Hejtman Libereckého kraje je předsedou povodňové komise kraje

Předsedou povodňové komise kraje je hejtman Martin Půta

Povodňový portál Libereckého kraje

Najdete ho na adrese http://povoden.kraj-lbc.cz

Poslední aktualizace portálu proběhla v roce 2013. Organizační část (kontakty na členy povodňových komisí) jsou aktualizovány průběžně. Poslední změny lze vyčíst ve "Změnovém listě".

Živou částí portálu je komunikační kanál členů povodňové ochrany. Najdete ho v menu pod názvem "On-line chat". Poslední výpisy z chatu vidíte také na této stránce vpravo.

Povodňový portál

Uživatelské účty do Povodňového portálu

Uživatelské účty pro povodňový portál nastavuje administrátor. Přidělují se jen pracovníkům povodňové ochrany. Každý přihlášený uživatel může přispívat do chatu. Nastavení účtu pro editaci dat povodňových komisí obce se dělá samostatně, oprávnění se pak vztahuje jen pro editaci souvisejících povodňových komisí.

Aktualizace databáze v POVIS

Databáze povodňových komisí obcí Libereckého kraje v Povodňovém systému ČR se dělá výhradně prostřednictvím Povodňového portálu Libereckého kraje. Podle potřeby se proto nastavení editačních účtů přiděluje i zpracovatelům povodňových plánů obcí. Ostatní povinné položky, které v rámci čerpání dotací třeba vyplnit a udržvat, se vyplňují přímo v POVIS.

Kdy byl proveden export databáze povodňových komisí Libereckého kraje do POVIS najdete ve Změnovém listu povodňového portálu. Pokud potřebujete termín dalšího exportu urychlit, požádejte administrátora

Výstrahy ČHMÚ

Aktuálně nejsou vydány žádné výstrahy
Posledni vystraha ČHMÚ vydána: 23.05.2017 10:31

MOBILNÍ APLIKACE PRO POVODŇOVÝ PORTÁL

Aktuální data v mobilu!

Mobilní aplikace pro Povodňový portál Libereckého kraje umožňuje zobrazení základního polohopisu v kombinaci s povodňovými daty – záplavami, adresami sídel povodňových orgánů, vybranými daty krizové infrastruktury a údaji z měřících čidel (hladinoměrů a srážkoměrů) včetně grafického zobrazení posledních hodnot měření. Aplikace je stažitelná na Google Play i na AppStore

 

 Google+

Pokud chcete s námi komunikovat, napsat nebo nafotit co se děje ve vaší obci, využijte k tomu sociální sítě. Děkujeme za poskytnuté informace!

Povodňová komunikace

(Zejména) při povodňové situaci sledujte online příspěvky členů povodňvých komisí a spolupracujících orgánů na Povodňovém portále Libereckého kraje. Zde najdete jen výpis posledních třech příspěvků. Oprávnění přispívat do chatu nastavuje administrátor při zakládání účtu uživatele. Obvykle se uděluje jen pracovníkům povodňové ochrany obcí všech stupňů.


[15.5.2017 15:15]   Ing. Irena Košková PK Liberecký kraj, člen
Připravujeme se na červnové cvičení. Aktualizujeme databáze povodňových komisí v POVIS.
http://editor.dppcr.cz/pk_edt/ ...

[9.5.2017 9:21]   Ing. Irena Košková PK Liberecký kraj, člen
Byla provedena aktualizace databáze povodňových komisí do POVIS
http://editor.dppcr.cz/pk_edt/ ...

[13.4.2017 9:15]   Václav Hošek PK ORP Tanvald, hlásná povodňová služba
O velikonočním víkendu budou na Kamenici v úseku Plavy - Jesenný probíhat vodácké závody. Průtok bude uměle navýšen odtokem z VD zhruba na 12 m3/s v profilu Plavy.
V.Hošek, PK ORP Tanvald

LEGENDA
 informace o stavu na vodním toku nebo díle
 informace o vývoji počasí
 informace dopravní
 vyhlášení / odvolání SPA povodňovou komisí
 mimořádné zprávy
 zprávy technické podpory portálu
 zprávy zadané z mobilních zařízení

 

Aktivně se může účastnit každý!

Pokud chcete komunikovat se členy povodňové ochrany, napsat nebo nafotit, co se děje ve vaší obci, využijte k tomu stránky na sociálních sítích: