POVODŇOVÝ PORTÁL LIBERECKÉHO KRAJE
- k čemu slouží?

Webová aplikace vytvořená na pomoc organizace protipovodňové ochraně v kraji. Využívá data krajského povodňového plánu, ale také data lokálních systémů obcí a data POVIS. 

Aktuálně se nachází ve stavu přestavby, kdy pro část svých funkcionalit využívá starší technologii původního povodňového portálu (http://povoden.kraj-lbc.cz) a současně je postupně budovám nový portál na nové technologii (http://povodnovyportal.kraj-lbc.cz).

 

Původní Povodňový portál Libereckého kraje stále slouží!

Najdete ho na adrese http://povoden.kraj-lbc.cz. Stále slouží zejména pro editační funkce (vkládání zpráv do chatu, editace databáze povodňových komisí a její export do POVIS, evidence změn v databázi, sběr dat povodňových škod...). Postupně jeho funkcionalitu převádíme do nového povodňového portálu.

Nastavení uživatelských účtů 

Řešení uživatelských účtů zatím není optimální. Uživatel musí mít  do dokončení přestavby a sjednocení technologií vytvořen účet na obou portálech.

 • Na původní portále http://povoden.kraj-lbc.cz uživatelské účty pro pracovníky povodňové ochrany nastavuje administrátor. Tento účet je pak opravňuje podle pozice ke ...
 • Na novém povodňovém portále http://povodnovyportal.kraj-lbc.cz/  si uživatel vytvoří účet sám.
 • Pokud již dříve pracoval s našimi aplikacemi pro životní prostředí, tak jako "uživatelské jméno" zvolí svůj login do těchto aplikací (obvykle příjmení a první písmeno křestního jména, bez diakritiky), dojde tak k přenesení oprávnění pro zobrazení některých dat.
 • Pokud je uživatel povodňový pracovník, oznámí vytvoření účtu administrátorovi a budou mu přidělena příslušná oprávnění.

Povodňový portál pro veřejnost

Co může být užitečné pro každého z nás? Povodňový portál kraje Vám poskytne informace například o tom

 • zda není vyhlášena výstraha pro území kraje
 • zda leží Váš dům nebo parcela v záplavové oblasti
 • najdete kontakty na povodňové komise v Libereckém kraji
 • v chatu můžete sledovat, zda se neděje něco ve vašem okolí
 • můžete využívat průběžně aktualizované mapy se zaměřením na povodňovou ochranu

 

 

Hejtman Libereckého kraje je předsedou povodňové komise kraje
Předsedou povodňové komise kraje je hejtman Martin Půta

Vaše názory a pozorování nám pomohou!

   Google+

Pokud chcete komunikovat, napsat nebo nafotit co se děje ve vaší obci, využijte k tomu sociální sítě. Jste na místě první a vaše všímavost může pomoct zachránit Děkujeme za poskytnuté informace!

Povodňový portál pro profesionály povodňové ochrany

Pracovník z oblasti povodňové ochrany může s portálem pracovat aktivně a přispívat svým dílem k informovanosti veřejnosti i kolegů. Může využívat:

 • online chat pro sdělování informací ze své oblasti ochrany
 • oznamovat vyhlášení stupnů povodňové aktivity
 • vést a udržovat aktuální databázi kontaktů povodňových pracovníků a jeho prostřednictvím ji udržovat aktuální i v POVIS
 • zadávat data o povodňových škodách
 • vytvářet  dopravní analýzy (dojezdnost, hledání cesty při neprůjezdnosti vyznačeným územím)

 

Upozorňujeme na připravované ukončení "starého" povodňového portálu http://povoden.kraj-lbc.cz a převedení všech funkcionalit na nový povodňový portál (kde se právě nacházíte). Ukončení bude provedeno v prvním pololetí 2018. Uživatelé budou předem vyzváni k vytvoření uživatelského účtu na tomto serveru. Webová adresa starého portálu bude přesměrována na tento portál.

Aktualizace databáze v POVIS

Databáze povodňových komisí obcí Libereckého kraje v Povodňovém systému ČR se dělá výhradně prostřednictvím Povodňového portálu Libereckého kraje. Podle potřeby se proto nastavení editačních účtů přiděluje i zpracovatelům povodňových plánů obcí. Ostatní povinné položky, které v rámci čerpání dotací třeba vyplnit a udržvat, se vyplňují přímo v POVIS.

Kdy byl proveden export databáze povodňových komisí Libereckého kraje do POVIS najdete ve Změnovém listu povodňového portálu. Pokud potřebujete termín dalšího exportu urychlit, požádejte administrátora

MOBILNÍ APLIKACE PRO POVODŇOVÝ PORTÁL

Aktuální data lokálních výstražných systémů v mobilu!

Mobilní aplikace pro Povodňový portál Libereckého kraje umožňuje zobrazení základního polohopisu v kombinaci s povodňovými daty – záplavami, adresami sídel povodňových orgánů, vybranými daty krizové infrastruktury a údaji z měřících čidel (hladinoměrů a srážkoměrů) včetně grafického zobrazení posledních hodnot měření. Aplikace je stažitelná na Google Play i na AppStore