Diskusní fórum pracovníků povodňové ochrany. 

Je dostupné všem návštěvníkům portálu, ale zapisovat do něj mohou pouze přihlášení uživatelé. Oprávnění zápisu do nastavuje administrátor pracovníkům z oblasti povodňové ochrany. Aktuálně se zápis do chatu provádí přes starý povodňový portál http://povoden.kraj-lbc.cz. Pracujeme na přepracování chatu do nového portálu.

Na této stránce lze vidět pouze tři nejnovější záznamy z diskusního fóra. Plnou verzi záznamů včetně příloh najdete na http://povoden.kraj-lbc.cz. Diskusní fórum slouží už od roku 2008 a všechny záznamy jsou dohledatelné.


[19.6.2018 15:39]   Ing. Irena Košková Liberecký kraj, správa povodňového portálu, správa GIS
ZAČALA PLATIT NOVÁ VYHLÁŠKA
Upozorňujeme na platnost nové vyhlášky č. 79/2018 Sb. -
Vyhláška o způsobu a rozsahu zpracovávání návrhu a stanovování záplavových území a jejich dokumentace.
https://www.zakonyprolidi.cz/c ...

[13.6.2018 8:39]   Ing. Irena Košková PK Liberecký kraj, člen
ODSTÁVKA POVODŇOVÉHO PORTÁLU DNES OD 13:00
Vážení uživatelé Geoportálu http://geoportal.kraj-lbc.cz/ , Povodňového portálu http://povodnovyportal.kraj-lbc.cz/ a Atlasu Libereckého kraje http://atlas.kraj-lbc.cz/. Během dneška, 13. června 2018, bude probíhat převedení našich serverů na jiného adresního rozsahu, změna jejich IP adres a migrace na jiné serverové umístění. Jako uživatelů se Vás to dotkne jen výpadkem služeb dnes mezi 13:00 až 15:00. Adresy aplikací zůstanou stejné. Děkujeme za trpělivost a upozornění na případná následné nefunkčnosti.

[23.5.2018 14:36]   Ing. Irena Košková Liberecký kraj, správa povodňového portálu, správa GIS
Od zítřka začíná platit nařízení Evropského parlamentu a Rady, č. 2016/6791, tzv. obecné nařízení o ochraně osobních údajů, které upravuje ochranu osobních údajů a týká se všech členských státech EU (tzv. GDPR). S ohledem na toto nařízení jsme byli nuceni provést úpravy v poskytování informací o vlastnictví parcel katastru nemovitostí v našich mapových aplikacích. Úpravy zahrnují zejména odstranění RODNÝCH ČÍSEL a ADRES BYDLIŠTĚ ze všech dostupných databází poskytovaných prostřednictvím modulu Evidence nemovitostí našich mapových aplikací.

[9.5.2018 15:27]   Ing. Irena Košková PK Liberecký kraj, člen
Byla provedena revize dat záplav a provedeny tyto změny a doplnění dat, včetně souvisejících dokumentů:
- aktualizace dat pro Mšenský potok, Olešku (frýd.), Svitávku a Šporku
- do návrhů záplav k projednávání byla přidána data: Šenovský potok, Ploučnice ve Stráži, dolní úsek Jizery

[4.5.2018 14:52]   Ing. Irena Košková PK Liberecký kraj, člen
Český hydrometeorologický ústav vydal dvě nové meteorologické aplikace pro Android (najdete je na Obchodě Play). Jmenují se ČHMÚ a ČHMÚ+.
ČHMÚ poskytuje služby:
Počasí dnes (24hodinová předpověď po hodinách). Předpověď na šest dní (vychází z modelu Aladin a předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu). Radar (ukazuje uplynulé dvě hodiny a předpověď pro následující hodinu). Srážky (předpověď srážek podle modelu Aladin). Textové předpovědi na 8 dní. Výstrahy vydané Českým hydrometeorologickým ústavem.
Aktivita klíšťat.

ČHMÚ+ je určena pokročilejším uživatelům. Zobrazuje počasí na meteorologických stanicích, odhad spadlých srážek, údaje naměřené balónovými sondami, předpovědi z modelu Aladin, informace o UV indexu, stavu vod, riziku přívalových povodní a čistotě ovzduší.

[20.4.2018 13:28]   Ing. Irena Košková PK Liberecký kraj, člen
Upozorňujeme na novou čerpání dotací na protipovodňová opatření. Žádosti o dotace mohou kraje, obce a další subjekty podávat od května na Státní fond životního prostředí ČR. Přihlásit můžou projekty zaměřené na zpracování analýz odtokových poměrů nebo digitálních povodňových plánů, vybudování nebo rozšíření protipovodňových výstražných systémů na lokální úrovni.
https://www.sfzp.cz/tiskove-ce ...

[16.3.2018 8:10]   Ing. Irena Košková PK Liberecký kraj, člen
Nová mobilní aplikace Povodí Labe, státní podnik
Povodí Labe, státní podnik si dovoluje upozornit, že na začátku roku 2018 zprovoznilo nové mobilní aplikace Stavy nádrží a Srážkoměrné stanice. Aplikace na mobilních platformách prezentují shodná data jako obdobné webové aplikace dostupné na internetových stránkách http://www.pla.cz. Uživatel tak může na mobilních zařízeních sledovat aktuální informace o nádržích v působnosti Povodí Labe – výšku hladiny v nádrži, přítok, odtok, teplotu vzduchu a další vybrané veličiny, u srážkoměrných stanic může uživatel sledovat vývoj srážkové činnosti a teplot na stanici. Přínosem je, že si uživatel může nastavit upozornění na překročení (u aplikace Stavy nádrží i podkročení) hlavních sledovaných veličin. Upozornění přijde formou Android notifikace doprovázené zvukovým signálem. Nové aplikace jsou v tuto chvíli dostupné pro zařízení s operačním systémem Android od verze 4.4 a vyšší. Ke stažení jsou aplikace zdarma prostřednictvím Google Play pod názvem Stavy nádrží a Srážkoměrné stanice, autor Povodí Labe, státní podnik. Podmínkou pro plnou funkčnost je datové připojení. (zpráva z dispečinku Povodí Labe, s.p.)

[21.2.2018 16:34]   Ing. Irena Košková PK Liberecký kraj, člen
Aktualizace databáze povodňových komisí do POVIS

LEGENDA

 informace o stavu na vodním toku nebo díle
 informace o vývoji počasí
 informace dopravní
 vyhlášení / odvolání SPA povodňovou komisí
 mimořádné zprávy
 zprávy technické podpory portálu
 zprávy zadané z mobilních zařízení