS. Každý přihlášený uživatel může přispívat do chatu. Nastavení účtu pro editaci dat povodňových komisí obce se dělá samostatně, oprávnění se pak vztahuje jen pro editaci souvisejících povodňových komisí.